Det tionde budordet – Varning för begär till det onda.

Predikan av Josef Löwdin

28/4-2019, Göteborg

Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.” – 2 Mos 20:17

Alla de nio första budorden som vi har gått igenom, har en yttre aspekt och en yttre synlig synd. De nio har även en inre synd som finns i människans hjärta.

Detta det sista och tionde budordet är ingen yttre handling. Visst det kan misstänkas och synas i en persons liv att man lever efter sina begär. En människa kan dock bryta mot det tionde budordet och dölja det väl. Det tionde budordet handlar helt om vad som finns i våra hjärtan.

Paulus var en man som trodde sig vara en Guds tjänare för han hade enligt honom själv hållit nio av budorden. När det kommer till detta det tionde, så var det fällande för Paulus.

Paulus själv berättar om detta i Rom 7:7-10 ” För jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. . 8. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. För utan lag är synden död. 9. Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv, 10. och jag dog. Och jag fann att budordet som var till liv, blev till död.”

Det tionde budet var det som gjorde att Paulus dog. Han menar inte att han fysiskt dog för han skrev ju ner allt senare. Vad han menar är att hans självrättfärdighet dog. Det var genom det tionde budet som alla slags begär kom till liv inom honom.

En människa kan alltså leva hela sitt liv och anse sig vara en god människa. Det gör de flesta där ute men när det tionde budet kommer och visar att begären är en synd, så kommer många självrättfärdigas självrättfärdighet att dö.

Detta det tionde budet är roten till allt ont. Roten till all synd. Alla de andra nio budorden baseras också på detta det tionde budet.

Vi har det första budet som säger till oss att inte ha några andra gudar. Bibeln lär oss att girighet och begär efter mera är avgudadyrkan. Begären i en människas hjärta leder till avgudadyrkan.

Vi har det andra budordet som säger till oss att inte göra oss en bildstod av Gud. En människa bryter emot detta på grund av begären till att ha en bild på Gud, eller ha en form av tillbedjan som är efter köttet.

Vi har det tredje budordet som en människa bryter emot eftersom de känner ett begär att använda Guds namn i många situationer.

Vi har det fjärde budordet som gör att folk öppnar sina affärer på Herrens dag eftersom man vill tjäna lite extra.

Vi har det femte budordet som människan bryter, eftersom man har ett begär att vara upprorisk och inte lyda de som är satta över dem.

Vi har det sjätte budordet som människan bryter efter man har begär till ta en annan människas liv eller rykte.

Vi har det sjunde budordet som människan bryter, eftersom man har begär efter en annan man eller kvinna. Människan har även begär efter denna världen och dess ting och man begår andligt äktenskapsbrott.

Vi har det åttonde budordet där människan stjäl i från andra eftersom man har begär till sina egna pengar och inte vill betala för sig. Eller så har man begär efter någon annans tillhörigheter och stjäl.

Vi har det nionde budordet som en människa bryter eftersom de har ett begär att ljuga och tala illa om andra.

Det tionde budordet ”Du skall inte ha begär” är alltså rotsynden och all synd börjar i en människas hjärta.

All form av begär är inte en synd men det finns begär som är onda och syndiga.

Vi behöver övervinna dessa syndiga begären. Det finns även naturliga begär som inte är en synd. Låt oss gå igenom detta och förklara dessa saker.

 1. Naturliga begär

Alla begär i sig själva är inte en synd. Gud har skapat varje människa med naturliga begär. Dessa naturliga begär är att sova, äta, dricka, ha någonstans att bo, ha ett arbete, kläder på kroppen, gifta sig, få barn.

Listan kan göras lång. Det finns naturliga begär och dessa naturliga begär får inte förkastas för då hamnar man i asketism.

Vi har också andliga begär. Människan har begär efter det andliga. Människan har ett behov att följa något eller någon. Detta finns nedlagt i varje människa.

Alla följer inte sanningen men man ersätter den med något annat. Det är i alla fall ett naturligt behov av att ha något att tillbe.

Bibeln talar om att vi skall begära av Gud så dessa begär är inte heller onda begär.

Han gör vad de gudfruktiga begär, han hör deras rop och frälser dem. ” -Ps 145:19.

Hur skall vi då kunna veta vad som är goda begär och vilka begär som är onda?

Skillnaden är när man inte är nöjd med det man har och den lott Gud har givit dig.

Istället vill man ha mera eller något bättre då övergår ett naturligt begär till att bli ett ont begär.

När Israels folk blev befriade i från Egypten gav Gud dem mat att äta i form av manna. De fick samma mat år ut och år in.

De var inte nöjda med detta utan började längta tillbaka till maten de fick i Egypten. Deras begär efter det som var bättre än det Gud gav dem för stunden, fick Guds vrede att upptändas emot dem.

Jag tycker denna berättelse visar denna skillnaden väldigt tydligt. De hade ett naturligt behov av att äta, vilket vi alla har. De var inte nöjda med det det de hade tillgång till, och fick begär till något annat och det var att bryta emot det tionde budordet.

 1. Syndiga begär

Vi lever i ett samhälle här i västvärlden då det uppmanas något enormt till att följa sina begär. De som är äldre idag har ett annat tänkt än vi som är under 70 år.

I den äldre generationen brukade man spara ihop till allting man ville ha och man undvek banklånen. Min pappa som nu är en gammal man hade detta tänkande.

Han brukade alltid varna mig för banklånen och säga till mig att först spara ihop till något innan man köper det.

I vår tid har detta förändrats och det har gått så långt att folk tar banklån för att köpa en bil, åka på en resa och liknande..

Bibelns standard säger till oss att vi skall vara nöjda med det vi har och dela med oss av överflödet. Har vi en bostad skall vi vara nöjda med det. Visst vi kanske växer som en familj och behöver lite större.

I samhället idag så har det byggts en mentalitet att varje barn skall ha ett eget rum. De vuxna skall ha ett extra rum. Man skall inte ha en lägenhet utan istället ha ett hus. Visst vi behöver alla ett boende men ofta så är folk inte nöjda med vad de har och drivs av begär.

Bibelstycket vi kollar på idag i 2 Mos 20:17 börjar med orden ”Du ska inte ha begär till din nästas hus.”

Det har denna dubbla betydelse. Vi skall vara nöjda med det boendet vi har, om vi givetvis inte får många barn och behöver större. Eller om barnen flyttar hemifrån och vi behöver lite mindre.

Hjärtat som har onda begär är inte nöjt med vad det har. De vill ha ett finare som ser ut som sin nästas hus. De går in hos sin granne och ser allt det fina och lustar efter att ha det lika fint och lika bra som ens granne har det.

De kan inte finna sig i tanken på att någon annan skall ha det finare än dem. De är beredda att gå till banken och låna pengar för att få det deras begär säger till dem.

Andra kanske inte lustar efter ett finare hus. De kanske bara lustar efter att köpa en lägenhet. ”Alla köper ju en lägenhet och då vill jag också göra det säger man” De kan inte finna sig i att bara hyra en lägenhet.

Andra kanske inte vill ha just det huset ens granne har, men vill göra ens eget hus likadant och man har ständiga projekt där hemma för att uppnå sina mål.

Nu säger jag inte att det är fel med en renovering om man har mögel i huset eller det verkligen behövs. Jag talar om de som drivs av begär efter sin nästas hus.

Andra som drivs av sina begär är inte nöjda med ett hus utan de vill ha en sommarstuga och flera hus. De kan inte finna sig i att alla andra har en sommarstuga men inte de själva.

Klimatet som har byggts upp i vårt samhälle breder ut sig genom sociala medier där folk postar bilder på sina sommarstugor och man får massor av folk som gillar ens bilder.

Ett hjärta som har begär vill ha det likadant. De vill också bli populära och måla upp en fin yttre bild inför sina vänner. Allt handlar om hjärtats begär.

Många lider av psykisk ohälsa eftersom man ser hur andra har det, men man har det inte likadant. Problemet är synden i hjärtat, och det är den som skapar den psykiska ohälsan.

Vidare säger stycket ” ”Du ska inte ha begär till din nästas hustru”.

Det är helt naturligt att ha begär att vilja gifta sig med någon. Ett sådant begär tror jag de flesta har och det är ett naturligt begär som Gud har skapat oss med. Även detta begär kan bli ett ont begär.

Ett samhällsproblem vi har i vår tid, är den våg av skilsmässor som har genomborrat vårt samhälle. De flesta skilsmässor i vår tid handlar ofta om att man vill ha en annan person.

Man går runt med begär efter något bättre och därför bryter man upp. Jag hörde en kvinna som hade nyligen skiljt sig sitta och säga att hon hade tröttnat på sin man och ville ha något bättre.

Du kanske ser din nästas hustru hur fin hon är och du får begär till en sådan kvinna i stället för den du är gift med.

Denna synd leder inte bara till skilsmässa, utan många kan stanna kvar i sina äktenskap men ändå vara fulla av begär.

Denna synd innefattar inte bara att ha begär till en annans hustru, utan det innefattar all form av begär som inte är naturligt.

Jag läste att 50% av alla unga män i Sverige kollar regelbundet på pornografi.

Det är en massiv siffra men det visar människans ondska i deras hjärtan. De har begär efter en annan kvinna och vill därför kolla på sådan filmer.

En annan form av begär som detta budord förbjuder är om en man har man till en man, eller en kvinna till en kvinna.

Vi har en hel rörelse idag inom den kristna tron där man talar om detta är ett begär man får leva med. En del av dessa säger att begäret är en synd. Andra är väldigt luddiga och en del förnekar det rakt av.

De kallar sig ”same sex attracted” och har skapat en hel rörelse av det. En av dem säger i en video hur han vill ha en sexuell relation med en man, men att han måste avstå.

Vi ser här alltså hur de har onaturliga begär som man behöver omvända sig i från och döda. Vi skall inte göra ett ministry av sådant utan skämmas över våra onda begär och döda dem genom anden.

Bibeln säger att sådant här prat (ens onaturliga lustar och begär) inte ens skall nämnas bland de heliga. Det är helt fel att göra ett ministry av det.

Texten handlar inte bara om begär till folk som är gifta utan texten går vidare med att säga ”inte heller till hans tjänare eller tjänarinna”.

Vi skall inte ha onaturliga begär till någon. Om vi är gifta skall våran man eller fru vara vårt enda begär. Inte tjänare som arbetar i huset eller någon annan.

På den tiden hade man tjänare som arbetade i ens hus. De kunde laga mat och städa, arbeta ute på fältet eller med vad som helst som behövdes hjälp med. De som levde under ens hus skulle man inte ha begär till.

Jag tror också det syftar till att om man inte hade någon tjänare eller tjänarinna i ens hem. Så skulle man inte ha begär till att skaffa sig en sådan, om man inte ens behöver det.

Många människor vill bara ha bekvämlighet och kunna vara lata och därmed skulle man vilja ha någon som tar hand om allt så att man själv slipper.

Tjänare och tjänarinnor är också en arbetstagare så en rekryterare eller en chef skall inte ha begär till en arbetare som tillhör någon annan arbetsplats, utan man skall nöja sig med vad med att finna någon som är tillgänglig.

Vi kan applicera detta på en församling också. I bland kanske någon tänker att församlingen vore bättre om vi hade den eller den personen i vår församling.

Då har man begär efter en annan som tillhör en annan församling. Istället skall vi vara nöjda med var och en som Herren har placerat här.

Slutligen förbjuder detta budordet oss all form av begär ”hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.”

Vi skall inte ha begär efter något som vår nästa har. Vi skall kunna kolla på hans bil utan att få begär till den. Vi skall kunna se på hans mobiltelefon utan att få begär till den. Vi skall kunna kolla på hans böcker i bokhyllan utan att få begär till böckerna.

Vanligt i dag inom en del kristna kretsar att ha många böcker. Jag älskar böcker, men man får passa sig så att man inte köper på grund av begär, utan bara köper när man behöver.

Det fanns en tid i mitt liv då jag kunde besöka någon kristen och se hans bokhylla och kolla på böckerna.

Sedan gick jag hem och köpte en del av böckerna jag såg enbart på grund av begär i hjärtat.

Sådant måste dödas i ens hjärta. Det får inte finnas sådana begär efter något vår nästa har.

Vi skall inte heller ha begär efter andras gåvor. Det kan vara någon som har en gåva i från Gud att uppmuntra väldigt enkelt och bra och så kan man få begär till att kunna göra likadant.

Vi behöver se upp för all form av begär som kan gro i hjärtat. Det tionde budordet förbjuder oss att ha begär efter det som tillhör andra.

I vårt samhälle kretsar väldigt mycket runt att följa sina begär. Det är vad samhället lär oss hela tiden. Det skall vara lyx och glamour. Det skall vara det senaste, det finaste.

Det handlar om att göra vad alla andra gör. Vi måste istället vara tacksamma över det vi har och lära oss att vara nöjda med de saker vi har.

Paulus sade till oss ”har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det”. Paulus nämnde inget om ett boende här. Detta för att det var under en tid när man enkelt kunde bo hos vem som helst.

Folk var väldigt gästvänliga i den kulturen och det finns sådana länder än i dag där folk öppnar sina hem för dig och du kan leva utan att ha en fast bostad.

Apostlarna var också hemlösa de hade ingenstans att bo. Paulus arbetade som en tältmakare som försörjning men han hade inget hem. Han säger själv att han är hemlös.

Ända till denna stund är vi hungriga och törstiga och nakna och blir misshandlade och har ingen fast hemvist. ” (1 Kor 4:11)

Jesus när han sände iväg de tolv apostlarna sade han till dem :

Och i varje stad eller by ni kommer in i, så ta reda på vem i den som är värdig, och stanna där tills ni ska vidare. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Sannerligen, om då det huset är värdigt så ska er frid komma över det. Men om det inte är värdigt, så ska er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller hör på era ord, så skaka dammet av era fötter när ni går ut ur det huset eller den staden. ” (Matt 10:11-14)

Jag tror dessa ord syftar först och främst på apostlarna , till missionärer och resepredikanter. Timothy reste med Paulus på en av hans missionsresor och Timothy var en missionär.

Jag tror alltså att med termen ”mat och kläder” inkluderar ett boende, men jag tror inte det är garanterat ett fast boende för missionärer.

Vi skall alltså vara nöjda med mat, kläder och tak över huvudet, och inte ha begär efter mera.

Detta är speciellt relevant i vår tid då det finns en hel rörelse inom den kristna tron som helt går ut på att bli rik och bryta emot det tionde budordet.

De säger att man skall ge pengar för att bli rik. De säger att det är Guds vilja att man skall vara rik och inte vara fattig.

Denna teologi har fört många många bort i från vägen och fört dem in i en livsstil där man följer sina lustar och begär. Skriften varnar oss för att söka efter rikedom och materiella grejer.

Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. 14. Och allt detta hörde också fariseerna, som älskade pengar, och de skrattade åt honom” (Luk 16:13-14)

När Jesus varnade för Mammon, alltså rikedomar och materiella ting så skrattade fariseerna åt honom eftersom de älskade pengar.

Kärleken till pengar, lyx och materiella ting är alltså något som är ont. Det är ett ont begär.

Fariséerna som var självrättfärdiga håll inte själva lagen. De älskade pengar och bröt därmed mot det tionde budordet. De älskade sin nästas pengar och hade begär till dem!.

Du måste kunna se att en annan människa har mer pengar än dig själv, och inte ha begär efter hans pengar.

För penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga har strävat efter och därigenom förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. ” – (1 Tim 6:10)

Om kärlek till pengar finns i ens hjärta kan man komma bort i från tron. Min vän alltför många har fallit bort i från vägen genom kärleken till pengar.

Kärleken till pengar skapar mycket onödigt lidande för människan. Det kan skapa en olycka i livet som gör att man inte känner sig lycklig och nöjd med det man har.

Ert levnadssätt ska vara fritt från penningbegär. Var nöjda med det ni har. För han har sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.” – (Hebr 13:5)

Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon, . utan ni vet själva, att dessa händer har sörjt för mina behov och för dem som var med mig.” – (Apg 20:33)

Men detta har blivit till exempel för oss, för att inte vi liksom de ska ha begär till det onda” – (1 Kor 10:6)

Dessa saker kommer att döda din själ. Få dig att bli hård och hålla dig borta i från Guds kärlek. Vi skall inte låta någon kärlek till pengar och materiella ting finnas i våra hjärtan.

 1. Döda onda begären

Om du har onda begär på något sätt av dessa som beskrivits. Kanske du har begär efter din nästas hus?

Kanske du har begär efter din nästas hustru. Kanske du har begär efter deras tjänare eller tjänarinna. Eller kanske har du begär efter din nästas bil, din nästas position eller något annat vad det än må vara som gör dig avundsjuk på din nästa.

Kanske du har begär efter pengar och materiella ting. Min vän allt detta är onda begär. Allt detta är ett brott emot Guds tionde budord.

Vad skall vi då göra. Bibeln säger till oss att vi skall döda de onda begären (Kol 3:5-6)

Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan, 6. för vars skull Guds vrede kommer över olydnadens barn. ”

Vi behöver alltså döda dessa begär. Jesus uppstod i från det döda för att vi skulle uppstå i från syndens död och bli befriade från den.

Om du är ett Guds barn har du alltså kraften att övervinna och döda dessa begär i ditt hjärta så att de inte styr dig.

Hur kan vi då döda våra begär?

 1. Bekännelse

För att ens kunna döda ett begär måste man se sitt onda begär och vilja bli av med det. Har man inte den grunden kommer inte begäret att försvinna. Vi behöver komma inför Herren och bekänna begäret.

Saulus var en man som som bekände sina synder inför Gud men det var en falsk bekännelse. Gud accepterade det inte eftersom han bekände bara för att skydda sig själv. Han saknade ånger.

 1. Ånger

Vi behöver ångra våra onda begär, vi behöver inte bara inse att de är onda utan även ångra dem. Om man inte ångrar dem kommer man att leva kvar i dem och man kommer inte bli fri i från dem.

Om vi tror att det inte finns någon befrielse så kommer vi inte heller att ångra oss.

Bibeln lär oss att det finns en ånger som leder till omvändelse.

Har vi ingen ånger kommer vi inte heller att omvända oss och bli fria.

 1. Bön

Vi behöver vandra i anden för att inte göra vad de onda begären som krigar emot oss vill göra.

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. (Gal 5:16)

Vi vandrar i anden genom att bland annat be. Vi behöver komma till Gud i bön om att han skall sätta oss fria. Vi behöver be om ett känsligt samvete som leder oss rätt.

Vi behöver tro på Guds löften om att Jesus dog och uppstod för att sätta oss fria i från synden. Vi behöver be och be till vi blir fria.

 1. Bibelläsningen

Vi behöver också leva med bibeln och läsa vår bibel regelbundet.

Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. (Joh 15:3)

Bibeln lär oss att det är Jesus som renar oss. När vi förblir i hans ord så förblir han i oss och då renar han oss i från all orättfärdighet.

Tit 2:11-12 lär oss att det är nåden som fostrar oss och håller oss borta i från onda begär.

 1. Ett praktiskt råd

Bibeln lär oss att vi skall fly de ungdomliga lustarna och att vi inte skall ge något utrymme åt de köttsliga begären som krigar emot oss.

Detta syftar inte enbart på sexuella lustar utan på alla lustar som går emot det tionde budordet samt alla andra onda lustar och begär.

T.ex. Om du kämpar med med att drömma om stora ting, en stor karriär med mycket pengar. Då behöver du släppa sådana tankar och tänka på något annat.

Vi skall inte ge sådant något utrymme inom oss och inte låta oss drömma vidare om sådant. Vi behöver fly undan.

Vi kan inte hålla på att boka de de dyraste fem stjärniga hotellen. Första klass på flyget. Alltid ta det bästa och lyxigaste. I stället måste vi säga nej till sådant.

Frestelserna kommer att komma emot var och en av oss och när frestelserna kommer att följa våra lustar och begär så behöver vi säga nej till det.

Det nionde budet – Är vi sanningssägare eller lögnare? (2 Mos 20:16)

Predikan av Josef Löwdin

24/3-2019 , Göteborg

Länk till ljudfilen..

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. (2 Mos 20:16)

För inte så länge sedan stod det i en artikel i en svensk tidning om en man som under 13 års tid hade blivit falskt anklagad för en våldtäkt mot en flicka han inte hade begått.

Hela hans liv blev förstört, han blev av med bostad och arbetet och vänner. När allt skulle komma upp i en rättegång så drog flickan tillbaka allting och erkände för polisen att hon bara hade ljugit.

Allting hade redan fått stora konsekvenser för denne mannen på grund av hennes lögn. Flickans tunga hade förstörd mannens liv.

Det nionde budordet handlar om hur vi använder vår tunga. Det handlar om att ljuga om vår nästa, till vår nästa, till Gud eller om Gud.

Bibeln beskriver Gud som sanning och Gud kan inte ljuga utan enbart tala sanning. Samtidigt så beskriver bibeln djävulen som lögnens fader och all lögn har sin källa hos djävulen.

Varje gång en människa ljuger följer man djävulen och hans vilja medans när vi talar sanning följer vi Gud och hans vilja.

Ni är av djävulen, er far, och vad er far har begär till, det vill ni göra. Han var en mördare från början, och i sanningen står han inte, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader. ” – Joh 8:44

Eftersom varje lögnare är av djävulen är det viktigt att vi förstår detta budordet så vi inte hamnar på djävulens sida och gör hans vilja utan istället är sanningssägare.

Grundbetydelsen av detta budordet hade att göra med en rättegång i det judiska samhället. För att skydda mot att folk skulle ljuga och hitta på saker i en rättegång om andra.

Så krävde Mose lag att man skulle ha två eller tre vittnen emot någon för att det skulle räknas som giltigt. Om det alltså bara fanns ett vittne så kunde man inte döma någon som skyldig.

Domaren skulle noga eftersöka fallet, och höra alla vittnen, om det visade sig att vittnet vittnade falskt, skulle det som vittnet ville skulle ske med den andra drabba honom själv, ”öga för öga tand för tand” som det heter. (5 Mos 19:15-21)

Alltså om någon ville att en person skulle dömas till döden, och anklagar en annan person för mord, men sedan vittnar han falskt för att få honom dömd, så skulle det falska vittnet bli den som skulle bli dömd till döden i stället för den anklagade..

Vittnen är alltså till för att skydda sin medmänniska i från att bli oskyldigt dömd.

När Jesus kom vad hände då? Jo de fixade flertalet vittnen, som skulle vittna falskt emot Jesus för att få honom dömd.

De hade inget att anklaga honom för så de sade ”Han sade att han skulle förstöra templet och bygga upp det igen på tre dagar”.

Jesus hade sagt detta men han menade inte vad de som anklagade honom för menade.

De trodde att han fysiskt skulle förstöra templet med våld. Jesus menade något helt annat. Jesus talade om sin egna död och uppståndelse.

Herodes ville inte vara skyldig till Jesu blod då han ansåg Jesus vara oskyldig, så han tvättade sina händer rena och lade blodet och skulden på judarna.

Judarna blev sedan dömda av Gud år 70 när hela Israel jämnades med marken, eftersom de hade utlämnat Jesus till döden inför romarna.

Detta är en grundläggande och primära betydelsen av detta budordet, men som alla andra budord så har det en djupare och bredare betydelse än att bara vittna i en rättegång.

Den djupare och bredare betydelsen av detta budordet förbjuder all form av lögn om vår nästa, till vår nästa men även om och till Gud.

Vi har tre olika typer av lögner emot nästan som bibeln nämner men som betyder i stort sätt samma sak, men de skiljer sig lite åt. De tre är förtal, skvaller och baktaleri.

Dessa tre handlar alla om att man ljuger om sin nästa och sprider rykten som inte är sanna för att de skall få ett dåligt rykte.

De skiljer sig lite grann. Förtal handlar om att ärekränka någon och måla upp någon som en brottsling. Ett exempel på detta detta är när en friidrotts tränare för några år sedan påstod att en viss fotbollsspelare hade dopat sig. Han dömdes i tingsrätten till böter för förtal när han sade så.

Förtal är alltså att påstå något om en människa som det inte finns några bevis för. Förtal kan även vara att ljuga om en människa och fara med osanningar. Man överdriver om en annan människa en del. Det kan baseras på en del sanning men det läggs till och blir till något helt annat.

Bibeln säger ”Du sprider ondska med din mun och spinner svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror, du smutskastar din mors son! (Ps 50:19-20)

Skvaller är liknande men det handlar om att sprida rykten om en person som inte är sant. Bibeln säger att man inte skall sprida vidare ett falskt rykte : Du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne”. (2 Mos 23:1).

Baktaleri är att förtala eller att skvallra eller tala illa om någon, men man gör det i hemlighet. Man talar om en person som inte finns i rummet. Bibeln säger om detta : Den som baktalar sin nästa ska jag förgöra, stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. (Ps 101:5)

Alltså den som säger att en viss fotbolls spelare är dopad, när så inte är fallet eller bevisat, är den som förtalar. Den som sprider ryktet vidare är skvallraren, och den som sitter och säger detta bakom fotbollsspelarens rygg är baktalaren.

Allt handlar om att ljuga om sin nästa och säga lögner. Skvaller har också en annan betydelse enligt bibeln och det är att avslöja någons hemlighet.

Det betyder att det man säger kan vara sant, men en person har sagt till exempel att ”Jag är gravid” men de vill inte att du skall sprida det vidare. Sprider man det ändå vidare då blir det skvaller.

Denna typ av skvaller är inte att ljuga och inte det jag talar om idag. Utan denna typ av skvaller handlar mer om att man bryter mot ett förtroende någon har givit till dig.

Vi skall inte bära falskt vittnesbörd emot vår nästa. Gud hatar sådant när man börjar ljuga om sin nästa det är inte att älska sin nästa utan att förstöra för dem.

Vi behöver därför vara noggranna vad vi säger om andra om vi väljer att säga något. Det är inte fel att prata om andra. Bibeln gör det hela tiden och bibeln talar om folks synder. Det är inte fel för det var ingen lögn .

Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som gärna vill vara främst bland dem, tar inte emot oss. 10 Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan han vägrar ta emot bröderna, och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.

11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.  (3 John 9-11).

Johannes nämner här ett namn och exakt vad han sysslar med. Johannes skvallrar inte här och han förtalar inte, inte heller är det baktaleri.

Det var tvärtom det var Diotrefes som var den som spred förtal och Johannes varnade de andra för honom. Det är alltså inte en synd eller skvaller att säga sådant som är sant om andra människor.

Vi behöver dock vara ytterst försiktiga när vi pratar om andra eller nämner namn. Detta så att vi inte ljuger om andra, eller att vi sprider osanningar, för det är att begå falskt vittnesbörd.

Många gånger tror vi oss ha rätt men senare kan det visa sig att man har fel, och då kan det redan vara försent och skadan är redan skedd. Vår fiende djävulen älskar att ljuga om människor och speciellt om de kristna.

Han vill få oss att falla in i lögn och börja ljuga om andra. Så var och en av oss behöver vara försiktiga för jag tror vi alla har någon gång fallit på detta området.

Jag minns hur en politiker i detta land sade att ”invandrare inte hör hemma i Sverige”. Det blev en väldig uppståndelse kring detta, men när man såg vad han sade i sin hela kontext så hade det en helt annan betydelse än vad folk ville få det till.

Därför skall man vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser av ett citat för det kan bli helt fel, och det bli ett falskt vittnesbörd mot sin nästa.

Vi skall inte hela lyssna till skvaller och förtal av olika slag En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt prat. – (Ords 17:4)

När folk alltså pratar illa om andra så skall vi inte lyssna på det om det inte finns någon sanning bakom det. Vi behöver alltså fråga oss är detta sant? Vi behöver alltså vara försiktiga här.

Annars blir det att vi faktiskt lyssnar till det som är ont och lånar vårt öra till sådant.

Jag minns en gång på jobbet så satt mina kollegor och fullständigt pratade illa om en viss person på företaget. Helt plötsligt kom denna person in i rummet och jag minns hur det blev dödstyst inne i rummet och personen frågade ”Vad pratar ni om?”

Helt plötsligt ville ingen säga något mera. Alla förstod att de pratade illa och syndade emot denna personen. Vi skall inte ta emot sådant prat. Det är lika ont att lyssna till det som att faktiskt säga det själv.

Alltså om någon säger ”Han är dopad” om vi då tror på det när det inte finns någon grund för det. Då blir vi medskyldiga.

2. Ljuga för eget försvar

Vi har en annan typ av lögn som också är syndig, och det är att bära falskt vittnesbörd till sin nästa genom att ljuga. Ett exempel på detta är att ljuga för sitt eget försvar.

Bibeln lär oss att om vi syndar skall vi bekänna våra synder och inte försvara oss. Detta är dock inte hur, den syndfulla och fallna människan brukar agera eller vill agera.

När en människa syndar vill man alltid ursäkta sig själv, skylla på omständigheter, skylla på andra, skylla på sin barndom, skylla på den ena grejen efter den andra. Andra vill bara neka till vad man har gjort och hitta på en förklaring.

Den som döljer sina brott går det inte väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. – (Ords 28:13)

Det går aldrig en människa väl när man försöker dölja sina synder. Det skapar bara problem i livet. Det kan leda till sjukdomar, till depressioner, till skilsmässor, till konflikter, psykisk ohälsa, och en rad olika problem.

Det skapar ett liv utan gemenskap med Gud och slutligen leder till att man missar det eviga livet och får leva en evighet utan Gud.

  1. Ljuga för egen vinning

För några nävar korn och några bitar bröd vanärar ni mig bland mitt folk, genom att ni dödar människor som inte ska dö och låter människor leva som inte ska leva. Ni ljuger för mitt folk, som gärna lyssnar på lögn. ” – (Hes 13:19)

Profeten Hesekiel fördömde de falska profeterna för att de ljög för folket, så att de kunde få några nävar korn och lite bröd och det ledde till att oskyldiga dog.

De skodde sig alltså på folk genom lögner för sin egen vinnings skull.

Det finns gott om sådant folk idag som är villiga att ljuga för egen vinning skull, på bekostnad av sina nästa.

Det kan vara sådana som söker positioner och ljuger om andra för att ta bort alla hot emot deras egna position.

Det kan vara sådana som ljuger för att lura till sig pengar av folk. De kan dra fantastiska historier för att lura dig på pengar.

Även inom kyrkor finns sådant folk som kommer i Guds namn för att tjäna lite pengar av folk. Det finns en dokumentär om Marjoe Gortner i från 1972. Det var han själv som spelade in den.

Marjoe Gortner hade varit predikant på 60-70 talet i USA och höll tält möten som var i en pingst-karismatisk stil.

Han växte upp i en predikant familj där hans pappa hade överlevt på att samla in mycket pengar genom predikan. Hans föräldrar lärde honom alla knep som kunde användas och han lärde sig av andra predikanter alla olika knep som fanns.

Marjoe levde ett hippieliv och var inte alls en troende. En dag fick han ekonomiska besvär och bestämde sig för att börja predika inom pingstförsamlingar för att tjäna pengar.

Ser man denna dokumentär så skulle man kunna tro att han var en sann pingstpredikant, vilket även folk i dokumentären säger om honom. Han var bara en bluff och han erkänner det själv och tar med en kamera för att spela in det inför allas ögon.

Det var inte bara han utan många andra också använde samma tricks under hans tid och jag är säker på att många i vår tid gör likadant.

1972 släppte han denna egna producerade dokumentär där han spelar in sig själv och hur han gör. Dokumentären slog ner som en bomb på den tiden, men den avslöjar en sanning här.

Det finns många som kommer in i kristendomen för egen vinningskull för att bli rika och tjäna pengar och de ljuger för sin nästa för att nå det målet.

De inte bara ljuger utan de är skådespelare som har lärt sig precis hur man skall prata och de har lärt sig hur man hypnotiserar åhörarna.

  1. Ljuga genom falskhet

En annan for av lögn är att säga men sak men sedan inte göra det. Man kanske lovar något till sin nästa men man uppfyller inte sitt löfte.

Jesus själv lär oss att vi skall låta vårat ”Ja vara Ja” och vårt ”Nej vara ett Nej” allt annat är av ondo.

Alltså om vi lovar något var också noggrann med att hålla ditt löfte.

Det är farligt för en människa att snabbt helga något och överväga löftena först efteråt. – (Ords 20:25)

Om en människa ständigt säger en sak, men inte gör det så tappar man förtroendet hos andra. Det kan vara folk som säger ”Jag skall komma på evangelisationen” Men sedan dyker de aldrig upp och utan att höra av sig.

Det kan vara folk som säger ”Jag skall fixa detta på Måndag” Men sedan inte gör det. Visst vi är alla mänskliga och kan glömma vad vi har sagt. men om man håller på så mycket så tappar man förtroendet hos folk och det är en form av lögn.

En annan form av lögn är att låtsas som att allt är ok när det inte är det. I bland händer det att kristna gör hemska saker och behöver disciplineras då kan man inte bara låtsas som att allt är OK.

Då sänder man ett fel budskap och en felaktig signal vilket är en form av lögn.

Jag hörde en historia om en man som hade uppvaktat en kvinna.

Kvinnan hade gett stora löften och sänt mannen många signaler som tydde på att han var intresserad.

När kvinnan sedan sade nej till mannen var mannen helt förtvivlad eftersom han kände att kvinnan hade uppträtt som en lögnare. Vi skall inte sända fel signaler till folk det är en lögn.

Detta är att gå emot det nionde budet som förbjuder all form av lögn.

5. Ljuga om Gud

Det är också viktigt att tala sanning om Gud och inte ljuga om Honom. Vår fiende ljuger om Gud och är en lögnare. Redan i Edens lustgård var ormen där och ljög om Gud.

Han sade till Adam och Eva. ”Inte har väl Gud sagt” och ”Ni skall visst inte dö”. Han ljög för dem om Gud och Guds ord.

Vi måste se upp så att vi är sanningssägare och inte lögnare. I vår tid finns det nämligen många som ljuger om Gud. Du kan höra ”Gud är kärlek och dömer ingen”.

Är detta sant? Gud är absolut kärlek, men han dömer rättvist så det är en lögn. Fienden vill alltid tvista Guds ord och få oss att tro på en lögn och tala lögn i stället för sanning.

Fienden vill komma med halvsanningar för att bedraga oss och få oss att bli lögnare. Det finns många där ute som kommer med sina böcker, sina bloggar och tidningsartiklar som ljuger om Gud.

Vi behöver se upp för sådana. Vi behöver också se upp och vaka så att vi själva inte hamnar i samma synd.

Det är därför viktigt att vi inte tror på fiendens lögner utan håller oss till sanningen, och har en kärlek till sanningen så att vi inte börjar tala lögner till folk om Gud, för då har vi hamnat i fiendens fälla.

6. Ljuga om Guds verk

En annan typ av att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa är att ljuga om Guds verk. Detta innebär att man överdriver.

Jag minns en undersökning som någon hade gjort, om hur många som hade blivit frälsta bara genom amerikanska evangelisters kampanjer och det visade sig att hela världen hade blivit frälst två gånger om.

Alltså det ljugs något väldigt och överdrivs något väldigt om Guds verk. ”76 St blev frälsta” kan man höra, men vad är sanningen blev verkligen så många frälsta?

Jag minns när jag en gång i tiden var på en kampanj med evangelisten Carlos Anacondia. Han gjorde en form av inbjudan till frälsning och många kom fram.

Problemet var att Söndagen där på kom ingen av dem till kyrkan. Jag kollade i andra kyrkor och ingen gick dit heller. Vart tog alla dessa vägen som gick fram till en frälsningsinbjudan?

Sanningen är att många av dessa, nu vet jag inte om Anacondia gjorde det, men de tar dessa siffror och lägger upp i sina nyhetsbrev och de berättar för kristna tidningar och allt skrivs det vilt om.

Sådan är verkligheten skulle man lägga ihop alla summor och siffror av alla dessa så har jorden blivit frälst flera gånger om enligt denna undersökning. Vi alla förstår att så inte är sanningen.

I en del fall är säkert siffrorna ärliga, men i väldigt många fall överdrivs det. Vi måste vara försiktiga så att vi inte ljuger om Guds verk i dag för det finns många nyhetsbrev och magasin där man gör det.

Det är bättre att säga att man inte vet än att försöka dra på med siffrorna. Mycket av Guds verk i dag sker i det fördolda ändå där folk inte skryter om siffror.

Slutligen Lögnens konsekvenser..

Detta budordet förbjuder all form av lögn. Lögn för med sig konsekvenser oavsett om det sker mot en människa eller emot Gud.

 Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn kommer inte undan. – (Ords 19:5)

Gud kommer att straffa all form av lögn, man kommer inte undan detta. Din lögn kommer att avslöjas inför Gud på domens dag, vi kan inte dölja lögn för honom. Vi kanske kommer undan i detta livet med att ljuga oss igenom livet, men på domens dag kommer det att avslöjas.

Ananias och Safira i Apg kapitel 5 ljög för Gud och det kostade dem livet.

Vad bestod deras lögn i? De sålde sin mark och tog en del av pengarna för sig själva men sedan påstod de att de pengarna de gav till apostlarna var hela beloppet men det var inte sant.

Deras synd var att de ljög och det gjorde att Gud omedelbart dödade dem och stor fruktan kom över församlingen.

Det är inte alltid Gud avslöjar och dömer alla lögnare här och nu som i detta fallet, men det kommer en domens dag då alla människor skall stå inför Gud och dömas.

Vad blir domen för en lögnare?

Men de fega och de otroende och de avskyvärda samt mördare och otuktiga och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare ska få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden. ” – (Upp 21:8)

Var och en som ljuger eller stödjer lögn behöver därför komma inför Gud och bekänna sin synd och få rening i Jesu Kristi blod. Jesus är nådefull och förlåter och renar var och en som kommer till honom.

Vi behöver vara försiktiga med våra ord, för efter våra ord skall vi dömas, och efter våra ord skall vi frias. Tungan är ett vapen och det är ofta med tungan vi begår mest synder.

Vi behöver göra som Kung David gjorde och be till Herren : Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. ” – Ps 141:3

Samvetet kan bedövas på detta område så man inte längre blir känslig för denna synd, eftersom man har begått den så ofta och tystat ner sitt samvete.

Vi behöver be för ett känsligt samvete här och när samvetet övertygar oss behöver vi bekänna vår synd och be om kraft att motstå igen.

Är vi sanningssägare eller lögnare? Lögn tillhör den gamla människan och inte den nya människan vi har i Jesus Kristus.

Ljug inte för varandra, ni som har klätt av er den gamla människan med hennes gärningar ” – Kol 3:9