Vad innebär det att leva ett heligt liv? (1 Petr 1:13-17)

Predikan av Josef Löwdin

9/6-2019, Göteborg

13. Var därför till ert sinne beredda till handling, var sansade och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse. 14. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, 15. utan såsom han som har kallat er är helig, så ska också ni leva ett alltigenom heligt liv. 16. För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig. 17. Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärning, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar.”

Jag satt en dag och skulle kolla på en församling i Danmark. Jag gick in på google maps för att se var den låg någonstans. Då upptäckte jag att den hade 1 stjärna av 5 möjliga i recension. Jag klickade då på recensionen för att läsa vad som stod skrivet.

Vad jag då läste förvånade mig väldigt, för det stod bara två ord och det stod ”Too Holy”. Alltså ”För heligt”. Personen i fråga ansåg att församlingen var för helig och gav den lägsta betyget.

Problemet med detta är att vi inte kan vara för heliga. Kallelsen till helighet är nämligen väldigt hög. Ingen av oss kan påstå att vi lever efter den nivå av helighet som detta stycke kallar oss till.

Jesus sätter ribban väldigt högt genom att säga orden : ”Var fullkomliga så min Fader i himlen är fullkomlig”.

Ingen kyrka kan säga eller ingen kristen kan säga att man nått upp på den nivån.

Likväl är det något vi alla skall sträva efter. Vi skall sträva efter fullkomlighet och helighet.

En del påstår att de är fullkomliga och aldrig syndar. Jag har stött på sådana men ställer man dem emot Guds moral lag ser man att även de syndar.

Vi finner i detta stycke i slutet av vers 17 att vi lever enbart på denna jorden som främlingar. Jorden är inte vårt hem. Vi är främlingar och vi är kallade att vara heliga.

Låt oss gå igenom vad det innebär att leva i helighet, men låt oss först bara snabbt gå igenom texten och vad den betyder.

Var därför till ert sinne beredda till handling , var sansade”

Om du använder en folkbibel så står det annorlunda här än i KJV och i reformationsbibeln. I folkbibeln talar det om att spänna bältet om livet. Men här står det lite annorlunda men dess betydelse blir i princip samma sak.

Petrus börjar med att nämna vårt sinne. Det är i från vårt sinne, alltså våra tankar som hela vårt liv styrs. Vi har nu blivit frälsta, och har ett arv, och en kommande frälsning som väntar oss men vägen dit är inte enkel.

Vi för gå igenom svårigheter och prövningar av olika slag vilket vi såg på i förra predikan i från första Petrusbrevet.

Vi behöver kontrollera våra sinnen så att vi kan leva ett heligt liv som främlingar här i världen.

Det är därför viktigt vad vi matar våra tankar med, och hur vi styr våra tankar för det är det som styr våra handlingar.

Sinnet är centrumet för våra liv och därför måste vi styra våra sinnen rätt.

Anledningen till att sinnet måste styras är eftersom vi befinner oss i en andlig krigföring emot ondskans makter som vill få oss på fall.

De vill hindra oss på vägen och som inte vill att vi skall leva heligt, rent, och inte vill att vi skall predika evangelium med kraft..

Därför är det en enorm kamp om våra sinnen och alla våra andra handlingar utgår i från hur vi tänker.

Bibeln lär oss på flera ställen hur vi skall styra våra tankar och vad vi skall tänka på . Ett exempel är kolosserbrevet 3:2 ”Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

Vi behöver alltså rikta våra sinnen mot det som är där ovan, och mot det som är gott. Vi kan inte låta dåliga saker fara runt i våra sinnen. Vi behöver vaka, och vara sansade i hur vi tänker för det styr resten av vårat handlande..

Våra tankar behöver fyllas med Guds levande ord och andliga ting. Våra tankar skall inte vara fyllda med massor av ting i från denna värld.

Det är Guds ord och den helige andes kraft som gör att vi övervinner våra synder, våra dåliga beteenden och ger oss kraft för striden. Sinnets förnyelse är grunden för att kunna handla rätt.

Vi behöver se till att vi inte struntar i våra andliga discipliner i form av bibelläsning, bönen, andlig gemenskap igenom en kyrka där man tillber Herren.

Vi behöver också vara vittnen för Kristus och vara disciplinerade i våra liv för att kunna styra våra sinnen rätt. Vi behöver leva heligt, mer om det alldeles strax.

Vi behöver även ta vara på vår tid genom att inte skippa bönemöten. Vi behöver se upp med vad vi fyller våra sinnen med.

Vi behöver vaka över våra öron, vad vi hör. Vi behöver vaka över våra ögon, vad vi ser på. Ser vi på en KappAhl reklam på busshållplatsen kommer tankarna att börja snurra på den kvinnan i baddräkten du ser.

När en sådan bild kommer framför oss behöver man i sitt sinne bestämma sig för att inte låta tankarna snurra på vad man just såg.

Vi behöver se upp med vad vi läser i en tidning så att inte våra tankar omformas av lögner. Det är inte fel att läsa dagstidningen men var försiktig.

Hur kommer det sig att ett samhälle helt plötsligt börjar ändra åsikter i moraliska frågor och få för sig saker som inte är sanna? Jo genom med vad man har fyllt sitt sinne med. Om man lyssnar på en lögn ett antal gånger så blir lögnen slutligen accepterad som en sanning.

Var inte heller paralyserad av ditt förflutna som enkelt bygger upp en bitter ande. Låt inte negativa tankar fylla ditt sinne. Det är enklare att minnas det dåliga än det goda.

Det är väldigt enkelt när någon har gjort något dåligt emot en, att man inte vill släppa det och hålla det emot en person. Det är viktigt att hålla bitterhet borta.

Istället skall vi tänka på det som är gott.:

””För övrigt, bröder, allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt, och om det finns någon dygd och något som förtjänar att prisas, tänk på det. ” (Fil 4:8)

Vi behöver också inte alltid säga vad vårt sinne tänker. Vi behöver lära oss vad vi skall säga och inte säga. Våra ord kan få oss på fall. Det finns ett talesätt som heter. ”Tänk innan du talar”.

Det är en bra princip men som är lättare sagt än gjort eller hur?

Vi är Jesu Kristi soldater och det är en kamp att utkämpa emot mörkret, och den kampen börjar i våra sinnen.

I vår egen kraft är detta givetvis omöjligt vi behöver därför som vi läser härefter : ”och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse.”

Vi behöver sätta vårt hopp till nåden som kommer till oss genom evangelium om Jesus Kristus och som kommer i dess fullhet vid Jesu återkomst.

Det är det enda sättet man kan vara delaktig i striden emot ondskan. Det är det enda sättet vi kan styra våra tankar till rätt saker och leva ett heligt liv.

Utan Guds nåd kan vi inget göra. Utan att nåden verkar i våra hjärtan så är allt detta vi pratar om idag fullständigt omöjligt.

Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, ” (vers 14)

Som lydnadens barn. Hela grunden grunden för allting Petrus talar om börjar med vilka vi är. Kom i håg Petrus öppnar brevet med att tala om frälsningen. Vi har blivit frälsta. Därför lev nu detta nya livet.

Vi har nu blivit vad som kallas här lydnadens barn. Innan vi var frälsta så kallades vi för olydnadens barn. Lydnadens barn här är en referens till trons lydnad. Det betyder att vi har blivit lydiga genom att omvända oss och tro evangeliet.

Eftersom vi nu är lydnadens barn, så skall vi därför leva ett liv som kännetecknas av denna lydnad.

Ett kristens hela kännetecken är att man lyder Gud. Vi skall inte bara kallas lydnadens barn utan det skall också vara en verklighet i våra liv. Vilket blir tydligt när vi läser vidare :

ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, Vi skall inte längre leva det livet vi levde tidigare när vi var okunniga om frälsningen. Vi är kallade till ett annorlunda liv än vårat tidigare liv.

Det skall vara en stor skillnad. Vi skall inte längre låta oss styras av de begär vi följde efter innan vi var frälsta.

Vad är det för begär han syftar på här? Jo köttets begär. Ett liv i otukt, fylleri, utsvävningar med en massa onödig konsumtion, leva ett njutningsfyllt liv där allt handlar om att jag skall njuta och ha det kul hela tiden.

Vi skall inte längre släppa loss utan vara sansade och kontrollerade i ord och handling. Det gamla rock n roll livet, det gamla hippie livet, det gamla njutningslivet, det gamla världsliga livet. Allt sådant skall vi inte längre följa.

Jesus kallar oss till ett liv i självförnekelse. Han säger att om någon vill vara hans lärjunge måste man förneka sig själv och dagligen bära sitt kors. Vi måste säga nej till saker som är dåliga för våra själar. Sådant som skadar oss och för oss längre bort i från Gud.

Bibeln säger till oss ”Dra er nära Herren så skall Herren dra sig nära er”. Vill du att Gud skall dra sig nära dig så måste du dra dig nära Honom.

Det finns alltså skadliga ting för oss. De gamla begären som för strid emot oss. Vårt gamla liv vill komma tillbaka och förstöra oss. Det är en kamp emellan köttet och anden. Det nya livet som vi nu lever skall inte följa de gamla begären, i stället skall vi vara heliga.

15. utan såsom han som har kallat er är helig, så ska också ni leva ett alltigenom heligt liv. 16. För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig. ”

Helighet är viktigt för det står skrivet i bibeln att ”utan helighet skall ingen se Gud”. Jag vet inte hur det är med dig men jag känner mig absolut inte helig så som Gud är helig.

Man kan tro att man har kommit en bit på vägen men sedan kommer Guds Ande och lyser på en och man ser hur mycket man brister i helighet. Man kommer inför Herren i förkrosselse och utgjuter sitt hjärta för Honom och ropar om mer helighet.

När vi ser Gud, inte i en vision, men när vi får en smak av Honom, så kan man inte annat än se sig själv som oren. Man kan inget annat än att göra som profeten Jesaja som när han mötte Guds härlighet utbrast ”Helig, Helig, Helig”.

Åh att vi alla kunde växa i helighet och bli mer heliga. Gud är Helig och hans barn skall vara karakteriserade av Guds helighet. En människa som inte känner Gud har ingen längtan efter mer helighet. Det är Andens verk i våra hjärtan när man längtar efter mer helighet.

När man strävar efter mer helighet kommer oheliga att bespotta dig och kalla dig allt möjligt. När folk ser helighet i dig, kommer de ljuga om dig och hitta på saker om dig som inte är sanna, för de gillar inte den helighet de ser.

Ju mer vi bär vårat kors ju svårare blir livet. Ju fler motståndare kommer du att få, men samtidigt får du mer och mer av Guds helighet och hans härlighet.

Vad innebär det då att vara Helig. ?

Detta citatet är tagit i från 3:e Moseboken 11:45. I det sammanhanget talas det om olika matregler. Dessa matregler hade ett syfte och det var för att skilja Israels folk i från sina grannfolk.

Det är en princip om att en kristen skall vara avskiljd i från denna värld. Vara ett annorlunda folk. Vara avskiljd till Gud och för Guds syften. Vi kan kalla det att vi skall vara en pilgrim.

Gud är inte som oss och inte som alla andra. Vi skall vara som Honom, heliga. Detta är en viktig del av det kristna livet för om vi inte lever heligt kommer vi att släcka anden.

Lever vi inte heligt kommer vi att bedröva anden, och vi kan inte bli använda av Gud och Guds välsignelse kommer inte vila över våra liv.

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. – Josua 1:8

Låt mig ge en lista på vad det innebär att vara helig.

 1. Ha samma sinne som Gud.

utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse” (Rom 12:2)

En helig man har samma sinne som Gud har. Man hatar det Han hatar och älskar det Han älskar. Ens sinne omformas efter Guds vilja och som omformas efter Guds ord.

Vi behöver tänka på det som är där ovan. Om våra sinnen är fyllda med denna värld är vi inte speciellt heliga.

En del kristna vet mer om de senaste tv-serierna, sport och politik än vad de kan sina biblar. Det är tragiskt.

Ett heligt sinne även om det utför sina plikter här i världen så som arbete och skola, så betyder det inte så mycket för Honom utan han utför bara sin plikt här i världen.

Det enda som betyder något är livet som kommer efter döden. Ett heligt sinne lever helt för det kommande livet och bryr sig bara om vad Gud tycker om en inte vad andra människor tycker.

 1. Strävan efter att vara som Kristus

Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade”. – (1 John 2:6)

En helig människa är aldrig nöjd förrän man är Kristus lik och vandrar som Jesus vandrade.. Med det menas inte att vi behöver gå på vatten och dö på ett kors för världens synd. Men det syftar på hans uppoffrande liv.

Jesus var en bönens människa som bad mycket. En helig person, är en person som är mycket i bön. Det är en viktig aspekt av det kristna livet att ha ett levande böneliv där vi ständigt kommer inför Herren i bön.

Bön är som bensin i bilen. Utan bensin kan inte motorn rulla och bilen står stilla. Likadant är det för oss om vi inte ber kommer vi inte växa så speciellt mycket i helighet. Vi kommer inte segra över dåliga saker i vårt liv och vi kommer bli kraftlösa i alla situationer.

Jesus bad väldigt mycket. Behövde Jesus be så behöver vi det också. Vi behöver vara böne- människor. En helig man ber mycket.

Jesus var en frimodig människa som förkunnande sanningen. Jesus var inte rädd för att säga sanningar. En helig person är inte en fegis som rädd för att stå upp för och säga sanningar.

Jesus själv sade ”Den som skäms för mig och mina ord för den skall jag skämmas för inför Fadern”.

En helig person måste inte vara rädd för att rensa i templet och stå upp för sanningen. Om Guds sanningar attackeras så är en helig man inte rädd för att säga emot falskhet.

Jesus visade barmhärtighet mot de som sökte förlåtelse. Jesus visade stor barmhärtighet mot människor. En helig person visar barmhärtighet han är inte snabb att döma ut någon.

En helig person har inte en friser salong vid ingången till kyrkan för att raka av det långa håret på alla män. Inte heller står de och vaktar vid dörren för att neka tillträde till de som inte klär sig på ett visst sätt. Istället är han tålmodig och visar barmhärtighet.

Jesus levde ett liv i uppoffring där han såg andra som viktigare än sig själv. En helig person är en person som är en tjänare av andra.

Jesus var en som ständigt talade om Guds rike. En helig person är en som ständigt sprider evangelium. Man kan inte bara sitta i soffan och hoppas att Guds frälser själar, man behöver vara aktiv i att sprida evangeliet för att Gud skall frälsa själar.

 1. Hålla sig borta i från varje synd man har vetskap om

Jag hatar lögnens alla vägar. ” – Ps 119:128

En helig människa vill följa Guds bud. Att följa Guds moraliska lag är en viktig del i att vara helig. En helig person hatar synden och är känslig för synden och all synd man har vetskap av kommer man inför Herren med.

För en helig person är synd den värsta krisen i livet. En helig person kan inte acceptera synd i sitt egna liv utan tar synden på allvar.

En helig person har ett känsligt samvete inför synden. Syndar man en gång gör man upp med synden man låter inte sitt hjärta förhärdas genom att sluta lyssna på sitt samvete.

 1. Kontrollerad tunga

En helig man är kontrollerad med sin tunga och använder få ord. I vår tid ses det som något gott att vara social och prata med alla, om allt, men detta är inte bibliskt utan är oheligt. En sann biblisk helighet gör att vi blir mer tystlåtna av oss.

Den som har vett spar sina ord” – (Ords 17:28)

Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter.” (Ords 21:23)

Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala” (Jak 1:19)

Vi läser även om Jesus att han enbart sade vad han hörde sin Fader säga.

En helig person är inte så speciellt social i alla lägen och är ganska tystlåten av sig för de vaktar på sin tunga och vill inte ge sig in i samtal som inte ärar Gud.

Hur många gånger har vi inte hamnat i samtal för att sedan efteråt tänker man för sig själv. Vad var vitsen med det där?

Istället när vi talar så skall vi tala sådant som är till välsignelse för folk. Det som bygger upp. Om vi får en glimt av Guds helighet, hur lite och rätt Gud talar, så kommer vi bli som profeten Jesaja som utbrast ”Jag är en man med orena läppar”.

 1. Självbehärskning och självförnekelse

Jesu ord till oss är : ” Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. ” (Matt 16:24)

En helig man är en som förnekar sig själv. Detta sker på flera områden. Man sätter andra före sig själv. Man förnekar världens lustar. Man förnekar sina egna ambitioner, sina egna förmågor och följer Kristi vilja.

Man är behärskad i sitt liv, i sitt temperament. Man är kontrollerad i mat och dryck och i många fall kan man behöva förneka sådant man älskar.

Paulus lär oss i Romarbrevet kapitel 14 att man inte skall få en broder på fall genom att äta kött eller dricka vin. Vi kan behöva försaka vinet för att andra inte skall komma på fall.

Du kan behöva försaka många saker här i livet och vara beredd på att bli räknad som världens sludder. Varhelst det inte finns någon självförnekelse finns inte heller någon sann religion.

Vi kan inte följa Jesus om vi inte dagligen tar på oss Jesu Kristi kors och förnekar oss själva.

 1. Gudsfruktan

Ordet för gudsfruktan som ofta används i bibeln handlar om hur man kommer inför sin Gud. Det syftar på vördnad. Det handlar om att visa respekt inför Gud. En helig man är seriös när det gäller Gud och seriös i livet.

Han är seriös i hur han tillber Gud och full av respekt inför Gud. Han använder inte Guds namn hur som helst. Han kommer inte lätt inför Gud.

Men det handlar också om att göra det som är rätt eftersom man respekterar Guds bud och vill leva i enlighet med dem.

Nehemja var en sådan som gjorde rätt för sig eftersom han fruktade Gud. När alla andra lade bördor på folket och handlade orätt så gjorde inte Nehemja det.

Men så gjorde inte jag, för jag fruktade Gud. – Neh 5:15

  1. Andens frukt

En helig man är en man som bär på Andens frukt. Andens frukt är nio olika men egentligen har de alla med kärleken att göra. De nio är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,  mildhet och självbehärskning.

Kärleken är grunden för alla dessa. Kärlek till Gud och till medmänniskan. Glädje har att göra med en glädje i Gud. En glädje över att vara hans barn.

En glädje över att vara frälst. En glädje över att få lida för hans skull. Detta är inte en sådan glädje som denna världen erbjuder eller kan ge. Världens glädje är annorlunda än kristen glädje.

Sedan har du friden. Frid i hjärtat med Gud. Ett renat samvete. Ett lugn i hjärtat mitt i stormen. Frid med andra människor. Du börjar inte bråka med folk, och när de bråkar med dig vänder du andra kinden till.

Sedan har du tålamodet. Tålmodighet med människor. Tålamod med att vänta på Gud. Tålamod i lidanden.

Sedan har du vänligheten som har att göra med ditt tal. Du agerar inte hårt i dina ord emot andra. Du är inte arrogant utan vänligt ställd mot människor.

Sedan har du godheten. En helig man gör gott emot andra. Hjälper fattiga. Hjälper de i nöd som frågar om det.

Sedan har du troheten. En helig man är trofast emot Gud, och trofast emot andra i sina löften. De håller vad de har lovat. De är trogna mot Gud i tjänst för honom.

Sedan har du mildheten. En helig man är mild emot Gud. Det handlar om att han har ingen hög syn på sig själv inför Gud. Men det handlar också om att han agerar i mildhet emot andra. Han hämnas inte och är inte elak emot andra.

Slutligen har du självbehärskningen som jag redan har nämnt tidigare men det har att göra med att man kontrollerar sitt liv i ord och handling. Man har ett kontrollerad framtoning och man beter sig inte som ett fyllo.

   1. Renhet i hjärtat

Jesus sade ”Saliga är de renhjärtade, för de skall se Gud” (Matt 5:8)

En helig man är ren i hjärtat. Hans tankar är rena och hans motiv är rena. Han bär inte på någon bitterhet eller orenhet i sitt hjärta.

Framförallt måste man hålla bitterhet borta, för det är demoniskt och smittar av sig. Det är lätt när man råkar ut för saker man inte gillar, att man glömmer allt det goda, och bara fokuserar på det dåliga man varit med om, och då föds bitterheten i hjärtat.

Låt inte heller orenheten finnas i dina tankar. Elakheter om andra, nakenhet, världen och andra saker som besmittar oss.

Om vi skulle lysa på våra tankar bara de senaste dagarna vad finner vi i de tankarna då? Har de varit rena? Vad som finns i våra tankar under dagen är en bra indikator på hur mycket vi brister i helighet. Vi behöver ha rena hjärtan om vi skall se Gud..

9. Helighet i klädseln

Ett heligt liv syns också i en människas klädsel. Om hjärtat är rent vill man inte klä sig orent. Om ens liv präglas av kärlek vill man inte vara en stötesten för andra.

Jag kommer gå in på detta ämne senare i Petrusbrevet när vi kommer till de texterna. Jag tänker därför inte gå in i detalj på detta nu, utan kommer ge en mängd principer att tänka på hur vi skall klä oss då.

Men en av de principerna är att våran klädsel skall reflektera helighet. ”Var heliga eftersom Gud är Helig”. Dagens bibeltext är även en princip för hur vi skall klä oss.

Vi behöver tänka på att vårt yttre också reflekterar helighet och renhet och inte massor av tatueringar och orenhet. Vi kan inte bara säga att helighet är enbart i hjärtat utan det kommer även att reflekteras i det yttre.

Jesus hade en mantel som de kastade lott om. Det säger mig en sak. Han såg inte ut som en punkare med tuppkam, rosa färgat hår, nitar och trasiga jeans. Jesus klädde sig heligt. Efter vad som på den tiden ansågs som anständigt.

10. Separerad i från världen

Slutligen en helig människa är avskiljd eller separerad i från denna världen. Vi kan inte ha både världen och helighet samtidigt. Det finns mycket i denna världen vi inte kan engagera oss i. Samtidigt finns det en del saker som är oskyldiga men som man kan behöva offra ändå.

Jag hörde att för i tiden brukade predikanter säga att du måste ha Guds kraft vilandes över dig i ditt kristna liv för att bli använd av Gud. Men om vi inte är separerade i från världen kommer vi inte ha någon kraft och Gud kan inte använda oss.

Jag minns för någon vecka sedan var det ishockey-vm. Jag satt på jobbet och slog på radion för att lyssna, men jag kunde bara inte lyssna på det.

Folks beteende på läktaren och den världsliga musiken vid spelavbrotten gjorde att det gick bara inte. Nu i dag i vår tid skulle man kalla detta lagiskhet. Men vår tid har omdefinierat ordet lagiskhet.

För i tiden brukade predikanter säga ”Du kan inte sitta och titta på fotboll om du skall har Guds kraft över dig nästa dag”.

Simson var en man med Guds ande över sitt liv. Han hade en styrka i sina muskler som ett resultat av att han var en Gud nasir.

En Guds nasir var en som var avskiljd åt Herren. De fick inte dricka vin eller klippa sitt hår.

Detta är en bild på det andliga livet.

Vi är också avskiljda åt Herren och kallade att leva heligt, men om vi älskar världen sker samma sak med oss som skedde med Simson när han lät sitt hår klippas. Simson förlorade all sin styrka. På samma sätt förlorar vi den andliga kraften för striden om vi älskar denna värld.

Simson var en rättfärdig man. Vi läser om honom att han listas som en man i tron i hebreerbrevet 11. Men hans kompromiss gjorde att han blev av med all styrka i livet.

Det betyder inte att du inte är en kristen för att du kollar på fotboll, men det kommer ta bort din andliga styrka, om du istället offrar det på altaret och spenderar tiden i bön, eller något annat uppbyggligt kommer du märka en stor skillnad i livet.

Simson blev återupprättad och fick tillbaka sin styrka och var starkare än någonsin när han tryckte sönder pelarna på templet, vilket ledde till att fler fiender än under hela hans liv dog tillsammans med honom.

Avskildheten, alltså heligheten var nyckeln till hans styrka och om vi vill vara använda av Gud i vår tid måste vi leva heligt och vara separerade i från denna världen.

Jag hörde en man som berättade för mig att för fem till sex år sedan slängde han ut TV:n. Han vittnade om att det hade stor påverkan på hans andlig liv.

En helig man är Helig eftersom Gud är Helig. Tror du verkligen att Gud själv sitter i himlen och prenumererar på netflix och kollar på filmer och tv-serier dagen lång?

Vi läser att Gud är för helig och ren för att ens kunna se på ondska.

Dina ögon är för rena för att se på det onda.” – Habackuk 1:13.

Gud kollar inte på action filmer. Gud ser inte på våld eller annan ondska. Gud lyssnar inte på dåliga skämt, när hans namn hädas och när lögner sprids. Gud kollar inte på när otukt begås.

Vi skall inte älska dessa saker om vi vill leva ett heligt liv.

Min vän Gud är Helig och vi skall vara heliga!

Brister du i helighet vilket vi alla gör. Be om mer helighet. Be att du skall få se Guds helighet och att du skall få en hunger och törst efter att vara helig så som Gud är helig.

Avslutningsvis vers 17 i vår text.

Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärning, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar.

Gud gör inte skillnad på någon människa. Det spelar ingen roll vem man är. Gud dömer oss efter våra gärningar oavsett vem vi är.

När vi därför har kallelsen till helighet framför oss och vi vet att en dag skall Gud döma oss för hur vi levde våra liv så kallar Guds ord oss nu till att frukta honom.

Ta helighet på allvar det är att frukta Honom. Ta hans vägar och bud på allvar det finns en kommande dom.

Vill vi verkligen stå där framför honom på domens dag och se allt brinna upp framför oss och höra orden.

”Min, vän du blir frälst men du slösade bort ditt liv”. Eller ännu värre om vi inte känner Herren höra orden ”Gå bort i från mig ni laglösa” Nej låt oss frukta honom här och nu och inse att vi är främlingar här i denna värld.

Vi är här bara på en pilgrimsvandring på väg mot det eviga livet. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. (Ps 84:6). En översättning använder ordet pilgrimsvandring här i stället för ”dina vägar”.

Så är det. Det kristna livet är en pilgrimsvandring. Vi har blivit frälsta för att leva heligt. Vi har blivit frälsta för att kunna leva heligt. Låt oss leva detta livet med att vara heliga för Gud är helig.

Hoppet i genom svårigheter och prövningar i livet. (1 Petrus 1:1-12)

Predikan av Josef Löwdin 26/5-2019, Göteborg

Länk till ljudfilen 

1.Petrus, Jesu Kristi apostel, till de främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien,”

Författaren av detta brevet var Aposteln Petrus. Brevet skrevs någon gång mellan år 60 och år 64. Brevets författare Petrus introducerar sig som Jesu Apostel.

Det gjorde han troligen för att peka på den auktoritet han hade som en apostel. Apostlarna hade en speciell auktoritet att för vidare den lära de hade tagit emot av Jesus själv. Denna typ av Apostel finns inte längre i vår tid.

Han skrev detta brev till de som är främlingar i olika delar av romarriket. Man kan inte riktigt med säkerhet veta exakt vilka dessa ”främlingar” var men de flesta tror att det var judar som hade blivit utdrivna ur Israel och därmed fick leva som främlingar i andra länder.

Det kan även syfta på hedningar och den mentalitet som de troende i de områderna hade. Brevet talar senare igen kapitel 2 att de är ”främlingar och gäster”.

Det talar alltså om folk som hade en pilgrimsmentalitet. Det handlar om folk som inte såg denna världen som deras egen utan istället hade himmelriket som sitt riktiga hem.

Det var folk som var separerade i från denna världen och inte var som denna världen och därför fick genomgå prövningar och lidanden av olika slag.

Lidanden de fick genomgå verkade till stor del vara att de fick genomgå verbal förföljelse. Vi finner detta i versarna : (2:12), (3:16) som talar om hur de skall agera när folk förtalar dem. .

Men framförallt i (4:14) där vi läser ; ” Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. ”

Brevet är fullt av undervisning om hur vi skall leva våra kristna liv när vi är främlingar och pilgrimer i denna världen där vi får lida förföljelse speciellt av verbal form och genomgå prövningar av olika slag..

Det kristna livet skall vara karakteriserat av att vi är ett egendoms folk. Vi är inte som folk i denna världen. En kristen skall vara annorlunda. I ord, handling, i tankar och i hur man lever sina liv.

Eftersom vi inte är som världen kommer de också att hata oss eftersom de hatar Jesus. Det betyder inte att alla där ute hatar oss men en del gör det och på grund av det får vi lid.

Petrus börjar brevet med att uppmuntra genom att påminna dem om vilka de är och om vilken kommande frälsning som väntar dem om de håller ut i tron.

utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått. (Vers 2)”

Petrus börjar med att påminna dem om utkorelsen. Att de är utvalda av Gud. Ordet utvälja betyder att någon är utvald av en större grupp människor för ett speciellt syfte.

T.ex. på en arbetsplats kan det vara så att man väljer ut en arbetsgrupp för att jobba med en speciell uppgift inom företaget. Detta betyder att inte alla är med i den gruppen.

Utväljande här har också ett syfte och det syftet är att bli frälst genom helgelsen. Detta utväljande sker av Gud själv och inte genom någon människa. Utväljande är baserat på Guds förutseende som vi läser här.

Förutseende här betyder inte att Gud satt och kollade in i framtiden för att se vilka som var frivilliga att ingå i Guds egendomsfolk.

Ordet som används i grekiskan här betyder bokstavligen ”veta i förhand”. Man skulle kunna tro att Gud visste på förhand vilka som skulle välja honom och så utvalde han dem.

Det är dock inte vad det betyder. Samma ord används i Apg 2:23 där vi läser :

Honom som genom Guds fastställda plan och förutbestämmelse blev utlämnad, har ni tagit och med onda mäns händer korsfäst och dödat. ”

Guds förutseende beror alltså på att Guds har förutbestämt. Detta är väldigt tydligt på andra ställen i skriften att folk blev utvalda redan innan de blev födda och det var inte baserat på något som Gud såg i dem.

Vi har skrift ställen i GT där det verkar som att Gud inte visste på förhand vad som skulle ske.. På ett ställe står det att Gud ångrade att han skapade människan.

Jag tror inte så var fallet utan jag tror de beskrivningarna används för att göra en skillnad emot förutsägelsen. Vad jag tror de ställerna handlar om är att Gud inte hade förutbestämt vad som skulle ske.

Han visste vad som skulle ske eftersom han är allvetande, men det var inte förutbestämt och därav står det i de termerna. Medans här hade han förutbestämt frälsningen av sitt folk och därmed var det förutsett..

Frälsningen sker dock inte automatiskt att nu blir någon utvalt och så är allt frid och fröjd och man kan sitta ner i soffan och bara invänta sin frälsning.

I stället måste man genomgå helgelse så att man blir lydig Gud. Man måste genomgå prövningar och många lidanden för att bli frälst.

3.Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, 4. till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna* och som är förvarat åt er i himlen.

Petrus välsignar Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader. Välsignelse som är ordet som används här betyder att man välsignar eller ärar Gud. Det handlar om en förtjusning av Gud. Det lyfter fram honom på ett vörnadsfullt sätt.

som efter sin stora barmhärtighet ” Gud har för det första visat oss sin stora barmhärtighet. Gud är full av barmhärtighet. Vi som människor är inte fulla av barmhärtighet.

Våran barmhärtighet är väldigt begränsad jämfört med hur Guds barmhärtighet är. Inget kan mätas med Gud barmhärtighet. Hur många gånger har inte vi som människor kommit på oss själva att vi kunde ha varit mer barmhärtiga ?

Guds barmhärtighet är så stor att han har fött oss på nytt. Pånyttfödelse handlar inte om ritualer. En människa kan be och gå på ett bönemöte utan att vara född på nytt.

En människa kan vara engagerad i många olika typer av religiösa ritualer utan att vara född på nytt. Pånyttfödelsen handlar inte heller om att döpas.

Du kan inte bli född på nytt genom lite vatten. Pånyttfödelse handlar inte heller om att gå till en kyrka varje Söndag. Man kan göra det utan att vara pånyttfödd.

Pånyttfödelsen handlar om att ha en levande tro på evangeliet som har resulterat i att man har fått ett nytt hjärta, vilket resulterar i ett nytt liv.

Det är den stora barmhärtigheten Gud har visat oss genom att födda oss på nytt när vi inte har förtjänat det. Guds rättvisa kräver att en syndare straffas för sin synd. Gud visade oss barmhärtighet och födde oss på nytt.

Trotts alla gånger vi har varit upproriska emot Gud så visade han oss barmhärtighet. En oerhört stor sådan.

Vidare läser vi att han födde oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse i från de döda. När vi tillhör honom har vi ett otroligt hopp i livet.

Människan i denna världen har inte detta hopp. De lever sitt liv, men det har inget framtidshopp. De går precis som vi igenom sjukdomar, sorger och besvär men har inget hopp.

Jesus har inte lovat oss att vi skall få behålla våra jobb. Att vi skall vara friska hela livet eller att vi skall undvika svårigheter.

Nej, snarare får vi också genom gå allt sådant. Men skillnaden är att vi har hopp. Vi har ett kommande levande hopp och detta hoppet finner vi vidare i texten.

Det finns ett arv som väntar oss i himlen. Ett arv som aldrig kan förstöras. Min vän din bil kan förstörs. Du kan bli av med allt du har och äger här i livet.

Din favorittröja kan fläckas sönder. Dina träd i trädgården kan vissna. Allt här på jorden kan förstöras och vi ser det ofta genom tjuvar som stjäl, naturkatastrofer och andra omständigheter som tar ifrån oss det vi äger.

Vårt arv i himlen kan ingen ta ifrån oss. Inga tjuvar kan ta sig in och stjäla det i från oss. Inga stormar kan förstöra vårt arv. Mina vänner vi har ett arv som väntar oss i himlen. Vilket fantastiskt hopp detta är.

Israels barn var lovade löfteslandet. Det skulle bli deras arv och det var deras hopp. Detta är en bild på löfteslandet som väntar oss i framtiden när vi dör.

Skillnaden är att Israels land var inte säkrat. De kunde förlora det. Träden kunde vissna. Fienderna kunde ta det ifrån dem.

Vårat arv är inte sådant utan tillhör vi honom kommer vi att komma in i löfteslandet. Det kan inte förstöras av någon fiende eller brännas ner av någon.

Men är det inte så att en pånyttfödd kristen kan missa detta arv? Det finns de där ute som lär ut så.

Vår följande vers ger oss svaret på den frågan.

5.Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. .

Det finns ett ännu större löfte än bara detta arvet och det framtids hopp vi har och det är att Gud skall bevara oss.

Gud har makten att bevara oss igenom alla svårigheter och prövningar som väntar på vägen så att vi inte förnekar honom.

Vi är lovade frälsning och har vi blivit frälsta nu kommer vi också bli frälsta till detta arv. Ingen kan ta det i från dig. Här ser vi läran om evig säkerhet.

Har du blivit frälst kommer Gud genom sin makt att bevara dig till frälsning. Du kan inte förlora din frälsning. Det finns dock ett villkor här och det är att vi stannar i tron. ”

Det är genom tron Gud bevarar oss till frälsning. En människa kan alltså inte bli passiv här och sitta och tänka.

Nu kan jag synda hur jag vill, jag kommer ändå att bli frälst oavsett vad. Man kan inte heller bara sitta i soffan och inte göra något för Guds rike.

Istället står det här att vi blir bevarade genom tron och vi vet i från jakobsbrevet att tron utan gärningar är död.

All sann tro innehåller gärningar inte bara kärleksgärningar till människor utan också till Gud.

En sann tro är inte passiv. En sann tro vill inte synda.

En frälsande tro är vad som kommer att bevara oss i från fall och behålla oss på vägen till den slutliga frälsningen. En sann tro kommer att leda oss till vårt arv som väntar på oss i himlen.

Gud har makten att bevara oss och Gud inte bara har makten utan vi läser här att han kommer att bevara oss om vi förblir i tron till frälsningen. Därför mina vänner kan vi vara glada!

I den ska ni glädja er mycket, även om ni nu en kort tid, om så behövs, måste utstå svårigheter* under många slags prövningar, för att er tro som prövats, vilken är långt mera värd än förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse. (vers 6-7).

Vi kan glädja oss i vår frälsning och i det kommande arvet när vi får gå igenom svårigheter och prövningar av olika slag. Det är alltid vår tro som prövas men det sker på olika sätt genom livet.

Vi har i gamla testamentet berättelsen om hur Gud prövade Abraham. Vi finner först hur Gud lovar honom hur han skall föda en son. Abraham var gammal och även hans fru var gammal. Hans fru skrattade och kunde i tro på Guds löfte.

De försökte i egen kraft först och Abraham födde en son genom en tjänsteflicka som var mycket yngre än Sara och enkelt kunde bli gravid. De tvivlade nog på Guds löften under tiden. Slutligen så fick de Isak.

När de väl hade fått Isak så ber Gud Abraham att offra sin egna son. Detta var nästa steg i prövningen som han fick genomgå. Denna gången tvivlade inte Gud på Guds löfte utan var helt beredd på att offra Isak.

Gud såg hans tro och stoppade det hela och gav dem ett lamm att offra istället. Abrahams prövning var en prövning av tron för att se om han litade på Guds löfte eller inte.

Det är ofta så Herren testar oss också. Vi genomgår många svårigheter och under hela tiden är man beroende av att förtrösta och hålla sig till Guds löften.

Vår tro testas även för att se om vi är uthålliga även när folk går emot oss. Hur agerar vi om vi måste välja mellan att bli av med lite vänner eller att hålla fast vid vår tro?

Är vi beredda att genomgå stora förluster här i detta livet bara för att hålla fast vi tron? Gud kommer pröva sina barn på detta område.

Herren prövar oss också genom att vi får genomgå lidanden av olika slag för att se om vi ändå skall hålla fast vid tron. Job i gamla testamentet var en sådan.

Han fick genomgå det värsta av allt där han blev av med allt han ägde och hade. Det enda han fick behålla var sin egna hustru. Annars förlorade han både barn och ägodelar och blev dessutom allvarligt sjuk.

Mitt under allt detta förbannade han inte Gud. Mitt i detta höll han fast vid tron. Han övergav inte tron bara för det han fick gå igenom.

På samma sätt testar Herren vår tro. Saker och ting i livet blir inte alltid som man har tänkt sig och Herren tillåter det för att testa vår tro. Kommer vi att hålla fast vid Guds löften trotts motgångar?

Ett annat sätt Herren prövar vår tro är att han inte svarar på våra böner alltid. Vi behöver förstå att Herren svarar på bön men inte på allt.

Det finns många gånger i livet när saker och ting inte alls blir som du har tänkt dig. Detta för att Herren prövar vår tro. Kommer vi att behålla tron även om saker inte alls går som vi tänkt oss?

Versarna framför oss säger till oss att en sådan tro är långt mycket mera värd än guld som genomgått eld.

Guld är ett material som man kan elda i en eld gång på gång och guldet smälter men guldet försvinner inte bara för att det eldas. En platspåse brinner upp. Trä brinner upp. En filt brinner upp i eld men guld gör inte det.

Den tro ett Guds barn har som genomgår prövningar och lidanden är långt mycket mer värt en sådant guld. Guldet har ett värde, men en sann tros värde är mycket dyrbarare.

Inget kan rubba en sådan tro. Klarar man av det värsta i livet kommer inget att rubba en sådan tro. En sådan tro kommer att leda till frälsning.

När vi får genomgå dessa prövningar av olika slag. Prövningar av vår tro så säger bibeltexten till oss att glädja oss över den kommande frälsningen och det arv vi har. Det handlar alltså om att ha blicken fäst på det som skall komma i framtiden och inte på det man ser här och nu.

Detta är den sanna tron som bibeln talar om. Många som faller av och ger upp på vägen har ingen sådan tro. Deras tro är inte äkta. Det är en falsk tro som inte klarar av prövningarna.

De har har en tro som inte är som guld som klarar av lite eld. Så fort det blir hett om öronen ger man upp och vill inte vara med längre.

8.”Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, 9. när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.”

Tron är äkta eftersom den baseras på något vi inte har sett. Ingen av oss vet hur Jesus ser ut, eller såg ut. De hade inte sett Honom på jorden när han vandrade där för de bodde i andra områden.

De hade inte heller sett någon bild eller någon Jesus gestalt. Gud kan inte liknas vid något. Paulus själv säger detta :

Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.  – Apg 17:29

Vår tro baseras inte på någon mänsklig konst eller fantasi utan vad vi inte har sett älskar vi.

Jesus sade orden :”Saliga är de som inte har sett men ändå tror”.

Vidare säger bibeln att tron är en visshet om de man inte har sett. Vi har en enorm glädje i Jesus trotts att vi inte har sett honom.

Vi har absolut sett honom verka i våra hjärtan. Han har förvandlat våra liv och våra intressen. Ändå har vi aldrig sett honom med våra fysiska ögon.

Om en människa påstår sig ha sett Jesus i en vision eller med sina fysiska ögon så skall man vara väldigt skeptisk till det.

Bibeln säger nämligen att i de yttersta tiderna skall det finnas många falska Messias gestalter som skall bedra många.

Många människor idag vill kunna se för att kunna tro. De säger ”Om jag inte får se Jesus kan jag inte tro”. Samma mentalitet hade Thomas tvivlaren.

Han sade ”Om jag inte får se Jesus och se hållen i hans händer sticka fingrarna igenom hållen kan jag inte tro”.

Thomas fick se Jesus efter det och göra det han ville. Andra fick också se honom. Men vi som lever efter den tiden får inte se Jesus. Det är en mänsklig reaktion att man vill se något för att kunna tro.

Vår tro baseras inte på sådant och behöver inget sådant utan den är baserad på ett budskap om Jesus. Det är denna tro som kommer att leda oss till våra själars frälsning när vi en dag dör.

Det är med detta i tankarna och i sikte som vi härdar ut i svårigheter och prövningar av olika slag. Det är i tron vårt enda hopp finns.

Denna frälsning sökte till och med profeterna efter. Denna frälsningen som vi nu fått en del i.

10.Efter denna frälsning har profeterna forskat och ihärdigt sökt efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11. De har efterforskat till vilken och hurdan tid Kristi Ande, som var i dem, syftade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12. Och det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva, utan oss. Detta har nu förkunnats för er genom dem som har predikat evangelium för er i den Helige Ande, sänd från himlen, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. ”

Låt mig avsluta med att säga en sak om dessa versar. Det finns nämligen en ny syn på hur man skall tolka skriften som kommer i från den ny evangeliska rörelsen.

Ursprungligen hade den sitt ursprung ur tysk liberalteologi och när den började komma i början av 1900 talet så förkastades den helt av den evangeliska rörelsen.

Runt år 1950 någonstans började denna syn dock att komma in i den ny evangeliska rörelsen och den blev populär genom teologen Bernard Ramm.

Bernard Ramm hade ett vetenskapligt och rationellt sätt att se på bibeln. Han var till exempel kritisk till att sex dagars skapelsen var bokstavlig och att jorden inte var ung..

Han ville bland in vetenskap in i sitt sätt att tolka skriften. Om vetenskapen säger en sak så skall skriften förstås i enlighet med den började det låta.

Han med ett nytt sätt att tolka bibeln. Det gamla sättet säger följande att ”en text måste förstås bokstavligt utifrån dess historiska sammanhang”.

Den nya synen som nu kom in säger följande ”En bibeltext måste bli förstådd bokstavligt utifrån hur den mänskliga författaren förstod texten samt hur de som levde på den tiden uppfattade det han sade.”

En annan teolog som heter Walter Kaiser gjorde detta sätt populärt genom att säga ”Huvudförfattarna sade aldrig något de inte förstod”.

När man säger på detta sättet tar man bort bibelns inspiration och bibeln blir bara en bok inspirerad av människor.

Detta som den nya synen säger som nu har tagit över på bibelseminarier och i teologiska utbildningar är inte sant. Kollar vi i de historiska böckerna i gamla testamentet så kan det inte vara sant.

Det är speciellt inte sant när vi läser profetiorna. Vi ser detta i versarna framför oss att profeterna själva forskade i skrifterna. ” Efter denna frälsning har profeterna forskat och ihärdigt sökt efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få” (vers 10)

Detta nya sätt att tolka kommer att säga att det de forskade efter var vilken tid Jesus skulle komma, men resten hade de klart för sig och förstod precis att det handlade om frälsningen..

Versarna säger dock mer än att de forskade vilken tid frälsningen skulle komma de säger även i vers 11

De har efterforskat till vilken och hurdan tid Kristi Ande, som var i dem, syftade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. ”

Alltså hurdan tiden skulle vara. De visste alltså inte tidstecknen på när frälsningen skulle komma

Forskade du i profetiorna kunde du se uppfyllelsen först när det hände.

Vidare läser vi i vers 12 att genom att efterforska i skrifterna insåg dem att den tiden de profeterade om inte var för dem utan för oss. När de profeterade hade de alltså inte full insikt om vad de sade. De fick själva efterforska.

De hade en förståelse av att det skulle komma en frälsare men de hade inte hela profetians fulla förståelse. Orden de talade var inspirerade av den helige Ande.

Profeten Daniel tror inte jag hade full insikt i vad han profeterade eftersom det han talade om låg långt fram i tiden. Vi läser :

Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem sade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten: ”Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting?” 7 Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt: ”Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas.” 8 Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. (Dan 12:4-9)

Det är väldigt tydligt att Daniels profetia var för de yttersta tiderna och han själv säger i vers 8 att han inte förstår.

Gud ger honom ingen uttydning vilket han gjorde i andra profetior till Daniel utan säger bara till honom att försegla detta. Många skall forska i Daniels profetior och kunskapen skall bli stor.

När Petrus själv hade en syn i Apostlagärningarna läser vi i Apg 10:17Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda ”.

Profeterna i bibeln visste alltså inte själva vad deras syner och profetior innehöll till punkt och pricka. De förstod en del i vissa fall. De förstod frälsningen och evangelium men det förstod inte allt. De talade Guds ord och de talade bättre än vad de förstod.

Walter Kaisers tanke om att de inte visste bättre än vad de sade är fel, och baserad på tyst liberal teologi och måste därmed förkastas..

Du behöver inte känna till massa av runt omkring fakta för att tolka skriften. Det är dagens bibeltolkning sätt att du måste veta geografi. Hur kulturen var, och hur folket som hörde vad som sades förstod detta.

Detta är en ny tolkningsmodell och den genomsyras i moderna bibelkommentarer med sin geografi och historia bakom varje bibeltext för att försöka visa att författarna förstod precis vad de menade..

Folk i fattiga länder har ju givetvis inte tillgång till alla dessa böcker och kommentarer och missar denna historia och geografi som man måste veta för att förstå korrekt enligt dessa.

Jag är glad att fattiga länder inte har tillgång till dessa kommentarer och jag fruktar dagen då västerländska missionärer tar med dem ner dit och ger till fattiga pastorer.

Profeterna hade alltså inte själva full insikt utan fick själva studera skrifterna för att försöka förstå vad de genom inspiration hade profeterat. De forskade om den frälsning vi nu har fått ta del av.

Detta har nu förkunnats för er genom dem som har predikat evangelium för er i den Helige Ande, sänd från himlen, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.” (vers 12)

Detta som profeterna skrev ner har nu förkunnats för oss genom evangelium. Detta evangelium som frälser och som vi skall glädja oss i har vi nu fått del av.

När vi därför går igenom svårigheter, prövningar av olika slag kan vi glädja oss, det gör vår tro starkare. Vi kan glädja oss över det arv som vi har framför oss.

Vi kan glädja oss för Jesus lovar att han skall bevara oss ändå till den slutliga frälsningen. Vi är det fantastiska och glada nyheter?