Doktriner och lära är viktigt

Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. – 2 Petr 3:18

Doktriner är viktigt. Det kristna livet handlar inte enbart om hur vi skall leva utan också om vad vi skall tro. Vi skall leva heligt och växa till i nåd, men vi glömmer ofta bort att vi också skall växa till i kunskap. Så fort vi talar om kunskap om Jesus så är vi inne på doktriner. Det är oundvikligt att därför säga att man är kristen men inte bryr sig om teologi. Om du inte bryr dig om teologi och doktriner hur skall du då kunna svara på frågan ”Vem är Jesus?”, som du säger att du tror på , ”Vad innebär det att han är en frälsare”. Så fort du börjar svar de de frågorna är vi genast inne på ämnet lära, doktriner. Ordet kunskap till och med syftar på att veta något. Hur kan man veta något om kristen tro utan att tala om teologi och doktriner?. Därför att växa andligen innebär även att växa till i doktriner och lära. När man är en ny troende så vet man kanske inte så mycket, men vad som oroar mig är när man stöter folk som säger sig ha varit kristna i 20 år men inte kan något om doktriner, då har man ju inte växt något alls och då bör man fråga sig själv om man ens känner Jesus?.

Vi som troende behöver därför flitigt studera skriften för att växa till i kunskap. Vi som församlingar behöver vara doktrinära och inte bara predika evangeliets grunder om Jesu död och uppståndelse om vi vill att folket skall växa (Hebr 6:1-2). Vi som predikanter skall ständigt studera skriften för att få en bättre förståelse av bibelns lära. Jag kan av erfarenhet säga att ibland kommer man inse att man har haft fel under många år. Man kanske har hört något och lärt sig något. Sedan får man ljus över något i skriften och studerar ämnet och inser plötsligt att man har fel. Jag känner nog ingen kristen som aldrig kommer till insikten att man har haft fel? Det handlar givetvis inte om evangeliets grundläggande sanningar utan om andra saker i skriften men har sett lite felaktigt på genom åren. Detta är vad det innebär att växa andligen. Man växer i karaktär, i liv, i bönen men man växer också i lära och blir mer djup och för mer kunskap genom åren.

Växer du till i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus? Det är tecknet på att du växer.

Att växa till i nåd och kunskap

”Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. ” – 2 Petr 3:18

Bibeln jämför det andliga livet med det naturliga livet. Vi föds och vi växer men vi behöver mat för att växa och inte dö. Likadant är det andligt. Vi föds på nytt enligt Guds vilja genom att vi hör evangelium och kommer till tro. Då blir vi födda på nytt, oavsett om vi är 20 år eller 80 år när detta sker så är vi andliga bäbisar och behöver andlig mjölk för att växa. När vi dricker den andliga mjölken så blir vi barn, sedan blir vi unga män för att slutligen bli fäder och äldre i tron. Denna tillväxt sker dock inte automatiskt utan vi uppmanas i skriften att ”Väx till i nåd”. Det betyder att växa till i vår frälsning, i vår karaktär och i våra gåvor vi har. En del kristna stannar i barnstadiet eftersom de inte växer till i nåden och kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hur kan vi då växa i nåden? Vi gör detta genom att äta den andliga maten, läsa Guds ord, höra på Guds ord och meditera över Guds ord. Men också genom bönen. Be Herrens bön och böner i enlighet med skriften. Be ut skriften. Läs den och be att det du läser skall bli en verklighet i ditt liv. Det är så vi växer i nåden. Det stannar dock inte bara där utan vi skall också växa till i Kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Även detta gör vi på samma sätt som tidigare. Genom ordet och bönen. Kunskap är alltså inte att förkasta. En del verkar vara lite emot kunskap. Bibeln är dock inte emot Kunskap i sig. Vi behöver Kunskap om vem Jesus är. Detta för att bevara os s i tron så att vi inte faller in i villoläror som presenterar en annan Jesus. Vi behöver också Kunskap för att inte stanna i barnastadiet där vi ständigt är beroende av fäder. Vi behöver kunskap för att kunna vara fäder för andra och lärjungaträna andra som är yngre i tron. ”Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn. ” (Hosea 4:6) Utan kunskap går vi under och om vi förkastar undervisningen så går vi under.
Vi behöver alltså växa till i nåd och kunskap. Låt oss inte bli missmodiga över att vi växer till så långsamt ibland, ett barn blir inte en äldre på en dag utan det sker långsamt. Likadant är det att växa i nåden. Det tar tid att bygga en andlig karaktär och erfarenhet hos en troende. Likadant är det med oss det tar tid, men låt oss därför inte försumma att växa till i nåden och kunskapen.