När offerhöjderna inte avsaffas

Offerhöjderna blev inte avskaffade. Men Asas hjärta var hängivet Herren , så länge han levde.  – 1 Kung 15:14

Asa var en kung som gjorde det som var rätt i Herrens ögon och följde Davids väg (1 Kung 15:11).

Men det fanns ett problem med Asa vilket inte fanns med Josia. Asa lätt alla offerhöjder bli kvar där man offrade till avgudar. Detta ledde till att folket gick upp till höjderna och offrade åt andra gudar. Tyvärr är detta väldigt vanligt i vår tid. Det finns många andliga ledare som tror på bibelns evangelium och vars hjärtan är hängivna Gud, men man har inte avskaffat avgudaoffren utan man blandar fritt mellan sunda förkunnare och osunda. Man släpper in osunda förkunnare och leder folket in i avgudadyrkan och får dem att begå andlig otukt. Detta är så tydligt när man hör folk säga att deras favorit predikanter är Paul Washer och Benny Hinn. Då har man blandat ihop avgudadyrkan men sann kristendom, man har inte avskaffat offerhöjderna utan som ledare gör man sig skyldig till att folk går upp och offrar åt andra gudar. Men inte bara det. Asa gick säkert inte själv till offerhöjderna och deltog inte i de riterna utan hans hjärta var hos Herren. Det finns kanske ledare som inte deltar i osundheter men som inte stoppar dem, man låter dem fortgå. Man gör en Asa. Så får det inte vara utan låt oss med största noggrannhet se till att avguda offerhöjderna blir avskaffade i våra kyrkor och att vi själva inte deltar i några sådana tillställningar. ”Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 
Därför säger Herren: 
Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er ” (2 Kor 6:16-17)

Frukta Herren som har makten över djuren

Därför har Herren gett honom i lejonets våld, och det har rivit honom och dödat honom enligt det ord som Herren talat till honom ” -1 Kung 13:26

Denna gudsmannen hade syndat och varit olydig mot Herrens ord som kom genom en annan profet. Han hade ätit och druckit på en plats som Gud hade sagt till honom att han inte fick äta och dricka på. Som en Guds dom sänder Herren ett lejon som river sönder och dödar gudsmannen. Vi tjänar en oerhört stor Gud en Gud som har total kontroll över hela sin skapelse. Till och med lejonen lyder honom. När Daniel satt i lejongropen så täppte Gud till lejonens munnar så att de inte kunde skada Daniel. Men här i denna berättelse är det tvärtom. Gud låter och ser till att lejonet dödar och river sönder gudsmannen som en dom över hans synd. Gud har total kontroll över hela sin skapelse. Detta är en oerhörd trygghet för oss som troende att vi inte behöver frukta något annat än Gud. Vi behöver inte frukta lejon, ormar eller spindlar. De lever alla under Guds befallningar. När man förkunnar Guds totala suveränitet kommer direkt folk att höja rösten och säga att det leder till fatalism. Därför lär också bibeln att människan är ansvarig. Bara för att Gud styr lejonen behöver man inte stoppa in huvudet frivilligt i deras käftar. När Kung David var i fara från Saul så lutade han sig inte tillbaka och pekade på Guds suveränitet, Gud hade lovat honom kungariket och han kunde gå och leva fatalistiskt, nej. I stället flydde han för sitt liv. Gud är vår skapare och har över makten varje djur på hela jorden. Djuren kan inte skada dig om inte Herren vill det. Frukta därför inte djuren utan frukta istället Herren som har makten över djuren