Gå inte runt och dräll utan arbeta

‘När vi var hos er gav vi er denna föreskrift: den som inte vill arbeta ska inte heller äta.
 Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan gör allt möjligt annat. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.
 ”2 Thess 3:10-12
 
Före syndafallet det vill säga innan människan genom Adam gjorde uppror emot Gud och föll in i synd så var all maten gratis på denna jord. Adam och Eva kunde fritt äta vad de ville utan från ett enda träd. Efter att Adam föll in i synd sade Gud till Adam ”Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever.” och vidare : ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.” (1 Mos 3:17). Det fanns dock grupper som dock kunde bli försörjda av landet på gamla testamentes tid samt församlingen på nya testamentets tid och det var de som var faderlösa det vil säga barn vars Pappa hade gått bort och därmed hade de ingen som arbetade för deras bröd och det var också änkorna. Jag tror även att män som inte kunde arbeta på grund av handikapp också var undantagna. Dessa försörjde man genom tiondet i gamla testamentet och i nya testamentet genom att man sålde sina ägodelar för att ta hand om dessa. Men i församlingen i Thessalonike fanns det män som var fullt kapabla till att arbeta men som inte gjorde det. I stället gick de bara runt på dagarna och gjorde allt annat sedan gick de hem till andra och åt deras bröd och mat (1 Thess 3:8). Paulus konfronterade nu dessa och sade till dem att sluta upp med sådana dumheter och i stället börja arbeta annars hade de inte rätt till att äta. Paulus till och med går så långt att han säger att man inte ens skall umgås med dessa män som fanns inom deras kyrka (2 Thess 3:6) anledningen till det var att de skulle få skämmas för deras oanständiga livsstil (2 Thess 3:14). Därför idag om du är fullt arbetsför sitt inte bara hemma och lev på andras skattepengar och bröd du lever oanständigt. och har ingen rätt att äta. Istället gör allt du kan för att finna ett arbete. Det är inte alltid så lätt idag men gör allt vad du kan. Spendera dina dagar med att försöka finna ett arbete. Be i enligthet med Guds vilja att du skall få ett arbete. Gå en utbildning om så behövs och var aktiv i att söka. Det är Guds vilja att du skall arbeta och Han kommer ge dig ett arbete om du verkligen försöker och inte ger upp.

Den som inte arbetar skall inte heller äta

”När vi var hos er gav vi er denna föreskrift: den som inte vill arbeta ska inte heller äta.
 Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan gör allt möjligt annat. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.
” – 2 Thess 3:10-12

I församlingen i Thessalonika fanns det män som inte arbetade utan bara gick runt på dagarna och gjorde allt möjligt annat. Paulus uppmanar här att man skall befalla och förmana sådan att arbeta. Ty den som inte arbetar skall inte heller äta.

En Kristen person skall vara en person som arbetsgivaren är nöjd med när det gäller hans arbetsmoral. Han skall inte gå och göra allt annat på arbetstid så som att surfa runt på nätet eller stå och småprata om allt annat. Sådant passar inte en troende och den kristna livsstilen utan istället skall man arbeta flitigt med det man håller på med. Arbetar man inte alls skall man inte heller äta utan göra allt man kan för att skaffa sig ett arbeta så att man kan försörja sig själv. Vuxna män i bibeln hade aldrig rätt till social hjälp utan istället var det föräldralösa barn, änkor och krymplingarna som inte kunde arbeta som hade rätt att få del av tiondet som kom in till landet.

Bibelns män var arbetare. Paulus var en tältmakare. Jesus var en snickare. Petrus var en fiskare. David var en fåraherde, Habbakkuk var en bonde och det fanns ingen gudsman i skriften som gick runt och drällde. Vi skall även arbeta andligt för Guds rike och använda de gåvor vi har fått. Låt oss inte vara som mannen som grävde ned sitt pund utan låt oss alla förvalta väl de gåvor Gud har gett oss. Låt oss vara flitiga i arbetet och i allt vi företar oss. Låt ingen av oss vara lat och gå runt och drälla.