Jesu uppståndelses verksamma kraft.

Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. ” – 1 John 3:9

När vi blir frälsta genom Jesu blod och hans evangelium. Verkar Jesu uppståndelse kraft mäktigt i oss. Korsets verkan är såpass kraftigt att det sätter oss fria i från synd, onda begär och världen. När det står i texten att ”han kan inte synda” betyder det inte att en kristen blir perfekt och aldrig mer syndar någonsin. Petrus syndade, Paulus syndade och i bibeln finns folk som syndade. De syndade dock inte som en vana .

I vår tid förkunnas det dock sällan. Folk förkunnar ofta att en kristen syndar hela tiden eller lever i sina köttsliga begär hela tiden. Detta är en lögn och vi skall inte låta oss förvillas av en sådan falsk lära.

Om någon kollar på pornografi, år ut och år in, så är han inte född av Gud. Om någon är sexuellt attraherad av samma kön år ut och år in, så är han inte född av Gud om de inte bekämpar synden och omvänder sig. Bibeln lär oss nämligen att vi skall lägga bort våra syndfulla och onda begär. Genom evangeliet har vi den kraften att överkomma synden.

Jag vet folk som har blivit frälsta men de föll in i pornografi, men det var inte en längre period. De kom snabbt ur det igen och har varit fria i många år. Det var ingen vanemässig synd. Jag vet också om folk som blivit befriade i från homosexuella begär. Jesus Kristus kom för att frälsa sitt folk i från deras synder, inte frälsa dem så att de skulle leva kvar i sina synder.

Om en kristen inte segrar över synden i sitt liv beror det antingen på att han inte dödar dess begär genom bön,  bekännelse, sorg, ånger över sin synd.

Eller så beror det på att Kristus inte har fött honom på nytt och han har inte Kristi Uppståndelse kraft verksam i sitt liv. Johannes sade själv  ”Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör det som är rättfärdigt är rättfärdig liksom han är rättfärdig” – (1 John 3:7)

En sann och en falsk syndabekännelse

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. ” – 1 John 1:9

Det är en underbar sanning i skriften att Jesu blod förlåter oss våra synder om vi bekänner dem. Men vad innebär det att bekänna sina synder? Innebär det enbart att säga att man har syndat och gjort fel? Nej, absolut inte. Många i världen skulle erkänna att de har syndat och gjort fel men får ändå inte syndernas förlåtelse. En del bekänner av felaktiga motiv, för att behålla prestigen, för att hålla sig väl med massorna eller av andra orsaker. Att bara bekänna i sig gör inte att Jesu blod renar oss från vår synd.

Saul i gamla testamentet är ett exempel på en man som begick en synd och bekände sin synd men som inte fick syndernas förlåtelse ”Saul sade till Samuel: ”Jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. 25 Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren .” 26 Samuel sade till Saul: ”Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord, och Herren har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel.” ” (1 Sam 15:24-26). Vad var då problemet med Sauls bekännelse? Bekände han inte sin synd? Jovisst gjorde han det men han saknade en ånger och omvändelse i sitt liv. En sann bekännelse innehåller en sorg över synder och en ånger över synden.

Kung David syndade och blev också konfronterad av en profet precis som Saul även Kung David bekänner att han hade syndat och han fick syndernas förlåtelse. Skillnaden låg i att David kände en ånger, en sorg över sin synd. Vi läser i hans psalm att synden var som en kris i hans liv. Han grät över den och mådde dåligt över den och synden plågade honom. Detta är alltså skillnaden på en bekännelse där Jesu Blod renar oss och en bekännelse som är bara ord. En synda bekännelse är ingen magisk formel man tar till utan sann bekännelse leder också till omvändelse. Vi finner detta på flera ställen i skriften som i församlingen i Korinth där en viss persons synd drev honom in i en stor sorg (2 Kor 2:7). Vi finner även att Korintherna ångrade sin synd genom en sorg som var efter Guds vilja i 2 Kor kapitel 7. Vi finner i Jakob 4:9 när Jakob konfronterar de rikas synd att han säger till dem att ”
Klaga, sörj och gråt! Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. ” Sann synda bekännelse innehåller också en sorg över sin synd och en ånger vilket i sin tur leder till omvändelse. Medans Sauls bekännelse innehöll inget av detta och därför fick han heller ingen förlåtelse för sin synd.

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”