Skall vi förlåta utan villkor?

Om din bror syndar mot* dig, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom4 Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen* kommer tillbaka till dig, och säger: Jag ångrar mig, så förlåt honom ” – Luk 17:3-4

Det finns en syn på förlåtelse idag som är influerad av New Age och denna syn säger till oss att vi skall förlåta ovillkorligt. Bibeln lär dock inte att förlåtelse är ovillkorligt utan det lär ut att det måste ske en omvändelse och att brodern i fråga ångrar sig och inser att man har syndat emot dig.

Utan att det sker så blir det en hel felaktig syn på förlåtelse. Gud förlåter bara dem som omvänder sig. Guds förlåtelse finns nämligen bara i korset. Utan kors och bekännelse så finns det ingen förlåtelse.

Jesus lär oss här att om din broder ”ångrar sig” då skall vi förlåta honom. Men om en broder syndar men inte ångrar sig utan anser sig ha gjort rätt skall vi då förlåta?

Det är inte vad bibeln lär oss.

Vidare, om din broder syndar mot dig*, så gå och tillrättavisa honom enskilt mellan dig och honom. Om han lyssnar på dig, så har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar till dig ta med dig en eller två till, för att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. 17 Och om han inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen. Och om han inte lyssnar till församlingen, ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. ” (Matt 18:15-17)

Alltså som en broder syndar men inte omvänder sig skall vi se honom som en hedning. Vi behöver då inte alls förlåta dem. Paulus förlåt inte Kopparsmeden Alexander som gjorde honom mycket ont med orden ” Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. ” (2 Tim 4:14)

Det moderna tänkandet som infiltrerat våra kyrkor om ovillkorlig förlåtelse där ingen omvändelse finns med i bilden kommer i från New Age och är världslig filosofi vi måste hålla oss borta i från (Kol 2:8)