Var noga med dig själv och din lära

Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. – 1 Tim 4:16

Paulus hade precis sagt till Timoteus att han skulle fortsätta att undervisa församlingen men när man undervisar så är det inte bara att stå och säga vad som helst eller vara slarvig i det man gör utan Timoteus uppmanas nu till två saker. För det första uppmanas han att Vara nog med sig själv. Detta syftar på hur han lever och att han skall vara ett föredöme för andra troende ”var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet.”.

Han skulle inte enbart vara en förkunnare som sedan levde ett liv i motsats till det han lärde ut utan han skulle vara noga med sig själv. Så att hans uppträdande i ord var ett gott föredöme och inget han behövde skämmas. Likaså skulle hans tro vara befäst och stark så att det var ett föredöme för anda. Han skulle också vara noga med sig själv så att han vandrade i kärleken och inte i kärlekslöshet. Timoteus livsstil var alltså viktigt och det är något som bibeln lär oss som troende hela tiden, att vi skall vara noggranna med hur vi lever inför andra människor. Det andra var att han skulle vara noga med sin undervisning. Undervisningen skulle vara i enlighet med det som han hade lärt sig och inte avvika. Men att vara noga med undervisningen syftar också på att den måste vara tydlig så att man inte börjar förvirra sina får med massor av tveksamheter utan man skall hålla sig till den sunda läran. Det är nämligen enbart den sunda läran som leder till frälsning och därför skulle han vara noga med vad han undervisade så att han gav rätt lära som leder till frälsning både för honom och för de som lyssnar. I vår tid finns så många strömmar och så många olika läror att det krävs en extra tydlighet. Det krävs att man till och med går emot felaktiga syner med hjälp av skriften så att folk inte trillar in i felaktigheter. Vi behöver alltså vara noga både på oss själva och hur vi lever våra liv men också vad det är vi undervisar.

Predikans vikt i en församling

Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer.” – 1 Tim 4:13

Paulus säger dessa ord till Timoteus när han hade lämnat Timoteus ensam kvar med församlingen. Timoteus får i uppdrag av Paulus att predika i den kyrkan, (kyrkorna). Här ser vi predikans sanna natur och hur en predikan skall gå till, men även att det är något som skall finnas i varje församling. Timoteus skulle högläsa ur skriften. Alltså ta ett stycke och läsa högt ur skriften inför de andra i församlingen. Skriften skulle dock inte bara högläsas utan även utläggas. Detta kallas för undervisning. Timoteus skulle alltså förklara det han hade högläst så att folk kunde förstå det hela. Han skulle utgå i från vad han hade läst och undervisa. Han skulle även förmana utifrån skriften. Det kan vara att förmaningarna kom i från vad han hade läst men också använda skriften för att förmana saker som behövde förmanas. Paulus hade redan tidigare i brevet gett en lång lista på saker som Timoteus skulle förmana i församlingarna. De sakerna han skulle förmana om var två saker förkortat. Det var läran. Vad de skulle tro och vad de skulle akta sig för och det var deras leverne så att deras leverne skulle vara i enlighet med Guds vilja och med den sunda läran. Detta kan vi lära oss något av idag i vår tid, då detta blir mindre och mindre populärt inom våra kyrkor idag. Vi skall inte sluta upp med att högläsa ur skriften och att förmana och undervisa utan Paulus säger till Timoteus ” Fortsätt att”. Detta är alltså en enormt viktig aspekt inom Guds församlingar för att fåren skall kunna växa. Det är inget vi får försumma och det händer ofta att det försvinner inom sammanhang där man mera satsar på ”de troendes gemenskap” eller där man hellre vill ”följa andens ledning”. Visst vi behöver gemenskapen också men vi får inte försumma dessa tre uppdrag inom våra församlingar. Predikan behövs regelbundet för att en gemenskap skall vara sund men det behövs också rätt innehåll som undervisar och förmanar och är baserat på bibeltexten. Låt fortsätta med detta och inte överge det..