Den som tror sig stå skall se till att han inte faller

Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. ” – 1 Kor 10:12

Stunden vi blir Jesu lärjungar blir vi också soldater i Guds armé. En soldat är en sådan som är ute i krig och befinner man sig i ett krig är det viktigt att man står upp och inte blir nedskjuten och stupar. Stupar vi blir vi inga användbara soldater. En stupad soldat gör ingen nytta.

Som en Jesu lärjunge har vi många slag att kämpa. Det är en kamp emot synden. Det är en kamp för tron, det är en kamp emot frestelser, en kamp emot avfall, och det är en kamp för att sprida tron.

Vi kanske anser att vi står upp, och allt är väl med oss, det kanske är fallet men varningen Guds ord ger till oss är, att om vi menar att vi står upp skall vi också se till att vi inte faller.

Det händer att man kanske inte har älskat sin broder som man borde och man har fallit. Det kanske har hänt att man har avfallit in i världen. Det kanske har hänt att man har fallit för frestelsen och varit för hård emot någon. Kanske har bitterhet smugit sig in? Det kanske har hänt att man har fallit in i någon synd. Var och en som anser sig stå upp måste se till att de inte har fallit eller faller!.

Detta är en stark varning för oss för människan i sin natur tror alltid att man står upp, alla andra runt omkring är avfallna men inte jag!. Men plötsligt upptäcker man att så inte är fallet. Var och en av oss måste därför se till att vi inte faller utan står upp i striden och inte stupar. Se därför till att du inte faller. Har du fallit så kom till Herren i bekännelse och han skall res dig upp igen.

Var försiktig med vad du matar dig med

”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. ” (1 Kor 15:33).

I församlingen i Korinth fanns det folk som hade börjat att förneka uppståndelsen. De som en gång hade tagit emot evangeliet hade nu börjat förneka det. Hur kunde det gå så snett i församlingen i Korinth? .

Deras problem var att de hade lyssnat på fel lärare eller läst fel litteratur eller umgåtts med fel människor. På något sätt hade dessa falska lärare som förnekade uppståndelsen trollbundit församlingen i Korinth så pass mycket att de hade tagit emot deras undervisning. Det var på grund av deras dåliga sällskap som nu deras tro och seder hade förändrats.

Detta är en varning för oss i vår tid, för detta händer att om man hamnar i fel kretsar, lyssnar på fel undervisning och släpper in fel lärare så kommer man bli trollbunden av dem, och detta dåliga sällskap kommer fördärva oss. Vi ser folk som en gång stått upp för sanningen och några år senare har man slutat stå upp för sanningen och man har stegvis blivit mer liberal.

Vad har hänt? Jo de har inte varit försiktiga med sitt sällskap. Det kan vara böcker man har läst, predikanter man lyssnat på eller något annat dålig,t som man har låtit komma in genom att inte hålla sig borta i från det.

Det bästa skyddet för en troende i vår tid och det har alltid varit likadant i alla tider är att se upp för dåligt sällskap, för det kommer att fördärva dig som en troende.