Om vi prövar allt besparar vi oss många problem i livet

”Pröva allt, behåll det som är gott. ” (1 Thess 5:21)

Under den kristna vandringen finns många faror och många villovägar. Om vi hamnar i dessa faror och dessa villovägar eller rent av hamnar i synd kommer vi förlora Herrens välsignelse och brukbarhet. Herren vår Gud, Jesus Kristus kommer då att fostra oss och det kan göra ont med lite disciplin i från Herren.

För att undvika det är det viktigt att vi prövar precis allt i livet och behåller det goda. Vad är det vi skall pröva emot? Vad är vår standard? Jo, vi prövar om det stämmer med skriften, med bibeln som är Guds Ord.

Vi behöver pröva våra tankar. Är våra tankar i enlighet med Kristi Sinne. Är det jag går runt och tänker på något gott eller är det en olydig tanke som jag måste fånga in och lägga under Kristi lydnad?

Vi behöver pröva våra attityder. Är min attityd i enlighet med en kristen attityd?

Vi behöver pröva våra ord. Är vårat tal i enlighet med skriften? Är det till uppbyggelse för de som lyssnar?

Vi behöver pröva vår vandring. Är det jag sysslar med just nu i livet i enlighet med Guds vilja?

Vi behöver pröva våran klädstil. Är de kläderna jag bär något som reflekterar ett Guds tempel på jorden eller är det av världen och sensuellt?

Vi behöver pröva våra aktiviteter. Kan jag lyssna på detta eller spela detta spelet, kan jag kolla på detta ? Är denna musik i enlighet med kristen attityd?

Denna aktivitet vad det än är. Skadar det mig? Slösar det bort min tid? Eller är det gott för mig?

Vi behöver pröva våra motiv. Har vi rätt motiv i allt vi gör eööer har vi en dold agenda?

Vi behöver pröva vår tolkning av skriften? Är denna tolkning jag håller av ordet korrekt eller har jag hamnat snett? Om något är nytt är det troligtvis helt galet.

Vi behöver pröva predikanter och pastorer. Är deras undervisning i enlighet med skriften?

Du behöver testa även allt det jag skriver.

Ja precis all vi kan komma på behöver vi pröva. Göt vi det så besparar vi oss många hjärtesorger i livet.