Frälsning genom dopet

Efter denna förebild frälser nu dopet också er. ” – 1 Petr 3:21

Martin Luther trodde på frälsning genom tron allena genom Kristus allena. Läser man dock hans stora katekes om barndopet så får han inte alls ihop detta med dopet. Han ger den konstigaste förklaringen och mest förvirrade förklaringen jag någonsin har läst. Han menar på något sett att dopet pånyttföder de små spädbarnen men för att det inte skall motsäga trona allena och Kristus allena så finns ordet i vattnet.

Luther var kvar i det katolska tänkandet om dopet och såg inte det baptistiska synsättet som är i full harmoni med övriga skriften. Frälser dopet oss som detta stycke samt några andra i T.e.x Rom kapitel 6 verkar säga? Ja dopet frälser. Men vad är det för dop det talar om ? Vi får inte tänka vatten dop här för då hamnar vi fel.

När vi läser om dop och frälsning i skriften så är det dopet in i Kristus och dopet in i Anden som sker när vi kommer till tro det det syftar på.

Arken var en förebild på Kristus och frälsningen. Denna ark gick genom vatten. Det var dock de som levde av tron som gick in i arken. De som hade bekännelsen medans de som vägrade lyssna på Guds ord gick inte in i arken. Arken därför var en förebild på frälsningen och de som gick in i den blev frälsta och i samma stund man blir frälst blir man döpt in i Kristus och i Anden.

Det är vad denna vers syftar på och inte på att vatten dop i sig frälser någon. Hade spädbarnsdop frälst någon och förvandlat deras hjärtan hade vi haft många svenskar i detta land som varit kristna. Tittar vi på mångas livsstil ser vi att så inte är fallet.

När vi därför ser termer om dop och frälsning tänk på profetian i Hesekiel 36 ”Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här finner vi tal om vatten och Ande som Gud skall stänka på oss och doppa oss i. Detta är vad det riktiga dopet är. När Gud stänker rent vatten på oss och fyller oss med sin Ande. Den yttre handlingen vatten dopet är bara en symbol på vad som redan har skett och gör ingenting med en människa.

Därför om du är barndöpt skall du veta att det frälser inte dig utan bara dopet in i Kristus och Hans Ande frälser dig och det sker genom tron på Kristus och omvändelsen till honom allena..

Social rättvisa i den tidiga kyrkan

Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte bara de goda och milda utan även de hårda.” (1 Petr 2:18)

Under den apostoliska tiden förekom många sociala orättvisor. Du hade väldigt rika som förtryckte de fattiga och de hade slav handeln. Många kristna levde som slavar och det är något som ofta återkommer i den apostoliska undervisningen ”Alla som bär slaveriets ok ska anse sina herrar värda all respekt, så att Guds namn och läran inte smädas. ” (1 Tim 6:1).

Paulus och de andra kristna för den delen verkade inte vara engagerade i social rättvise frågor. Visst fördömer Paulus det en gång (1 Tim 1:10) och säger att lagen är till för slavhandlaren. Aldrig finner vi dock någon uppmaning till de troende att försöka förändra samhället i detta. Vi finner inte heller några försök från apostlarnas sida att reformera samhället.

De kristna istället verkade acceptera att så var fallet och lärde sig leva med det. Petrus uppmanar slavarna att underordna sig sina herrar, men inte bara de goda utan även dem som behandlade dem illa. I stället var fokus på människans verkliga väl att försöka övertyga människan att omvända sig till Gud och få del av det eviga livet för i den kommande världen kommer allt att bli återställt.

I dag och genom vissa perioder av kyrkans historia verkar man ha tappat detta fokus och i dag hör man kristna röster som pratar om social rättvisa i olika former. Det har spridits som en löpeld på sistone genom främst Tim Keller och Gospel Coalition men har redan infiltrerat Sydstatsbaptisternas teologiska utbildning och det finns även i Sverige och kommer att bli allt mer vanligt..

Detta är inget annat än ett angrepp i från den onde som försöker få de troende att tappa fokus från det som är det viktigaste att vinna själar till det eviga livet. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla✱ allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det är vårt uppdrag.

Många har fallit in i det många av dessa kändisförkunnare. Vi behöver se upp att vi inte blir bedragna och faller in i detta enbart eftersom det är kändis predikanter.