Skall kristna fira Halloween och Alla helgons dag?

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er ” – 2 Kor 6:17

Redan i det gamla testamentet kallade Gud Israels barn till helighet och att inte beblanda sig med hedningarna, utan de skulle vara ett avskiljt folk som skulle reflektera Guds helighet. I nya testamentet finner vi samma princip, när vi läser att vi inte skall röra vid något orent och skilja oss i från det orena. Detta betyder inte att man inte skall leva i världen, utan det betyder att skilja sig från saker i denna världen som är orent och människors handlingar som är orena. Det betyder att vi skall fly allt som är ont och associerat med ondska ”och håll er borta från allt slags ont ” (1 Thess 4:22).

Av den orsaken är det omöjligt som en kristen, att fira halloween och allhelgons dag. Halloween är en högtid då ondskan glorifieras genom spöken, monster, djävulen, häxor, och allt annat som har med det onda att göra. Det handlar om bus eller godis som är av hedniskt ursprung, och symboliserar de onda andar som följt med upp från årets skörd. Under Halloween ställer man även ut en pumpa som skall hålla borta de onda andarna från huset. Denna symboliska handling är dock en ersättning av evangeliet. I bibeln är det evangeliet som är Guds kraft till frälsning och det är genom Andens kraft som alla troende har, som man besegrar det onda. En pumpa är alltså en falsk förvrängning av sanningen och därmed av ondo.

Allhelgons dag är ingen kristen högtid utan en katolsk högtid som handlar om att vörda och ära de döda genom att gå och lägga ett ljus på deras grav. Också detta är en förvrängning av bibeln, som talar om att visa vördnad för de som lever. Det handlar även om att uppmärksamma helgon och martyrer av olika slag. Det är alltså associerat med katolsk helgon dyrkan och därmed är det av ondo och inget vi skall befatta oss med.

Istället kallar bibeln oss till att leva heligt och hålla oss borta från det orena. En kristen skall därför inte fira halloween eller uppmärksamma helgon under denna kommande helgen utan i skall skilja oss från detta och inte röra vid det som är orent.

Paulus konfronterade synd under tårar.

Det var i djup nöd och hjärtats ångest, med många tårar, som jag skrev till er” – 2 Kor 2:4

Paulus hade i sitt första brev till Korinthierna konfronterat dem för att de tillät en som levde i otukt i församlingen att bara fortsätta. Istället uppmanade han dem att driva den personen från församlingen och inte ens äta med honom så att inte hela degen skulle bli sur. Nu skriver Paulus att denna man hade förts tillbaka till omvändelse ” Det räcker med det straff han har fått av de flesta. Nu får ni i stället förlåta och trösta honom så att han inte går under i sin djupa sorg Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek ” (2 Kor 2:6-8). Trotts de orden vi läser i bibeln idag så uppfattas det som hårt och strängt att driva ut en broder ur församlingen och inte ens äta med honom. Men Paulus skriver här att allt skedde med största kärlek till den brodern. När han skrev de instruktionerna så var Paulus själv djupt bedrövat och hans hjärta var i ångest. Men inte bara det tårarna rann ner för hans kinder. Det var alltså något smärtsamt för Paulus. Det visar oss hur vi skall bemöta de som synder i församlingen. Att säga en sanning i sig är bra men frågan är hur säger man sanningen? Många gånger så tenderar det att bli hårt istället för kärleksfullt eftersom det ”står så i skriften” så glömmer man bort andan i det hela. Paulus även om han skrev det på ett ”hårt” sätt, så kände han en nöd i hjärtat och hade tårar i ansiktet, han agerade i största kärlek mot sina egna. Även om det uppfattades som hårt eftersom de bara läste orden i ett brev så var det tårar och nöd bakom hans ord. Låt oss därför agera på två sätt. 1. Låt oss inte förakta ord som skrevs av folk. Det kan verka hårt till det yttre men vi vet inte i vilken anda de skriver de i. Det kan ske under nöd och tårar som i Paulus fall. 2. Låt oss också söka Jesu hjärta för syndare som Paulus hade så att när vi konfronterar synden gör det i kärlek men nöd i hjärtat och tårar i ögonen. Sådant var Jesu hjärta mot syndare. Vi vet att Jesus grät ibland (Joh 11:35). En äkta man skall inte vara hård i hjärtat utan ha lätt till tårar.