Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon

” Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. ” – 1 Petr 5:8

Jag ser detta ofta och jag har varit där själv, och det talas lite om detta så låt oss tala om detta ämne.

Vi har en fiende djävulen. Han vill förstöra våra kristna liv. Han vill stoppa oss och hindra oss och paralysera oss. Han beskrivs här som ett rytande lejon som letar efter någon att uppsluka.

Vi läser i uppenbarelseboken hur djävulen går efter kvinnan och hennes säd. Det betyder att han ger sig på alla de som är Guds barn. Världens barn lämnar han i fred för de tillhör redan honom, men Guds barn försöker han att uppsluka.

Det händer ofta och jag ser det ibland hur folk blir uppslukade. De är en tid nyktra och vakna för det som har med Herren att göra. De står emot världen och dess frestelser, de är nyktra i sina egna liv, i lära och i liv. Plötsligt känner man inte igenom dem. Något har hänt. De har blivit uppslukade oftast av denna världen eller av annat, kanske bekymmer eller problem, bitterhet, dåligt prat.

De pratar nu ständigt politik, sport, eller musik eller annat som kan upptaga dem, så som bitterhet mot andra. De spenderar nu Herrens dag med att kolla på tv och vill inte gå till kyrkan mera. Deras böneliv kanske har slocknat och deras passion för att dela evangeliet är borta. Du kan prata med dem i flera timmar och de pratar inte längre andliga ting. De har blivit uppslukade.

Vi behöver därför som texten säger vara nyktra och vaka för att inte bli uppslukade. Att vara nykter handlar om att inte vara berusad andligen. När någon blir andligt berusad ser man inte längre klart.

Detta ser man ibland hur folk som en gång stod upp för sanningen nu har blivit berusade och övergivit sanningens väg.

När man vakar handlar det att som en soldat ständigt vara på sin vakt efter fiender. Det gäller att vara noggrann med sitt liv (Ef 5:15). Noggrann med vilka influenser man tar in. Noggrann med sina ord och handlingar och noggrann med vad man gör så att man inte blir uppslukad..

Vi behöver alltså var och en vara nyktra och vaka så att vi inte blir uppslukade.

Att ignorera hustrun hindrar dina böner

På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir förhindrade. ” (1 Petr 3:7)

Det finns många hinder för bönesvar och bibeln listar de alla på olika ställen. Ett av hindren är om vi som män inte kommunicerar med vår hustru. Om vi kör vårt eget race och aldrig frågar vad vår fru tycker och aldrig lyssnar på henne så kommer det att hindra våra bönesvar.

Vi som män är huvudet i vår familj. Det är vi som fattar de slutliga besluten men det betyder inte att man aldrig kan lyssna på sin fru. Denna vers lär oss att vi skall visa dem respekt och inte vara bittra på dem och bara köra över dem med vår vilja hela tiden. Kvinnor är skapade av Gud till att vara kvinnor och i vissa saker så som barnuppfostran och ta hand om hemmet, kommer de ha mera visdom än oss män.

Kvinnan har ofta bättre kännedom av barnen och vet bättre hur man skall hantera dem. Kvinnan känner även oss män bäst och därför när de ger synpunkter så skall det respekteras.

Kvinnor tar hand om ett hem bättre än oss män och utan en vis kvinna byggs inte hemmet upp. Vi skall därför visa dem aktning och respekt och inte köra över dem och inte behandla dem illa utan älska dem. Ignorerar vi detta kommer våra böner att bli hindrade och Gud kommer inte svara på våra böner.