Kärleken har sin glädje i sanningen

Den gläder sig inte 
över orätten 
men gläds med sanningen” – 1 Kor 13:8

Vad Paulus talar om här är kärleken. Paulus ger en lång lista på hurdan den äkta kärleken är och detta är nu det sista han säger om kärleken. Vad Paulus säger är att den glädjer sig inte över orättfärdigheten. Orättfärdighet betyder det som är ont och denna term används i bibeln för att beskriva när något görs som är emot Guds ord och befallningar. Äkta kärlek glädjer sig alltså inte över synden och orättfärdigheten, den glädjer sig inte över när man själv personligen eller någon annan går emot det skrivna ordet. Hur kan den göra det? Gud är ju Kärlek och Gud har givit oss sitt ord för att uppenbara sig själv och ge oss instruktioner. Gud kan inte gå emot sig själv. Därför har kärleken istället sin glädje i sanningen. Sanningen i Guds ord. ”för Herrens ord är rätt (sanning, vissa översättningar)- (Ps 33:4) ” Sanningen är alltså Guds ord och kärleken glädjer sig över Guds sanningar därför är det kärlek att älska Guds ord och hålla sig till den men också att tala ordet in i folks situationer. Det finns alltså inte enligt mig någon skillnad mellan sann kärlek och Guds ord. Det är alltså inte kärlekslöst att glädja sig över sanningen och tala om den för andra. Det är snarare kärlekslöst att glädja sig över orätt och inte i sanningen. Frågan är var har vi vår glädje?. Har vi vår glädje i orättfärdigheten eller i sanningen?. Gläds vi över Guds sanningar eller försöker vi tysta folk som gläds över dess sanningar? Eller har vi vår glädje i orättfärdigheten. Kan du glädjas över avgudadyrkan? Kan du glädjas över mord och stölder och girighet? Kan du glädja dig över allt som är orätt? Eller var är din glädje?. Tyvärr är det ofta så att sanningssägare som inte glädjer sig över orättfärdigheten och säger detta är ofta de som blir kallade de kärlekslösa av fegisar som aldrig själva vågar säga något. Vad vi behöver inse är att sann äkta biblisk kärlek baseras på sanningen och allt som går emot sanningen är något en kärleksfull person inte gläds över.

Klaga inte under livets omständigheter

Klaga inte heller som några av dem gjorde – de dödades av fördärvaren. ” – 1 Kor 10:10

Människan i sin syndfulla natur är benägen till att klaga. En del mer än andra. En del är som klagomaskiner som alltid finner något att klaga på. Vi som kristna skall dock inte vara några klagomaskiner utan andens frukt är tacksamhet. Vi skall vara tacksamma i alla livets omständigheter. Israels barn dock under Mose tid som nämns i denna vers de var inte tacksamma. Vi läser ” Folket började högljutt klaga inför Herren hur illa de hade det. Då Herren hörde det, upptändes hans vrede och hans eld började brinna ibland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. ” (4 Mos 11:1). De ansåg att de hade det illa ställt. De fick varje dag bara manna att äta och blev uttråkade. De började nu sakna maten i från Egypten. De saknade fisken, purjolöken och frukterna. De saknade de fina maten de hade där men här i öknen fick de bara manna att äta.

De ropade nu till Herren och klagade inför Herren vilket upptände Guds vrede emot dem så att några dog. Mose gick inför Gud och bad Herren ge dem kött att äta. Herren svarade att han skulle ge dem kött men att de skulle få så mycket kött att de skulle tröttna på det också. Herren var inte glad över deras klagande men gav dem kött att äta. Men medans de åt köttet så slog Herrens vrede dem igen ” Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga. ”. Genom dessa varningar ser vi Guds attityd emot klagande. Herren vet vad som är bäst för oss och ger oss vårt bästa men när vi inte inser det utan börjar klaga över livets omständigheter så går vi emot Herren och anser att vi vet bättre än honom. Detta agerande är en form av uppror emot Herren och därför är det något vi blir varnade för i skriften. Klagande tillhör den gamla upproriska människan som vi har blivit av med när vi blev födda på nytt och en ny skapelse i Kristus. Nu har vi Guds Ande och Andens frukt är just det motsatta, tacksamhet. Har du svårt att vara tacksam i livet och känner att du klagar på allt möjligt? Då behöver du inse att detta är inte behagligt vår Herre men också att genom korset och Jesu blod som utgjöts för våra synder behöver vi inte längre leva detta livet där vi ständigt klagar på allt möjligt. I stället kan vi nu vandra i Anden och i tacksam. Därför låt oss vandra i Anden och inte i köttet. Låt oss inte klaga som en del av Israels barn gjorde utan låt oss leva för Guds ära och ett liv behagligt inför honom.