Guds förhädelse av syndare

”Men de lyssnade inte till sin far, för det var Herrens vilja att döda dem.” (2 Sam 2:25)

Elis söner hade begått flertalet som var mycket stora inför Gud. De hade vanhelgat slaktoffret och matoffret och legat med massor av kvinnor. Eli tillrättavisade dem bara för att de låg med kvinnorna men inte för hur det agerade med offren. När Eli försökte tillrättavisa dem för deras synd så lyssnade de inte till Eli eftersom Gud redan hade bestämt att barnen skulle dö.

Det var Guds vilja att de skulle dö på grund av deras synd. Dessa barn kände inte Herren. De var inte frälsta (2 Sam 2:12).

Vi ser hela tiden i bibeln hur Herren är suverän. Herren förhärdar och Herren ödmjukar. Här ser vi hur Herren förhärdar dem. De var onda. De kände inte Herren. De syndade men Herren valde att döda dem, alltså Herren förhärdade dem så att de inte skulle lyssna på deras far.

Herren förhärdade dem genom att inte föra dem till omvändelse. Herren valde att döda dem utan omvändelse. Deras hjärtan var redan hårda så de var redan ansvariga för deras synd. Herren gjorde inget fel i att förhärda dem.

”Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. ”(Rom 9:18), ” Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. ” (Rom 9:16).

Omvändelsen är alltså en gåva av Herren. Det är Herrens godhet som för en syndare till omvädelse (Rom 2:4) medans det är Herrens rättvisa som förhärdar syndare i deras synd och låter dem ta straffet för vad de har gjort.

Hur tacksamma kan vi inte vara till Herren varje gång han för en syndare till omvändelse? Det är ett verk av Gud och det kan bara ske av Gud. Utan Guds godhet och nåd så vore vi alla förhärdade i våra synder.