Guds förhädelse av syndare

”Men de lyssnade inte till sin far, för det var Herrens vilja att döda dem.” (2 Sam 2:25)

Elis söner hade begått flertalet som var mycket stora inför Gud. De hade vanhelgat slaktoffret och matoffret och legat med massor av kvinnor. Eli tillrättavisade dem bara för att de låg med kvinnorna men inte för hur det agerade med offren. När Eli försökte tillrättavisa dem för deras synd så lyssnade de inte till Eli eftersom Gud redan hade bestämt att barnen skulle dö.

Det var Guds vilja att de skulle dö på grund av deras synd. Dessa barn kände inte Herren. De var inte frälsta (2 Sam 2:12).

Vi ser hela tiden i bibeln hur Herren är suverän. Herren förhärdar och Herren ödmjukar. Här ser vi hur Herren förhärdar dem. De var onda. De kände inte Herren. De syndade men Herren valde att döda dem, alltså Herren förhärdade dem så att de inte skulle lyssna på deras far.

Herren förhärdade dem genom att inte föra dem till omvändelse. Herren valde att döda dem utan omvändelse. Deras hjärtan var redan hårda så de var redan ansvariga för deras synd. Herren gjorde inget fel i att förhärda dem.

”Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. ”(Rom 9:18), ” Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. ” (Rom 9:16).

Omvändelsen är alltså en gåva av Herren. Det är Herrens godhet som för en syndare till omvädelse (Rom 2:4) medans det är Herrens rättvisa som förhärdar syndare i deras synd och låter dem ta straffet för vad de har gjort.

Hur tacksamma kan vi inte vara till Herren varje gång han för en syndare till omvändelse? Det är ett verk av Gud och det kan bara ske av Gud. Utan Guds godhet och nåd så vore vi alla förhärdade i våra synder.

Guds hand bevarar oss i svårigheter

Saul sökte varje dag efter honom, men Gud gav honom inte i hans hand.” 1 Sam 23:14

Saul ville döda David eftersom han var avundsjuk på David. David var nämligen kallad till att bli ny kung och dessutom älskade folket honom. Detta gjorde att Saul ville döda David och gjorde allt i sin makt för att göra så.

Gud var dock hela tiden med David, även om det kändes jobbigt och svårt för honom så hade Gud inte övergivit honom. Hela tiden hade David blicken fäst på Herren och förtröstade på honom. Saul hade dock en stor armé och var den styrande i landet. Trotts detta kom han inte åt David som bara hade en liten armé. Vad var orsaken till detta? Jo, vi läser ” men Gud gav honom inte i hans hand”. Gud tillät alltså inte Saul att fånga och döda David, eftersom Herren hade andra planer för David och det var att David skulle bli Kung i landet.

Likadant är det med oss i livet vi kan gå igenom tider av förföljelser och tider av svårigheter i form av sjukdom och andra lidanden. Men i allt detta har Herren inte övergivit oss. Om vi är rättfärdiga förklarade rättfärdiga genom tron så kommer aldrig Gud att låta någon prövning möta oss som är oss övermäktiga. Han kommer inte låta oss dö innan tiden är inne för att vi skall dö. Du kommer att leva så länge som Gud har bestämt att du skall leva. Du är trygg i Guds hand även om det inte alltid känns så. I bland känner vi oss utlämnade åt ödet men så är det inte.

David befann sig i öknen bland bergen och klipporna (1 Sam 23:14). Det är en plats av torka och en plats som inte är så roligt att vara i. Men just där befann sig David och just där lät Herren inte Saul komma åt David. Vi känner ofta torka i våra liv som om vi vore i en öken, men Herren har inte övergivit sina barn utan beskyddar oss i från det onda. Gud utlämnar oss heller inte åt djävulen. Djävulen är efter oss varje dag och vill få oss på fall. Men om vi kommer till honom och ber ”inledd oss icke i frestelse, utan fräls oss i från ondo” så kommer inte heller Herren låta djävulens hand komma åt oss. Jesu verk på korset är något kraftfullt och starkt och det befriar och bevarar oss i från synden. I Mos 20:6 läser vi om hur det var Herren som hindrade Abimelek i från att synda. Likadant är det med oss. Precis som David beskyddades från Saul och Abimelek i från synden så bevarar Herren sina egna barn i från den ondo och låter oss inte falla i den ondes hand om han inte vill det. Om du är ett Guds barn så kan du vara säker på att Gud kommer att beskydda dig och inget kommer att ske dig som inte han tillåter. Därför när du går igenom svårigheter som David gjorde så var vid gott mod. Vår Gud har inte övergivit oss.