Lidande på grund av synden

Så säger Herren: Jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen (2 Sam 12:11)

David fick leva ett liv i lidande. Först fick han lida eftersom han var Guds barn, men senare i livet fick han lida på grund av sin synd.

Synden han begick var hans affär med en kvinna som resulterade i att David mördade hennes man för att försöka dölja synden. David omvände sig i från sin synd och var helt förkrossad över den.

Men trotts att Herren förlät honom och återupprättade honom fick han lida resten av sitt liv på grund av sin synd. Lidandet upphörde inte utan det fortsatte tills dagen han dog.

Vad fick han då gå igenom? Jo först blev hans dotter våldtagen av Davids egna son. Sedan mördar en annan son av David våldtäktsmannen. Sedan blev det revolt i Davids kungahus och hans egna son Absalom gjorde uppror. Sedan blev han till offentligt åtlöje när hans egna son låg med Davids hustrur mitt på ljusa dagen inför folket, så alla kunde se det. Sedan tvingades David på flykt och leva i exil.

Hans lev var fullt av problem på grund av hans synd och det är likadant mot oss i vår tid. Syndar vi får det med sig lidande som vi kanske får leva med resten av livet. Lidandet kanske aldrig kommer att upphöra i våra liv.

Dock har vi som är Guds barn löftet om att en dag skall alla lidanden ta slut när vi kommer in i det eviga riket. Allt på grund av vad Jesus har gjort för oss på korset. Inga mer sorger och besvär inga mer bördor där man bär. Vilken underbar dag det skall bli.

Vi behöver därför taga denna varning till oss och fly undan synden och bekämpa den i våra egna liv genom Anden..

Gud har friköpt åt sig ett folk

”Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt?” – 2 Sam 7:23

Bibeln lär på ett flertal ställen att Gud har friköpt ett folk åt sig själv, redan tidigt i världshistorien så utvalde Gud Israel till att vara hans folk för att sedan när Jesus kom utvidga sitt folk till att också inkludera hedningar från alla folk och stammar (Upp 5:9). Vad betyder då att friköpta någon? Jo, det betyder att han frigör någon från dess slaveri och tar över herraväldet i deras liv. Bibeln talar om att alla människor lyder under syndens välde och är synden slavar. Men Gud har friköpt till sig själv ett folk i från syndens välde för att göra sitt namn känt i världen.

Redan i gamla testamentet finner vi detta hur offren som pekade på Jesus bara försonade Israels folks synder men bara tillfälligt. Eftersom det krävdes en fullkomlig människas blod för att bringa försoning. Profeten Jesaja profeterar att en dag kommer en frälsare som skall dö för de mångas synder (Jesaja 53:11). Det var just av den orsaken som Jesus kom till världen för att ge sitt liv för sina får och för sitt folk som han friköpte.”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus , för han ska frälsa sitt folk från deras synder. ” (Matt 1:21)
” Och jag ger mitt liv för fåren ” (Joh 10:15) och alla dessa får som tillhör det folket som Gud friköper kommer att blir frälsta och komma till Jesus ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. ” (Joh 6:37).

Vi som alltså tillhör Guds folk oavsett jude eller grek lever här i världen för att göra Guds namn känt som David säger. Vi lever för att ge ära åt Guds namn och förhärliga Gud. Guds friköpande av ett folk är alltså begränsat till dem som Fadern har gett till Jesus. I gamla testamentet var det bara Israel som var Guds friköpta folk samt några enstaka hedningar som kom in i Israel men det var inte hela världen. Det var inte heller för något speciellt Gud såg i dem, nej utan det var i enlighet med Guds egna val av folk ”Ty du är ett heligt folk inför Herren , din Gud. Dig har Herren , din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. (5 Mos 7:6-7).

Det var alltså begränsat till en nation och ett folk, nu råder ingen begränsning bland folk eller länder, utan nu har Jesus friköpt från alla olika folk och stammar, men dock har Han inte friköpt alla i hela världen eftersom alla inte blir frälsta och alla lever inte för att göra Guds namn känt. Utan som versen säger är det ett folk han har friköpt utav resten av folken.