Det sjätte budordet och dess betydelse för oss idag.

Predikan av Josef Löwdin

10/2-2019, Göteborg

lyssna på ljudfilen här…

Du ska inte mörda. ” – 2 Mos 20:13

I denna vers framför oss läser vi att vi inte skall mörda. Det är dock viktigt att vi förklarar vad detta innebär, eftersom det är en del dödande i bibeln. I bland det sker på Guds befallning, och i bland är det Gud själv som dödar människor.

Samtidigt har vi dessa ord framför oss. ”Du skall inte mörda” . Låt oss därför kolla på skillnaden här så att vi får en korrekt förståelse

Det finns ett rättfärdigt dödade och ett orättfärdigt dödande. De skiljer sig åt.

Mord definieras i en ordlista som att med uppstått döda någon, men att det finns undantag.

Dessa undantag kan vara till exempel vid ett krig. Eller om en polis tvingas att skjuta någon till döds.

Syftet med att inte mörda, är att det är en Guds skapelse man dödar, och vars liv man släcker. Människan har ett värde i sig eftersom det är en Guds skapelse i Guds avbild.

Bibeln förbjuder oss inte att döda djur men den förbjuder oss att mörda människor.

Det betyder inte att Gud inte bryr sig om djuren heller.

För det gör han. Ta t.ex. när Noa byggde arken så skulle en hane och en hona av varje djurart räddas , så att de inte skulle utlånas med floden.

När Gud hotade att förstöra Nineveh och skickade profeten Jona för att varna dem. När folket omvänder sig blir Jona arg på Gud. Gud säger i sista versen i Jona bok till Jona som ett svar :

Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur?

Gud bryr sig alltså om djuren också. Men det finns inget förbud mot att döda djur för att äta dem, de är inte Guds avbild, eftersom i bibeln gavs vissa djur till att ätas.

Vi människor är inte djur, vi är inga apor och vi har ett annat värde än vad djuren har. Det finns en befallning att vi inte skall mörda andra människor för det är vad detta budet syftar på. Budet inkluderar inte ”Du skall inte döda djur”.

Gud såg mord som ett väldigt allvarligt brott, såpass allvarligt att Han sade att det förtjänar dödsstraff för den som tar en människas liv.

Den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, för Gud har gjort människan till sin avbild.– 1 Mos 9:6.

Denna vers är väldigt viktig för att förstå detta jag kommer att tala om idag, så låt oss börja med att lägga grunden här.

Denna versen säger oss två saker.

Det första den säger är att du skall inte mörda.

Grunden för att man inte skall mörda är för att varje människa är Guds avbild, och har därmed ett stort värde inför Gud och borde ha samma värde inför människan.

Det talas mycket om människovärdet i vårt samhälle och det är helt korrekt. Människan är Guds avbild och har därför ett värde i det.

Det andra denna versen säger oss är att om någon mördar en annan människa, av honom skall det krävas att han dödas. Denna vers lär oss alltså att dödsstraffet för mord är helt i enlighet med Guds vilja.

Det är detta som sker mycket i det gamla testamentet där vi finner mycket dödade.

Mycket av dödandet i bibeln var ett rättfärdigt dödande som inte klassades under kategorin mord.

Herren som är skaparen har själv rätten att ta en människas liv, lika mycket som han gav en människa liv. Människan har dock inte den rätten att döda hur som helst utan det sker under landets egna lagar..

1.Några exempel när dödande var tillåtet.

Det bästa stället för att få klarhet i detta är att studera Davids liv. David var en man efter Guds hjärta och var rättfärdig och gjorde både rätt och fel i detta.

Under hela David liv dödade han mängder av människor men det var bara för ett mord som Gud höll honom ansvarig.

Låt oss börja med en berättelse i från 1 Samuelsboken kapitel 17. I denna väldigt kända berättelse läser vi om David och Goliat.

Israel låg i krig med sina fiender som förtryckte dem. Filistéerna hade en jätte som nu utmanade Israel i en duell. Den som vann duellen skulle också bli vinnaren i kriget och förloraren skulle bli slavar till vinnaren.

Hela denna berättelse handlar helt om självförsvar. Landet var under attack och nu stod en jätte där som de behövde besegra, för att bli av med fienden. Ingen vågar utmana Goliat utom David.

David som är en liten pojke och inte har någon erfarenhet av strid mot människor, ställs emot den enorma Goliat. David vinner och dödar Goliat och Israel blir befriade i från förtrycket och fienden.

Här var det alltså ett självförsvarskrig och i detta fall räknades det inte som ett mord när man dödade en annan människa. Detta det sjätte budordet gällde därför inte vid självförsvars krig.

Om en främmande makt skulle invadera Sverige, så har Sverige rätt att försvara sig, och döda sina fiender som angriper utan att man bryter emot det sjätte budordet.

Nästa exempel hämtar jag i från första Samuelsboken kapitel 30.

I detta kapitel blir David och hans gäng angripna av ett gäng rövare. När Davids krigare inte var på plats. Dessa rövare kidnappar alla deras fruar med deras barn.

David blir helt förkrossad och frågar Herren om han skall leta reda på rövarna och föra tillbaka fruarna och barnen? Herren svarade : Jaga dem, för du kommer att hinna upp dem och rädda alla.”.

David lyckas med sina fyrahundra män finna dessa rövarna och de dödar var och en av Amalekiterna och befriar fruarna och barnen.

Här sker allt först efter att David hade rådfrågat Herren. Det var därför helt rättfärdigt här att döda dem eftersom Mose lag krävde dödsstraff för kidnappare.

Nu var detta en lag specifikt för Israel, men det var ändå ett rättfärdigt dödande. Det var i enlighet med landets lagar, och det var på grund av att kvinnorna hade rövats bort.

Vi kan applicera detta på vår tid. IS attackerade för några år sedan delar av Syrien och Irak. Då kidnappade man kvinnor och barn och förde bort dem.

Då beslutade flera länder bland annat USA att gripa in och hjälpa till att befria dem och förstöra IS. USA agerade helt korrekt här, för hade man inte gripit in hade aldrig dessa kvinnor räddats i från IS.

Det var själva poängen med denna berättelse i från Davids liv. Det handlade om att måna om kvinnornas bästa och beskydda det som tillhör andra män.

Det var därför en kärleksgärning för David och hans män att befria dessa kvinnor, och för att göra det behövde man döda alla dessa män.

Det finns många exempel, men vi kan ta ett sista exempel i från 2 Samuelsboken kapitel 4. I denna berättelse var det Rimmons söner, Rekab och Baana som tog sig in i Ish-Bosets hus för ett annat ärende än att mörda.

När de såg Ish-Boset i sängen och visste att han var Sauls son, och Davids fiende tänkte dem att de kunde ta sig rätten att mörda honom.

När de hade huggit huvudet av Ish-Boset och tog med honom till Kung David, trodde dem att de hade handlat helt rätt.

De hade inte handlat rätt utan de hade begått ett kallblodigt mord, och Kung David svarade med att döda dem som ett dödsstraff emot deras synd.

Kung Davids agerande var inte fel, han agerade helt i enlighet med landet lagar, men deras mord var fel.

2. Några exempel när dödande var fel.

David begick ett mord som var felaktigt och som Gud höll honom ansvarig för. Det var inte när han upprätthåll lag och ordning eller dödade i Krig eller utifrån vad lagen sade. Utan han dödade en oskyldig man vid namn Uria.

Berättelsen om Uria finner vi 1 2 Samuelsboken kapitel 11 i denna historia har David begått en synd genom att vara med Urias fru som blev gravid, medan Uria var ute i krig.

David försökte dölja sin synd genom att befalla att Uria skulle skickas längst fram i kriget, och de andra soldaterna skulle dra sig undan så att Uria skulle dö. Detta var ett överlagt mord, som var ett brott emot det sjätte budordet.

Det fanns ingen anledning att döda Uria. Han hade inte gjort något som gjorde att han förtjänade att dö. Herren straffade David för hans synd.

Saul som var Davids fiende begick ofta mord som var helt emot vad landets lagar tillät. Vid ett tillfälle mördade han alla prästerna i landet och drog på sig Herrens vrede.

Detta var ett tydligt mord och inte bara mord utan ett massmord. Prästerna hade inte gjort något som de förtjänade att dö för. De var oskyldiga.

Vi kan dra som en slutsats av detta att allt dödande inte är fel, och ett brott emot det sjätte budordet.

Det som är synden är när dödandet inte är rättfärdigt, när det sker på en felaktig grund.

När man utgjuter en oskyldig mans blod, som är det som syftas på i det sjätte budordet. Paulus själv säger :

Men om jag nu är en lagbrytare eller har gjort något som är värt döden, så vägrar jag inte att dö. Men om det som de anklagar mig för är utan grund, så kan ingen utlämna mig åt dem. ” – (Apg 25:11)

Alltså om Paulus var skyldig till något som förtjänade att dö för, så skulle han acceptera det och ta dödsstraffet. Paulus såg det inte som fel om han dö skulle för något ont han hade gjort.

Det är också viktigt att poängtera att enbart de styrande i landet kan bestämma detta. Vi som medborgare i Sverige kan inte gå runt och mörda folk bara för att vi anser att de förtjänar det, utan sådant måste en stat själva bestämma.

Många lagar i Sverige är för milda och icke bibliska. Det borde åtminstone vara dödsstraff för mord i detta landet, eftersom man dödar en person som är skapad i Guds avbild..

3. Den vidare betydelsen av detta budordet.

När detta budordet säger att vi inte skall mörda, så har det också en vidare och djupare betydelse. Det betyder inte enbart att man släcker någons liv, utan bibeln undervisar oss mera i detta ämne, låt oss kolla på dessa saker.

Var och en som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig.” – 1 Joh 3:15

Om vi går runt och bär på hat emot någon broder så är vi en mördare. Med ordet broder här syftar inte på vårt kött och blod utan på andra kristna i tron.

Att hata någon innebär att man tycker så pass illa om någon, att om man hade kunnat, om det hade varit tillåtet, mördat en sådan person, eller att man önskar deras död. Därför likställs hat med mord, eftersom det sker i hjärtat.

Även om det är i hjärtat och inte utageras så är det en synd som likställs med mord. Det är eftersom synden är ett problem i hjärtat vilket ibland, men inte alltid leder till en yttre handling.

Framförallt leder det till en yttre handling då man verbalt kan mörda en sådan person genom att förstöra deras liv.

Ni har hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte dräpa, och den som dräper, han blir skyldig under domen. Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl1, han blir skyldig under domen, och den som säger: Ditt dumhuvud till sin broder, han är skyldig inför Stora rådet. Men den som säger: Din dåre, han är skyldig till helvetets eld ”. (Matt 5:21-22)

Jesus ger en klar och tydlig förklaring att mord inte enbart är en yttre handling utan ett problem i en människas hjärta, som yttrar sig i våra ord och handlingar mot våra medmänniskor.

Om du blir arg på någon utan en giltig orsak. Alltså att bli arg i sig är inte fel, men om orsaken inte är giltig så är man lika skyldig som en mördare är.

Jesus säger vidare här att kalla någon för ett ”dumhuvud” är man lika skyldig som en mördare. Mord kopplas alltså här till att kalla någon för ett dumhuvud, eller idiot som en del översätter det.

Slutligen säger Jesus att om man kallar någon för en dåre, så är man skyldig till helvetets eld. Här likställer Jesus att kalla någon för en dåre vid mord.

Dåre här behöver förklaras för på andra ställen i skriften talas om dårar och dårskap. T.ex. Paulus kallar de kristna i Galatien för dåraktiga. Han mördade inte här.

Vad detta betyder är när man anser att någon är såpass dåraktigt dum att man förtjänar helvetet. Det är alltså någon man säger i vrede mot någon man anser är ond.

Tungan människan som använder kan vara ett mordvapen. Vi läser ” Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. 9. Med den välsignar vi Gud och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. ” (Jak 3:8-9)

Tungan här beskrivs som något som inte går att styra. Den är ond och full av dödligt gift. Med dödligt gift här betyder att den producerar ord som är så pass gifta att dem dödar.

Det betyder inte att bara för någon säger något, så faller folk runt omkring dig ner döda vid din sida. Utan vad som menas är att det förstör en annan människa så pass mycket, så att det likställs med att döda en annan människa.

Det är precis som när man kallar någon en dåre eller ett dumhuvud. I Jakobsbrevet dock går det djupare än så. Det talar om att tungan är som en eld som kan bränna upp en hel skog.

Sådan är människans tunga, den kan mörda folk, den kan mörda deras rykte och kan förstöra en hel människas liv.

Detta ser vi mycket av i vårt samhälle idag och jag tror vi alla har varit med om detta. Någon säger något om en person som givetvis inte stämmer, och det sprids runt som om det vore en sanning och personen blir genom detta helt mördad i anseende.

Vi behöver förstå att det är inte fel i sig att prata om andra personer eller till andra personer så länge man håller sig till sanningen och talar i mildhet. Paulus nämner namn på folk som förstörde, och deras namn finns i bibeln i dag.

Vi känner alla till kopparsmeden Alexander utan att veta vem det var. Hymenes likaså. De på den tiden visste nog alla precis vem det var. Paulus syndade inte här.

Hur många gånger har det inte skett att en person målas ut felaktigt för något som inte stämmer? Jag har varit med om det många gånger och jag tror vi alla har sett detta.

Om man går runt och bär på vrede eller ilska emot folk så kan tungan användas till att man säger hårda ord till en annan person, som kan skada den personen eller göra att saker och ting blir värre.

Genom tungan startas krig kanske inte med vapen men med våra ord och vi går runt och dödar folk i vår närhet. I debatter på sociala medier händer det att folk fullständigt börjar mörda varandra och såga varandra till knölarna med sina ord.

Relationer kan totalt förstöras på grund av det dödliga giftet som kommer i från våra tungor. Ytterst sätt är det hjärtat som är problemet men vad hjärtat är fullt av det talar tungan.

Endast Gud kan förändra våra hjärtan så att vi inte håller på att döda varandra med vår tunga.

En annan sak som leder till mord är avundsjuka. Det grekiska ordet för avund betyder att man brinner av en stark känsla efter att ha något som någon annan har.

Eftersom han gillar inte att den andra personen har en position, eller äger eller gör något som en själv inte har.

Sådant leder till mord och att man går runt och försöker smutsa ner den andre inför alla bara för att själv må bra.

Jag såg detta väldigt nyligen hur en person som är avundsjuk på sina kompisar, började tala illa om dem inför alla andra. Det hela ledde till en förstörd relation.

Då denne person hade i stort sätt genom sina ord gått runt och dödat alla andra av sina kompisar, som personen var avundsjuk på. Det slutade med att personens kompisar övergav denna person, då de kände sig dödade av denne.

Vi behöver därför rannsaka våra hjärtan och om vi upptäcker tendenser till bitterhet, avund, illvilja emot andra behöver vi omedelbart gå till korset och be att Herren tar bort sådant så att det inte leder till att vi går runt och dödar folk med våra läppar.

4. Aborter är mord.

Aborter ses av många idag som en normal lösning på att man har levt ett liv i sexuell omoral. I stället för att binda sig och bli man och hustru man har barn tillsammans. Så ser många det som en utväg att begå en abort när får en oönskad graviditet.

Visst det finns fall när kvinnans liv är i fara och man behöver göra ett sådant ingrepp för att rädda kvinnans liv.

Många aborter begås inte av den orsaken, utan de flesta begås helt enkelt på att man inte vill ha barnet och man beslutar sig då för att döda barnet genom att få hjärtat att sluta slå.

Ett foster har ett hjärta som slår redan efter 5-6 veckor. Det är precis när man fått reda på att man är gravid. Redan då är det ett liv som formas i en moders mage. Redan då är det en Guds skapelse och en Guds avbild som har börjat utvecklas.

Beslutar man då att avsluta detta hjärtslag så är det inget annat än ett mord. Hur kan man påstå att stoppa ett hjärtslag på ett foster, inte skulle vara något annat än att döda en människa?

I en artikel i en svensk tidning var det en debattör som sade följande :

Ja, abort stoppar ett hjärta som slår. Men än sedan? Jag kan omöjligt tycka att det är fel att stoppa det hjärtat, inte när jag vet att vi pratar om en pytteliten grodd som faktiskt inte ens har något medvetande. Om man tänker på det så är det väl egentligen inte särskilt farligt.

Skulle vi resonera likadant om vi såg ett foster som en Guds skapelse i Guds avbild? Detta tankesätt utgår helt i från en ateistisk världsbild. En värld utan Gud.

Om en person är förståndshandikappad och inte har mycket medvetande, är det ändå okej att mörda denna personen? Skulle vi resonera likadant om det var vi själva som blev mördade i vår moders mage?

Om en person skulle vara tillfälligt medvetslös efter låt oss säga en trafik olycka. Är det då också okej att mörda?? Argumentationen baserar inte alls på människans värde.

Jag hörde en dag på nyheterna hur en barnmorska beskrev det i termer som att ”avsluta ett liv”, ”Stoppa ett hjärta som slår”. De är väl medvetna om vad de gör.

Jag läste en artikel om Abby Johnson, hon brukade vara chef för en abort klinik i USA som har genomfört 22.000 aborter. En dag förändrades allt för henne.

Hon var inne i rummet där en abort genomfördes, på en som var i 13:e veckan. Då fick hon se hur fostret kämpade för sitt liv för att inte dö när barnmorskan skulle avsluta livet. Efter detta sade Abby upp sig som chef och är nu emot aborter istället.

Jag hörde en gång en ung tjej på bussen som pratade högljutt inför sin kompis om sitt liv. Hon var uppskattningsvis 14-15 år. Hon sade att hon har blivit gravid flera gånger redan och att hon har gjort två aborter av denna orsaken att hon inte ville ha barnet. Vad tragiskt!

De flesta aborter i vår tid beror på att människan lever i sexuell synd och inte vill ha barnet och därmed bestämmer man att mörda det.

Det finns fall när en abort kan behövs göras, då en kvinnas liv är i fara. Detta är dock inte hur det är hos många som beslutar sig för att stoppa ett hjärta som slår.

Mord som vi har sett är något som vi alla kan begå på olika sätt , och redan när en person är i vuxen ålder så finns det saker i ens hjärta som leder till att vi dödar varandra med våra ord och handlingar. De kommer inte försvinna om vi inte tar itu med dem och börjar bekämpa dem.

Vi behöver därför hata dessa synder så att vi bekämpar den.

Detta finns i allas hjärtan och vi behöver segra över dessa saker annars är det som Jesus säger att vi är i fara för helvetets lågor.

Är du ett Guds barn, bor Guds Ande inom dig och vi har kraften att genom bön segra över detta. Bibeln lär oss :

Låt all bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och hädelse tillsammans med all ondska vara långt borta från er. 32. Och var i stället vänliga och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som också Gud i Kristus har förlåtit er. ” (Ef 4:31-32).

Vi måste ta upp kampen emot sådant här eller så kommer det att förstöra oss själva eller andra i vår närhet.

Vi kan be för andra människor som vi är avundsjuka på eller som vi på andra sätt vill kalla dårar eller bli arga på utan orsak. Genom att be för sådana utvecklas en kärlek till dem i stället.

Vi behöver också komma i håg vår egna syndfullhet, det hjälper oss att lättare förlåta andra och inte låta dåliga saker gro i våra hjärtan.

En människa som inte ser sina egna syndfullhet kan aldrig bli frälst. En människa som inte kommer till korset med sin syndfullhet kan aldrig bli fri i från synden.

Därför tänk på de gånger du själv har haft dessa saker i ditt hjärta, då blir det lättare att förlåta andra också.

Det femte budordet – Hedra högre auktoriteter

Predikan av Josef Löwdin

27/1- 2019 , Göteborg

Länk till predikan

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig.  ” – 2 Mos 20:12

Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt. 2. Hedra din far och din mor, vilket är det första bud som har ett löfte med sig, 3. för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. ” – (Ef 6:2-3)

De första fyra budorden är alla direkt kopplade till kärlek till Herren. De sex som kommer nu är det också, men dess grundläggande betydelse har att göra med att älska vår nästa som oss själva.

Vi har kollat på de första fyra budorden och ingen av oss kan säga, efter vi har gått igenom de första fyra budorden, att vi aldrig har syndat och jag tror vi alla inser att vi har mycket att växa till i kärleken till Herren.

Det femte budordet har ett löfte med sig, och är det första som har ett löfte med sig. Vi vet att det första budet med ett löfte är det andra budet.

Vad Paulus menar här är inte, att det är det första budet med ett löfte i sig, utan det första budet med ett löfte, som gällde dig som invånare i landet specifikt.

Det andra budordet har ett löfte om nåd i tusen generation men detta löfte har med landet och jorden att göra i sig.

Israel skulle alltså få behålla sitt land och det skulle gå dem väl i landet om de höll sig till att hedra sina föräldrar. I detta inkluderades även deras andliga föräldrar och deras undervisning av skriften.

Det var när Israel ignorerade detta, som de också blev olydiga och deras land blev invaderat och de tappade allt.

Paulus citerar denna vers och applicerar den in på vår tid. I stället för att applicera den på landet Israel så applicerar han den till jorden istället.

I den hebreiska grundtexten används här ett ord som kan betyda på landet och jorden, Paulus ändrar alltså inte vad budordet säger, utan jorden lika mycket som landet, är korrekt mening här.

Detta budord betyder inte att man automatiskt får ett långt liv bara för att man är lydig, det är inte dess mening. Många kristna är lydiga och blir martyrer i tidig ålder eftersom de vägrar att förneka sin tro.

Vad är då meningen med detta? Jag tror budordet handlar mer om en guds välsignelse över sitt liv och sin familj, och det är det som syftar på när vi läser att det skall gå dig väl. Det skall gå dig väl andligen och din avkomma d.v.s dina barn skall leva länge på jorden.

Många idag i Sverige har vuxit upp i kristna hem och deras föräldrar är kristna och deras far föräldrar och deras farfars föräldrar likaså. Det är vad jag tror detta budord handlar om.

Om vi lyder det femte budordet kommer det gå väl för dig andligen, och du skall få leva länge på jorden. D.v.s din avkomma skall vandra med Herren och skall länge finnas kvar.

Detta budord handlar om att hedra något. Vad betyder då ordet hedra?

Ordet för hedra här betyder att visa aktning, respekt och vördnad. Detta i sin tur leder till att man lyder.

Budet handlar inte om blind lydnad, utan bibeln lär oss också att man måste lyda Gud mer än människor. Om man hamnar i en situation då man måste lyda Gud mer än människor, skall man ändå i den situationen visa en respekt och vördnad inför den sina föräldrar.

Vi får inte heller tro att detta enbart handlar om våra jordiska föräldrar utan budet lär oss så mycket mera. Låt oss titta lite på vilka föräldrar det är vi skall hedra och visa respekt för.

  1. Vi skall hedra våra Jordiska fäder .

Vi har först den givna betydelsen och den grundläggande betydelsen av detta bibelord; att vi skall lyda våra jordiska föräldrar, så länge det de säger, eller vill att vi skall göra, inte går emot Guds ord.

Ni barn, lyd era föräldrar i allt, för det är välbehagligt för Herren. ” – (Kol 3:20).

Detta innebär givetvis också inte enbart när vi är barn, under 18 år utan det gäller så länge våra föräldrar lever.

Vi lever i en tid då det aldrig varit så mycket uppror emot föräldrar som det är i vår tid. Detta är profeterat redan i bibeln att den sista tiden skall vara sådan. (2 Tim 3:2)

Jag läste om en 16-årig tjej som hade rymt hemifrån och till slut hamnat på ett skyddsboende. Vad hade hänt?

Allt började med att hon hade börjat gå ut på fredagskvällarna och dricka sig berusad, vilket hennes föräldrar inte gillade. Detta hade lett till bråk där hemma och flickan hade börjat göra uppror emot sina föräldrar.

Föräldrarna ville hennes väl, och inte att hon skulle vara ute berusad mitt i natten och utsätta sig själv för alla risker med det medför.

Denna flicka vägrade att lyda sina föräldrar och det hela slutade med uppror och det var föräldrarna som i slutänden fick hela skulden av dottern och samhället.

Trotts att egentligen var det dotterns egna ovilja att hedra sina föräldrar som var det stora problemet. Tragiskt nog är detta en ganska vanlig scen i samhället.

Absalom var Davids son, men när han var vuxen gjorde han uppror emot David och försökte ta över tronen i från honom.

Det hela började med att Absaloms syster blev våldtagen och han ansåg att hans far David inte skötte det hela bra.

Absalom började ställa sig på vägen, som gick mot porten, där hans far som var kung höll hus. Så fort någon var på väg till kungen, så försökte han med list att övertala dem.

Tills slut hade Absalom vunnit folkets hjärta och han hade många på sin sida och han gjorde ett försök att störta sin fars tron, och det lyckades.

Hans uppror var dock ett uppror emot sin far och ett uppror emot Guds auktoritet så det hela slutade med att Absalom dog. Hans långa hår fastnade i ett träd och han dog.

Bibeln varnar oss starkt för att göra uppror emot våra föräldrar, och den befaller oss att hedra våra föräldrar.

Hedra betyder inte bara att lyda utan det har en djupare betydelse än så. Låt oss kolla på några.

Hör, min son, din fars förmaning och förkasta inte din mors undervisning, – (Ords 1:8)

Hedra handlar om att ta tillvara på ens föräldrars förmaningar och undervisning. Nu kanske många inte har troende föräldrar, och de kommer komma med saker som är emot bibeln.

Men om vi bortser i från det och tar istället andra förmaningar och annan undervisning så skall man hedra dem genom att taga tillvara på det.

I exemplet tidigare hade föräldrarna till denna 16-åriga flicka sagt varför det var dåligt att vara ute på nätterna och dessutom berusad av alkohol. Våra föräldrar kan ge oss många goda råd och vi gör rätt till att lyssna på dem så länge det de säger inte går rakt emot bibeln förstås.

När detta ordspråk skrevs så var det i en tid då man tränade sina barn i Mose lag så förmaningarna i från fader och undervisningen i från modern var ofta baserade på Mose lag och därför var det extra viktigt att ta tillvara på detta.

Att hedra sina föräldrar handlar också om att inte förbanna dem :

Om någon förbannar sin far eller mor ska han straffas med döden. Han har förbannat sin far och sin mor, han bär på blodskuld. – (3 Mos 20:9)

I Israels lag på den tiden, var det till och med dödsstraff om man förbannade sina föräldrar. Att förbanna betyder att man önskar att Gud straffar kommer över ens föräldrar på något sätt. Det kommer utifrån en ilska emot dem, eller av att man är arg på dem.

Likadant var det om en son var trotsig och olydig  Om någon har en upprorisk och trotsig son som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, 19 så ska hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. 20 Och de ska säga till de äldste i staden: ”Vår son här är upprorisk och trotsig. Han vill inte lyda oss utan frossar och super.” 21 Då ska alla män i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel ska höra det och känna fruktan.(5 Mos 21:18-21)

Dessa dödsstraff lagar var specifika för landet Israel och den tiden, men det visar oss ändå hur Gud ser på upproriskhet och olydnad emot ens föräldrar.

Våra jordiska föräldrar är den auktoritet som Gud har satt över varje människa, och därför skall vi hedra en sådan auktoritet och inte vanhedra en sådan auktoritet.

Jag minns en person dom jag pratade men som skulle gifta sig, denna persons föräldrar var dock emot detta och personen lyssnade inte och det slutade i katastrof och i en skilsmässa efter bara några år..

Jag hörde om en kvinna i Indien som var kristen. Hennes föräldrar var hinduer. Denna kvinna ville lyda sina föräldrar men samtidigt ville hon inte gifta sig med en hindu utan en kristen man.

I Indien bestämmer föräldrarna vem man skall gifta sig men och hon kunde ha gjort uppror och flytt undan familjen och gått sin egen väg. Hon gjorde inte så.

Hennes enda hopp var att be till Herren och Herren svarade på hennes bön. Den första friaren kom och han var en hindu och föräldrarna sade nej. Nästa kom och föräldrarna sade åter igen nej till honom, Slutligen kom en kristen man och denna ville kvinnan gifta sig med och nu sade föräldrarna helt oväntat Ja till denna man och Herren belönade hennes hjärta och svarade på hennes böner.

Slutligen att hedra sina jordiska föräldrar betyder att ta hand om dem när de är i behov.

Då kom skriftlärda och fariseer från Jerusalem till Jesus och sa: . 2. Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes traditioner*? För de tvättar inte sina händer när de ska äta bröd. 3. Men han svarade och sa till dem: Varför bryter även ni mot Guds bud på grund av era traditioner? 4. För Gud befallde och sa: Hedra din far och mor. Och den som förbannar sin far eller mor, han ska döden dö. 5. Men ni säger: Den som säger till sin far eller mor: Gåvan du kunde ha fått av mig till din hjälp, ger jag som offergåva. . 6. Och därmed hedrar han inte sin far eller sin mor. På detta sätt upphäver ni Guds bud för era traditioners skull. ” –(Matt 15:1-6).

Fariséerna ansåg att det var en bra idé att istället för att ta hand om sina föräldrar som var i ekonomisk nöd, lärde man folket att det är bättre att ge pengarna till Gud i offerkistan i templet.

Har du hört den förut? Det har jag gjort i alla fall. Folk som anser att det är bättre att ge pengar till kyrkan än att ta hand om sin egna familj först.

Det är bra att ge offer i form av pengar till Gud, men än viktigare är det att följa Guds bud och hedra vår fader och moder om de behöver ekonomisk hjälp.

Om du har det dåligt ekonomiskt och du var tvungen att välja så skall man alltid välja att hedra sin far och mor före att lägga pengar i offerkistan.

Min svägerskas man, nere på Filippinerna när hans mamma låg för döden. Valde han att sluta sitt arbete bara för att vara hemma och ta hand om sin döende mamma eftersom ingen annan tog hand om henne.

Gud välsignade honom för att han höll Guds bud, och han fick senare ett ännu bättre jobb än hans gamla jobb, och blev till och erbjuden att bli den högsta chefen på den arbetsplatsen.

Han arbetar där än i dag, men tackade nej till chefspositionen då han inte var intresserad av den mycket höga lönen eller av positionen..

  1. Vi skall hedra våra Andliga Fäder

Det finns något som kallas för en andlig Fader. Det är en sådan som man inte skall låta kalla sig, men likväl är det något som finns.

För om ni än hade en oräknelig skara uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. För jag har fött er i Kristus Jesus genom evangeliet”. – (1 Kor 4:15 )

Vad Paulus här beskriver är att många uppfostrar dem i Kristus men de har få fäder. Paulus var deras andliga fader eftersom det var han som hade planterat församlingen i Korinth. Det var han som hade fört de flesta av dem till tron och därför var han som en fader för dem.

En av de sakerna vi saknar i vår tid i Sverige idag är andliga fäder. Speciellt äldre män som tar sig an de nya i tron, och blir som en fader för dem.

Detta är verkligen en bristvara i våra liv, och jag vet själv att det är något jag alltid har saknat i mitt egna liv. Det är just på grund av denna brist som många i vår tid går väldigt snett.

Det är inte bara bristen i sig, utan där det har funnits, så har folk inte hedrat dem. Jag hör ofta folk som säger : -”De där äldre gamla kristna de är bara bittra, lagiska och vill inte ha något nytt.”

Det blir då ofta att man slänger ut det som man har hört från de äldre, och bryr sig inte om att ta vara på deras instruktioner och undervisning, och det leder till ett andligt förfall.

Detta var problemet i Israel under gamla testamentets tid. De förgicks på grund av brist på kunskap och på grund av att där den fanns så ignorerades den.

Detta kan inte vara mer sant än i vår tid. Det är på grund av att unga kristna ignorerar de äldre generationens kristna som saker börjar gå snett.

Det händer ofta att de äldre i en kyrka blir förfärade över vad de yngre gör, men ofta väljer de yngre att inte lyssna till de äldre utan man vill surfa på vågen. Ta in något nytt. Gå en annan väg och det leder ofta till en katastrof andligen.

Vi har flera exempel på detta i vår tid där man ignorerar de andliga fäderna. Vi har till exempel väldigt mycket av världen som kommer in i kyrkorna. Världsliga metoder, en lössläppt klädstil och man tar in världens musik och försöker göra den kristen.

De andliga fäderna skulle gå emot sådant, men vi yngre gör uppror, och lyssnar inte på de äldre, och då går det som det går.

Den största anledningen till att Sverige ser ut som det gör idag är att vi har ignorerat våra andliga fäder inte bara i hur en församling skall se ut utan också i doktriner.

Vad har hänt med baptist rörelsen? Den finns inte kvar. Istället har man slagits ihop med metodister som döper barn och samt missionskyrkan, och har bildat ekumeniakyrkan.

Detta hade aldrig hänt om man hade hållit fast vid sina andliga fäder eftersom i deras trosbekännelse förkastar man barndopet och man vägrade ge nattvarden till barndöpta.

Alltså att plötsligt slås i hop med barndöpare som man vägrade nattvarden i 1800 talets Sverige var totalt otänkbart.

Att slås ihop med missionsförbundet, vars syn på försoningen splittrade baptismen skulle ock så vara otänkbart. I dag är ekumeniakyrkan kanske det mest liberal teologiska samfundet i Sverige.

Vi behöver i stället hedra våra andliga fäder och deras undervisning. De led, och många av de kastades ut ur Sverige och blev bötfällda och kastade i fängelset eftersom de vägrade att acceptera barndopet.

Besitter vi en sådan anda i vår tid eller har vi blivit så kalla? Samfund efter samfund i Sverige har börjat kollapsa andligen, eftersom man inte har hedrat sina andliga förfäder.

Jag hörde om en studie i England där man hade gått igenom olika kyrkor och samfund de senaste hundra åren. Av alla kyrkor som finns kvar var det 50 st som stod i lära och liv likadant som de gjorde när de bildades.

Vad var det för speciellt med dessa 50 kyrkor? De var alla fristående, och hade alla hållit fast vid sina andliga förfäders läror och liv som i sin tur var baserad på apostlarnas lära..

Gud ärar en församling när man följer den bibliska modellen och låter en församling leva vidare länge när man följer bibeln.

Ignorera inte vad dina andliga fäder lär dig för vi skall hedra dem. Det betyder inte att de inte hade fel i något. Alla kan göra fel och ha fel. Vi måste pröva allt men vi skall hedra våra andliga fäder.

Vi skall inte heller ta det till en extrem som katolska kyrkan gör där traditionen står över vad skriften säger, men det finns en princip i skriften att följa, och det är att hedra våra andliga fäder.

Detta kan också appliceras till en församling där vi skall hedra de äldste som leder församlingen ” De äldste som sköter sin uppgift väl ska man anse värda dubbel heder, särskilt de som arbetar med ordet och undervisningen. ” (1 Tim 5:17).

Lägg dock märke till att det står ”De äldste som sköter sin uppgift väl”. Om en äldste missbrukar sin makt och skor sig på folket och missköter sig på annat sätt, gäller inte denna befallning.

Om vi som kristna hade börjat visa mer heder åt våra andliga fäder hade det börja göra mer gott i våra liv, och våra församlingar, och vi hade blivit beskyddade från att gå snett.

Den svenska baptiströrelsens fall är ett levande exempel på hur man inte har hedrat sina andliga fäder.

Löftet i budordet om att leva länge i landet gäller även en församling. Hedrar vi apostlarnas lära, långa kristna traditioner och våra äldsten så kommer en församling bestå oförändrad i ens land under många generationer framöver..

  1. Vi skall hedra de styrande i landet.

Du kanske undrar hur hamnade vi från våra jordiska fäder till de styrande i landet?.

Kungar ska vara dina barns vårdare och furstinnor dina ammor. ” -(Jes 49:23)

I denna vers finner vi att kungar och drottningar kallas våra föräldrar. Kungen skall vårda barnen och furstinnan skall amma.

Det är givetvis andligen talat men det tyder på att det politiska, de styrande i ett land ses enligt skriften som våra fäder och dem skall vi hedra.

Det blir väldigt tydligt att så är fallet när vi tittar på övrig undervisning i bibeln i detta ämne.

Hedra alla, älska bröderna, frukta Gud, ära kungen. ” – 1 Petr 2:17.

Petrus uppmanar oss här att ära kungen. Kungen på den tiden hade makten i regionen och kunde göra i stort sett vad de ville. Många kungar var elaka och inga goda kungar.

Vi skall inte stå bakom eller godta det onda de styrande gör men vi uppmanas ändå att ära dem och hedra dem.

Det betyder att vi skall betala vår skatt, lyda dem och underordna oss landets lagar. Undantaget för detta är givetvis om det de gör går emot Gud.

T.ex om landets lagar förbjuder oss att prata om Jesus skall vi givetvis inte lyda en sådan lag. Eller om landets lagar vill förbjuda din tro skall du givetvis inte följa en sådan lag.

Skulle vi hamna i en situation vi tvingas vara olydiga mot kungen, skall det ändå ske med ära och heder, och vi skall inte tala illa om kungen.

I vår tid lever vi i en anda av att man inte ärar de styrande, och inte underordnar sig dem, och argumenten är ofta att de gör fel och är orättvisa, men Petrus säger vidare i nästa vers :

Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte bara de goda och milda, utan också de orättvisa” (vers 18)

Denna vers syftar först och främst på arbetsgivare och arbetstagare men den har en bredare applikation och kan användas till de styrande i landet också då arbetsgivaren står över arbetstagaren. Versen syftar därför på de i auktoritet över dig.

Inte bara de goda och rättvisa, utan även de som inte är det skall vi underordna oss. Kristna skall inte vara sociala revolutionärer eller rebeller, som går med i en revolt emot de styrande. .

Orättvisan kommer alltid att finnas kvar i denna världen, men även om de styrande är orättvisa skall vi underordna oss dem. Vi skall ju inte hålla med om deras orättvisa givetvis men det är ingen licens för att starta en revolt.

Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud. 2. Därför, den som sätter sig upp mot överheten står emot vad Gud har förordnat, och de som står emot detta ska få en dom över sig. 3. De styrande är ju inte till skräck för dem som gör goda gärningar, utan för dem som gör det onda. Vill du vara utan fruktan för överheten, gör då det goda, så ska du få beröm av den, 4. för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. 6. Därför betalar ni ju också skatt. För de är Guds tjänare som ska sköta om sådant. 7. Ge därför åt var och en det ni är skyldiga: Skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, fruktan åt den som fruktan tillhör och heder åt den som ska ha heder.” – (Rom 13:1-7)

När Paulus skrev dessa ord så var det riktat till de troende i Rom. I Rom styrde på den tiden kejsare Nero som var en grym tyrann, som förföljde och dödade många kristna.

En del menar att kejsar Nero var vilddjuret som beskrivs i uppenbarelseboken. Så kan det mycket väl vara men behöver inte alls vara. Det visar i alla fall att han var ingen vidare kejsare att ha att göra med.

Trotts det med den bakgrunden skriver Paulus dessa ord till de troende i Rom. Underordna er denna överhet. Betala skatt till honom. Överheten är en Guds tjänare som straffar det onda.

Paulus uppmanar alltså inte till en revolt, eller en demonstration utan han säger till dem att underordna sig. Överheten som system är tillsatt av Gud, och den som går emot den, går emot Gud själv. Allt en överhet gör är inte dåligt, absolut inte.

Detta betyder inte att Gud godtar allt en överhet gör, eller står bakom det absolut inte, men systemet i sig med en överhet är av Gud.

De onda kejsarna blev dömda av Gud för allt ont de gjorde, men de kristna var kallade att överlämna denna dom till Herren.

Vi skall därför hedra våra styrande och inte fuska med skatten. Vi skall be för dem och i allt följa de lagarna de ger oss så länge lagen inte går emot Guds ord. Där skall vi inte kompromissa.

De styrande i Jerusalem ville stoppa Petrus från att predika om Herren Jesus Kristus, men Petrus svarade med orden ”Vi måste lyda Gud mer än människor”. Alla styrande kommer att göra fel och i det behöver vi inte stödja dem.

Men det finns ingen licens i bibeln att starta en revolt emot dem för det utan i allt annat skall vi lyda dem och betala vår skatt och hedra dem.

Som kristna skall vi inte göra narr av eller hånade styrande. Det pågår mycket sådant ute i världen och på sociala medier, där folk hånar de styrande i detta land. Det är inte vårt uppdrag.

Istället låt oss hedra våra jordiska föräldrar, våra andliga fäder, våra arbetsgivare, samt våra politiska fäder. Gör vi det följer vi det femte budordet och vi skall leva länge i landet, andligt talat som Herren har gett oss.