Djävulens strategi och attacker emot Guds barn (1 Petr 5:8-11)

Predikan av Josef Löwdin

19/1-2020, Göteborg

länk till predikan

Var nyktra och vaka, för* er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. 9 Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. 10 Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss* till sin eviga härlighet i Kristus Jesus**, fullkomna, stödja, styrka och befästa er. 11 Honom tillhör äran och* herraväldet i evigheternas evigheter*. Amen.

Som kristna är det oerhört viktigt att förstå en sak. Vi har en fiende djävulen som går runt som ett rytande lejon för att försöka uppsluka var och en av oss.

Vi som troende måste vara fullt kunniga i hur han arbetar och på vilket sätt han försöker få oss på fall annars kommer vi garanterat att bli uppslukade.

Paulus säger i 2 kor 2:11 ” för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om.

Paulus var alltså inte okunnig om satans planer. Han visste precis vad djävulen ville och frågan vi bör ställa oss är vet vi det?.

Det är viktigt att vi inte bara känner till att han attackerar oss men vi måste även veta hur han går till väga och vad hans strategi är.

Många vet nämligen inte om hans strategier och blir därmed uppslukade och jag har genom åren sett många goda män och kvinnor bli uppslukade.

Jag levde själv många år fullständigt okunnig och blev uppslukad. Ingen lärde mig något i ämnet och tills i dag har jag aldrig hört någon predika i ämnet.

Är vi okunniga om hur djävulens planer är emot oss och hur han försöker få oss på fall? Låt oss därför gå igenom detta idag och tala om detta ämne.

Vers 8 Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka

Vi läser här först att vi måste vara nyktra. Ordet nykter kommer i från att vara nykter i relation till alkohol alltså att man inte är berusad.

Men ofta när det nya testamentet talar om att vara nykter, så handlar det om att undvika en andlig berusning. Det handlar om en klarsynthet i anden.

Om vi förlorar en sådan klarsynthet så kommer vi inte kunna stå emot djävulens angrepp för vi kommer helt enkelt inte se angreppen i från djävulen.

Vad det syftar på här är alltså att vara nykter så att man kan se igenom djävulens angrepp. Nästa ord som Petrus här nämner är ordet vaka.

Detta handlar om att vi skall vara vaksamma emot djävulens angrepp. Vi kan likna det vid ett vakttorn där man har soldater dygnet runt som håller utsikt efter fiender som vill angripa.

Detta är precis vad det handlar om, vi behöver helt enkelt vara vaksamma hela tiden och hålla utsikt efter vår fiende.

Vår fiende beskrivs här som djävulen. Det är vår enda fiende. Vi har ingen annan fiende än djävulen och vårt eget kött.

Ingen människa är våran fiende. Vi slåss inte emot människor på något sätt. Vi behöver förstå att den striden vi befinner oss i som Jesus Kristi soldater är emot mörkrets välde där djävulen härskar. Det är han som är vår fiende.

 

Men han är inte en sådan fiende som vi behöver attackera utan snarare en fiende vi måste försvara oss emot.

Ingenstans läser vi att vi skall anfalla djävulen utan vi finner på flera ställen att vi skall stå emot honom. Alltså han är är aktiv i att försöka uppsluka oss.

Han beskrivs här som ett rytande lejon. Anledningen till att han beskrivs så är för att han har inga fredliga avsikter. Han kommer inte för att försöka få fred utan för att förgöra, förstöra och döda.

Han försöker uppsluka var och en av oss och vi läser här att han går runt och söker efter ett byte. Och vad han attackerar är alltid vår tro. Vi läser i vers 9 ” 9 Stå emot honom, fasta i tron”

Vi står alltså emot honom genom att vara orubbliga i tron. Med tron här betyder inte bara tron på grundläggande frälsande läror utan det syftar även på hur vi vandrar i vår tro.

Han vill få oss bort i från tron och i från det eviga livet. Han vill göra oss till andliga invalider. Han vill få oss bort i från sanningen, och allt som har att göra med att vandra i sanningen.

Jag skall därför nu lista lite olika områden där han attackerar oss och försöker få vår tro på fall. Det finns givetvis mer än det jag tar upp men jag nöjer med detta idag.

 

 1. Djävulen är en bedragare

Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten* som är i Kristus. (2 Kor 11:3)

Paulus beskriver här djävulen som ”listig” Det var med sin list som han bedrog Eva. Han är listig eftersom han förställer sig till en ljusets ängel.

Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. (2 Kor 11:14)

Alltså hans bedrägerier kommer att se goda ut. De kommer se lockande ut. Han ser ut som ljus och kommer som en ängel.

Syftet och målet är att bedraga oss med sin list. Det kommer som något som ser oskyldigt ut. Det kan komma genom folk som kommer i kristendomens namn. Falska apostlar, lärare etc.

Men det kan också komma genom det som verkar oskyldigt i samhället. Han är en mästare på detta. Han har 2000 år av erfarenhet hur han skall komma åt oss.

Han kommer med sina villfarelser av olika slag och kan till och med komma med bibeln i högsta hugg.

När han gav sig på Jesus i Matteus kapitel 4 så kom han med bibeln. Bara för att någon kommer med bibeln betyder det inte att det är i från Gud.

Vi ser det så tydligt idag hur djävulen har förställt sig som en ljusets ängel genom att introducera kristen rapp musik in i våra kyrkor.

Jag hörde en samhällsdebattör här om dagen som fick frågan varför så många i förorten blir kriminella?.

Han själv som är uppvuxen i förorten gav tre anledningar men en av dem sade han ”Eftersom de lyssnar på rapp musik”. Det är vad musiken handlar om att vara en gangster.

 

Till och med världens människor ser detta, att det inte en en bra musik med dess bakomliggande kultur. Ändå anpassar sig många kristna genom att bara ändra lite i texterna.

Vad som ligger bakom detta är att djävulen har förställt sig som en ljusets ängel som vill sudda gränserna mellan församlingen och världen.

Vi ser det också genom falska apostlar som kommer in i Guds hus med falska läror. De försöker få dig bort i från troheten till Kristus. Det är djävulen som förställer sig.

Han vill få dig in i falsk lära så att du går miste om det eviga livet. Alltså de läror som han attackerar är grundläggande frälsande doktriner eller läror som har med hur vi vandrar att göra.

Jag hörde en präst i svenska kyrkan här om dagen som argumenterade för att det är OK att vara en kristen men samtidigt leva i öppen homosexuell synd.

Bibel argumentet var att peka på Eunuken och han menade att de var kastrerade och Jesus hade ett speciellt hjärta för dem.

Visst kom Jesus för att frälsa och sätta fria homosexuella men han tvistade skriften för att ge en licens att leva en sådan livstil som man behöver omvädna sig ifrån. Det är en ljusets ängel med sina bedrägerier.

 

 1. Djävulen är en lögnare

Djävulen beskrivs av Jesus som ”lögnens fader” (Joh 8:44). Han är en lögnare och hans strategi är att sprida lögner ute i samhället men även till oss kristna.

I Matt 16:23 läser vi om hur Petrus försökte stoppa Jesus i från att gå och dö Jesus vänder sig då om och konfronterar med orden :

Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.

Petrus tankar hade fångats av Satan. Givetvis ville satan stoppa Jesus i från att dö på ett kors. Petrus tänkte att han var vis och smart som försökte rädda Jesus liv. Allt var bara människotankar som hade lyssnat på djävulens lögner.

Djävulen fungerar så, han ger oss tankar som kommer i från honom. Tankar som enbart är lögner men som är inspirerade av honom.

Det är därför vi måste göra som bibeln säger till oss och ta varje tankebyggnad till fånga och göra dem lydiga under Kristus.

Det enda skyddet är att kunna Guds ord bra. Det är ordet som gör att vi kan urskilja vilka tankar som kommer i från Gud eller inte.

Samma sak med Ananias och Safira. Deras tankar hade blivit fångade av djävulen så att de började ljuga för Petrus för den Helige Ande.

Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög för den Helige Ande och tog undan en del av betalningen för jorden?” (Apg 5:3).

Djävulen hade uppfyllt Ananias hjärta med sina lögner. Min vän vi måste vara på vår vakt emot djävulens lögner som kommer emot oss.

Vi ser dem så tydligt i samhället. Hur kommer det sig att en hel västvärld har börjat tro på en sådan lögn att vi kommer i från en apa. Något man inte ens kan bevisa med vetenskapen.

 

Vetenskap säger att för att kunna bevisa något måste man testa en test flera gånger och att andra kan verifiera den.

När har man testat för att se om en apa förvandlas till en människa och vem kan verifiera det ? Ingen. Allt är en lögn i från djävulen för att folk skall förneka Gud.

Djävulen är en lögnare och vi måste se upp för hans lögner. Du måste kunna bibeln väldigt väl för att kunna urskilja hans lögner. För mycket kan låta bra men ändå vara en filosofi rakt emot bibeln.

 

 1. Djävulen är anklagaren

För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.  (Upp 12:10)

Djävulen ägnar sig åt att anklaga dig hela tiden inför Gud. Han pekar på allt fel du gör. Men det är nog inte bara inför Gud. Han anklagar oss rakt till oss själva också.

Han sår in tankar som är lögner med anklagelser emot oss. Han påminner dig om gamla synder som du redan omvänd dig i från, och som Gud redan har förlåtit. Men han kommer och säger saker som ”att du kanske inte är riktigt förlåten”.

”Du kan aldrig bli upprättad igen”. ”Du är så kass och värdelös” etc. Han anklagar dig hela tiden. Han vill förgöra dig fullständigt och trycka ner dig.

Du kan känna igen när det kommer i från djävulen för det är alltid falska anklagelser som är tvistat. Det kan komma som tankar emot dig eller i från andra människor emot dig. Anklagelser som inte är sanna.

Jag har ibland suttit med församlingsledare som berättar för mig att det är så jobbigt. Jag frågar då : ”vad menar du?”. Folk hela tiden skickar falska anklagelser emot mig. Precis så agerar djävulen han är aktiv i sina anklagelser.

Gud överbevisar om synd och anklagar våran synd Ja. Men Gud anklagar inte falskt Men djävulen anklagar falskt.

Hans strategi är att också få med dig i att börja anklaga andra falskt, för saker som inte är sanna. Han vill få dig att bli en lögnare om andra människor.

Vi måste vara på vår vakt emot hans anklagelser så att vi inte lyssnar på dem och inte dras med i dem emot andra.

Bli inte en som anklagar andra falskt då har du blivit uppslukad av djävulen.

 

 1. Djävulen vill stoppa oss i från att uppfylla missionsbefallningen

Därför önskade vi verkligen komma till er – jag, Paulus, både en och två gånger – men Satan har hindrat oss.” – 1 Thess 2:18

Paulus ville komma till de troende i Thessalonika och kunna uppbygga dem men han var hindrad flera gånger av djävulen.

Detta är en av hans planer och strategier att försöka hindra varje kristen att utföra missionsbefallningen.

Hindra oss i från att predika evangeliet och evangelisera till andra. Jag vet inte om du har märkt vilken kamp det är varje gång man skall ut och dela traktater eller predika på gatan.

Tankarna kommer på en gång ”Ingen vill höra”, ”Stanna hemma det är spännande läsning i den där boken just nu”

Eller så börjar man känna sig dålig och sjuk precis när man skall gå ut. När man väl är ute och delar traktater eller predikar på gatan så kommer tankarna.

Du måste hem nu och göra det och det” Eller så kommer det personer som vill få dig bort i från vad du gör och få dig upptagen med ofruktbara konversationer.

Så många gånger händer det nämligen när man går ut att djävulen skickar folk för att förstöra och hålla dig upptagen med värdelösa diskussioner.

Eller om du gatupredikar så ringer folk polisen eller skickar på vakter för att tystna ner dig. Alltid är det en kamp.

Eller om man sätter upp annonser om evangeliemöten tar de bort just dina men låter andra hänga kvar.

Varför alltid en sådan kamp ? Jo. Vi har en fiende till själars frälsning som inte vill själars frälsning. Djävulen gör vad som helst för att vi skall hålla tyst och inte berätta om Jesus för någon.

 

 1. Djävulen krigar emot din själ

Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. (John 10:10).

Tjuven som är djävulen kommer för att stjäla Guds välsignelser i från dig för att slakta ditt andliga liv och förgöra din själ.

Det är hans strategi han vill förgöra hela din själ. Han gör detta genom att fresta dig. Han vet ditt kött och dina svagheter och kommer attackera här.

Jag minns hur jag själv var avfallen och min själ blev förstörd av djävulen på grund av ovaksamhet emot hans angrepp och frestelser.

Jag bestämde mig för att skaffa netflix, alltså en sådan streaming tjänst online där man kan se på filmer och tv -serier. Det var en av de dummaste jag gjort i mitt liv. Det totalt förstörde min själ.

Jag resonerade att jag skall ge dottern något att kolla på i form av barn program. Men det ledde till att jag började konsumera allt detta. Först resonerade jag att jag skall bara kolla på det som är oskyldigt.

Det gick dock längre än så, jag började kollade på serie efter serie, och film efter film och sådant som totalt förstör ens själ, med våld, orena scener, svordomar och allt möjligt som smutsar ner och bryter ner oss.

Det blev att jag konsumerade detta på all min fritid. Läsa bibeln var längre inte intressant. Studera bibeln blev tråkigt och jag kunde sitta fram tills precis innan kyrkan och gå dit och sedan snabbt hem igen för att konsumera detta igen.

All passion för evangelisation och det som hade med Gud att göra försvann totalt. Jag var väldigt avfallen. Inte att tron var borta men i det andliga livet var jag avfallen.

Gud tog mig ur detta genom sin nåd men jag lärde mig läxan och insåg att det var djävulen som jag hade givit utrymme i mitt egna liv.

Det började med att köpa tanken ”jag skall bara se på oskyldiga saker”. Frågan är hur oskyldigt var det jag såg när det ledde mig vidare in i saker som absolut inte var oskyldigt.

Själen blev förstörd. Med det menar jag det andliga livet blev förstört. Här attackerar djävulen oss om vi släpper in honom.

Han vill göra oss till andliga invalider som inte öppnar våra biblar som inte ber om Guds rikes utbredande och som inte går ut med evangeliet.

Klarar han inte att förstöra din tro kommer han att attackera det andliga livet. Alltså förstöra din hängivenhet och kärlek till Herren.

Det finns andra områden han attackerar våra själar också. Allt har att göra med att djävulen vill fresta oss att synda och leda oss in i synden. ‘

Han vill även lura oss att synden inte är så farlig.  Låt oss ta några få av dessa områden där han försöker förstöra våra själar.

Men om ni har bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, så ska ni inte skryta eller ljuga emot sanningen. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig* och demonisk. För där det finns avund och stridslystnad, där råder också oordning och allt möjligt ont.  (Jak 3:14-16)

Här ser vi att avund, bitterhet och stridslystnad kommer i från djävulen. Det är demoniskt läser vi här. Alltså det har inte Gud som källa.

Här attackerar satan oss. Han vill så in avund, bitterhet och stridigheter i våra hjärtan. Vi har ett kött och detta är köttets gärningar och satan frestar oss att följa sådant här.

Vi skall dock inte ge utrymme för sådant för det kommer förstöra oss och det kan förstöra äktenskap och församlingar och hela din själv om du släpper in sådant.

Nästa grej är oförlåtelse. Vi läste i början en vers i från 2 Kor 2:11. Att Paulus inte skulle bli bedragen av satan eftersom han inte var okunnig om hans planer.

Vad var det han pratade om här i sammanhanget. Jo. De hade haft ett fall i Korinth som Paulus talar om i första brevet kapitel 5 där en man levde i incest.

Han sade till församlingen att driva ut honom och inte ens äta med honom för att han skulle tuktas.

Nu hade det hela lett till en ånger hos denna man, som hade omvänt sig, och verkligen visat en ånger. Paulus säger nu till dem att ta in mannen igen i gemenskapen och förlåta honom. Så att de inte blir bedragna av djävulen.

Vad han alltså menar var att det fanns en risk för oförlåtelse på grund av vad han hade gjort. Och det är vad djävulen ville att de skulle inte förlåta den som hade ångrat sig.

Det var alltså djävulens plan som Paulus inte var okunnig om. Här ser vi alltså vikten av att förlåta de som omvänder sig inte och leva i oförlåtelse.

Men vi ser även det vi såg tidigare vikten av att hålla bitterheten borta i livet så att man inte går runt och är bitter på vad folk har gjort.

Allt sådant kommer förstöra våra själar och det är precis vad satan vill med våra liv. Nästa strategi av satan.

 Han ska inte vara nyomvänd, för att han inte ska bli uppblåst av stolthet och falla under djävulens dom. Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som står utanför så att han inte kommer i vanrykte och fastnar i djävulens snara. (1 Tim 3:6-7)

I kvalifikationen för en församlingsledare finner vi två strategier till av djävulen som handlar om att förstöra våra själar.

Här listas stolthet och hamna i vanrykte. Stolthet är när man börjar se sig själv som speciellt viktig. Hamnar man här, har man hamnat under djävulens dom och snara.

Han vill få oss var och en in i denna fälla. Vi måste se upp för stoltheten för den kommer fördärva oss.

Slutligen ser vi här att hamna under djävulens snara innebär att få ett vanrykte. Alltså han vill fresta oss till att begå sådana synder att hela vårt rykte blir förstört inför utomstående i världen.

Det är därför bibeln säger till oss att vi skall vara noggranna med hur vi lever. Satan kommer för att stjäla slakta och förgöra våra själar och ta Guds välsignelse bort i från oss.

Vi måste vara på vår vakt och vara nyktra så att han inte uppslukar oss i detta område och vi blir hans byten.

 

 1. Djävulen vill splittra

Men dumma och oförståndiga tvistefrågor ska du avvisa. Du vet att de föder strider. 24 Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, 25 och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse* så att de inser sanningen, 26 och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja. (2 Tim 2:23-26)

Alla splittringar är inte fel. Guds ord säger att de måste finnas ibland oss för att se vilka som består provet men det finns splittringar som är av djävulen.

Det är när folk kommer med dumma tvistefrågor och försöker splittra en församling genom dem. Sådana hade hamnat i djävulens snara läser vi här i vers 26.

Allt sant Guds verk vill alltså djävulen splittra och förstöra genom att sända folk som börjar strida och tvista om saker som en församling tror.

Varför hålla på att tvista och försöka splittra och föra över folk på sin sida? Detta är ett verk av satan när sådant börjar ske inom en församling.

Djävulen vill att det skall vara fullt av strider inom en församling så den splittras och slutar sin verksamhet.

Bli aldrig vän med djävulen här och fall inte i hans snara så att du blir en sådan som går runt och bråkar med allt och alla i din egna församling.

 

 1. Djävulen förföljer de heliga

Slutligen är djävulen en som förföljer de heliga. Vi finner i uppenbarelseboken hur han förföljer kvinnan och hennes barn.

Kvinnan är en bild på Israel och hennes barn är alla de kristna. Vi skall dock inte inbilla oss av att han enbart förföljer kristna i slutet av tiden, utan det pågår överallt. Speciellt i väckelse områden.

När man läser om sanna väckelser så finner man alltid en enorm förföljelse emot Guds barn. Bara här i Sverige när baptisterna kom så drog det igång en enorm förföljelse emot baptisterna.

Man gav dem böter. Man förbjöd dem att samlas offentligt. Man klädde av en del av dem nakna och släpade runt dem i skottkärror.

En del blev landsförvisade och av med sina svenska medborgarskap och andra kastades i fängelse. Allt för att de predikade om Jesus överallt.

Djävulen gör allt för att stoppa Guds verk. I Sverige idag ser vi ingen förföljelse på detta sättet emot kristna. Vi ser inte mer än verbal förföljelse, men det är för att Guds rike har blivit etablerat i vårt land.

Åker du till områden där det inte är etablerat på samma sätt kommer du finna många kristna som lider en enorm förföljelse för sin tro.

I vissa länder om du konverterar till en kristen är det lika med dödsstraff. Det är ett verk av djävulen. Vi skall vara tacksamma att det inte är så längre i Sverige men jag kan säga att det har varit så.

Får vi se en väckelse igen i detta land så kan du garanterat räkna med en sak. En aktiv fiende som kommer förfölja oss på ett sätt han inte gör idag.

 

Låt oss avsluta nu och gå tillbaka till dagens text.

Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. 10 Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss* till sin eviga härlighet i Kristus Jesus**, fullkomna, stödja, styrka och befästa er. 11 Honom tillhör äran och* herraväldet i evigheternas evigheter*. Amen. ”

Vi måste stå emot honom genom att stå fasta i tron.

Alltså med det menas att vi inte skall ändra något i våran tro, lära eller hur vi lever det kristna livet oavsett vad som kommer emot oss.

Djävulen kommer nämligen att attackera dessa två områden. Vår tro. Alltså vår doktrin men även genom att så in tvivel på tron.

Han kommer också attackera vårt liv som också har med tron att göra. Men vi behöver stå fasta och inte låta oss rubbas. Vi skall inte ge djävulen något utrymme som det står i Ef 4:27

Istället skall vi stå emot honom. Lyder vi inte detta så kan vi inte skylla på djävulen om saker och ting går snett utan det är vårt eget fel eftersom vi inte lyder ordets befallningar att stå emot honom och inte släppa in honom i våra liv.

Att vara väl bevandrad i ordet och leva i ständig bön är ett måste för att stå emot honom. Jesus säger till oss att vi skall be ”inledd oss icke i frestelse utan fräls oss i från den onde”.

Vi behöver be detta dagligen så att vi håller oss vakna och nyktra emot den onde. Vi läser också här att vi skall tänka på de bröder som går igenom samma lidande.

Du har många troende syskon som går igenom samma strider och kamp. Låt oss tänka på varandra och hjälpa varandra.

Detta lidande är bara en kort tid och sedan när vi tagit oss igenom detta väntar härligheten hos Gud i det eviga livet.

Tio olika orsaker till varför vi får lida (1 Petr 4:12-19)

Predikan av Josef Löwdin

22/12-2019, Göteborg

Länk till ljudfil

12. Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt. 13. Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. Med hänsyn till dem smädas han, men med hänsyn till er förhärligas han. 15. Men ingen av er ska lida som en mördare eller tjuv eller en förbrytare eller som en som blandar sig i andras angelägenheter. 16. Men om någon får lida som en kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för den sakens skull. 17. För tiden är inne att domen ska börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, var ska då den ogudaktige och syndaren hamna? 19. Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott. ” (1 Petr 4:12-19)

Varför måste vi lida? Kan man inte bara leva här i världen utan att behöva lida? En man jag mötte i Nordstan när jag delade ut traktater ansåg att han inte hade några som helst skyldigheter inför Gud.

Däremot ansåg han att Gud hade skyldigheter emot honom och ta bort lidandet han fick genomgå i sitt ben år ut och år in.

Sanningen är den att oavsett om vi är troende eller inte, får vi alla lida här i världen. Ingen av oss undgår det. Men som en troende kommer vi få genomgå andra typer av lidanden som icke troende inte går igenom.

Lidanden är inget vi behöver skämmas över utan skall vara något som är fullt normalt för varje Kristen.

Vi skall kolla på lite olika orsaker till lidanden jag kommer att ta upp tio olika orsaker och tre av dem finns i dagens text.

Först tänkte jag bara kommentera två versar i texten :

För tiden är inne att domen ska börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, var ska då den ogudaktige och syndaren hamna? (vers 17-18)

Gud har sina vägar och sitt sätt att agera. Om vi läser vårt gamla testamente så började alltid först domen i Guds hus.

Vi finner i Hesekiel 9:6-7 följande :  Till de andra hörde jag honom säga: ”Följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande! 6 Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men rör ingen som har korset på sig. Börja vid min helgedom” Då började de med de äldste som stod framför tempelhuset. 7 Han sade till dem: ”Orena tempelbyggnaden och fyll förgårdarna med slagna. Dra ut!” Och de drog ut och slog folket i staden.

Domen inte bara började i Israel utan den började i Guds helgedom. När sedan domen var klar över Guds hus och Guds folk Israel så vände Gud sig till hednafolken.

Vad detta handlar om i relation till lidande är att Petrus skriver mest troligen här till judar och en tid av lidande skulle drabba Jerusalem och Israel år 70 när templet föll och Israel jämnades med marken. Men först skulle domen börja med judarna för att sedan gå över till att komma över resten av världen. Petrus refererar alltså till en historisk händelse som låg nära inpå dem.

Denna synen håller många bibelkommentatorer, men andra håller en annan syn som jag tycker passar bättre in här.

När Petrus talar om Guds dom här så handlar det inte om en bestraffning, utan mera att Gud tillåter lidandet att ske i Guds hus först, innan Han senare skall döma dem som orsakar ens lidande.

Men det handlar också om att Gud först agerar i sin församling innan han agerar i samhället.

Vi ser detta så tydligt om och om igen genom historien.

Vi finner till exempel hur kristendomen har påverkat hela nationer. Nu finns det ju dem som med svärdet har tvingat på kristendomen, och det skall man inte göra och det är inte det jag talar om.

Men vi kan ta England och Sverige som exempel. Helt onekligen har länderna fått se framgång efter att kristendomen har kommit in i länderna.

När Gud verkade mäktigt i folkens själar så har den kristna moralen och värderingarna kommit upp på politisk nivå och förändrat ett land på djupet.

Sverige idag är inte som det var på 1700 talet på grund av de folkväckelser vi har haft. Men när kyrkan börjar falla och domen sker i Guds hus först så kommer det även att påverka samhället.

Vi ser detta ske i Sverige. Vi ser ett land i förfall som mer och mer smulas sönder och det har börjat i kyrkorna. Det som skulle vara världens ljus har slutat att vara en sanningen pelare och därför förfaller också samhället.

Det finns många samhällskritiska röster där ute som ser förfallet i samhället men du hör de aldrig tala om det egentliga problemet att Guds folk måste gå tillbaka till Gud.

Du hör de aldrig säga att svensken måste söka Herren för det är den enda vägen framåt. Så är det domen börjar alltid i Guds hus.

När Guds folk vägrar omvända sig i från sin falska väg vad sker då? Jo uppenbarelseboken gör det tydligt för oss att Guds flyttar på ljusstaken. När den är borta så blir förfallet bara värre och värre och domen sker.

Domen som börjar i Guds hus och den sker genom att Gud utlämnar oss åt våra egna vägar och det sprider sig sedan ut i samhället och där blir det ännu värre än vad det blir i en kyrka.

Om den rättfärdige men nöd och näppe blir frälst genom alla lidanden han får gå igenom. Hur skall det det gå för de som inte har Jesus. Det är ute med dem helt klart. Det finns inget hopp för dem om inte en omvändelse sker..

Låt oss nu börja titta på olika orsaker till att vi får lida. De tre första finner vi i dagens text.

Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt.” (vers 12).

 1. Den troende måste lida för att hans tro skall prövas.

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud säger skriften och därför kommer vår tro att få gå igenom eld för att stärkas och prövas.

Klarar man att gå igenom eld så är det en äkta stark tro som aldrig kommer att försvinna. Då är det en sann tro och en sådan tro som behagar Gud.

Det var inte så länge sedan ett kändare namn inom den evangeliska rörelsen som har skrivit flertalet böcker gick ut publikt och sade att han inte längre vill kalla sig en troende.

Allt detta kom direkt efter en period då han hade genomgått många svårigheter och lidanden i livet.

Jesus sade till oss att detta kommer att ske, när han talade om liknelsen om de fyra jordmånarna.

Det ordet som föll på stenig mark hade ingen rot i sig. Så fort det kom lite lidanden så höll personen bort i från sin bekännelse.

Gud låter oss alltså genomgå olika prövningar av olika slag för en äkta tro måste klara av att gå igenom eld utan att förstöras.

Gud kommer sända lidanden och prövningar av olika slag för att vi skall leva av tro och bli styrka i vår tro. Vi skall inte förundras över detta eller se det som något ovanligt utan det är något som måste ske och som vi inte kommer undan. Det är dock för vårat eget bästa eftersom det styrker en äkta tro och skalar bort en falsk tro.

Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er.” (vers 13-14)

 1. Den troende får lida på grund av förföljelse.

Temat i hela det första Petrusbrevet är lidande på grund av att man är en Jesu efterföljare. Den stunden man blir en troende kommer man att få lida förföljelse. Det är för att man har nya fiender som man inte tidigare hade innan man var en troende.

Man befinner sig nu på Guds territorier och man får djävulen som sin fiende som gör allt för att få oss på fall. Vi har människor som tidigare inte sade något om oss, som nu kan börja förfölja oss på grund av vår tro.

Vi har köttet och frestelserna som ständigt förföljer oss och vill få oss på fall. Min vän som en kristen förvänta dig inte en enkelt väg in i himmelriket. Förvänta dig en smal väg med många faror och sidovägar som fienden vill få in dig på.

Förvänta dig att bli hånad och föraktad eftersom du tillhör Kristus. Ibland behöver man inte ens säga att man är en kristen det kommer emot dig ändå.

Jag minns en gång jag stod och delade traktater och jag gav till en tjej som gick förbi. Hon läste inte ens traktatet utan tog det och slog det på min arm.

Han var arg på mig bara för att jag delade kristna traktater utan att hon ens hade läst eller jag hade sagt ett enda ord.

Men ingen av er ska lida som en mördare eller tjuv eller en förbrytare eller som en som blandar sig i andras angelägenheter.” (vers 15)

 1. De troende får lida på grund av att man syndar och Gud fostrar oss.

Petrus vill inte att någon av oss skall få lida på grund av att vi syndar. Om du stjäl så kommer du att få lida. Om du t.e.x fifflar med skatten så kommer du troligen att åka dit, än värre det kan komma till kännedom för alla du känner och på grund av detta kan man få lida.

Kung David var en man efter Guds hjärta men han begick ett mord som han aldrig skulle ha begått.

Det hela var resultatet av att han hade begått ett äktenskapsbrott och varit med en annan mans hustru.

När han sedan försökte dölja sitt äktenskapsbrott så mördade han kallblodigt Batsebas man så att han själv kunde gifta sig med henne.

Denna synd förlåt Gud när David omvände sig men konsekvensen av dess synd blev oerhörd.

Han fick lida på grund av att han var en mördare.

Först dog ett av hans barn. Sedan blev en av hans flickor våldtagen. Efter det började hans söner mörda varandra. För att sedan skulle Absalom en av hans söner göra uppror emot David.

För att slutligen skulle Davids rike bli delat i två delar. Davids mord kostade honom oerhört. Han fick lida på grund av sin synd.

Många idag får lida på grund av sina synder och lidandet upphör aldrig. Det upphörde inte för David. Han var frälst absolut. Han var en man efter Guds hjärta men synden förstörde hela hans liv.

Likadant är det idag när folk begår äktenskapsbrott eller andra synder så kan man få lida resten av livet på grund av detta. Bekänner man det inför Herren blir man förlåten men konsekvenserna brukar finnas kvar.

Hur mycket gudsfruktan borde inte denna vetskap ge till oss? Hur mycket borde vi inte fly undan synden när vi vet vad den kan göra med oss?

Sedan har vi annat lidande som kommer drabbar oss, som vi inte finner i dagens text men låt mig lista upp dem alla.

 1. Lidande på grund av att vi lever i en fallen värld.

18. För jag menar att denna tidens lidanden inte är värda att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras i oss. 19. För med brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse. 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan på grund av honom som lade den därunder med en förhoppning, 21. att också skapelsen en gång ska bli befriad från förgängelsens slaveri till Guds barns härliga frihet. 22. För vi vet att hela skapelsen tillsammans suckar och våndas ända till nu. 23. Och inte bara den, utan också vi själva, som har Andens förstlingsfrukt, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. ” (Rom 8:18-23)

Denna världen är fallen på grund av människans synd och på grund av det får människor lida. Själva skapelsen själv längtar efter att få bli befriad.

Vi alla kan drabbas av katastrofer och sjukdomar på grund av detta. Allt lidande är inte på grund av en personlig synd man har begått.

Denna värld är lagd under en förbannelse sedan Adams och Eva synd. Gud förbannade den, och den kommer vara förbannad tills världens undergång.

Människan får helt enkelt så vad man har skördat. Vi sådde synd och nu får vi tillbaka lidande på grund av det vi och våra förfäder har gjort.

Du kan jämföra detta med att om du alltid äter Godis så kommer dina tänder att förstöras och ibland även roten på tanden och det gör ont.

Människan sår ondska i denna världen och får skörda lidanden. Detta drabbar även de troende som lever i denna världen. När Eva syndade så sade Gud att kvinnans smärta skall vara svår när de föder barn. Alla kvinnor drabbas av detta på grund av att världen är förbannad.

  1. Lidande för att vi skall växa andligen

Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2. Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till denna nåd

som vi står i, och vi gläder* oss i hoppet om Guds härlighet. 3. Och inte bara det, utan vi gläder* oss också i lidandet, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4. och tålamod erfarenhet och erfarenhet hopp. 5. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som är given till oss.” – (Rom 5:1-5)

Här läser vi att i vers tre att lidandet ger oss tålamod och sedan ger det oss erfarenhet. Ibland förstår vi inte varför vi får lida.

Det ger oss uthållighet och det som krävs för att kunna vara effektiv i Guds rike. Det ger oss också en erfarenhet så att nästa gång vi får lida har vi redan gått igenom detta förut och vi vet att Herren kommer ta oss igenom det hela.

Tålamodet framförallt är viktigt det är något Gud arbetar in i våra liv genom att vi får lida. Genom svårigheter blir vi mer tålmodiga med andra människor och mer uthålliga i arbetet för Herren.

En del får gå igenom svåra sjukdomar och det gör att deras karaktär förändras och de blir allt mer tålmodiga då de blir vana vid lidandet.

  1. Vi får lida så att vi senare kan hjälpa andra.

3. Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4. som tröstar oss i all vår nöd*, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd ” – (2 Kor 1:3-4)

Ibland får vi lida så att vi senare kan hjälpa andra i livet som får gå igenom svårigheter. Jag har fått erfara det flera gånger att saker man själv har fått gå igenom kan man använda för att uppmuntra andra.

Gud låter oss alltså få gå igenom allt möjligt för att senare det skall kunna vara till nytta för andra.

  1. De troende får lida så att vi inte skall förtrösta på oss själva

8. För vi vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga om den nöd som vi fick utstå i Asien. Vi blev så nedtyngda långt över vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet. 9. Ja, vi hade inom oss själva fällt dödsdomen över oss, för att vi inte skulle förtrösta på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda, 10. han som har räddat och räddar oss ur en sådan dödsnöd” – (2 Kor 1:8-10)

Ibland får man gå igenom svåra saker så att vi skall ha vår förtröstan helt på Herren. Detta är en regel i allt det kristna livet.

När vi evangeliserar, när man planterar en församling och när man bedriver mission av olik slag så är A och O att man helt förtröstar på Herren och hans löften. Därför låter Han oss gå igenom lidanden för att vi skall ha vår fulla förtröstan på Honom.

I Paulus fall blev det så extremt att han till och med trodde han skulle dö när han var ute på missionsfältet, han säger att detta skedde för att de helt skulle förtrösta på Herren som håller oss i livet.

   1. Vi får lida för att vi skall hållas ödmjuka

7.Och för att jag inte skulle förhäva mig över de utomordentligt höga uppenbarelserna, fick jag en törntagg* i köttet, en Satans ängel som ska slå mig, för att jag inte ska förhäva mig. 8. Angående denna bad jag till Herren tre gånger att den skulle vika ifrån mig. 9. Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10. Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelser, i svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark” – (2 Kor 12:7-10)

Det är debatterat vad denna törntagg var för något, men texten säger till oss vad det är det var något som kom emot Paulus och som Gud tillät och inte tog bort för att det skulle hålla honom ödmjuk. Det var hån och förakt, svagheter, förföljelser och nöd.

Det var för att hålla Paulus svag så att han inte skulle förhäva sig. En människa som har det bra på livets alla områden kommer att förhäva sig för man kan berömma sig av det ena eller det andra.

”Jag har så bra hälsa eftersom jag motionerar och äter rätt” Kan en del hävda. ”Jag har ett bra jobb eftersom jag är så bra kan andra hävda”.

Gud vill dock att vi skall vara ödmjuka och inse att allt vi har är enbart på grund av Gud och Gud kan sända saker i vår våg för att hålla oss svaga på olika sätt så att all vår berömmelse skall ske av Kristus.

Ödmjukhetens väg är bibelns väg. En människa kan inte sitta på höga hästar och ha en hög syn på sig själv. En människa måste vara ödmjukad för att Kristi kraft skall kunna vila över en.

Paulus kunde därför vara vid gott mod när han fick gå igenom nöd och förföljelser. Så är det med oss hur mycket motstånd får man inte möta som en kristen när man följer honom?

Gud kommer låta det finnas en törntagg där i form av motstånd för att vi skall vara ödmjuka. Paulus hade kopparsmeden Alexander som ställde till det för honom och ”hade gjort honom mycket ont”.

Det var en del av hans törntagg. Människor som går emot och förföljer och gör livet surt för dig.

Det kan vara sådana som ger dig sömnlösa nätter eller andra saker som folk kommer emot dig med. Allt detta tillåts av Gud för att hålla oss ödmjuka.

9).Vi får lida på grund av djävulens attacker emot oss

Herren sade till Åklagaren: ”Lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet fastän du uppeggade mig mot honom för att förgöra honom utan skäl.”

4 Åklagaren svarade Herren: ”Hud för hud. Allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. 5 Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.” 6 Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, han är i din hand. Men du måste skona hans liv.” – (Job 2:3-6)

Job blev attackerad av Djävulen eller åklagaren som han liknas vid i detta skriftställe. Det är viktigt att notera att djävulen kunde inte härja fritt utan behövde först tillåtelse i från Gud innan han kunde attackera Job och det fanns även en begränsning.

Djävulen fick inte ta Jobs liv utan var tvungen att låta honom leva.

Det Job fick gå igenom var inga trevliga saker. Först förlorade han sin boskap och allt han ägde. Sedan dog hans barn och slutligen blev han allvarligt sjuk.

Men i allt detta syndade inte Job. Djävulen attackerar oss på olika sätt men även det är under Guds kontroll.

Gud hade ett syfte med att han tillät djävulen attackera Job. Hela syftet var att Job skulle lära känna Gud bättre.

 1. Vi får lida för att genomföra Guds syften

Och när han gick vidare, såg han en man som var född blind. 2. Och hans lärjungar frågade honom och sa: Rabbi, vem syndade, denne eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? 3. Jesus svarade: Varken denne eller hans föräldrar har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.” – (John 9:1-3)

Denna blind födda mans lidande hade inget att göra med synden. Utan hela syftet med lidandet var att han skulle bli botad och Gud skulle visa sina gärningar igenom det hela.

Ibland kan en troende få lida för att Gud senare skall visa sin makt genom att göra ett mirakel.

Vi kan inte alltid veta fullt ut orsaken till att vi får lida det kan vara någon av dessa orsaker.

Om vi har syndat tror jag nog vi vet när vi får lida för det men annars vet vi inte alltid förens efteråt.

Får vi lida behöver vi inte grubbla allt för mycket över det hela utan istället agera som Petrus säger till oss i detta brevet på flertalet ställen.

Vers 13-14 om vi läser dem igen säger till oss ”Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er.”

Attityden vi skall ha är att glädja oss när vi får lida, men det är ofta något vårat kött inte vill göra. Den fallna människan vill klaga över sitt lidande men om vi lider för rätt saker på grund av förföljelse eller annat som inte beror på att vi har syndat så skall vi glädja oss.

Jag minns en gång en kvinna när vi satt några troende tillsammans och pratade om detta med lidande och glädje så kommenterade denna kvinnan ”Ni är inte kloka skall jag vara glad över lidande?”

Men det är ju precis vad bibeln lär oss. Mina bröder gläd er om ni får bära Kristi lidande säger skriften. Det är inget att vara ledsen över om folk hånar och föraktar dig.

Snarare borde det vara tvärtom. Om du är populär och aldrig får något motstånd för din tro så säger Jesus till dig ”Ve dig när alla talar väl om dig” (Luk 6:24)

Vi skall inte bara glädja oss utan vers 19 säger till oss ”Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott. ”

När vi lider, för att vi gör det som är rätt. Gör goda gärningar emot vår nästa, predikar evangeliet eller står upp för sanningen så skall vi anförtro våra själar åt Herren. Alltså vi lider för Herren.

Vi lider inte på grund av dumhet utan på grund av det goda. Vi skall även fortsätta att göra det goda och inte sluta bara för att man får lida.

Jag läste om en man i Kina där det har varit mycket förföljelse emot kristna som hade blivit tillfångatagen för sin tro.

När de kom till honom och ville att han skulle förneka tron så gjorde han det eftersom han inte ville lida.

Det är vad Jesus har sagt till oss att när lidandet kommer så kommer många på fall. Men de som inte kommer på fall kommer bära mycket frukt.

Min vän ge aldrig upp. Håll ut i lidandet. Oavsett vilket lidande du får gå igenom så fortsätt att göra gott.

Det är lätt att bli missmodig i en tid som denna när man står upp för sanningen. Folk kommer att gå emot dig eftersom sanningen har många fiender.

Jag kan garantera dig att om du predikar urvattnat i vår tid och aldrig säger någon sanning till någon så kommer du få många vänner. Men så fort du står upp för vad bibeln säger är sant så kommer vägen att bli smal och folk kommer att se snett på dig.

Men vi får inte böja vår nacke inför det obehagliga utan behöver be om Herrens kraft att genomgå lidandet.