2 Sam 16-17 – Guds suveränitet i Davids svårigheter

Predikan 12/2-2017, Göteborg

I bland sker det att kristna syndar och får gå igenom väldigt svåra konsekvenser av sin synd. Man kanske då börjar tvivla på om ens ”bekännelse av synd” var tillräcklig och att Gud kanske inte riktigt har förlåtit ens synd.

David hade begått en synd som skapade mycket problem för honom i livet. Han befinner sig återigen i en kris i livet. Absalom hade planerat ett uppror och även lyckats med att ta över styret i landet.

David befinner sig på flykt undan Absalom och kommer att möta fler motgångar. Men hade Gud övergivit honom i hans konsekvenser av sin synd? Eller är Guds fortfarande Suverän i Davids svåra liv?

I dagens text som är två kapitel skall vi se hur Gud vid tre tillfällen agerar med sin Suveränitet för att verkställa sina planer och sina syften i Davids liv.

1.Den första akten av Guds suveränitet : Simei förbannar David

När kung David hade kommit till Bahurim, kom en man ut därifrån och han var släkt med Sauls hus. Han hette Simei och var son till Gera. Han kom fram och for ut i förbannelser. 6 Han kastade sten på David och alla kung Davids tjänare, fastän allt folket och alla hjältarna omgav denne både till höger och till vänster. 7 Simei förbannade David och sade: ”Försvinn, försvinn, du blodsman, du fördärvets man! 8 Herren har låtit allt blod från Sauls hus komma tillbaka över dig, du som blev konung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet i din son Absaloms hand. Se hur din ondska har drabbat dig, för en blodsman är du.” 9 Då sade Abisaj, Serujas son, till kungen: ”Varför skall den där döda hunden få förbanna min herre konungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom.” 10 Men kungen sade: ”Vad har jag med er att göra, ni Serujas söner? Må han förbanna. Ty om Herren har befallt honom att förbanna David, vem kan då säga: Varför gör du så?” 11 David sade vidare till Abisaj och alla sina tjänare: ”Se, min son som har utgått från mitt eget liv söker döda mig. Skulle då inte en benjaminit vilja det? Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det. 12 Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo.” (1 Sam 16:5-12)

En släkting till Saul som hette Simei hittar David och börjar förbanna David, och kasta sten på David och hans män. Dessa förbannelser bestod i att Simei anklagade David för att vara en mördare och en ond man.

Hur reagerar dem i denna situationen ? Abisaj Davids tjänare föreslår att han skall hugga huvudet av honom eftersom han går emot Kungen.

Det är en ganska normal reaktion folk har om någon kommer emot en med förbannelser och stenkastning man börjar kanske kalla dem saker och ting.

”Vilka idioter som kastar sten”, ”Dessa som talar illa om mig förtjänar inte att leva mera”.

Eller hur reagerar man om man blir utsatt för anklagelser av olika slag? Som i Davids fall att han var ”en blodsman och att han var en ond person” som att ”fick skylla sig själv eftersom han hade dödat många från Sauls hus”.

Det kan finnas en mängd olika reaktioner på ett sådant beteende.

En del kanske skulle vara snabba med att skicka in en polisanmälan eller berätta för andra hur hemsk Simei är.

Andra kanske skulle bli deprimerade av en sådan händelse medans andra kanske skulle börja anklaga tillbaka. En del kanske till och med hade börjat anklaga Herren att han låter sådant ske.

Men hur reagerar David? Jo, han ser det hela som en akt av Guds suveränitet.

Men kungen sade: ”Vad har jag med er att göra, ni Serujas söner? Må han förbanna. Ty om Herren har befallt honom att förbanna David, vem kan då säga: Varför gör du så?” 11 David sade vidare till Abisaj och alla sina tjänare: ”Se, min son som har utgått från mitt eget liv söker döda mig. Skulle då inte en benjaminit vilja det? Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det.”

David ser denna förbannelse mot honom, som att Gud har befallt Simei att förbanna honom!

Det var så David såg på det hela, och det var så de heliga i skriften ofta såg på saker och ting.

När Job förlorade sina barn och förlorade allt han hade utom sin fru så sade han trots det ”Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn! ” (Job 1:21)

Det var en akt av Guds suveränitet att David blev utsatt för förbannelse och stenkastning och han verkade ganska oberörd av det hela, men han hoppades att Herren skulle vända allt till något gott ”Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo.” (vers 12).

Davids och Jobs sätt att reagera är dock något många har problem med idag. Det görs många försök att försöka förklara bort Jobs ord att det var Herren som tog livet på Jobs barn.

Man förklarar det med ”Job lärde känna Herren senare ” problemet dock när man försöker förklara bort något är att det ofta dyker upp på ett annat ställe i skriften också.

Vi finner ett sådant ställe här också i dagens text, där David också ser allt elände som händer honom som en akt av Guds suveränitet. Något som Herren har låtit komma emot honom i Livet.

 1. Den andra akten av Guds suveränitet : Ahitofels första råd

Absalom sade till Ahitofel: ”Vad råder du oss att göra?” 21 Ahitofel sade till Absalom: ”Gå in till din fars bihustrur, som han har lämnat kvar för att se efter huset. Då får hela Israel höra att du gjort dig förhatlig för din far, och så styrks modet hos alla dem som är med dig.” 22 Därefter slog man upp ett tält åt Absalom på taket, och Absalom gick in till sin fars bihustrur inför ögonen på hela Israel. 23 På den tiden ansågs ett råd som Ahitofel gav lika mycket värt som om man hade frågat Gud till råds. Så mycket värderades hans råd av både David och Absalom. – 2 Sam 16:20-23

För att förstå denna händelse som nu sker måste vi gå tillbaka lite på vad vi har sett tidigare.

David har tidigare bett en bön som säger följande:

När det blev berättat för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: ” Herre , förvandla Ahitofels råd till dårskap.” 2 Sam 15:31

Denna Ahitofel hade varit en rådgivare till David och även Absalom och hans råd sågs lika högt som om man hade frågat Gud själv om råd.

Dock hade nu David bett en bön till Herren i tidigare vers att ” förvandla Ahitofels råd till dårskap”

Absalom såg alltså Ahitofels råd som ett direkt råd från Herren, vilket det också var, för det var en akt av Guds suveränitet.

Detta var nämligen en uppfyllelse av vad Herren hade sagt skulle ske David på grund av hans tidigare synd, där han begick äktenskapsbrott med en gift kvinna samt såg till att hennes man dog för att dölja sin egna synd.

Så säger Herren : Jag skall sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen – 2 Sam 12:11

Gud hade sagt att Han skulle sända olyckor över David från hans eget hus. Detta ”egna hus” är från hans egna familj. Absalom är nu den som uppfyller en del av dessa olyckor genom Guds suveränitet.

Denna uppfyllelse sker nu genom Ahitofels råd, som David hade bett Herren förbanna.

Denna dårskap som David hade bett om blev dock nu en verklighet när Absalom uppfyller den andra delen av profetian ”och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen

Detta skedde i vers 16:22 ”Därefter slog man upp ett tält åt Absalom på taket, och Absalom gick in till sin fars bihustrur inför ögonen på hela Israel. ”

Det skedde alltså på grund Ahitofels rådgivning som Herren hade förvandlat till dårskap.. Det var en andra akt av Guds suveränitet.

Först var det stenkastningen och att David blev förbannad, nu var det också att Davids hustrur alla fick ligga med Absalom mitt på ljusa dagen i ett tält så att hela Israel kunde se det.

 1. Den tredje akten av Guds suveränitet när Gud gör Ahitofels råd om intet

Ahitofel föreslår nu Ahitofel sade till Absalom: ”Låt mig välja ut tolvtusen män, så skall jag bryta upp och förfölja David i natt. 2 Jag skall komma över honom medan han är utmattad och modlös och göra honom skräckslagen, och allt hans folk kommer då att fly. Bara kungen skall jag döda. 3 Allt folket skall jag föra tillbaka till dig. När alla återvänt, förutom den man du söker, skall hela folket få frid.” 4 Detta förslag gillade Absalom och alla de äldste i Israel. ” – 2 Sam 17:1-4

Absalom gillade först detta råd, men Gud kommer göra detta råd om intet och styra allt på ett annat sätt. Detta för att han vill Absaloms olycka.

Trots ett gott råd enligt Absalom själv så rådfrågar han nu Husaj om ett råd istället. Husaj tyckte inte alls Ahitofels råd var bra utan gav istället ett annat råd.

Husaj föreslog att Absalom själv skulle dra ut mot David och ta med sig hela armén och inte bara 12000 som Ahitofel hade föreslagit.

Absalom gillade Husajs råd bättre och följde det rådet istället för Ahtofels råd.

Men vad var orsaken till att han följde Husajs råd istället för Ahitofels?

Kapitel 17 Vers 14 Ty Herren hade ordnat det så att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att Herren skulle bringa olycka över Absalom.

Absalom hade gjort uppror och Herren skulle nu döda Absalom för att han hade gjort uppror.

Detta löste sig, genom att David först hade i kapitel 15 lämnade kvar Husaj i Jerusalem, eftersom David såg Husaj ”som en börda” att ha med sig.

David hade även sett till att Husaj skulle vara Davids spejare och rapportera tillbaka till David. Sedan löste det sig genom att Herren såg till att Husajs ord följdes och inte Ahitofels.

Allt kan verka som mänskliga tillfälligheter, men det var det inte utan Ty Herren hade ordnat det så att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att Herren skulle bringa olycka över Absalom..

Det var en akt av Guds suveränitet som skulle leda till att David fick tillbaka makten igen.

Trots att David hade syndat och Herren sände olyckor över honom från hans egna hus som bestraffning för hans synd, så hade Herren inte övergivit honom.

David hade tidigare hoppas på att Herren skulle vända Simeis förbannelse till något gott och att Herren skulle ta honom ur situationen.

Allt som skedde nu skedde till Davids bästa på grund av Guds löfte till David.

Mina vänner detta är hur Herren agerar i vårat liv.

Han är fullt suverän i vårt liv även när vi får erfara syndens eländiga konsekvenser.

Du kanske har begått en synd men bekänt din synd och får lida för det och känner Herrens fostran i ditt liv?.

Gud har inte övergivit dig utan är suverän även i den situationen. Herren leder allt till det bästa.

David såg Guds suveränitet i allt som skedde honom även när det var motgångar och saker som vi kanske skulle se som eländiga och hemska..

Tänk dig själv att du blir utsatt för stenkastning och förbannelse? Sedan att någon tar din fru och ligger med henne mitt framför ögonen på alla.

Hur tar du det hela då? Det är vanligt idag att folk skyller på djävulen och demoner.

”Det var en demonisk attack som förbannade mig”, ”Det var demoner som såg till att stenarna kom emot mig”. Javisst absolut ibland är det demoner som förbannar.

Det var dock inte djävulen eller demoner som ställde till det för David. Det var hans egna synd och Gud kunde därför agera mot honom som han gjorde.

Även det som vi uppfattar som hemskt och ont, är inte hemskt och ont när det kommer från Herren eftersom Herren är god.

Men Herren ger också oss vad vi förtjänar. David såg att han förtjänade att bli förbannad och utsatt för stenkastning.

Det var hans egna fel och han såg det också. Människan idag har stora problem med Guds suveränitet.

För många är det den mest hatade läran i hela bibeln att Gud är suverän. Prata med en ateist, ofta är de inte ateister för att de inte tror på Gud, ofta är de ateister för att de kan bibeln mycket väl och de hatar Gud för att han är Suverän!.

Många Ateister förstår bibeln mycket bättre än många som kallar sig kristna. De hatar dock vad de läser och vill inte ha en suverän Gud, utan hatar en Suverän Gud som gör vad han vill med oss.

Vi måste dock förstå att Gud inte låter någon människa drabbas av något om man inte är förtjänt av det. Det finns inget som kallas oskyldiga människor. Bibeln säger att ”alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”

Det är bara Guds nåd att det inte är ute med oss alla och att vi ens får leva kvar på denna jorden. ”Om Herren skulle tillräkna alla våra synder vem kan då bestå”? (Ps 130:3)

Även om någon skulle vara förklarad rättfärdig som i Jobs fall och man inte har gjort något ont, så hände inget honom bara för att Gud kände för att vara elak mot honom. Nej det hade ett syfte. Syftet var att Job skulle lära känna Herren.

Herren har alltid ett syfte med sitt handlade men handlar också rättvist. David klagade inte över vad han blev utsatt för utan såg Guds suveränitet i vad som skedde.

Istället för att klaga sade han : ”Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det.””

Ser du Guds suveränitet i ditt liv? Ser du Guds suveräna handlande med dig i ditt liv? David gjorde det och han var även övertygad om att allt skulle gå enligt Herrens plan till slut ändå.

Du skall veta i ditt hjärta att Herren , din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son ” (5 Mos 8:5)

Herren fostrar oss och denna fostran gör ont. All fostran gör ont men för att kunna fostra oss använder han ofta andra människor som gör saker emot oss som gör ont.

Gud styr deras tankar och handlingar för att fostra oss. Gud styrde dessa männens handlingar och tankar och ord. Så att de kastade sten och de förbannade. Det kom i från Herren genom andra människor emot David.

Gud såg till att Absalom låg med Davids fruar genom att se till att Ahitofel gav ett dåligt råd. Gud använde Ahitofels råd eftersom det sågs lika högt som att rådfråga Herren själv.

Men Gud använde också Absaloms handlingar för att verkställa det Herren hade sagt skulle ske.

Gud såg till att Husajs råd följdes istället för Ahitofels för att Herren ville olycka över Absalom. Gud agerar suveränt efter sin vilja och sitt rådslut i denna berättelse.

Samtidigt är människan helt ansvarig för sina handlingar. David fick ta konsekvensen av sina egna synd. Ahitofel gick och hängde sig när han såg att hans andra råd inte följdes.

När Ahitofel såg att hans råd inte följdes, sadlade han sin åsna och bröt upp och for hem till sin stad, och sedan han hade ordnat med sitt hus, hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars grav. (2 Sam 17:23)

Hans stolthet och hur han mådde drev honom till att begå självmord. Det som drev honom till självmordet var på grund av att han en gång hade varit den ledande i att Absalom gjorde uppror emot David och Herren. Nu mådde han säkert dåligt över sina handlingar och begick självmord.

Absalom fick också ta konsekvensen av sitt uppror. Husajs råd skulle kosta Absalom livet Han fick bära ansvaret för sin egna synder.

Gud i sin suveränitet såg också till att dessa upprorsmakare dog en för tidig död. Både Absalom och Ahitofel som låg bakom upproret dog under Guds Suveräna Hand.

Var inte alltför ogudaktig och var inte dåraktig. Varför skulle du dö
innan din tid kommer?
  – Pred 7:18

Ahitofels ogudaktighet ledde till att han dog tidigare än han hade behövt. Han kunde ha levt längre om han inte hade givit sig in i upproret. Judas gjorde samma sak när han förådde Jesus så gick han och begick självmord.

Därför att om man är extra mycket ogudaktig så dör man för tidigt här i livet. Ta till exempel rapparen 2Pac som dog så ung. Hans rap texter var fyllda med så mycket ogudaktighet och han levde ett ogudaktigt liv.

En dag kom en man och sköt honom till döds 25 år gammal var han enbart..

Visst vi skall alla dö en dag och sedan dömas men bibeln säger också att om man lever ett väldigt ogudaktigt liv så lever man kortare än andra.

Både Absalom och Ahitofel dog en för tidig död på grund av sin ogudaktighet och det var en akt av Guds suveränitet.

På grund av att Herren är Gud har han rätten att göra precis vad han vill med människan och agera utifrån sin plan. Det var därför Absalom dog en för tidig död.

Gud var även Suverän i sitt handlande för Han hade lovat David att frälsaren skulle komma från Davids hus.

Löftet gavs till David och kunde inte tas tillbaka därför ledde Gud allt så att David fick tillbaka makten.

När David syndade kunde det gått med honom som med Absalom. Skillnaden var att David bekände sin synd det gjorde inte de Absalom.

Likadant är det med oss. Om vi bekänner vår synd kastar inte Herren ut oss utan vår synd hamnar på Jesus Kristus istället, men vi får ta syndens konsekvenser. Här och nu i detta livet men inte i det eviga livet .

Ahitofel bekände inte utan begick självmord och fick möta syndens konsekvenser efter döden samt dö snabbare än många andra.

Vi har löftet om frälsning givet till oss precis som David hade, så även om vi skulle synda och bekänner vår synd, så leder Herren det till det bästa för oss, på grund av löftet om frälsning.

Jag säger inte att vi skall synda med flit nu, Nej, absolut inte men det sker ibland att kristna syndar och då kan du komma i håg att Gud är suverän även i din synd och i dess konsekvenser men om du vänder om ifrån synden och vänder dig till Jesus Kristus, så samverkar de till det bästa för dig!

Men om du lever du i stolthet som Ahitofel och vägrar bekänna din synd får du ta dess konsekvenser utan att Gud räddar dig ur konsekvenserna.

Herren leder syndens konsekvenser för oss som älskar Honom till ditt bästa till slut , när vi slutligen en dag skall vara med honom ansikte mot ansikte i himlen.

Herren ledde Davids synd till något gott i slutänden. Visst David fick gå igenom svårigheter som ett resultat av synden och det får vi också men i allt detta var Guds suverän och det är han i våra liv också.

Hur relaterar du till Guds suveränitet? Kan du säga som David när det går dig illa i livet: ”Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det.”

Guds suveränitet är en av de ljuvligaste sanningarna i hela skriften. Det är den sanningen som erkänner att Herren är Herren och människan är ingenting  i jämförelse med Honom.(Jes. 40:17)

Gud kan styra människan och omständigheterna precis som han vill, och på det sätt Han vill . Är det inte en underbar sanning att veta?

Är det inte fantastiskt att veta att det finns inte en enda omständighet i ditt liv som Herren inte kan styra?

Är det inte fantastiskt att veta att Herren även styr över eländet i vårt liv? För då vet vi att ingenting kan ske oss som Gud inte råder över! Det finns inga svårigheter i livet där Herren inte kan bereda en utväg.

Det finns inga tankar eller handlingar som inte kan styras av Herren för hans syften. Det finns inte en enda människa som kan stå emot Herren om han vill göra något. Även om du skulle befinna dig i den mest omöjliga situationen någonsin så kan Herren ta dig ur den.

Om han kunde få folk att förbanna David Så kan han väl hjälpa dig i din situation. Om han kunde får Ahitofels planer om intet så kan han väl hjälpa dig?

Om han kunde skapa elände för David på grund av hans synd men också ta honom ur den. Så kan han ta dig ur ditt elände.

Se på Herren den Allsmäktige Suveräne Guden!. Tillbe Honom för den han är!

Slutligen :

När David säger  Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo.” 

Så kan vi dra en parallell med Jesus Kristus och allt elände han fick utstå och hur Gud vände allt till något gott. Jesus Kristus var syndfri men fick ändå utså elände på korset. Jesus blev ett med synden och bar alla våra synder på korset i det värsta av eländen.

Han utstod all den vrede och alla konsekvenser synden kan medbringa på en gång när han dog på ett kors för att rena oss från synden och tillfredsställa Guds vrede.

Det Jesus gjorde var att vända syndens elände till något gott när han dog och uppstod från det döda. Nu kan vi få evigt liv genom honom och komma till Gud när i dör och känna honom i evigheternas evigheter. Är inte det något gott?

Allt elände och all misär har sitt slut i Jesus Kristus och det nya livet.

Låt oss tillbe Jesus Kristus för den han är!

2 Sam kapitel 15 – Absaloms uppror och de kristnas syn på lydnad

Predikan Göteborg 29/1-2017

Absalom var Davids son och när vi tänker på namnet Absalom så tänker vi nog först och främst på Absaloms uppror. Vi läser om det i våra barnbiblar och många av er har säkert växt upp med den berättelsen och har säkert en tecknad bild i era huvuden om hur Absalom såg ut..

Trotts detta stöter man på mycket uppror bland kristna. Det kan vara i alla dess former så som politiskt, mot staten, mot arbetsgivare, mot föräldrar eller mot äldsten. Hur skall vi som troende relatera till lydnad och uppror?

Absalom hade i förra kapitlet plockats tillbaka in i kungahuset igen, efter att han hade kallblodigt mördat Amnon. Vilket David nu i dagens kapitel kommer att få problem med.

1 En tid härefter skaffade Absalom sig vagn och hästar och femtio man som sprang framför honom. 2 Tidigt varje morgon brukade Absalom ställa sig invid vägen som ledde till porten, och så ofta någon var på väg till kungen för att få en rättssak avdömd, kallade Absalom honom till sig och frågade: ”Från vilken stad är du?” När han svarade: ”Din tjänare är från den och den av Israels stammar”, 3 sade Absalom till honom: ”Din sak är både god och rätt, men du har ingen som hör på dig hos kungen.” 4 Absalom tillade: ”Om ändå jag blev satt till domare i landet, då kunde var och en som hade någon rättssak eller domssak komma till mig, och jag skulle skaffa honom rättvisa.” 5 Och när någon kom fram och ville falla ner för honom, räckte han ut handen och tog tag i honom och kysste honom. 6 Så gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avdömd hos kungen. Så stal Absalom Israels mäns hjärta. 7
När fyrtio år hade gått sade Absalom till kungen: ”Låt mig gå till Hebron för att infria det löfte som jag har gett åt Herren . 
8 Ty din tjänare gav ett löfte när jag bodde i Gesur i Aram: Om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem, skall jag tjäna Herren .” 9 Kungen sade till honom: ”Gå i frid.” Då steg han upp och begav sig till Hebron. 10 Men Absalom sände i hemlighet ut budbärare till alla Israels stammar och lät säga: ”När ni hör basunen ljuda, skall ni säga: Nu är Absalom kung i Hebron!” 11 Tvåhundra män från Jerusalem hade följt med Absalom. De hade blivit inbjudna och följde med i god tro helt ovetande. 12 Medan Absalom offrade slaktoffer, sände han bud och lät hämta giloniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Sammansvärjningen växte i styrka och allt fler bland folket gick över till Absalom.

13 En budbärare kom till David och sade: ”Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom.” 14 Då sade David till alla de tjänare som var med honom i Jerusalem: ”Kom, vi måste fly! Annars finns ingen räddning för oss undan Absalom. Skynda er i väg! Han kan plötsligt komma över oss och dra olycka över oss och slå staden med svärd.” 15 Kungens tjänare svarade kungen: ”Vad än vår herre konungen beslutar, är vi dina lydiga tjänare.” 16 Och kungen gav sig i väg och allt hans husfolk följde honom. Men kungen lämnade kvar tio av sina bihustrur för att se efter huset. 17 När kungen drog ut, följde hela folket efter honom. Men de stannade vid det sista huset. 18 Alla hans tjänare och alla kereteerna och peleteerna drog förbi honom. Och alla de sexhundra gatiterna som hade följt med honom från Gat gick förbi framför kungen. 19
Då sade kungen till gatiten Ittaj: ”Varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos kungen. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt land. 
20 Du kom i går, skulle jag då i dag låta dig irra omkring med oss när jag nu ger mig av, vart det nu bär hän? Vänd tillbaka och tag dina bröder med dig. Nåd och sanning vare med dig.” 21 Men Ittaj svarade kungen: ”Så sant Herren lever och så sant min herre konungen lever: Där min herre konungen är, där vill också din tjänare vara, det må gälla liv eller död.” 22 Då sade David till Ittaj: ”Kom då och gå med oss.” Och gatiten Ittaj följde då med tillsammmans med alla sina män och alla barn som han hade med sig. 23 Hela landet grät högljutt när folket drog fram. Då kungen gick över bäcken Kidron, följde allt folket med och tog vägen åt öknen till. 24
Där var också Sadok tillsammans med alla leviterna, och de bar med sig Guds förbundsark. Men de satte ner Guds ark, till dess att allt folket hade hunnit gå ut ur staden och Ebjatar kommit dit upp. 
25 Då sade kungen till Sadok: ”För tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon skall han föra mig tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. 26 Men om han säger: Jag finner inte behag i dig – se, här är jag, han må göra med mig vad han finner för gott.” 27 Kungen sade vidare till prästen Sadok: ”Är du inte en siare? Vänd tillbaka till staden i frid, tillsammans med era båda söner – din son Ahimaas och Ebjatars son Jonatan. 28 Jag vill dröja vid vadställena i öknen, till dess att bud kommer från er med underrättelser till mig.” 29 Då förde Sadok och Ebjatar Guds ark tillbaka till Jerusalem och de stannade där. 30
Men David gick gråtande uppför Oljeberget med täckt huvud och bara fötter. Allt folket som följde honom täckte också över sina huvuden och gick dit upp under gråt. 
31 När det blev berättat för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: ” Herre , förvandla Ahitofels råd till dårskap.”

32 David kom upp på bergstoppen där han ville tillbe Gud, se då kom arkiten Husaj mot honom med sönderrivna kläder och med jord på huvudet. 33 David sade till honom: ”Om du följer med mig blir du bara till besvär för mig. 34 Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: ‘Din tjänare vill jag vara, o konung. Jag har förut varit din fars tjänare, men nu vill jag vara din tjänare’, då kan du göra Ahitofels råd om intet. 35 Där har du också prästerna Sadok och Ebjatar. Allt vad du får höra från kungens hus skall du berätta för prästerna Sadok och Ebjatar. 36 Deras två söner är med dem där, Sadok har Ahimaas och Ebjatar har Jonatan. Genom dem kan ni sända bud till mig om allt ni får höra.” 37 Och Husaj, Davids vän, kom in i staden när Absalom drog in i Jerusalem.

 1. Absalom planerar att ta över makten. (Vers 1-6)

Strax efter att Absalom hade kommit tillbaka in i Kungahuset så börjar han smida en ny plan.

Denna plan gick ut på att störta kung David genom uppror och själv ta över makten. Han skaffade sig hästar och vagnar och femtio män som skulle hjälpa honom.

Folk kom från hela landet för att träda inför kungen med deras rättsfall. Kungen var en form av domare som skulle döma i rättsfall samt bestämma bestraffningen utifrån Mose lag.

Folk kom nu och ville in i kungahuset för att framföra sina mål, men Absalom utnyttjade detta och stoppade var och en som var på väg dit och säger.

Din sak är både god och rätt, men du har ingen som hör på dig hos kungen.” Vers 3

Absalom försökte skapa en misstro till Kungen bland folket för att han själv skulle kunna ta över makten. Absalom börjar med att svartmåla de som sitter i kungahuset.

Han får dem att framstå som att de inte bryr sig om lag och rätt.

Absalom fortsätter ”Absalom tillade: ”Om ändå jag blev satt till domare i landet, då kunde var och en som hade någon rättssak eller doms sak komma till mig, och jag skulle skaffa honom rättvisa.” – Vers 4

Absalom är en typisk maktmänniska som försöker att vinna folket på sin sida för att på ett listigt sätt lyckas ta över makten. Han visste att för att kunna få makten måste han få folket på sin sida. Annars skulle det aldrig fungera.

Vi har haft många sådana personer genom historien som försöker ta över makten genom att få folket på sin sida samt att svartmåla den andra. Vi finner det i vårt land i dag, varje gång det är ett politiskt val. Vi finner hur sidorna svartmålar varandra, röstfiskar och gör allt för att komma till makten.

I Sverige går det ändå lungt till mot hur det kan vara. Jag har varit i länder där det gått blodigt till när man slåss om makten inför valen. Man mutar folket, man till och med dödar vissa som röstar på fel gubbe..

Situationen med Absalom påminner dock mycket om hur det ofta går till. Du har en person som är en maktmänniska, som gör allt för att få den högsta positionen.

Personen ringer runt till alla andra och svartmålar de andra kandidaterna eller de styrande, för att själv göra sig populär, samt dra ner de styrandes rykte. Eller som politiker brukar göra genom att svartmåla andras politik för att själva få makten.

Även inom kristna församlingar pågår sådana här dumheter ibland. Någon tycker att han själv borde vara pastorn och sätter igång för att ta sig upp i den positionen. Han börjar med att svartmåla den nuvarande pastorn och berättar om allt dåligt med honom.

Sedan när han fått folk att börja lyssna. Slår han till och försöker avsätta Pastorn för att själv få den positionen.

 1. Absalom genomför upproret (Vers 7-12)

Nästa Steg 40 år senare är att Absalom genomför upproret. Han drar en lögn för David ”Låt mig gå till Hebron för att infria det löfte som jag har gett åt Herren  – Vers 7

Absalom förberedde i hemlighet dock någonting helt annat. En sammansvärjning där han skulle göra sig själv till Kung.

Men Absalom sände i hemlighet ut budbärare till alla Israels stammar och lät säga: ”När ni hör basunen ljuda, skall ni säga: Nu är Absalom kung i Hebron!”Tvåhundra män från Jerusalem hade följt med Absalom. De hade blivit inbjudna och följde med i god tro helt ovetande. Medan Absalom offrade slaktoffer, sände han bud och lät hämta giloniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Sammansvärjningen växte i styrka och allt fler bland folket gick över till Absalom. (Vers 10-12)

Absalom hade lyckats med sitt uppror. Han hade fått Israel att utropa honom till en ny Kung. Han hade gjort uppror mot Kung, Mot sin far och mot Gud.

Uppror är djävulens karaktär och inte en karaktär som kommer från Gud. Gud är den högsta auktoriteten och har instiftat andra auktoriteter.

Vad Absalom gör när han gör uppror emot David är att han går emot Guds ordningar, Gud auktoritet och Gud själv.

Så fungerar det ofta i världen och inom kyrkor. En grupp människor gör uppror för man tror sig veta bäst. Vad man egentligen gör är att man gör uppror emot Gud själv och Guds styre.

 1. David tvingas återigen att fly (Vers 13-31)

En budbärare kom till David och sade: ”Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom.” 14 Då sade David till alla de tjänare som var med honom i Jerusalem: ”Kom, vi måste fly! Annars finns ingen räddning för oss undan Absalom. Skynda er i väg! Han kan plötsligt komma över oss och dra olycka över oss och slå staden med svärd.” (vers 13-14)

David insåg att hans liv var i fara och att han tvingades fly. David hade levt ett liv på flykt undan Saul, och nu tvingades han återigen fly men denna gång undan sin egna son Absalom.

David stannade inte på platsen när hans liv var i fara utan han flydde. Många kristna idag har en slags ödestro som leder till fatalism, där man tror att Gud tar hand om en var man än är.

Jag hade en sådan syn när jag var yngre kristen. Jaja Gud tar hand om mig oavsett om mitt liv vore i fara eller ej.

Visst Gud tar hand om oss och han är suverän men samtidigt finner vi om och om igen i skriften att när folks liv var i fara så flydde man situationen. Det visar också på människans ansvar över sitt egna liv.

Bara för att Gud tar hand om oss så betyder inte det att man skall förstöra sitt liv genom att äta dåligt varje dag eller leva osunt. På samma sätt är det när ens liv är i fara. Varför ens stanna kvar på en plats om man vet att folk är ute efter att döda just dig?

David flydde när hans liv va i fara, och vi finner även hur Paulus flydde när hans liv var i fara.

Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. ” (Apg 14:6)

Paulus och de andra som flydde kände de inte till att Gud tar hand om dem? Jovisst gjorde dem det. Hade Paulus kanske inte fått undervisning om Guds suveränitet?

Jo, absolut han talade mycket om det. Men de förstod också att man inte skall fresta Herren utan tog sitt mänskliga ansvar och flydde undan situationen.

Om du någonsin hamnar i en situation där ditt liv är i fara kom i håg att David flydde undan den situationen. Stanna inte kvar utan fly undan för ditt liv.

 1. Många följde med David (Vers 15, 20-22,24)

Folket som fortfarande var lojala till David och vägrade att befatta sig med uppror följde med David när han flydde. Tillsammans med honom följde även i vers 24 Sadok och leviterna och förbundsarken.

Vi känner till från Mose lag tidigare att det var enbart prästerna som fick bära förbundsarken. David kunde alltså inte bära den utan bara en levit.

Till en början tog David med sig arken men efter ett tag så ändrade han sig och sade till dem att lämna kvar arken i staden

Då sade kungen till Sadok: ”För tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon skall han föra mig tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger: Jag finner inte behag i dig – se, här är jag, han må göra med mig vad han finner för gott.”

David tänkte alltså att Herren kanske skulle föra honom tillbaka till staden. Det var därför han ville föra tillbaka arken.

 1. David placerar en spion i kungahuset (Vers 32-37)

David ansåg att det bara var en börda att ha med sig Husaj, så han skickade tillbaka honom till staden för att bli Absaloms tjänare, men i syfte att kunna rapportera till David var som skedde i staden.

Detta kommer David dock att dra nytta av senare när vi kommer in i kapitel 17. Davids handlade är ett typ exempel på hur Herren ibland styr våra tankar och handlingar för vårt eget bästa.

Många gånger är vi inte ens medvetna om det men vi upptäcker det efteråt. ”Oj, vad bra att jag gjorde så” Som det står skrivet :. ”Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. ” – Ords 16:9

Så är det ofta med Gud vägar. Vi vet inte ens om att Herren leder oss i livet. Vi tänker ut våra planer men det är Herren om styr våra steg vi tar i livet.

När jag bodde i Finland tänkte jag : ”Jag kommer stanna här livet ut” men Herren hade andra planer och andra väger och styrde mina steg till Filippinerna.

När jag flyttade dit tänkte jag ”Jag kommer stanna här tills jag dör”.Det blev inte så utan Herren hade andra planer och tankar och styrde mina steg till Sverige.

Likadant var det när jag letade efter någon att gifta mig med. Jag tänkte ut min väg och vad jag trodde var rätt men Herren ledde mig på andra vägar och sedan är man ser tillbaka på det hela så är man glad över hur det har gått.

Det är så ofta i inte ens är medvetna om hur Herren faktiskt leder våra steg. David tänkte att Husaj bara var en börda för honom. Men i slutänden så blir han till stor nytta för honom i Jerusalem.

Gud leder oss alltså ofta genom tankar men även om vi skulle tänka fel så leder våra steg i stället så att vi hamnar rätt tillslut.

Dagens text handlar alltså om ett uppror. Vad kan vi då lära oss av det?

-Applikation för icke troende

 1. Konsekvensen av Davids synd

Vi behöver förstå att Absaloms uppror var ett resultat av Davids synd. David hade Syndat genom att vara med en gift kvinna och mördat hennes man för att dölja sin synd.

Därför som ett resultat av detta säger Herren till David Så säger Herren : Jag skall sända olyckor över dig från ditt eget hus– 2 Sam 12:11

Människan är så fallen i synd i sig själv att man inte ser det själv och tänker inte på att varje synd för med sig en konsekvens. Människan tänker. ”Men en enda liten synd är väl inte så farligt?, Om Gud ens finns så förstår han nog mig”

Men detta sätt att tänka är hur en människa, som inte blivit överbevisad av synd och vem Herren är tänker.

Det är detta vad skriften vittnar om En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. – 1 Kor 2:14

Vi behöver förstå att varje synd är lika allvarlig i Guds ögon och han agerar utifrån sin helighet och rättvisa med varje synd.

David begick synd och fick leva med konsekvenserna av det hela sitt liv.. Ja han blev förlåten och fick leva vidare men konsekvenserna för honom blev stora. Han barn dog.

Nästa grej sker nu. Absalom gör uppror och tvingar David på flykt. Det stannar inte där utan mer kommer senare.

Man kan inte leka med Gud, Universums skapare som håller hela världen i sin hand, som är orsaken till att du och jag andas idag.

Oavsett om man är kung eller ej så betyder det inte att man kan agera hur man vill och nu började Davids synd att komma i fatt honom.

Samma är det idag människans synd får med sig konsekvenser i livet som man får leva med. Många sjukdomar idag är ett resultat av synden i människans liv.

T.ex om en man får AIDS så kanske det beror på att man varit med en kvinna utanför äktenskapet. Ett annat exempel: En del förlorar sina fruar och sin familj på grund av otrohet eller att man har gjort elaka saker mot andra i sin familj.

Om man går runt och sprider saker på nätet som inte är sanna så åker man kanske dit och får leva med konsekvenserna resten av livet ofta i form av dåligt rykte.

Synden för alltid med sig konsekvenser i våra liv, och vi lever alla under syndens fördärv på denna jorden, på grund av den första synden någonsin, som var att Adam och Eva åt av en frukt de inte fick äta av.

Vi lever fortfarande under dess konsekvenser. På grund av Adams synd måste mannen möda för att få sitt dagliga bröd vara stor. På grund av Evas synd måste alla kvinnor föda barn med smärta.

På grund av deras synd måste vi alla en dag dö och möta en helig Gud på domens dag som inte sopar synden under mattan. En Gud som inte är korrupt utan som dömer rättvist utifrån var och ens gärningar.

 1. Absalom var en syndare, Människan i uppror mot Gud

Det var inte bara en konsekvens av Davids synd utan Absalom själv var en syndare. Hans synd i denna texten var uppror.

Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi ” – 1 Sam 15:23.

Bibeln är tydlig med att uppror är en synd och det likställs med avguderi. Det är alltså en synd som Gud straffar lika mycket som han straffar mord och annan synd. Absalom får senare äta upp sitt uppror genom att dö en för tidig död.

Absalom var dock inte den enda upprorsmakaren utan bibeln beskriver hur hela mänskligheten befinner sig i uppror emot Gud.

Ända sedan vi föds så finns detta uppror inom varje människa och det börjar i tidig ålder, med att barn trotsar sina föräldrar och de som står i högre ställning än sig själv.

Det största upproret i människan är dock emot Gud och hans bud. ”Vi vill inte ha massor av regler” säger människan. ”Vi vill inte ha en högre makt som skall bestämma över oss”. ”Varför skall andra säga till mig hur jag skall leva?”

Du märker detta tydligt när du studerar människans natur. En person konfronterar en annan människa med något som är fel i deras liv. Den som blir konfronterad blir irriterad för man vill inte höra sanningen.

När en människa blir konfronterad med sanningarna i skriften så brukar man ofta bara skratta eller håna eller gå emot det. För man älskar mörkret och upproret och kommer inte till ljuset.

Det är upproret inom människan som går emot Gud och som går emot det som Gud har tillsatt. Absalom gick emot David och många idag går emot kungarna och de styrande i landet för man gillar inte vad Gud har tillsatt.

Det är upproret i människans hjärta som gör att man agerar på ett sådant sätt.

Människan befinner sig i uppror mot andra eftersom man befinner sig i uppror emot Gud. Vi finner det om och om igen i gamla testamentet hur människan gjorde uppror emot Herren.

Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga!  ” – Klag 1:18

Vi har syndat och varit upproriska ” – Klag 3:42

Vi ser mycket uppror idag i alla former och det behövs mycket omvändelse i från denna synd. Vi ser det i Sverige idag hur feminismen kommer och gör uppror emot Guds ordningar. Det är inte längre Mannen som skall vara huvudet i familjen eller i församlingen utan nu skall kvinnan också vara det.

Rom 5:10 säger att vi var tidigare Guds fiender. Uppror och fiendeskap emot Herren är alltså människans natur sedan födseln och något vi alla gjort oss skyldiga till.

Den uppenbarar sig inte bara heller i rent uppror utan även i att man tar till sig andra gudar som inte är någon sann levande Gud.

Uppror och avguderi likställs i 1 Sam 15:23, som vi såg tidigare. Det finns så många andra religioner i världen på grund av människans uppror.

På grund av att man vill ha andra gudar istället. gudar som inte kan frälsa dem. Avguderi är alltså uppror

Vad skall då ske med oss? Är det kört och hopplöst för oss?

 1. Kristus och frälsningen

Gud sände sin Son Jesus Kristus för att dö för sitt folks synder. För upproriska rebeller som hade gått emot Guds lag och bud.

Gud behövde sända en medlare som skulle medla mellan Gud och människan. En som inte var rebellisk mot Gud utan som höll hela lagen perfekt och levde ett liv i fullständig lydnad inför Fadern.

Han var till i Guds gestalt
men räknade inte jämlikheten
 med Gud som segerbyte ,
 utan utgav sig själv
 och tog en tjänares gestalt
och blev människan lik.
 När han till det yttre
 hade blivit som en människa,
 ödmjukade han sig
 och blev lydig ända till döden –
döden på korset. ” – (Fil 2:6-8)

Denna medlare är Jesus Kristus han dog för sitt folks synder och uppstod från det döda för att vi skall kunna uppstå till ett liv med honom.

Försonade från all synd och skuld, där fiendeskapen är bruten och vi kan nu leva som Guds barn under hans Herravälde där Jesus råder och regerar i sitt rike.

När vi kommer till tro på honom blir vi en ny skapelse och det gamla är förbi och något nytt har kommit. Hjärtat förändras från att vara upproriskt mot Herren till att vilja lyda Jesus Kristus och hans bud.

Varje människa behöver därför tro och omvända sig för att få del av detta nya livet.

Applikation för troende

 1. Var inte upproriska utan lydiga Gud och de över er.

Absalom var upproriskt mot Kungen och det är inte så en kristen skall agera i stället skall vi lyda de över oss.

 • Myndigheter

När kungen drog ut, följde hela folket efter honom.” – Vers 17

Vi finner i texten att en stor del av folket följde med sin Kung och ledare när David tvingades på flykt. Här finner vi en kristen karaktär som bibeln undervisar oss om och om igen. Vi som troende skall lyda våra överheter och ge dem den ära de förtjänar.

Visa aktning för alla, älska era trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren ” 1 Petr 2:17

Vi skall ge ära åt våra ledare och inte förbanna dem eller tala illa om dem. De är tillsatta av Gud. Dessa ord av Petrus skrevs troligtvis under en tid när Nero var kejsare.

Vi vet att Nero var direkt inte den som var mest känd för att vara snäll mot de kristna.Ändå säger Petrus till de troende på den tiden att ära kejsaren.

Något inom vår upproriska syndanatur vill inte ära Kejsaren!! Vi vill ofta tala om för alla hur dålig han är. Vi har inga Kejsare idag men det syftar på de styrande i landet.

Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning, 2 att inte förolämpa någon utan vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor. ” – Titus :3:1-2

Paulus uppmanar även Titus att han skall påminna folket om att de skall lyda myndigheter och makthavare och inte förolämpa någon.

Det förekommer mycket förolämpningar idag bland kristna mot myndigheter och de styrande. Ofta ser man det på facebook, skämt bilder som går runt som förolämpar Stefan Löfven, myndigheterna eller någon annan styrande i något annat land.

Detta beteende som jag själv gjort mig skyldig till är något som är fel enligt bibeln och samma sak som Absaloms uppror mot David. Vi uppmanas att ära de över oss och inte förolämpa utan leva fridfullt.

De styrande är ditsatta av Gud ”Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva. ” – Rom 13:1-3

Att gå emot de styrande är samma som att gå emot Herren själv. Därför var Absaloms uppror inte bara mot David utan mot Gud själv. När vi förolämpar de som är över oss så förolämpar vi Gud.

Paulus själv fick omvända sig från denna synd när han stod inför några överstepräster och kallade dem för ”vitkalkade gravar”


”Paulus svarade: ”Jag visste inte, bröder, att han var överstepräst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk ska du inte förbanna . ”- Apg 23:5

Paulus erkänner här sin synd han begick genom att citera vad Mose lag sade om lederskap. Min vän hur är din attityd till myndigheter och de styrande? Har du en biblisk syn eller en rebellisk syn?

 • Äldsten

Vi skall inte bara lyda myndigheter utan även de äldste i församlingen som är satta över oss. Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap.– Hebr 13:17

Ordet för ledare här syftar på de äldste i en församling för i sammanhanget i vers 7 står det ”De som förkunnar Guds ord för er. Det står även att de vakar över era själar. Det syftar alltså på Pastorn i församlingen eller pastorerna om man har flera.

Ibland uppkommer det meningsskillnader i en församling. Någon eller några individer vill göra något som pastorn inte tycker är så vist.

I en sådan situation är det bäst att lyda pastorn för det är han som hålls ansvarig för er och han som skall lägga räkenskap. Det står här ”Rätta er efter dem”.

Ibland stöter man på denna Absalom mentalitet hos troende. De säger ”Jag vill inte ha någon pastor för jag vill göra som jag vill” Eller så säger man ”Jag kan ha en Pastor men jag tänker inte rätta mig efter honom”. Detta tänk är inte i enlighet med skriften utan tvärtom vad skriften säger.

 • Föräldrar

Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. ” – Ef 6:1

Ni barn, alltså ni som bor hemma hos era föräldrar. Lyd dem! För då kommer de att dig väl i livet. I bland när vi har bön hemma så brukar min dotter vilja be att det skall gå bra för henne i skolan.

Jag brukar då säga till henne. Det kan vi göra men bibeln säger också att om du vill att det skall gå dig väl i livet så skall du lyda din mamma och pappa..

Vi lever i en kultur i Sverige i en tid då barn mer än någonsin gör uppror mot sina föräldrar. Absalom gjorde uppror mot sin far. Gick det bra för honom i livet? Det tar bara några kapitel innan han dör.

Barn, ungdomar. Vill ni att det skall gå er väl i livet så lyd era föräldrar det är det rätt och riktigt enligt bibeln.

 • arbetsgivare

Ni tjänare , lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. 23 Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. 24 Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. 25 Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan partiskhet.– Kol 3:22-25

På nästan varje arbetsplats jag har varit på så finns det alltid folk som är lata och är ögontjänare. Så fort chefen inte kollar går de och pratar med en kollega eller tar upp mobilen. Sedan när chefen kommer igen så slutar dem för att arbeta.

Det kallas ögontjänare enligt bibeln. Man arbetar när man har ögon på sig. Men det är egentligen en form uppror och stöld. Man tar betalt för att prata med andra och leka med mobilen i ställer för att arbeta.

Sådant är fel enligt bibeln. Vi skall istället vara de som tjänar av hjärtat inför Herren. Det är av Herren vi får vår riktiga lön.

Vill du ära Gud i vardagen?. Var då ingen ögontjänare utan gör ditt arbete oavsett om chefen är i närheten eller ej.

Uppror som Absalom gjorde var inte bara mot David utan mot Gud. Vi finner gång på gång i skriften hur olydnad i livet i alla form, mot arbetsgivare, föräldrar, äldsten, myndigheter är lika mycket ett uppror emot Gud!.