Den troendes andliga tillväxt – (1 Petr 2:2-3)

Predikan av Josef Löwdin 28/7-2019, Göteborg

Länk till ljudfil

Längta såsom nyfödda barn efter ordets oförfalskade mjölk, så att ni kan växa upp genom den, 3. om ni har smakat att Herren är god.” – (1 Petr 2:2-3)

Vi har tidigare sett hur Kristus har friköpt oss med sitt egna blod till ett nytt liv. Detta nya livet vi nu har fått innebär att man i början är som en liten nyfödd bebis.

Man har ingen förståelse, ingen kunskap och man behöver mycket fostran. När man växer, så växer också kunskapen och ens karaktär kommer fram.

Vi är visserligen vuxna människor och är ju inte helt okunniga. Vi har vissa kunskaper om livet och om hur saker och ting fungerar här i världen.

Vid pånyttfödelsen har man har ingen större kunskap om andliga ting. Inte heller är man en fullt utvecklad andligt vuxen utan är som en bebis.

Varje troende behöver därför växa både i nåden och i kunskapen. Alltså man behöver växa till i hur man lever ens liv, och man behöver växa till i kunskapen i från skriften.

Detta är inget som sker automatiskt. Det finns ingen bebis som bara växer utan det krävs att modern ger bebisen mat och uppfostrar bebisen så att de kan växa och bli vuxna.

Likaså växer ingen kristen automatiskt utan det krävs något för att man skall växa. I bland möter jag kristna som säger att de varit troende i större delen av deras liv.

Ändå verkar har de varken kunskap i skriften eller lever på ett bibliskt sätt . Du kan se lite frukt i deras liv men man ser ingen tillväxt av frukten.

Ofta är orsaken till att de inte växer att de inte går till en sund biblisk församling, vilket leder till att deras tolkning och användning av skriften ställer till det för dem i livet, mer än det hjälper dem i livet.

Eller så är den andra orsaken att de inte studerar sina biblar och lär sig det andliga livet. I dag vill jag fokusera på ämnet andlig tillväxt utifrån denna text framför oss och jag skall ge tre punkter.

  1. Längta efter mjölken

Längta såsom nyfödda barn efter ordets oförfalskade mjölk

Petrus har nu pratat om pånyttfödelsen och hur Kristus har friköpt oss. De han talar till var helt klart nya i tron som inte varit troende allt för länge.

Han talar inte till andliga fäder utan till nyfödda bebisar som behöver växa. Han säger här att de skall längta såsom nyfödda barn. Efter ordets oförfalskade mjölk.

Många av oss här inne har haft egna små bebisar och vi vet hur de i början längtar efter sin mammas bröst mjölk.

En nyfödd bebis inte bara dricker mjölk i från sin moders bröst de dricker det dessutom väldigt ofta.

Jag minns båda mina barn brukade dricka ungefär varannan timme i början.

Det kändes som de inte gjorde något annat än att dricka mjölk i från de där brösten. Det var nästan som att det var hela deras liv. Dricka mjölk och sova.

De lekte inte, De bara låg där och drack mjölk eller så sov de. Det var deras enda längtan att få dricka mjölk och det var som en passion i deras liv.

Bröstmjölken var inte bara deras passion utan den är livsviktig för att de skall växa, men även när de blir sjuka.

Bröstmjölken fungerar på det sättet att när en bebis blir sjuk så känner brösten av det och skickar en signal till moderns kropp att den skall producera anti-kroppar i mjölken som är en form av medicin till bebisen. Bebisen får alltså sin medicin genom mjölken.

En bebis är alltså helt totalt beroende av den där mjölken och om du har studerat en bebis så är de nästan helt desperata efter den där mjölken.

De kan öppna munnen och verkligen visa att de vill ha mjölk. De har en väldig längtan efter den där mjölken.

Vet du vad. Bibeln säger att vi skall ha en sådan längtan efter ordets oförfalskade mjölk. Då behöver vi ställa oss frågan vad menar Petrus med dessa ord? Vad menar han med ordets oförfalskade mjölk ?

Vad är det en ny kristen skall längta efter som en nyfödd bebis? Bibeln ger oss svar på frågan vad som menas med mjölken här. Vi pratar inte om mjölk du får i från kossan utan vi pratar om andlig mjölk.

Det finns flera skriftställen som talar om vad denna mjölken är för något men det tydligaste finner vi i Hebr 5:12 där vi läser följande :

Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda!”

Mjölk här ställs i motsats till fast föda. Mjölken som det här talas om refererar till de första grunderna i Guds ord. Detta handlar alltså om de grundläggande kristna lärorna.

Författaren av Hebreerbrevet går vidare med att lista dessa grundläggande läror, några versar senare i kapitel sex och de första två versarna där han säger följande :

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, 2 med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.

Det är därmed tydligt att mjölken som Petrus här pratar om handlar om de mest grundläggande sanningarna i det kristna evangeliet. Läran om Kristus, omvändelse, tron, dop, evig dom och de dödas uppståndelse.

Vi har även i skriften något som kallas den fasta födan som står i kontrast mot mjölken. Denna fasta födan finner vi definierat i Hebr 5:13 :

Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn.

Alltså en liten bebis kan du inte lära hur han skall leva sitt liv, för han är bara en bebis och behöver överleva. De första grunderna därför är vad som får oss att överleva och ärva det eviga livet.

Den fasta födan går vidare och vi läste här att det handlar om rättfärdighet. Med det menas hur man skall leva det kristna livet.

Så länge man är kvar i sitt bebisstadie är man helt enkelt inte mogen för den fasta födan om hur man skall leva. Du kan inte lära en liten bebis att han inte skall bajsa i blöjan eftersom det är ohyffsat och luktar illa.

Du kan inte heller lära en ny kristen hur han skall leva innan han fått del av mjölken. Bibeln uppmanar oss flera gånger att inte stanna i bebis stadiet utan till att växa upp och bli andliga fäder som kan lära ut andra vad man själv har lärt sig.

Vi kan därför applicera denna princip till oss. Om du är en ny kristen så skall du längta efter mjölken. De första grunderna.

Om du har varit troende ett tag och kan de första kristna grunderna så skall vi inte stanna där utan gå vidare till undervisning om rättfärdighet. Vi skall dock ha samma längtan efter ordet, oavsett vilket stadie vi befinner oss i.

Vi skall ha en längtan att studera ordet och genom ordet växa till. Detta är viktigt för orsaken till att många, säkert sanna troende, inte växer är att man inte studerar sina biblar.

Sedan finns de de som studerar men ändå inte växer eftersom det finns saker som hindrar dem i från att växa, men vi kommer tillbaka till detta senare.

  1. Helgelse genom ordet

så att ni kan växa upp genom den,

Om du är en advokat. Hur blir då då en duktig advokat? Jo genom att studera lagboken och bli kunnig i lagen.

Om du är en doktor hur blir du duktig som en doktor? Jo genom att studera mycket i ämnet medicin och om människans kropp.

I yrkeslivet växer folk genom både kunskap och erfarenhet. Precis så är det med människan också, barnet växer genom mat och blir större och större och till slut en vuxen.

Det andlig livet liknas vid detta och talar om tre olika stadier. Vara ett barn, vara en ung man och vara en äldre, andlig fader.

Denna tillväxt sker som det står här genom mjölken, och vidare applicerat genom den fasta födan.

Utan ordet växer ingen.

En människa som inte blivit född på nytt kommer finna bibeln svår att förstå och icke meningsfull för honom. När man blir omvänd öppnas ens ögon och man börjar förstå skriften och den blir levande för oss.

Guds ord innehåller en väldigt djuphet som man kan fördjupa sig i och hela skriften är till för att vi skall lära oss.

I skriften kan vi lära oss vem Gud är. Hur Gud agerar, samt vad Gud vill. I skriften kan vi lära oss hur vi skall leva vårt nya liv.

Det är när vi läser skriften och applicerar dem på oss själv som vi växer i våra andliga liv. Jag vet inte om du har varit om det, att du sitter och läser skriften och så ser du nya saker du inte sett tidigare och din förståelse ökar.

Eller har du varit med om det att du läser skriften och den konfronterar något i ditt egna liv? Allt detta sker eftersom skriften är Guds levande ord och den får oss att växa upp på samma sätt som vanlig mat får ett människobarn att växa.

Vi kan alltså säga att bibeln är andlig föda för oss och vi behöver den för att inte svälta men också för att växa till.

Ni borde varit lärare för länge sedan läste vi nyligen i en av versarna. Många idag, och detta är tragiskt, klarar inte ens av att vara en lärare i ordet för sina barn eftersom de själva inte har vuxit till det stadiet.

Förr i tiden brukade man säga att varje baptist skall vara en egen lärare i sitt egna hem. Vad som skett i våran tid är att både mamman och pappan har så dålig kunskap och mognad så man lämnar barnen till en kyrka istället för att lära dem.

Nu jag anser att en kyrka skall träna barnen, men en familj skall inte vara beroende av det. Många av de namnkunniga predikanterna förr i tiden hade alla en far eller en mor som hade lärt dem allt de kunde.

Det är dit vi alla behöver komma där vi kan vara lärare för våra egna barn eller för nya troende, men för att komma dit behöver man först mjölken och sedan den fasta födan. Detta kommer bara genom att vi läser och studerar våra biblar samt lyssnar på sund bibel förkunnelse.

Det finns dock en del hinder som gör att folk inte växer till trotts att de äter. Så kan fallet vara med små barn. De kanske äter men växer inte som de skall ändå, och det kan bero på en mängd olika orsaker.

På samma sätt ger skriften oss en mängd olika orsaken som gör att ordet faktiskt kan kvävas och bli utan frukt.

Ett sådant hinder finner vi i nästa vers.

  1. Hinder för tillväxt.

om ni har smakat att Herren är god.”

Det Petrus nu säger är en referens till Ps 34:8  Smaka och se att Herren är god!”.

Detta handlar om att se Herren. Vad Petrus syftar på är en smak av Jesus Kristus.

En smak av hans godhet som finns i evangeliet. Detta borde rimligtvis syfta helt på frälsningen som Petrus har talat om tidigare i brevet.

Om en människa inte har blivit frälst och fått smaka av Herrens godhet är det fullständigt omöjligt att växa till andligen. Då behöver man först bli frälst.

Det är också därför Petrus här ställer detta villkoret när han först säger ”Om ni har smakat”.

En människa kan alltså kunna memorera hela skriften utantill och kunna läsa den hela sitt liv utan att han växer och bär frukt.

Man måste först smaka Herrens godhet och ha ett hjärta som blivit fött på nytt. Säden måste hamna i den goda jorden och inte bland tistlar, törnen, vid vägkanten eller vid stenarna.

En människa kan vara född på nytt, men ändå kan det finns hinder för tillväxt. Denna text säger inget om det men de finns på andra ställen i skriften och låt mig ta upp några av dem.

Det första hindret finner vi i Mark 4:18-19 ”Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet,19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. 

Jakten på rikedomar och världslighet är något som kväver ordet så att det blir utan frukt. Bägge dessa är relevanta för oss i vår tid.

Vi måste vara nöjda med det vi har för att undvika att följa vårt kött när det gäller rikedomar. Jag har genom åren sett många som helt börjat följa rikedomar och den här världens ting.

Inte undra på att man inte ser de växa någonting andligen. Jag tror en del av dessa är sanna troende, men så behöver inte heller vara fallet, men de växer inget. Istället är de helt fångade av rikedomarna de har och allt handlar om att konsumera.

Världslighet är också en sak som nämns här. Om världen kommer in i våra liv kommer vi hamna i fiendskap med Gud och är vi i fiendskap med Gud kommer vi bedröva den Helige Ande och vi kommer inte att växa.

Vi vet också i från 1 Kor 15:33 att ”dåligt sällskap fördärvar goda seder”. Sitter vi och fyller oss med dåliga saker kommer det påverka oss negativt och hindra vår helgelse. Detta gäller allting i livet vilket för mig till det andra som hindrar vår tillväxt.

Dålig bibelundervisning. Sitter vi och lyssnar på dålig undervisning så kommer det att hindra vår tillväxt. Man måste hålla fast vid den sunda läran och lyssna på den sunda läran för att växa.

Börjar man ta in det skadliga i sitt liv är det ett hinder för tillväxt. Jag minns i en församling jag brukade gå till och i deras ungdomsgrupp såg man i stort sett ingen tillväxt.

De sjöng sina emotionella sånger till Jesus och de grät och låg på golvet men sedan när allt det emotionella var borta så var allt som vanligt och det skedde ingen förändring i deras hjärtan.

En del gick ut och levde i otukt. Andra hade fortfarande en väldigt icke vördnadsfull approach i sina liv. Andra levde tvärtom emot vad bibeln sade. Man såg ingen tillväxt eftersom det inte fanns någon sund undervisning i grunden.

Lite surdeg surar hela degen säger skriften med det syftar inte bara på lite synd utan även lite osund lära. Får vi inte i oss den sunda läran kommer vi inte heller att växa som vi borde.

Hebreerbrevets författare vilket vi såg tidigare sade till dem. ”Ni borde vara lärare vid det här laget men ni behöver mjölk”. De borde ha vuxit mer än vad de hade gjort men nu fick de börja med grunderna för att kunna växa.

Några avslutande ord om hur man kan studera sin bibel.

Låt mig slutligen också säga några ord om hur vi skall studera våra biblar, för att växa, och några tips på hur man kan studera den.

Du kan börja med att bestämma en tid varje dag, då du skall studera din bibel.

Jag kommer i gryningen och ropar, jag hoppas på dina ord. Med öppna ögon möter jag nattens timmar för att begrunda ditt ord. (Ps 119:147-148).

David studerade morgon och kväll. Det är bra att börja dagen med att läsa ett eller två kapitel och avsluta dagen med att läsa ett eller två kapitel.

Vissa av oss kanske börjar jobba tidigt eller jobbar sent så då får man ju läsa kanske enbart på kvällen eller enbart på morgonen. Man kan göra som man själva vill och vad som själv passar.

Det viktigaste är att man läser sin bibel. Man behöver också kanske ha en viss plats man läser sin bibel på speciellt om man har en familj, så att man inte blir störd när man läser.

Det kan vara i ett speciellt rum eller på en speciell plats som man varje dag intar en viss tid för att läsa bibeln. Man behöver börja bygga en rutin så att både du och din familj vet vad du gör.

Det kan vara bra att ha lite hjälpmedel. Man kommer långt utan dem men onekligen finns det passager i bibeln som är väldigt svåra och det kan vara bra att ha hjälpmedel.

Uppslagsverk där man kan studera ord, en konkordans där man kan se parallellställen. Allt sådant finns gratis i dator programmet E-sword och i många mobilappar också.

Det kan även vara bra att skriva upp passager man funderar lite extra på och se om man hittar svar på de senare i andra ställen i skriften.

Det är också bra att ha en bibelläsningsplan så att man inte bara läser lite det man vill och missar andra delar i skriften. Det finns olika läsningsplaner. De som går igenom bibeln på ett år eller två år.

Det finns de som går igenom bibeln systematisk och i rätt tidsordning.

Bibelböckerna är inte placerade i tidsordning. T.ex ligger Esters bok ganska långt fram i bibeln men i Israels historia är det en ganska sen berättelse och många böcker som placeras efter ligger kronologiskt före Ester i tiden.

Det kan vara bra att studera bibeln på det sättet någon gång så att man får en bättre förståelse av hur böckerna hänger ihop och vad profeterna talade om, och hur det de sade uppfylldes.

Det är viktigt att be innan du läser din bibel. Jesus sade till oss i Herrens bön att vi skall be ”Ge oss idag vårt dagliga bröd”. Så be att Herren skall välsigna läsningen och att du skall bli mättad genom ordet.

Be att du skall få ut något praktiskt ur texten. Något du lär dig. Något nytt du ser du inte har sett tidigare eller att ordet skall tillrättavisa dig eller att du finner styrka och tröst i ordet.

Håll dig fokuserad. Det har hänt många gånger jag bara suttit och läst för att sedan när jag är klar undra precis vad jag just läste.

Vi behöver meditera över ordet, alltså ingen new age grej utan reflektera är ett bättre ord. Ställ dig frågan : ”Vad läste jag precis och vad betyder det jag har läst?”.

Låt mig slutligen tala lite om hur vi skall tolka skriften och hur vi förstår den.

För det första måste bibeln förstås i dess sammanhang. I dess historiska sammanhang och ur hela sammanhanget totalt sett.

Alltså när Paulus säger till Timoteus i 2 Tim 2:16 att han skall hålla sig bort i från oandligt tomt prat så vad menar han med det? Då får man kolla på vad som sägs tidigare och vad som sägs efter för att förstå det.

Ett annat exempel. Paulus säger till Titus att undvika dåraktiga dispyter. Då får man läsa versen ordentligt och vad han sagt för och efter han säger det för att förstå det.

För det andra måste skriften tolka skriften, Till exempel i 1 Kor 9:22 säger Paulus att han blir allt för alla för att vinna dem. Betyder det att han ser ut som en punkare med tuppkam för att vinna punkare. Eller vad menar han?.

I ett sådant fall måste man låta skriften tolka skriften och se vad andra skriftställen säger om anpassning, man behöver även se på sammanhanget för att få ut vad han menar.

Paulus talar inte om en frihet här att vara världslig och härma världen. Det är omöjligt för det går emot andra skriftställen. Vidare säger Paulus på andra ställen att en man inte skall långt hår så att tolka det som att bära en tuppkam för att nå punkare är helt fel.

Vad han talar om är att han håller de judiska lagarna om reningar och mat etc. för att vinna judar medans med hedningar gör han allt för att inte stöta sig med dem.

Paulus säger alltså att han vill inte stöta sig med någon för att vinna dem för Kristus. Han predikar inte en frihet att vara som världen här, men det är hur många tar den texten i vår tid.

Ett tydligt bibelställe måste alltså tolka de mindre tydliga. Ett annat exempel är när Paulus säger att vi står inte under lagen utan under nåden.

Detta är inte helt tydligt vad han menar eller hur? Då måste man ta det tydliga för att förstå vad han menar. Menar han att moral lagen inte längre gäller?.

Du är fri att mörda och be till andra Gudar? Nej det är tydligt att moral lagen gäller. Paulus upphäver inte morallagen här Det är därför inte vad han menar.

Vad han menar är att eftersom vi nu står under nåden så är det den som är vår Herre, och inte längre synden som kom genom lagen.. Vi står inte under lagens förbannelser och under den bundenhet lagen ger oss..

Vi har även dagens passage där jag använde andra skriftställen för att tolka vad ”mjölken” han pratar om betyder.

För det tredje en del saker i skriften är symboler och inte bokstavliga och en del saker är principer.

Till exempel fottvagningen som Jesus pratade om var en kulturell grej.

Samtidigt är det en princip för idag som handlar om tjänande att vi skall tjäna varandra. Du behöver alltså inte gå runt och tvätta andras fötter om det inte är vad man gör i vår kultur.

Du har även väldigt mycket symbolik i bibeln. Paulus själv säger detta i galaterbrevet 4:24:26

Detta har en djupare mening: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Var försiktig bara så att du inte gör symbolik av saker som inte alls är det. Uppenbarelseboken är en bok med tydlig symbolik. En del hittar på massor av konstigheter i från dessa symboler som inte finns någon annanstans i skriften.

Det talas om en kvinna med hennes barn som blir förföljda av en drake. Detta symboliserar Jesus, hans lärjungar, församlingen och hur djävulen förföljer dem.

Men detta är helt bibliskt för vi vet i från andra ställen i skriften att djävulen går runt som ett rytande lejon för att uppsluka Guds folk.

För det fjärde :. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig  till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16)

Samt Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. (1 Kor 10:11).

När vi läser bibeln och speciellt gamla testamentet så är det lika mycket guds ord som nya testamentet och det finns nedskrivet för att vi skall lära oss något av dem.

Du skall alltså leta efter en lektion till dig själv för i dag i allt du läser. Till exempel Simson i domarboken. Han var en troshjälte enligt hebreerbrevet kapitel 11.

Trotts det så många bibelkommentarer idag kommer lyfta fram honom som en looser som misslyckades. Istället måste man läsa hans historia som något för oss idag.

Simson behöll sin styrka så länge han var trogen Herren. Men när han blev trolös tappade han den. Dock vände han om och återfick styrkan. Han var alltså ingen looser.

Han var en troshjälte som dödade många filistéer och var mäktigt använd av Gud och ingen i Israel hade ensam dödat så många som han gjorde.. Detta är en lektion för oss i vår tid och den lär oss att vi inte skall kompromissa för då kan vi inte var använda av Gud.

Det är så här vi växer mina vänner genom att studera bibeln korrekt. Ta det som lektioner för oss idag och rannsaka våra egna liv, Omvända oss i från det som skadar oss och för oss på fel väg.

Låt oss alltså som en nyfödd bebis längta efter den oförfalskade mjölken så att vi genom den kan växa upp och börja äta fast föda och växa ännu mera.

Friköpta till ett nytt liv (1 Petr 1:18-25

Predikan av Josef Löwdin 7/7-2019, Göteborg

18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, 19. utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck. . 20. Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull, 21. ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. 22. När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, 23. födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet. 24. För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. 25. Men Herrens ord förblir i evighet. Och detta är det ord som har blivit predikat för er.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

Vi har tidigare gått igenom inledningen på detta brev skrivet av Petrus troligtvis till judar som bodde kringspridda runt om i Asien.

De fick genomgå många prövningar och lidanden när deras tro testades. Vi har även sett att vi som de som kallade att vara heliga eftersom Gud är helig.

Orsaken till detta som vi alla måste leva, är att Jesus Kristus har friköpt oss, och fött oss på nytt till ett nytt liv. Inte till ett liv som denna världen lever utan till ett liv i helighet.

Nu fortsätter Petrus att tala om varför vi måste genomgå prövningar och varför vi skall vara heliga. Dagens text börjar med orden i vers 18 :

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta”

Denna värld vi i dag lever i skall inte finnas kvar för evigt. Allt vi nu ser, träd, hus, städer, hundar, pengar, kläder skall en dag försvinna.

Bibeln talar om detta. Gud skall förstöra denna världen när syndens mått är nått. Det finns en gräns för hur länge Gud kommer att tolerera ondskan i denna världen och då kommer slutet. Då skall silver och guld förstöras.

Silvret och guldet är förgängliga ting. De kommer inte finns kvar för evigt. Silvret och guldet det här talar om, handlar om pengar. Av silver och av guld på den tiden gjorde man alla mynten man handlade med.

Detta är förgängliga ting som en dag kommer att försvinna. När pengarna man handlar med inte finns kvar kan man inte längre köpa något, och det kommer inte heller finnas något att köpa.

Eftersom silvret och guldet är förgängligt och skapat kan man inte köpa något som består in i evigheten med det utan man måste betala med något annat.

Jesus Kristus har köpt åt sig ett folk som skall tillhöra honom. I bibeln används ofta termen ”friköpa” som vi ser här i texten.

Det syftar på att man blir fri i från något och att en annan har köpt dig fri. Detta friköpande har inte skett med pengar, med silver och guld som en dag skall förgöras utan friköpandet har skett på ett helt annat sätt.

Men vad har vi då blivit friköpta ifrån ? Vi har blivit friköpta i från ett liv i slaveri till synden, Vi läser vidare här :

som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder,

Våra liv var meningslösa innan vi blev frälsta. Livet har ingen mening utan frälsningen, utan livet är bara ett tomt jagande efter ingenting. En del jagar ära och berömmelse, Andra jagar lycka i livet.

Andra jagar status och pengar och andra vill leva sina liv på sitt eget sätt och få ut så mycket av det som möjligt, men under ytan är allt detta meningslöst.

Vi levde liv i synd och njutningar. Vi levde för oss själva och gick våra egna vägar. Allt det som i våra ögon såg rätt ut var det vi gjorde. Men allt var bara meningslöst och utan värde inför evigheten.

I denna text adresseras speciellt judarna och därför läser vi ”ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder”

fäderna är ofta en term som syftar på de äldstes traditioner och undervisning, och här syftar det på de cermoniella lagarna som gavs genom Moses som förts vidare av deras fäder..

Även dessa traditioner och lagar var meningslösa. Cermoniella lagarna hade bara ett syfte att peka på Kristus och när Kristus kom sattes de ur spel.

De äldstes stadgar och traditioner var bara yttre människobud så som att man måste tvätta händerna innan man äter. Allt detta var bara meningslöst och kunde inte frälsa någon.

Vi har nu blivit friköpta bort i från vårt gamla meningslösa liv till ett nytt liv. Livet vi tidigare levde skall vi nu lägga bakom oss, och vi skall leva ett helt nytt liv på livets alla områden.

Detta friköpande skedde med något mycket mer värdefullt än pengar som kommer att en dag försvinna, och som vi alla vet är så osäkert.

Det har ju hänt i världens historia att pengar, och guldet fullständigt tappar sitt värde och folk förlorar alla sina besparingar.

Friköpandet av våra själar har istället skett med Jesu egna blod som vi läser i vers 18 ”utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck.”

Enbart någons blod kunde betala vad vi var skyldiga. Mänskligheten på grund av sin synd förtjänar inte att leva. Vi finner detta om och om igen i skriften hur skriften vittnar om att syndens lön är döden.

Vi kan ta ett exempel med Noas ark. Människans ondska var så stor på jorden så Gud ångrade att han ens skapade människan och bestämde sig för att utrota alla utom en enda familj. Synden krävde människans blod.

Eftersom det krävdes blod för synden, så krävs det blod för att försona för människans synd.

Bockars och kalvars blod kunde inte försona för människan utan det behövde vara ett felfritt offer. Ett offer som aldrig hade syndat.

Enbart en som aldrig hade syndat kunde ta syndarens plats och utgjuta sitt blod i syndarens ställe.

I gamla testamentet finner vi att alla offer lamm som offrades till Gud som ett syndoffer skulle vara ett år gammalt och fläckfritt.

Allt detta är en bild på Jesus. Jesus var det offerlamm som tager bort världens synd och som försonade världen med sitt egna blod.

Jesu blod kallas därför här i texten för dyrbart, eftersom Jesus var syndfri så hade hans blod ett värde. Ingen annan människa kunde göra detta syndoffer eftersom alla har syndat och gått miste om härligheten i från Gud.

Jesus är Gud och Gud kan inte synda och Jesus blev en människa för att som ett felfritt lamm friköpa var och en som tror, till ett nytt liv bort i från det gamla meningslösa livet.

Vers 20 ”Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse,”

Redan innan Gud skapade människan så var Jesus förutbestämt till att bli detta syndfria offer som skulle friköpa de som tror i från deras synder.

Detta var ingen plan B när Gud såg att människan föll i synd utan vi ser här väldigt tydligt att före människan ens var skapad så var Jesu offer på korset förutbestämt.

Gud visste att människan skulle synda och planerade Jesu syndoffer. Gud visste om allt men valde ändå att skapa människan trotts all synd de skulle begå.

Världen vi lever i trotts allt elände vi ser runt omkring oss blev tillåten av Gud. Gud har allt under kontroll och allt i sin hand. Gud har inte tappat kontrollen över sin skapelse.

Redan när Adam och Eva begick den första synden, så var Jesus redan innan det planerad men hölls dold i många tusen år.

Vidare… Lagen genom djuroffren och cermonierna vittnade om Jesus. Profeterna profeterade om att han skulle komma men vi läser :

men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull” .

Det var alltså först flera tusen år senare som Jesus Kristus uppenbarades för oss. Det är genom tron på evangeliet som vi blir friköpa genom att blicka tillbaka på vad som har skett.

De i gamla testamentet blev frälsta genom tron som blickade framåt mot Jesus Kristus som skulle komma. De visste att offren bara pekade framåt emot något annat. Medans vi har fått allt uppenbarat för oss i varje detalj.

Genom tron allena kan vi bli frälsta och var och en som blivit frälst är den som sett detta evangelium i skriften för Petrus säger till oss i vers 21 :

ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. ”

Denna tro baseras på två saker. Jesus har dött för våra synder som ett syndfritt offer vilket vi har sett, men också att Gud har uppväckt Jesus i från det döda vilket vi nu ser här.

När Gud uppväckte Jesus från det döda gav han Jesus härlighet står det här. Vad betyder det?

Det syftar på den dignitet som Jesus har på hans makt och på hans ära.

Alltså på att Jesus är värdig att tillbedjas för vad han har gjort för oss.

Den härlighet Jesus nu har blivit given är vad vi baserar vår tro och vårt hopp på.

Människor i den här världen sätter sitt hopp och sin tro till annat som inte gjort något för dem. Man ser all denna idol tillbedjan i världen. Folk tillber sina idoler och fyller arenor när deras favorit artist skall uppträda.

Men vad har artisten gjort för dem? Egentligen ingenting. Andra tillber sina gudar som bara kräver lydnad men aldrig gjort något för dem.

Vi tillber en Gud som gjort något för oss. Gjort något stort som ingen annan någonsin gjort. Offrat Jesus för att friköpa oss i från våra synder och sätta oss fri i från synden.

Det är helt fantastiskt, helt fantastisk. Vilket budskap av kärlek till oss människor.

Vidare i vers 22 ”När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden,

När vi tror på evangelium så blir våra själar renade. Detta sker genom sanningens lydnad genom Anden läser vi.

Alltså detta syftar på lydnad till budskapet. När man tror på evangeliet så blir man lydig tron. Sedan finns en annan lydnad också till det ny livet men det är resultatet av ett nytt liv. Tron frälser oss.

När vi kommer till tro så är det Anden som renar och helgar oss genom tron. Termen ”genom Anden” här finns inte med i moderna översättningarna men finns med i de äldre.

”Genom Anden” som finns med i äldre översättningar har ingen betydelse för innehållet i texten. Men det är tydligare i de äldre översättningarna.

Folkbibeln säger : Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek.”.

Det låter lite som att det är gärningen med kärlek i sig som är frälsande. Vi vet att gärningar inte kan rena någon själ utan syskon kärleken är resultatet av att vi redan blivit renade genom Anden.

Folkbibeln översätter fel här. Det skall översättas ”till uppriktig syskonkärlek” i stället. Det är vad det grekiska ordet betyder. På detta sättet översätter reformationsbibeln det hela när vi läser vidare.

Resten av vers 22 säger ” till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta”

Vi har alltså blivit renade för att Älska varandra. Det blir en stor skillnad här mot moderna översättningar. Det blir väldigt tydligt här att först sker frälsningen genom tron och sedan kommer det nya livet vi skall leva.

Nu är vi kallade att älska varandra på tre olika sätt. Det första som nämns här är att vi skall älska varandra uppriktigt.

Uppriktighet här syftar på äkthet. Alltså något som är fritt i från hyckleri. Det handlar om att man inte spelar ett spel för galleriet. Ett exempel är att man bara säger snälla ord men i praktiken är ens handlingar motsatta.

1 Joh 3:18 säger till oss  Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.

En sann kärlek handlar inte alltså om att gå runt och säga till folk att man älskar dem. Jag minns minns en gång jag såg på nyheterna och någon hade vunnit en grammis.

Jag hörde denna person tacka alla och slutligen säga orden ”Jag älskar er”. Jag tror inte han älskar alla. De älskar att vara i centrum att bli hyllade och att tjäna pengar. Sann kärlek innehåller handling och inte bara ord.

Nästa ord vi finner här är att vi skall älska med ett rent hjärta. Alltså du kan älska med handlingar men inte med ett rent hjärta. En person kan göra en kärleksgärning emot en annan av fel motiv.

Ett exempel: morallagen säger till oss att om vår grannes oxe hamnar på vift skall man föra den tillbaka till vår granne. Detta kan göras med rätt motiv eller med fel motiv.

Rätt motiv är att det är inte din oxe och du vill att din granne skall ha tillbaka den eftersom han äger den. Fel motiv kan vara att du vet att det är din grannes oxe, och du för tillbaka oxen men du gör det för att du hoppas på en belöning för att du förde oxen tillbaka.

Hjärtat måste vara rent inför Gud och handlingen måste ske av ett rent hjärta.

Det tredje ordet vi finner är att vi skall älska innerligt.

Detta ordet för innerligt i grekiskan kan betyda många grejer. Det kan betyda uthålligt, det kan betyda med passion och entusiasm. Det kan betyda med uppmärksamhet.

Vi kan alltså säga att vi skall älska varandra med handlingar, som är av rena motiv och göra sådana med uthållighet, passion och uppmärksamhet emot varandra.

Vers 23 ”födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet.”

Vi har blivit födda på nytt av något oförgängligt. Åter igen argumenterar Petrus för att frälsningen inte är ett verk av något som kan förstöras. Först friköpandet av Jesu blod och här pånyttfödelsen genom Guds levande ord.

Petrus övergår nu ifrån att tala om tron till att börja tala om pånyttfödelsen. Det visar att de inte är samma sak. Först kommer tron sedan nu kommer pånyttfödelsen.

Det finns olika steg i hur frälsningen går till. Allt sker inte bara i en enda sekund utan frälsningen är ofta en process som börjar med att ett frö sås.

Detta leder till att ögonen öppnas för sanning, som leder till att tron föds, och när man tror och omvänder sig så sker pånyttfödelsen av hjärtat.

Petrus här säger att denna pånyttfödelsen sker just genom Guds levande ord. Ingen människa kan bli född på nytt utan att först läsa Guds ord, eller höra Guds ord.

Ett vatten dop kan inte föda någon på nytt. En vision kan inte föda någon på nytt utan man måste höra och förstå Guds levande ord.

En del argumenterar och säger men Paulus såg ju Jesus på vägen till Damaskus och blev frälst genom den visionen.

Vi behöver förstå att Paulus var laglärd. Paulus kunde skriften men hade inte sanningen uppenbarad för sig. Paulus förföljde de kristna vilket betyder att han måste ha vetat vad de trodde på.

Först när Jesus uppenbarar sig i en vision förstår han att den vägen är sanningen. Han hade alltså hört sanningen men förkastade den fram till han såg Jesus på vägen till Damaskus.

Människan måste alltså först höra Guds ord förkunnas innan man kan bli född på nytt. Detta har vi som blivit frälsta erfarit. Vi har hört Guds ord som består för evigt och genom det kom vi till tro och det födde oss på nytt.

Vers 24 ”För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. ”

Allt kött är som gräs. Vad Petrus menar här är inte kött du köper i affären även om det också är kött. Och det grekiska ordet kan syfta på djurkött också. Det är inte vad som syftas på utan han syftar på människan här.

Alla människor är som gräs, och vi vet att gräs vissnar bort, eller om det är varmt kan gräset brinna upp. Gräs består inte i evigheter utan det vissnar och det kommer nytt gräs. Så är det med människan. Det föds människor, de dör och och det kommer nya människor.

Vi som finns här inne i dag kommer inte finns på denna jord längre om 150 år, istället har det kommit nya människor som bor i våra lägenheter och tar över våra prylar.

Sedan har vi människans härlighet som är som blommorna i gräset. Blommorna är vackra, luktar gott men även de faller av och dör ut när säsongen är över och så kommer det nya blommor.

Detta syftar på allt det fina vi kan se hos människan. All visdom, all uppfinningsrikedom, alla goda egenskaper. Alla vackra ögon och håruppsättningar. Allt detta kommer att försvinna precis som blommorna faller av.

Vi lever inte för evigt men det finns något som aldrig kommer att försvinna och det ser vi i nästa vers 25 ” Men Herrens ord förblir i evighet.”

Gud ord kommer aldrig att förgås. Himmel och jord skall försvinna men Guds ord kommer att finnas kvar. Människan skall förmultna som en blomma men inte Guds ord.

De som översatte våra första svenska biblar år 1703 är i dag döda. De finns inte mer och ingen minns deras namn. De var som gräset och blommorna. Men Guds ord som de översatte finns kvar.

Denna bibeltext jag predikar idag kommer aldrig att försvinna. Den kommer finns kvar och många kommer att predika detta bibelstycke efter att jag har dött också.

Slutet av vers 25 ”Och detta är det ord som har blivit predikat för er.”

Detta ord som födde oss på nytt har blivit predikat för oss. Vi kan därför fortsätta att predika ordet för genom ordet kommer fler att födas på nytt. Speciellt i områden där ingen har hört ordet.

Det finns många invandrar grupper i Sverige idag som aldrig hört ordet predikas som vi kan försöka nå ut. Om vi inte går ut med ordet kommer ingen heller att bli född på nytt.

Ordet som har fött oss på nytt får inte bara bli något vi behåller för oss själva utan skall vara något vi regelbundet och konstant predikar för människor på olika sätt.

Guds ord är kraften som frälser människor. Det är vad som har förvandlat våra liv. Många av oss kan vittna om vilket kraft och effekt Guds ord har haft i våra hjärtan.

Liv som vi tidigare hade älskar vi inte längre utan vi har fått nya passioner i livet. För någon Söndag sedan satt två bröder här efter gudstjänsten och berättade om hur Gud har förvandlat deras liv.

I detta fallet talade de om fotboll och när de blev frälsta slutade de att spela i sina lag och att idag bryr de sig ingenting om fotboll.

Andra har sagt hur de levde ett liv i superi, på krogen och levde runt men när de blev frälsta försvann allt sådant intresse, och även intresset att umgås med de gamla kompisarna som fortsatte att leva detta livet.

Det nya livet vi har genom tron som fött oss på nytt genom ordet vi hörde skall verkligen vara något som förändrar oss om det är en sann tro.

Det innebär att man lägger bort något som man inte längre älskar, vi finner några exempel i nästa vers som är första versen i kapitel två.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

På grund av det nya livet skall vi lägga av oss det gamla livet. När Petrus säger att vi skall lägga bort någonting så betyder det att vi som kristna fortfarande kan ha sådana här saker i våra liv.

Det betyder att vi måste bekämpa sådant här och att vi inte är fullkomliga. Det betyder att sådana här saker kan försvinna för en tag men sedan komma tillbaka senare igen.

Det betyder att det finns saker som inte passar det nya livet vi har. Det finns saker som är motsatt emot den kallelse vi har och det finns saker som ger oss ett dåligt vittnesbörd inför världen.

Vad är det då vi skall lägga bort i från oss? Här nämns först all ondska. Denna ondska som vi skall lägga av oss innefattar både handlingar, ord och även tankar.

Det är ganska skrämmande i vår tid när världen har blivit mer och mer digital hur mycket ondska som kommer fram ur människans hjärta, när de sitter bakom ett tangentbord och kan vara anonyma eller i vissa fall även använda sina namn.

Det är elaka kommentarer, ondska i all form som kommer fram, hån och förakt, fräckheter emot andra, illvilja emot andra etc. Ondskan är stor i många människors hjärtan.

Alla människor är i grunden onda säger bibeln. Det betyder att alla människor är mer eller mindre onda. Alla är det inte på samma nivå men ondskan finns i varje människas hjärtan.

Många kan till det yttre vara polerade men denna ondska vi skall lägga bort innefattar också det som finns i våra tankar. Det som bara varje enskild människa kan känna till om sig själv, det som ingen annan ser.

Ondskan syftar inte bara på onda handlingar emot andra genom handlingar och ord utan, även det som finns i våra tankar.

För det andra nämns här allt svek. Det här handlar om falskhet i olika former. Det handlar om att ens ord måste vara i enlighet med ens agerande.

Det kan handla om att man begår bedrägerier av olika slag. Man säger att ens pengar man samlar in går till en sak men i verkligheten går de till något annat.

Våra ord måste vara i enlighet med vårt handlade i alla situationer. Det får inte finnas någon falskhet eller svek i oss. Lovar man något skall man göra allt för att hålla det.

För det tredje nämns här hyckleriet. Hyckleri betyder att man spelar ett spel för galleriet. Alltså man är som en skådespelare som spelar en viss roll bara men i verkligheten är något annat.

Detta hyckleriet är riktat både emot Gud och emot andra människor. Vi som kristna måste vara äkta och inte spela ett spel för galleriet.

Skillnaden mellan hycklerit och falskhet är inte så stor men hyckleri handlar med om att bekänna sig till något man inte är.

Det kan handla om att måla upp en bild av sig själv som inte stämmer. Man kanske målar upp sig själv som from och god fast man inte är det. Det handlar även om att man inte lever på ett sätt som ens bekännelse säger att man skall leva.

Det sista som nämns här är förtal. Förtal innebär att man ljuger om en annan människa på ett sätt så att deras rykte skadas.

Det tåls att poängteras i vår tid för många idag kallar det förtal om man kritiserar någon eller något.

Att kritisera är inte samma sak som att förtala. En kritik baseras på något någon säger eller gör.

Medans förtal handlar om lösa grejer som det inte finns någon grund för. Samtidigt handlar förtal om att tala sönder någons karaktär även om det man säger är sant. Man får alltså vara försiktig med vad man säger om andra.

Texten tidigare i detta stycke sade till oss att vara heliga. Här har vi en del av vad det innebär att vara helig.

Älska varandra innerligt och lägga bort, ondska, svek, hyckleri samt förtal. Detta är inte en heltäckande lista men det är några saker som nämns som vi var och här inne behöver lyssna till.

Är detta vad vi strävar efter i våra liv? Strävar vi efter mer kärlek till varandra. Strävar vi efter att lägga bort all form av ondska, svek, falskheter, hyckleri samt förtal?

Det är det nya livet vi skall leva och låta oss leva på detta sättet.