Sex bibliska steg för Guds vägledning i livet (Psalm 25)

Predikan av Josef Löwdin

23/6-2019, Göteborg

lyssna på ljudfil…

Av David. Herre, jag lyfter min själ till dig. 2 Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fiender triumfera över mig 3 Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak. 4 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. 5 Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid. 6 Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. 7 Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. 8 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. 9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. 10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. 11 För ditt namns skull, Herre, förlåt min synd för den är stor. 12 Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja. 13 Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet. 14 Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15 Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. 16 Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. 17 Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! 18 Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder. 19 Se mina fiender, de är många och hatar mig med våldsamt hat. 20 Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig. 21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig. 22 Gud, befria Israel ur all dess nöd.

Denna psalm är skriven av David. Den visar Davids hjärta och hans överlåtelse till Gud. David beskrivs i bibeln som en ”man av Guds hjärta”.

I många av Davids psalmer kan vi se honom utgjuta sitt hjärta inför Gud och hur en man efter Guds hjärta kommunicerar med Gud.

Denna psalmen har två specifika innehåll. Det första är att det är David som befinner sig i en situation i livet som är jobbig, och han söker vägledning om hur han skall gå tillväga. Samtidigt ser vi en djup förtröstan på att Gud skall vägleda honom rätt.

Det andra i denna psalmen är att David ständigt kommer med sina synder inför Gud. Det visar en man som har hjärtat rätt ställt inför Gud.

En människa som har hjärtat rätt inför Gud är en sådan som kommer inför Gud och bekänner sina synder. Ber om kraft och hjälp att övervinna dem så att man inte begår dem igen.

Vi läser detta i slutet där han säger ”Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. 17 Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! 18 Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder. 19 Se mina fiender, de är många och hatar mig med våldsamt hat. 20 Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig. 21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig. 22 Gud, befria Israel ur all dess nöd.

I dag tänkte jag fokusera på första hälften av psalmen och tala om ämnet hur man söker vägledning i livet. Vi alla hamnar nämligen i situationer i livet då vi behöver söka vägledning av Gud.

Förr i tiden brukade i stort sett alla kristna tro att, : om du står inför ett större beslut i livet, så finns det en specifik vilja av Gud, som man behöver söka. I dag har detta suddats ut och många kristna idag gör lite som de själva anser är rätt.

Skall de flytta söker de först inte Gud i frågan om man skall flytta till denna staden eller det landet. Skall man studera söker man inte Gud för den specifika viljan utan man väljer vad som man själv anser är bra.

Synen på Guds suveränitet har ändrats och blivit gjort till någon form av fatalistisk syn som säger ”Gör vad du vill så leder Gud dig rätt”.

Vill du studera till polis så gör det och Gud leder dig. Vill du gifta dig med den kvinnan så gör det, det är Gud som leder dig till det.

Vi finner detta i John MacArthurs bok ”Hittad : Guds vilja”. I denna bok menar John MacArthur att Gud verkar genom vår vilja och om man bara är frälst, andefylld, undergiven, fylld av Guds ord så kan man göra vad ens egna vilja vill.

Han berättar om en man som kom och sade att han var kallad till Frankrike. John MacArthur sade då ”Det är bara att åka”.

Historien slutade med att mannen hamnade i Kanada i stället eftersom Frankrike var fel plats för honom. MacArthurs argument var att viljan var rätt och given av Gud men staden var fel.

Visst Gud verkar genom vår vilja det är sant, men inte alltid. För även om man är frälst, andefylld och bibelsprängd är vi fortfarande svaga för vårt kött och kan lätt falla för felaktiga frestelser och vår vilja kan vara motiverad av egna lustar..

Detta är även en felaktig syn på Guds suveränitet eftersom Gud i sitt ord vill att vi skall söka hans vilja för större beslut i livet.

Om vi inte gör detta så är det faktiskt Guds vilja att du skall hamna snett i livet eftersom du inte söker hans vilja. Du kommer då få gå igenom saker i livet du kunde ha undvikit.

Detta gäller större beslut. Det gäller inte mindre beslut t.ex. skall jag ta bussen eller bilen till jobbet idag?. Med större beslut är , man kan säga att det innefattar minst ett år av ditt liv framåt.

Jak 4:13 säger till oss ”Och nu, till er som säger: I dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden, och där ska vi stanna ett år och göra affärer och tjäna pengar. ”

Här nämns att stanna i ett år och göra affärer och tjäna pengar. Alltså om du behöver binda upp dig till något under minst ett år skall du först söka Guds vilja.

Vi kan alltså säga, om du skall flytta. Om du skall gifta dig. Om du skall studera. Eller om du skall åka ut som missionär eller vad det än må vara som är ett större beslut i livet måste vi som troende först söka Guds vilja.

Är det verkligen Guds vilja att jag skall bo på den platsen?

Är det verkligen Guds vilja att jag skall bli en polis?

Är det verkligen Guds vilja att gifta mig med denna personen?

Är det verkligen Guds vilja att bli en missionär på Filippinerna?

Innan vi går in i dagens psalm och finner sex olika steg i hur vi söker vägledning. Låt oss bara först kolla på doktrinen att det är bibliskt att söka vägledning, och att vi inte bara skall göra lite som vi själva tycker och vill.

Den nya synen som råder och skiljer sig emot hur evangeliska kristna trodde förr i tiden, kan nämligen bli en katastrof i människors liv då man kan hamna väldigt snett.

Även om man hamnar snett kunde man ha hamnat rätt i från början och besparat sig själv i från allt som följer när man går snett.

Jag tänker framför allt på alla som gifter sig utan att först söka Guds vägledning och sedan hamnar i skilsmässa. Jag tänker på alla de som flyttar till andra sidan jorden utan att först söka Guds vägledning och sedan tvingas flytta hem igen.

 1. Jesus gjorde inget utan att först söka Guds vägledning.Jesus själv är vårt exempel för hur vi skall leva. Vi läser att han säger. jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. (John 5:30)

Jesus gick inte runt och gjorde vad han själv tyckte och tänkte utan han levde ett liv där han sökte Gud i de större besluten.

Vi finner detta väldigt tydligt när Jesus skulle välja ut sina lärjungar. Vi läser :Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. 13 När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem, som han kallade apostlar – Luk 6:12-13.

Jesus spenderade hela natten i bön innan han valde ut vilka som skulle bli hans lärjungar.

Det var ett större beslut och Jesus sökte Gud innan han tog beslutet vilka som skulle vara apostlarna.

Jesus gjorde inte lite som han ville och tänkte. ”Gud är suverän, nu tar jag bara tolv stycken”. Nej, han bad först och sökte Gud innan han valde ut sina lärjungar.

2. Gamla testamentets gudfruktiga sökte vägledning

Mose sökte Guds vägledning och säger i 2 Mos 33:13 ”låt mig förstå dina vägar”.

Moses bad om visdom och vägledning i hur han skulle leda Guds folk.

Han ville att Guds närvaro skulle vara med honom.

David sökte vägledning vilket vi skall kolla på snart, men först en annan text som säger detta. Ps 27:11 ”Visa mig, Herre, din väg, led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. .

3. De kristna i nya testamentet sökte vägledning

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: ”Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. (Apg 13:2-3).

Här ser vi att när de bad då ledde Herren dem genom att säga till den genom den helige Ande att sända ut Saulus och Barnabas på missionsfältet.

Paulus var alltså utsänd genom ett ord i från Gud. Det var Guds specifika vilja för Paulus att vara en missionär.

Vi läser om Timoteus i 1 Tim 4:14  Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig.

Timoteus var kallad av Gud och den kallelsen fick han genom profetord. Alltså de hade sökt Guds specifika vilja och Timoteus likaså.

Hur skall vi då söka Guds vilja? Dagens psalm ger oss sex olika steg som den evangeliska kyrkan ai hundratals år använt och trott på.

Vi behöver genomgå alla sex olik steg. Det räcker inte bara med ett eller två av stegen utan vi behöver göra alla sex stegen för att vara helt säkra på Guds vilja.

Steg 1- Bön och överlåtelse (Vers 1-4)

Av David. Herre, jag lyfter min själ till dig. 2 Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fiender triumfera över mig 3 Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak. 4 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

David börjar med att han visar Gud sin överlåtelse. David säger att han lyfter sin själ emot Herren och att han litar på Gud. Givetvis är detta inget tomt prat utan vi finner i hans liv om och om igen hur han förtröstar och litar på Herren.

Ett liv i överlåtelse till Gud är alltså grunden för att kunna bli vägledda rätt. Om vi inte är överlåtna åt Gud, där han är vår förtröstan, och den vi vill följa och lyda så givetvis kommer vi ju att följa våra egna vägar.

Ordspråksboken lär oss att vi inte skall förtrösta på vårt eget förstånd utan istället skall vi förtrösta på Herren och låta honom vara den som vägleder oss.

Vårt förstånd är ofta något som för oss vilse och fel. Om vi förtröstar på det kan du vara säker på att du kan hamna snett i livet.

David inte bara är överlåten åt Gud utan han ber om vägledning. I vers 4 ser vi detta ”Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.”.

När vi behöver vägledning i livet så behöver vi börja med att be till Gud om vägledning. Vi behöver be att han skall vägleda oss rätt.

Ett varnande exempel i skriften är Kung Saul. Ni känner säkert till hans liv och hans historia men vi läser om honom i 1 Krön 10:13- 14.

Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot Herren. Han hade inte hållit Herrens ord, och dessutom rådfrågat en andebesvärjerska för att få svar. 14 Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom och flyttade över kungadömet till David, Ishais son.

Många agerar på samma sätt idag. De kanske inte går till en andebesvärjare, men i stället för att be Gud om vägledning så går de till kompisar eller vänder sig till så kallade experter. Eller så förlitar de sig på sitt egna förstånd.

För Saul var detta förödande att han inte sökte svaren hos Gud utan i stället vände sig till andra källor. Det kostade honom livet, och hans söner fick inte ärva kungariket, utan det fick i stället David göra.

Om vi därför inte ber Gud om vägledning och följer de andra stegen kommer vi att hamna snett. Det är Guds vilja att vi skall hamna snett, eftersom vi inte sökte honom.

Det kommer kosta oss mycket elände och smärta i livet. Elände och smärta vi kunde ha undvikit genom att börja med att först be om Guds vägledning.

Steg 2. – Använda Guds ord (vers 5)

Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid.”

David här ber att Gud skall leda honom ”i din sanning” och att han skall lära sig. David sökte alltså bättre förståelse av Guds ord och vägledning genom Guds ord.

Det är en viktig del när vi söker vägledning att vi kollar vad skriften säger. I vissa saker är skriften väldigt tydlig, med medans i andra frågor är skriften inte tydlig. Det finns dock en del principer i skriften som man kan använda för att se vad som är Guds vilja i en fråga eller inte.

Om en kvinna till exempel skulle söka till en pastorsutbildning så vet man direkt genom skriften att det inte är Guds vilja eftersom skriften inte tillåter en kvinna att vara en pastor.

Om vi skall söka till en utbildning eller ett jobb, kan vi använda skriften i sådana situationer.

Vi kan få en bra vägledning, inte till exakt vilket jobb men det finns en del saker som är bibliska.

Det är bibliskt att vara med i en församling om man då vill ha ett jobb som får en att vara borta mycket, eller ha ett jobb i en stad där det inte finns någon biblisk församling, så kan du vara säker på att det inte är Guds vilja för ditt liv.

Om man vill flytta så kan man använda samma principer och ställa sig frågan. Finns det en församlingsgemenskap som är biblisk på den platsen jag tänker flytta till?

Sedan har du nästa test. Man behöver testa om en församling är biblisk innan man kan veta om det är Guds vilja att man skall vara där. Förkunnar de t.ex evangeliet? Har de ett bibliskt ledarskap? En biblisk lovsång etc, etc,.

Om en man vill gifta sig med en icke troende så kan du veta på en gång att det inte är Guds vilja eftersom skriften säger att vi skall gifta oss i Herren.

När vi skall gifta oss är det viktigt att följa skriften för den har en hel del att säga till oss i detta ämne. Det beskriver till exempel hur kvinnan skall vara man skall söka efter.

Jag minns en man som vill gifta sig och sökte Guds vägledning. Han följde faktiskt det första steget och bad Gud att vägleda honom. Men han brydde sig inte om vad skriften sade och gifte sig ändå och det blev en katastrof och efter några år skiljde de sig.

Steg 3 – Rensa bort felaktiva motiv (Vers 7-8)

Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. 8 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

David hade begått synder i sina unga år. David ville rensa bort det som var dåligt i hans liv.

I vers två sade David ” Låt mig inte behöva skämmas” Han ville inte ha felaktiva motiv utan leva med ett rent hjärta. Han såg sin svaghet och visste att den kunde få honom på fall. Han ville inte handla i enlighet med sitt kött och efter felaktiga motiv så att han senare skulle få stå där och skämmas.

Här kommer nästa steg in. Vi behöver rannsaka våra hjärtan och se till att det inte finns några felaktiga motiv. Vi är som David svaga i oss själva och många gånger agerar människan efter felaktiga motiv i stället för att rensa bort sådant.

En del till exempel vill bara flytta för att komma bort i från allt. Men att komma bort i från allt är inget bra motiv. Vi har den fallna naturen vårat kött som vill försöka leda oss.

Vi behöver därför rannsaka våra motiv. Varför vill du göra det du har tänkt att göra? Varför vill du ha just den utbildningen? Ha just det jobbet? Är det för att få en status i samhället? Är det för att bli rik?

Det kan vara att man redan har bestämt sig att bli en polis oavsett vad och då är det meningslöst att ens söka Guds vilja. Vad man istället måste göra är att pröva om man verkligen skall bli en polis.

Vi kan inte ledas av begär. Utan våra motiv måste vara rena. Vi måste rensa våra motiv först innan vi kan gå vidare. Vi behöver komma till en position där vi säger.

Ske din vilja Herre oavsett vad det är. Vi behöver lägga alla vår egna ambitioner på altaret om vi skall bli ledda rätt.

Om vi leds av vår lustar och har bestämt oss att gå vidare utan att döda våra begär som är emot det tionde budordet så kan kommer inte Gud att leda oss rätt heller.

Om vi alltså följer steg ett och två men sedan inte följer detta steget hamnar vi snett ändå.

För detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt, 4. att var och en av er vet att ha sitt eget kärl i helgelse och ära, Kan betyda: kropp eller hustru. 5. inte i begärelsens lusta såsom hedningarna, som inte känner Gud” (1 Thess 4:3-5)

Paulus här säger till oss att inte följa begärelsens lusta som hedningarna gör. Alltså vi måste rensa bort allt sådant och ha rätta sanna motiv.

Hedningarna gifter sig för att de känner en lusta till en person. Kristna måste följa bibelns principer att gifta sig i Herren och inte bara följa att man känner lusta.

Vi måste alltså rensa bort alla felaktiga motiv så som lustar eller att bara vilja fly eller vad det än må vara som inte är ett rent motiv om vi skall bli vägledda rätt av Herren.

Om vi har bestämt oss redan och vägrar rensa felaktiga motiv kommer vi göra det vi har bestämt redan ändå och Gud kommer inte stoppa dig alltid.

Han kan göra det men inte alltid. Vi kommer då hamna fel i vår egen vilja efter våra egna ambitioner och utanför Guds specifika vilja för ditt liv.

Steg 4 – Överväga för och nackdelar (Vers 9)

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. ”

David säger att Herren leder de som är ödmjuka rätt och visar dem vägen de skall gå.

Detta det fjärde steget handlar om att överväga för och nackdelar. Detta steget handlar om saker där du inte kan få vägledning genom skriften på något sätt. Eller där du behöver överväga vissa saker.

När man hamnar i en sådan situation är det viktig att vara ödmjuk inför Herren och be att han skall leda dig rätt i din situation där du inte kan få någon hjälp av skriften.

I ett sådant fall ber man att Herren skall ge dig visdom och leda dig rätt och ge dig rätt tankar. I detta steg kan man också rådfråga andra troende syskon om vad de anser för din situation.

Det handlar om att överväga för och nackdelar och sedan be Herren hjälpa dig att fatta rätt beslut. Du kanske har gått igenom de första stegen och känner dig kallad att bli en polis. Nu behöver du överväga detta.

Vad vi behöver överväga i dessa situationer är hur påverkar mitt beslut min familj? Hur påverkar det mitt kristna vittnesbörd? Hur påverkar det hur jag tjänar Herren?

Till exempel du kanske har följt de första stegen men sedan börjar du överväga ditt beslut och kommer att tänka på något du inte ens har tänkt på tidigare som får dig att helt omvärdera allt..

Steg 5 – Se om Herren leder dig på andra vägar (Vers 12)

Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja.”

David här förstår och påminner Gud om att de som fruktar Gud kommer Gud att visa vägen de skall vandra.

Har vi alltså följt de första fyra stegen och kommit hit så kan vi förstå att Gud kommer undervisa om sin väg. Med detta menas att Herren pekar på rätta vägar.

Det kan alltså vara att du har hitills valt fel och då kan Gud gripa in och leda dig rätt. Det är viktigt att detta inte sker i början för då hamnar vi i mysticism.

Paulus hade sina planer men helt plötsligt blev de stoppade av Gud och ledda i en helt annan riktning.

När de hade rest genom Frygien och det galatiska landet, blev de hindrade av den Helige Ande att predika ordet i Asien. 7. Efter att de hade kommit fram till Mysien försökte de ta vägen till Bitynien, men Anden tillät dem det inte. 8. Då de hade färdats genom Mysien, kom de ner till Troas. Och på natten såg Paulus en syn: En man från Makedonien stod där och bad honom och sa: Kom över till Makedonien och hjälp oss. 10. Och efter han hade sett synen, försökte vi genast ta oss till Makedonien. Vi förstod att Herren hade kallat oss att predika evangeliet för dem. ” (Apg 16:6-10).

Paulus var på väg till att predika ordet i Asien. Han hade gjort upp sina planer. De hade rest runt för att överlämna ett brev som Apostlarna hade skrivit. Det fanns falska lärare som ställde till problem och Paulus hade varit i Jerusalem för att Apostlarna skulle ta itu med det.

Hitills var allt enligt Guds vilja. När du nu var på väg till Asien så hindrades dem. Man kan ju tycka att det är bibliskt att predika evangelium. De hade nog bett om vägledning och de hade inga felaktiga motiv. De ville att själar skulle bli frälsta.

Nu griper dock Gud in och stoppar dem genom den Helige Ande och sänder dem till Makedonien istället. Det var Guds vilja att predika evangelium men inte i Asien utan i Makedonien.

Här ser vi det femte steget i vägledningen. Följer vi de andra punkterna först så kan vi se om det finns omständigheter som ändrar våra planer och genom dem leder Gud oss rätt.

Gud kommer placera oss i situationer där det inte finns någon annan väg att gå än den rätta.

Steg 6 – Frid eller ofrid i hjärtat (Vers 13)

13 Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet. ”

Den som helhjärtat söker Gud för vägledning kommer i slutet att finna en frid i sitt hjärta över sitt beslut eller en ofrid i hjärtat. Detta är dock det sista steget, du kan inte börja med att kolla om du har frid i hjärtat över något för våra hjärtan kan leda oss helt fel.

Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ’Allt är väl’, trots att allt inte är väl, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,  ” (Hes 13:10)

De falska profeterna under Hesekiels tid hade frid över vad de gjorde mot folket och sade ”allt är väl, Allt är väl” när allt inte alls var väl. De gick emot skriften.

En människa kan känna en frid över något som är rakt emot skriften om inte skriften kommer och ger ljus över hur fel ute man är.

Det är därför detta är det sista steget. Har du följt allt och du nu har frid i hjärtat över ditt beslut så kan du gå vidare med att verkställa det. Har du fattat fel beslut kommer du få en ofrid i hjärtat och då skall du avbryta det du har planerat att göra.

Våra hjärtan är obotligt sjuka som Jeremia säger till oss och därför kan vi inte lita på våra hjärtan oavsett vad världen säger till oss här.

Vi behöver följa dessa steg och det slutliga är viktigt att vi känner en frid över det vi gör annars kommer du hamna snett.

Jag minns en gång en man som skulle gifta sig men han hade inte frid över beslutet. Man märkte att han tvekade genom saker han sade. Han valde ändå att gifta sig med den kvinnan och det tog något år bara sedan slutade det i en skilsmässa.

Den inre friden måste värderas högt när vi söker Guds vägledning. Ignorera inte den inre friden. Finns den inte där så dra dig ur. Det är inte Guds vilja för ditt liv om inte friden finns i hjärtat.

Det är alltså viktigt att vi söker Guds vilja för de större besluten i livet. Gör vi inte det kommer du stå där några år senare och ångra att du inte gjorde det.

Vi kan inte ha en fatalistisk syn att Gud leder oss rätt oavsett för det är inte en biblisk syn. Visst i bland är Gud god och leder oss rätt ändå när vi är som små barn som inte tänker först.

Principen i skriften är dock att söka Guds vägledning för de större besluten i livet.

Gör det så kommer du bespara dig själv många hjärtesorger i livet.

Vad innebär det att leva ett heligt liv? (1 Petr 1:13-17)

Predikan av Josef Löwdin

9/6-2019, Göteborg

13. Var därför till ert sinne beredda till handling, var sansade och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse. 14. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, 15. utan såsom han som har kallat er är helig, så ska också ni leva ett alltigenom heligt liv. 16. För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig. 17. Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärning, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar.”

Jag satt en dag och skulle kolla på en församling i Danmark. Jag gick in på google maps för att se var den låg någonstans. Då upptäckte jag att den hade 1 stjärna av 5 möjliga i recension. Jag klickade då på recensionen för att läsa vad som stod skrivet.

Vad jag då läste förvånade mig väldigt, för det stod bara två ord och det stod ”Too Holy”. Alltså ”För heligt”. Personen i fråga ansåg att församlingen var för helig och gav den lägsta betyget.

Problemet med detta är att vi inte kan vara för heliga. Kallelsen till helighet är nämligen väldigt hög. Ingen av oss kan påstå att vi lever efter den nivå av helighet som detta stycke kallar oss till.

Jesus sätter ribban väldigt högt genom att säga orden : ”Var fullkomliga så min Fader i himlen är fullkomlig”.

Ingen kyrka kan säga eller ingen kristen kan säga att man nått upp på den nivån.

Likväl är det något vi alla skall sträva efter. Vi skall sträva efter fullkomlighet och helighet.

En del påstår att de är fullkomliga och aldrig syndar. Jag har stött på sådana men ställer man dem emot Guds moral lag ser man att även de syndar.

Vi finner i detta stycke i slutet av vers 17 att vi lever enbart på denna jorden som främlingar. Jorden är inte vårt hem. Vi är främlingar och vi är kallade att vara heliga.

Låt oss gå igenom vad det innebär att leva i helighet, men låt oss först bara snabbt gå igenom texten och vad den betyder.

Var därför till ert sinne beredda till handling , var sansade”

Om du använder en folkbibel så står det annorlunda här än i KJV och i reformationsbibeln. I folkbibeln talar det om att spänna bältet om livet. Men här står det lite annorlunda men dess betydelse blir i princip samma sak.

Petrus börjar med att nämna vårt sinne. Det är i från vårt sinne, alltså våra tankar som hela vårt liv styrs. Vi har nu blivit frälsta, och har ett arv, och en kommande frälsning som väntar oss men vägen dit är inte enkel.

Vi för gå igenom svårigheter och prövningar av olika slag vilket vi såg på i förra predikan i från första Petrusbrevet.

Vi behöver kontrollera våra sinnen så att vi kan leva ett heligt liv som främlingar här i världen.

Det är därför viktigt vad vi matar våra tankar med, och hur vi styr våra tankar för det är det som styr våra handlingar.

Sinnet är centrumet för våra liv och därför måste vi styra våra sinnen rätt.

Anledningen till att sinnet måste styras är eftersom vi befinner oss i en andlig krigföring emot ondskans makter som vill få oss på fall.

De vill hindra oss på vägen och som inte vill att vi skall leva heligt, rent, och inte vill att vi skall predika evangelium med kraft..

Därför är det en enorm kamp om våra sinnen och alla våra andra handlingar utgår i från hur vi tänker.

Bibeln lär oss på flera ställen hur vi skall styra våra tankar och vad vi skall tänka på . Ett exempel är kolosserbrevet 3:2 ”Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

Vi behöver alltså rikta våra sinnen mot det som är där ovan, och mot det som är gott. Vi kan inte låta dåliga saker fara runt i våra sinnen. Vi behöver vaka, och vara sansade i hur vi tänker för det styr resten av vårat handlande..

Våra tankar behöver fyllas med Guds levande ord och andliga ting. Våra tankar skall inte vara fyllda med massor av ting i från denna värld.

Det är Guds ord och den helige andes kraft som gör att vi övervinner våra synder, våra dåliga beteenden och ger oss kraft för striden. Sinnets förnyelse är grunden för att kunna handla rätt.

Vi behöver se till att vi inte struntar i våra andliga discipliner i form av bibelläsning, bönen, andlig gemenskap igenom en kyrka där man tillber Herren.

Vi behöver också vara vittnen för Kristus och vara disciplinerade i våra liv för att kunna styra våra sinnen rätt. Vi behöver leva heligt, mer om det alldeles strax.

Vi behöver även ta vara på vår tid genom att inte skippa bönemöten. Vi behöver se upp med vad vi fyller våra sinnen med.

Vi behöver vaka över våra öron, vad vi hör. Vi behöver vaka över våra ögon, vad vi ser på. Ser vi på en KappAhl reklam på busshållplatsen kommer tankarna att börja snurra på den kvinnan i baddräkten du ser.

När en sådan bild kommer framför oss behöver man i sitt sinne bestämma sig för att inte låta tankarna snurra på vad man just såg.

Vi behöver se upp med vad vi läser i en tidning så att inte våra tankar omformas av lögner. Det är inte fel att läsa dagstidningen men var försiktig.

Hur kommer det sig att ett samhälle helt plötsligt börjar ändra åsikter i moraliska frågor och få för sig saker som inte är sanna? Jo genom med vad man har fyllt sitt sinne med. Om man lyssnar på en lögn ett antal gånger så blir lögnen slutligen accepterad som en sanning.

Var inte heller paralyserad av ditt förflutna som enkelt bygger upp en bitter ande. Låt inte negativa tankar fylla ditt sinne. Det är enklare att minnas det dåliga än det goda.

Det är väldigt enkelt när någon har gjort något dåligt emot en, att man inte vill släppa det och hålla det emot en person. Det är viktigt att hålla bitterhet borta.

Istället skall vi tänka på det som är gott.:

””För övrigt, bröder, allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt, och om det finns någon dygd och något som förtjänar att prisas, tänk på det. ” (Fil 4:8)

Vi behöver också inte alltid säga vad vårt sinne tänker. Vi behöver lära oss vad vi skall säga och inte säga. Våra ord kan få oss på fall. Det finns ett talesätt som heter. ”Tänk innan du talar”.

Det är en bra princip men som är lättare sagt än gjort eller hur?

Vi är Jesu Kristi soldater och det är en kamp att utkämpa emot mörkret, och den kampen börjar i våra sinnen.

I vår egen kraft är detta givetvis omöjligt vi behöver därför som vi läser härefter : ”och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse.”

Vi behöver sätta vårt hopp till nåden som kommer till oss genom evangelium om Jesus Kristus och som kommer i dess fullhet vid Jesu återkomst.

Det är det enda sättet man kan vara delaktig i striden emot ondskan. Det är det enda sättet vi kan styra våra tankar till rätt saker och leva ett heligt liv.

Utan Guds nåd kan vi inget göra. Utan att nåden verkar i våra hjärtan så är allt detta vi pratar om idag fullständigt omöjligt.

Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, ” (vers 14)

Som lydnadens barn. Hela grunden grunden för allting Petrus talar om börjar med vilka vi är. Kom i håg Petrus öppnar brevet med att tala om frälsningen. Vi har blivit frälsta. Därför lev nu detta nya livet.

Vi har nu blivit vad som kallas här lydnadens barn. Innan vi var frälsta så kallades vi för olydnadens barn. Lydnadens barn här är en referens till trons lydnad. Det betyder att vi har blivit lydiga genom att omvända oss och tro evangeliet.

Eftersom vi nu är lydnadens barn, så skall vi därför leva ett liv som kännetecknas av denna lydnad.

Ett kristens hela kännetecken är att man lyder Gud. Vi skall inte bara kallas lydnadens barn utan det skall också vara en verklighet i våra liv. Vilket blir tydligt när vi läser vidare :

ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, Vi skall inte längre leva det livet vi levde tidigare när vi var okunniga om frälsningen. Vi är kallade till ett annorlunda liv än vårat tidigare liv.

Det skall vara en stor skillnad. Vi skall inte längre låta oss styras av de begär vi följde efter innan vi var frälsta.

Vad är det för begär han syftar på här? Jo köttets begär. Ett liv i otukt, fylleri, utsvävningar med en massa onödig konsumtion, leva ett njutningsfyllt liv där allt handlar om att jag skall njuta och ha det kul hela tiden.

Vi skall inte längre släppa loss utan vara sansade och kontrollerade i ord och handling. Det gamla rock n roll livet, det gamla hippie livet, det gamla njutningslivet, det gamla världsliga livet. Allt sådant skall vi inte längre följa.

Jesus kallar oss till ett liv i självförnekelse. Han säger att om någon vill vara hans lärjunge måste man förneka sig själv och dagligen bära sitt kors. Vi måste säga nej till saker som är dåliga för våra själar. Sådant som skadar oss och för oss längre bort i från Gud.

Bibeln säger till oss ”Dra er nära Herren så skall Herren dra sig nära er”. Vill du att Gud skall dra sig nära dig så måste du dra dig nära Honom.

Det finns alltså skadliga ting för oss. De gamla begären som för strid emot oss. Vårt gamla liv vill komma tillbaka och förstöra oss. Det är en kamp emellan köttet och anden. Det nya livet som vi nu lever skall inte följa de gamla begären, i stället skall vi vara heliga.

15. utan såsom han som har kallat er är helig, så ska också ni leva ett alltigenom heligt liv. 16. För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig. ”

Helighet är viktigt för det står skrivet i bibeln att ”utan helighet skall ingen se Gud”. Jag vet inte hur det är med dig men jag känner mig absolut inte helig så som Gud är helig.

Man kan tro att man har kommit en bit på vägen men sedan kommer Guds Ande och lyser på en och man ser hur mycket man brister i helighet. Man kommer inför Herren i förkrosselse och utgjuter sitt hjärta för Honom och ropar om mer helighet.

När vi ser Gud, inte i en vision, men när vi får en smak av Honom, så kan man inte annat än se sig själv som oren. Man kan inget annat än att göra som profeten Jesaja som när han mötte Guds härlighet utbrast ”Helig, Helig, Helig”.

Åh att vi alla kunde växa i helighet och bli mer heliga. Gud är Helig och hans barn skall vara karakteriserade av Guds helighet. En människa som inte känner Gud har ingen längtan efter mer helighet. Det är Andens verk i våra hjärtan när man längtar efter mer helighet.

När man strävar efter mer helighet kommer oheliga att bespotta dig och kalla dig allt möjligt. När folk ser helighet i dig, kommer de ljuga om dig och hitta på saker om dig som inte är sanna, för de gillar inte den helighet de ser.

Ju mer vi bär vårat kors ju svårare blir livet. Ju fler motståndare kommer du att få, men samtidigt får du mer och mer av Guds helighet och hans härlighet.

Vad innebär det då att vara Helig. ?

Detta citatet är tagit i från 3:e Moseboken 11:45. I det sammanhanget talas det om olika matregler. Dessa matregler hade ett syfte och det var för att skilja Israels folk i från sina grannfolk.

Det är en princip om att en kristen skall vara avskiljd i från denna värld. Vara ett annorlunda folk. Vara avskiljd till Gud och för Guds syften. Vi kan kalla det att vi skall vara en pilgrim.

Gud är inte som oss och inte som alla andra. Vi skall vara som Honom, heliga. Detta är en viktig del av det kristna livet för om vi inte lever heligt kommer vi att släcka anden.

Lever vi inte heligt kommer vi att bedröva anden, och vi kan inte bli använda av Gud och Guds välsignelse kommer inte vila över våra liv.

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. – Josua 1:8

Låt mig ge en lista på vad det innebär att vara helig.

 1. Ha samma sinne som Gud.

utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse” (Rom 12:2)

En helig man har samma sinne som Gud har. Man hatar det Han hatar och älskar det Han älskar. Ens sinne omformas efter Guds vilja och som omformas efter Guds ord.

Vi behöver tänka på det som är där ovan. Om våra sinnen är fyllda med denna värld är vi inte speciellt heliga.

En del kristna vet mer om de senaste tv-serierna, sport och politik än vad de kan sina biblar. Det är tragiskt.

Ett heligt sinne även om det utför sina plikter här i världen så som arbete och skola, så betyder det inte så mycket för Honom utan han utför bara sin plikt här i världen.

Det enda som betyder något är livet som kommer efter döden. Ett heligt sinne lever helt för det kommande livet och bryr sig bara om vad Gud tycker om en inte vad andra människor tycker.

 1. Strävan efter att vara som Kristus

Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade”. – (1 John 2:6)

En helig människa är aldrig nöjd förrän man är Kristus lik och vandrar som Jesus vandrade.. Med det menas inte att vi behöver gå på vatten och dö på ett kors för världens synd. Men det syftar på hans uppoffrande liv.

Jesus var en bönens människa som bad mycket. En helig person, är en person som är mycket i bön. Det är en viktig aspekt av det kristna livet att ha ett levande böneliv där vi ständigt kommer inför Herren i bön.

Bön är som bensin i bilen. Utan bensin kan inte motorn rulla och bilen står stilla. Likadant är det för oss om vi inte ber kommer vi inte växa så speciellt mycket i helighet. Vi kommer inte segra över dåliga saker i vårt liv och vi kommer bli kraftlösa i alla situationer.

Jesus bad väldigt mycket. Behövde Jesus be så behöver vi det också. Vi behöver vara böne- människor. En helig man ber mycket.

Jesus var en frimodig människa som förkunnande sanningen. Jesus var inte rädd för att säga sanningar. En helig person är inte en fegis som rädd för att stå upp för och säga sanningar.

Jesus själv sade ”Den som skäms för mig och mina ord för den skall jag skämmas för inför Fadern”.

En helig person måste inte vara rädd för att rensa i templet och stå upp för sanningen. Om Guds sanningar attackeras så är en helig man inte rädd för att säga emot falskhet.

Jesus visade barmhärtighet mot de som sökte förlåtelse. Jesus visade stor barmhärtighet mot människor. En helig person visar barmhärtighet han är inte snabb att döma ut någon.

En helig person har inte en friser salong vid ingången till kyrkan för att raka av det långa håret på alla män. Inte heller står de och vaktar vid dörren för att neka tillträde till de som inte klär sig på ett visst sätt. Istället är han tålmodig och visar barmhärtighet.

Jesus levde ett liv i uppoffring där han såg andra som viktigare än sig själv. En helig person är en person som är en tjänare av andra.

Jesus var en som ständigt talade om Guds rike. En helig person är en som ständigt sprider evangelium. Man kan inte bara sitta i soffan och hoppas att Guds frälser själar, man behöver vara aktiv i att sprida evangeliet för att Gud skall frälsa själar.

 1. Hålla sig borta i från varje synd man har vetskap om

Jag hatar lögnens alla vägar. ” – Ps 119:128

En helig människa vill följa Guds bud. Att följa Guds moraliska lag är en viktig del i att vara helig. En helig person hatar synden och är känslig för synden och all synd man har vetskap av kommer man inför Herren med.

För en helig person är synd den värsta krisen i livet. En helig person kan inte acceptera synd i sitt egna liv utan tar synden på allvar.

En helig person har ett känsligt samvete inför synden. Syndar man en gång gör man upp med synden man låter inte sitt hjärta förhärdas genom att sluta lyssna på sitt samvete.

 1. Kontrollerad tunga

En helig man är kontrollerad med sin tunga och använder få ord. I vår tid ses det som något gott att vara social och prata med alla, om allt, men detta är inte bibliskt utan är oheligt. En sann biblisk helighet gör att vi blir mer tystlåtna av oss.

Den som har vett spar sina ord” – (Ords 17:28)

Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter.” (Ords 21:23)

Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala” (Jak 1:19)

Vi läser även om Jesus att han enbart sade vad han hörde sin Fader säga.

En helig person är inte så speciellt social i alla lägen och är ganska tystlåten av sig för de vaktar på sin tunga och vill inte ge sig in i samtal som inte ärar Gud.

Hur många gånger har vi inte hamnat i samtal för att sedan efteråt tänker man för sig själv. Vad var vitsen med det där?

Istället när vi talar så skall vi tala sådant som är till välsignelse för folk. Det som bygger upp. Om vi får en glimt av Guds helighet, hur lite och rätt Gud talar, så kommer vi bli som profeten Jesaja som utbrast ”Jag är en man med orena läppar”.

 1. Självbehärskning och självförnekelse

Jesu ord till oss är : ” Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. ” (Matt 16:24)

En helig man är en som förnekar sig själv. Detta sker på flera områden. Man sätter andra före sig själv. Man förnekar världens lustar. Man förnekar sina egna ambitioner, sina egna förmågor och följer Kristi vilja.

Man är behärskad i sitt liv, i sitt temperament. Man är kontrollerad i mat och dryck och i många fall kan man behöva förneka sådant man älskar.

Paulus lär oss i Romarbrevet kapitel 14 att man inte skall få en broder på fall genom att äta kött eller dricka vin. Vi kan behöva försaka vinet för att andra inte skall komma på fall.

Du kan behöva försaka många saker här i livet och vara beredd på att bli räknad som världens sludder. Varhelst det inte finns någon självförnekelse finns inte heller någon sann religion.

Vi kan inte följa Jesus om vi inte dagligen tar på oss Jesu Kristi kors och förnekar oss själva.

 1. Gudsfruktan

Ordet för gudsfruktan som ofta används i bibeln handlar om hur man kommer inför sin Gud. Det syftar på vördnad. Det handlar om att visa respekt inför Gud. En helig man är seriös när det gäller Gud och seriös i livet.

Han är seriös i hur han tillber Gud och full av respekt inför Gud. Han använder inte Guds namn hur som helst. Han kommer inte lätt inför Gud.

Men det handlar också om att göra det som är rätt eftersom man respekterar Guds bud och vill leva i enlighet med dem.

Nehemja var en sådan som gjorde rätt för sig eftersom han fruktade Gud. När alla andra lade bördor på folket och handlade orätt så gjorde inte Nehemja det.

Men så gjorde inte jag, för jag fruktade Gud. – Neh 5:15

  1. Andens frukt

En helig man är en man som bär på Andens frukt. Andens frukt är nio olika men egentligen har de alla med kärleken att göra. De nio är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,  mildhet och självbehärskning.

Kärleken är grunden för alla dessa. Kärlek till Gud och till medmänniskan. Glädje har att göra med en glädje i Gud. En glädje över att vara hans barn.

En glädje över att vara frälst. En glädje över att få lida för hans skull. Detta är inte en sådan glädje som denna världen erbjuder eller kan ge. Världens glädje är annorlunda än kristen glädje.

Sedan har du friden. Frid i hjärtat med Gud. Ett renat samvete. Ett lugn i hjärtat mitt i stormen. Frid med andra människor. Du börjar inte bråka med folk, och när de bråkar med dig vänder du andra kinden till.

Sedan har du tålamodet. Tålmodighet med människor. Tålamod med att vänta på Gud. Tålamod i lidanden.

Sedan har du vänligheten som har att göra med ditt tal. Du agerar inte hårt i dina ord emot andra. Du är inte arrogant utan vänligt ställd mot människor.

Sedan har du godheten. En helig man gör gott emot andra. Hjälper fattiga. Hjälper de i nöd som frågar om det.

Sedan har du troheten. En helig man är trofast emot Gud, och trofast emot andra i sina löften. De håller vad de har lovat. De är trogna mot Gud i tjänst för honom.

Sedan har du mildheten. En helig man är mild emot Gud. Det handlar om att han har ingen hög syn på sig själv inför Gud. Men det handlar också om att han agerar i mildhet emot andra. Han hämnas inte och är inte elak emot andra.

Slutligen har du självbehärskningen som jag redan har nämnt tidigare men det har att göra med att man kontrollerar sitt liv i ord och handling. Man har ett kontrollerad framtoning och man beter sig inte som ett fyllo.

   1. Renhet i hjärtat

Jesus sade ”Saliga är de renhjärtade, för de skall se Gud” (Matt 5:8)

En helig man är ren i hjärtat. Hans tankar är rena och hans motiv är rena. Han bär inte på någon bitterhet eller orenhet i sitt hjärta.

Framförallt måste man hålla bitterhet borta, för det är demoniskt och smittar av sig. Det är lätt när man råkar ut för saker man inte gillar, att man glömmer allt det goda, och bara fokuserar på det dåliga man varit med om, och då föds bitterheten i hjärtat.

Låt inte heller orenheten finnas i dina tankar. Elakheter om andra, nakenhet, världen och andra saker som besmittar oss.

Om vi skulle lysa på våra tankar bara de senaste dagarna vad finner vi i de tankarna då? Har de varit rena? Vad som finns i våra tankar under dagen är en bra indikator på hur mycket vi brister i helighet. Vi behöver ha rena hjärtan om vi skall se Gud..

9. Helighet i klädseln

Ett heligt liv syns också i en människas klädsel. Om hjärtat är rent vill man inte klä sig orent. Om ens liv präglas av kärlek vill man inte vara en stötesten för andra.

Jag kommer gå in på detta ämne senare i Petrusbrevet när vi kommer till de texterna. Jag tänker därför inte gå in i detalj på detta nu, utan kommer ge en mängd principer att tänka på hur vi skall klä oss då.

Men en av de principerna är att våran klädsel skall reflektera helighet. ”Var heliga eftersom Gud är Helig”. Dagens bibeltext är även en princip för hur vi skall klä oss.

Vi behöver tänka på att vårt yttre också reflekterar helighet och renhet och inte massor av tatueringar och orenhet. Vi kan inte bara säga att helighet är enbart i hjärtat utan det kommer även att reflekteras i det yttre.

Jesus hade en mantel som de kastade lott om. Det säger mig en sak. Han såg inte ut som en punkare med tuppkam, rosa färgat hår, nitar och trasiga jeans. Jesus klädde sig heligt. Efter vad som på den tiden ansågs som anständigt.

10. Separerad i från världen

Slutligen en helig människa är avskiljd eller separerad i från denna världen. Vi kan inte ha både världen och helighet samtidigt. Det finns mycket i denna världen vi inte kan engagera oss i. Samtidigt finns det en del saker som är oskyldiga men som man kan behöva offra ändå.

Jag hörde att för i tiden brukade predikanter säga att du måste ha Guds kraft vilandes över dig i ditt kristna liv för att bli använd av Gud. Men om vi inte är separerade i från världen kommer vi inte ha någon kraft och Gud kan inte använda oss.

Jag minns för någon vecka sedan var det ishockey-vm. Jag satt på jobbet och slog på radion för att lyssna, men jag kunde bara inte lyssna på det.

Folks beteende på läktaren och den världsliga musiken vid spelavbrotten gjorde att det gick bara inte. Nu i dag i vår tid skulle man kalla detta lagiskhet. Men vår tid har omdefinierat ordet lagiskhet.

För i tiden brukade predikanter säga ”Du kan inte sitta och titta på fotboll om du skall har Guds kraft över dig nästa dag”.

Simson var en man med Guds ande över sitt liv. Han hade en styrka i sina muskler som ett resultat av att han var en Gud nasir.

En Guds nasir var en som var avskiljd åt Herren. De fick inte dricka vin eller klippa sitt hår.

Detta är en bild på det andliga livet.

Vi är också avskiljda åt Herren och kallade att leva heligt, men om vi älskar världen sker samma sak med oss som skedde med Simson när han lät sitt hår klippas. Simson förlorade all sin styrka. På samma sätt förlorar vi den andliga kraften för striden om vi älskar denna värld.

Simson var en rättfärdig man. Vi läser om honom att han listas som en man i tron i hebreerbrevet 11. Men hans kompromiss gjorde att han blev av med all styrka i livet.

Det betyder inte att du inte är en kristen för att du kollar på fotboll, men det kommer ta bort din andliga styrka, om du istället offrar det på altaret och spenderar tiden i bön, eller något annat uppbyggligt kommer du märka en stor skillnad i livet.

Simson blev återupprättad och fick tillbaka sin styrka och var starkare än någonsin när han tryckte sönder pelarna på templet, vilket ledde till att fler fiender än under hela hans liv dog tillsammans med honom.

Avskildheten, alltså heligheten var nyckeln till hans styrka och om vi vill vara använda av Gud i vår tid måste vi leva heligt och vara separerade i från denna världen.

Jag hörde en man som berättade för mig att för fem till sex år sedan slängde han ut TV:n. Han vittnade om att det hade stor påverkan på hans andlig liv.

En helig man är Helig eftersom Gud är Helig. Tror du verkligen att Gud själv sitter i himlen och prenumererar på netflix och kollar på filmer och tv-serier dagen lång?

Vi läser att Gud är för helig och ren för att ens kunna se på ondska.

Dina ögon är för rena för att se på det onda.” – Habackuk 1:13.

Gud kollar inte på action filmer. Gud ser inte på våld eller annan ondska. Gud lyssnar inte på dåliga skämt, när hans namn hädas och när lögner sprids. Gud kollar inte på när otukt begås.

Vi skall inte älska dessa saker om vi vill leva ett heligt liv.

Min vän Gud är Helig och vi skall vara heliga!

Brister du i helighet vilket vi alla gör. Be om mer helighet. Be att du skall få se Guds helighet och att du skall få en hunger och törst efter att vara helig så som Gud är helig.

Avslutningsvis vers 17 i vår text.

Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärning, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar.

Gud gör inte skillnad på någon människa. Det spelar ingen roll vem man är. Gud dömer oss efter våra gärningar oavsett vem vi är.

När vi därför har kallelsen till helighet framför oss och vi vet att en dag skall Gud döma oss för hur vi levde våra liv så kallar Guds ord oss nu till att frukta honom.

Ta helighet på allvar det är att frukta Honom. Ta hans vägar och bud på allvar det finns en kommande dom.

Vill vi verkligen stå där framför honom på domens dag och se allt brinna upp framför oss och höra orden.

”Min, vän du blir frälst men du slösade bort ditt liv”. Eller ännu värre om vi inte känner Herren höra orden ”Gå bort i från mig ni laglösa” Nej låt oss frukta honom här och nu och inse att vi är främlingar här i denna värld.

Vi är här bara på en pilgrimsvandring på väg mot det eviga livet. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. (Ps 84:6). En översättning använder ordet pilgrimsvandring här i stället för ”dina vägar”.

Så är det. Det kristna livet är en pilgrimsvandring. Vi har blivit frälsta för att leva heligt. Vi har blivit frälsta för att kunna leva heligt. Låt oss leva detta livet med att vara heliga för Gud är helig.