Hur blir jag frälst? (Apg 16:30-31)

Evangeliepredikan av Josef Löwdin

2/2-2020-, Göteborg

länk till predikan

Och han förde ut dem och sa: Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? 31 Då sa de: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst. ” – (Apg 16:30-31)

Paulus och Silas befinner sig i Makedonien dit Herren hade kallat dem att predika evangeliet.

Vad som hade skett var att de hade blivit fängslade och kastade i fängelse eftersom Paulus hade kastat ur en ond ande.

Nu skedde det så att Paulus och Silas sjöng lovsånger och var i bön så att alla andra fångar kunde höra det. Då kom det en kraftig jordbävning som gjorde att alla bojor och kedjor gick sönder och de kunde alla fly ut ur fängelset.

När fångvaktaren såg vad som hade hänt tog han ett svärd för att döda sig själv. Paulus hindrar honom genom att skrika att de alla är kvar och ingen har flytt.

Fångvaktaren blir då förskräckt och föll darrande ner inför Paulus och utbrister dessa orden. vad skall jag göra för att bli frälst”.

Fångvaktaren hade sett ett mirakel i från Gud. Det är inte så jätte vanligt att folk mitt framför ögonen för se ett sådant här mirakel.

Gud själv hade öppnat fängelset och löst deras bojor genom att sända en kraftig jordbävning. Fångvaktaren hade antagligen hört deras lovsånger och deras böner. Han hade sett två män passionerade för sin sak.

Nu när miraklet skedde ville han ta sitt liv för han trodde antagligen att de som var över honom skulle döda honom. Han förstod att det var Gud som hade räddat Paulus och Silas.

Han hade kommit till en punkt i sitt liv och han blivit överbevisat om sitt behov av frälsning och han insåg sitt behov av att omvända sig och ändra sitt liv.

Han insåg att om inte hans liv förändras så kan han lika gärna ta svärdet och döda sig själv. Han insåg att han behövde ett nytt liv och något annat att leva för.

Innan en människa kan bli frälst måste man komma hit, så att man ser att man har ett behov av att bli frälst. Fångvaktaren har blivit kraftigt överbevisad om att han hade ett behov av frälsning.

Troligen hade han det kanske inte tidigare, men nu hade han det. Han insåg att han var förlorad i sina synder och behövde frälsning i från Gud.

En människa måste komma till den punkten för att kunna bli frälst. Varför skulle någon vilja bli frälst om han inte ser att han behöver bli räddad i från något?

Min vän kanske är detta du i kväll. Kanske har du kommit till denna punkt då du har sett ditt behov av räddning och du känner dig hopplöst förlorad om du inte finner frälsningen.

Jag minns när jag var en tonåring och kom till den punkten i mitt liv. Jag hade inte sett något mirakel eller ville inte ta livet av mig.

Nej så gick det inte men jag var i en period då jag hade begått många synder emot Gud och jag kom till en punkt att nu måste allt ändras eftersom jag var hopplöst förlorad i mina synder.

Jag visste att Gud fanns och nu behövdes det en förändring vilket gjorde att jag började söka Gud för frälsning.

Fångvaktaren utbrister ”Vad måste jag göra för att bli frälst”. Han hade alltså börjat söka frälsningen och ville bli räddad i från sitt nuvarande liv utan Gud.

Denna fångvaktarens fråga ”vad måste jag göra för att bli frälst” visar att han trodde att man måste göra något för att bli frälst. Han hade ett tankesätt som alla religioner i världen utan kristendomen har.

Han tänkte att allt baseras på gärningar och vad han själv gör. Studera alla religioner så märker du snart samma mönster. De tror alla på att du måste göra massor av saker för att kanske eventuellt en dag ärva frälsningen.

Katolicismen lär ut så att du måste ta dina sakrament, Du måste döpas och du måste göra gott och samla olika poäng inför Gud och kanske räcker det till en skärseld där du måste slutligen renas.

Islam baseras på samma gärningslära och säger att du måste ge dina allmosor. Göra gott och kanske om gud vill kommer du till himlen, men du kan inte med säkerhet veta om det räcker.

Jag möter ofta muslimer som resonerar så. De säger ”jag måste göra gott men allt är ändå i guds händer”. De kan alltså inte finna någon trygghet i att de kan bli frälsta.

Eftersom att de tror att allt sådant är förutbestämt. De har en form av ödestro där allt är utlämnat åt ödet.

Men jag har glada nyheter i kväll. Alla kan bli frälsta och veta med 100% säkerhet att du blir frälst inför Gud.

Så fungerar alla religioner vad de än heter, man tänker att man själv måste göra gott och man måste själv klara av att frälsa sig själv genom vad man gör. Eller att ödet bestämmer.

Många människor går runt och resonerar så. Javisst jag gör lite dåliga saker ibland men jag kompenserar det med att göra gott.

”Javisst jag har lite brister men jag arbetar på dem”. Vägen till frälsning ligger dock inte i våra gärningar eller i våra fullkomlighets projekt.

Detta är inte vägen att bli frälst vilket vi kommer att se, senare av Paulus svar. Varför kan inte gärningar frälsa en människa?

Varför kan man inte bara försöka vara så god man kan och sedan ha de meriterna med sig in i ett liv härefter?

Problemet är att bibeln säger, och detta vet vi nog alla är sant att ”alla människor har syndat”. Det finns ingen som aldrig syndar.

Det är inget som bara upphör, utan även om man försöker göra så gott man kan, så kommer man någonstans på vägen att falla, och så försöker man bättra sig men så faller man igen och igen och igen.

Gud är även helig och rättvis och måste döma all synd. Om du rånar en bank kan du räkna med att bli straffad. Likadant är det med synden. Syndar vi emot Gud kommer han döma oss för vad vi har gjort.

Nu är Guds lagar mycket högre än människans lagar. Det finns säkert folk i detta samhälle som klarar lyda varje lag i hela samhället och vara en laglydig medborgare.

Inför Gud är dock standarden mycket högre än i samhället. Inför Guds krävs perfektion i handling, tankar och i varje ord. Inför Gud är alla syndrare.

Gärningar är alltså inte vägen till frälsning. Vi kommer aldrig nå upp till Guds standard. Vi kommer aldrig nå upp till den perfektion som behövs för att bli accepterad av Gud om man vill gå gärningarnas väg.

Vad måste jag då göra för att bli frälst? Hur kan jag få det rätt ställt med Gud undrar fångvaktaren? Svaret finner vi i Paulus och Silas svar till honom.

Tro på Herren Jesus Kristus så blir du och ditt hus frälst”.

Här finner vi för att bli frälst måste man alltså lägga åt sidan denna tanke att jag kan frälsa mig själv genom att arbeta hårt och göra rätt för mig i samhället.

Man behöver inse sitt behov av omvändelse och man behöver börja tro på Herren Jesus Kristus. Först ser vi här att tro är villkoret för frälsning. Man måste tro.

Vad innebär det att tro ? Innebär det att bara tro att Jesus har funnits?. Eller att tro att Jesus finns idag.? Innebär det enbart att tro att Jesus Kristus har dött en gång i tiden? Vad innebär det att tro?

Tron som bibeln talar om här är inte en tro som handlar enbart om att tro Herren Jesus Kristus fanns. Det handlar inte enbart om att tro att han var en historisk person och att han botade sjuka och dog på ett kors.

Även demonerna tror det och de bävar men de blir inte frälsta. Vad det handlar om här är att man har sitt enda hopp och sin enda förtröstan till Herren Jesus Kristus.

Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. ” (Hebr 11:1)

Tron är alltså en full övertygelse som inte baseras på att man ser något, vilket leder till att man lever hela sitt liv för denna tron och lyder tron..

Ett exempel ur bibeln är Abraham. Han hörde Gud säga till honom att han skulle offra sin son Isak. Samtidigt hade Abraham tidigare fått ett löfte av Gud att han skulle bli far till många folk.

Skulle han nu offra Isak vad skulle då hända med löftet om att bli far till många folk? Ändå valde Abraham att agera i tron. Han gick för att offra Isak men i sista stund så hindrar Gud honom och gav honom ett lamm att offra i stället.

Gud testade hans tro och den var äkta. Han hade löftet framför honom och löftet var en övertygelse en visshet om något han inte såg.

Han kunde inte se att han var far till många folk men likväl var det ett löfte som i dag är uppfyllt.Hans tro var alltså baserad på en fullständig övertygelse.

Men inte bara det. Hans övertygelse ledde också till handling. Han agerade i lydnad till Gud eftersom han var övertygad.

Vi kan också jämföra detta med olika grupper i samhället som lever hela sitt liv i en övertygelse som vi inte håller med om men likväl lever de i den.

Deras tro får dem att agera som de gör eftersom de är övertygade. Vi ser sådana exempel på klimataktivister och djurrättsaktivister.

Det är en sådan tro som Paulus här talar om. En tro som leder till att man lever hela sitt liv för någon och något.

Du behöver tro att det finns bara en enda väg till frälsning och det är inte genom dig själv eller dina egna gärningar och prestationer.

Du behöver tro att det inte fanns många vägar till frälsning utan det finns bara en enda sanning och en enda frälsning.

Att tro innebär att sätta all sin förtröstan på ett löfte om frälsning en förtröstan som är så stark att du inte har någon som helst förtröstan på dig själv och att du själv kan reda ut situation.

 

Vad är det då vi skall tro på?

Vi läser här i texten ”Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst..”

Vad innebär detta? Vem var Jesus?

Vi ser det första ordet här är ordet Herren. Det innebär att Jesus är Gud. Han är härskaren och Guds Son. Han kallas Guds Son eftersom Jesus föddes in på jorden som en människa.

Men han är också Gud, skaparen. Han är Herren. Genom Herren Jesus har allting skapats och är till och allting är skapat till Herren.

Detta är viktigt att förstå finns det finns till exempel Jehovas vittnen där ute som säger att Jesus inte är Gud. De förklarar bort ordet Herren. Men för att bli frälst måste man tro på att Jesus är Herren, Gud.

Sedan finner vi namnet Jesus. Vi måste tro på Jesus för att kunna bli frälsta. Det exkluderar alla andra personer eller så kallade gudar. Det är Jesus som är frälsaren och enbart han som kan frälsa oss.

Människor försöker finna frälsning i mycket. Maria är inte någon frälsare eller medlare utan enbart Jesus är medlaren mellan Gud och människan.

Slutligen finner vi här ordet Kristus. Jesus är Kristus. Det betyder att han var den smorde. Guds smorde. I gamla testamentet smordes kungar med olja för att bli en Kung.

När det talar om att Jesus är Kristus så syftar det på att han är Messias och Guds smorde konung. Inte en kung för denna världen utan konungen över Guds rike.

Det syftar på att Jesus är uppfyllelsen av profetiorna i det gamla testamentet. Jesus skulle vara den som kom för att bygga sitt rike och vara Herren i det riket.

Vad var Jesu uppdrag som Kristus och vad säger profetiorna om Honom?. Jo han kom för att dö för våra synder. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten i från Gud.

Det är våra synder som skiljer oss i från Gud. På grund av synden kan vi inte se Gud utom i skapelsen. Våra ögon blir förblindade och man förstår inte det som har med andliga ting att göra.

Alla har syndat och jag tror ingen människa skulle kunna förneka detta hur mycket man än försöker.Vi alla här inne har någon gång i livet syndat.

Synden är dock ett stort problem för mänskligheten. På grund av den finns alla konflikter och allt elände i denna värld. På grund av den kan du inte få frid med Gud. På grund av synden är du separerad i från Gud.

Gud beskrivs i bibeln som helig och rättfärdig. Det betyder att han måste straffa synden. Någon måste dö för dina synder. Varje gång vi har syndat emot Gud så skulle han som en rättvis domare kunna straffa oss.

Vem skall då kunna frälsa oss i från synden? – Herren Jesus Kristus. Han kom för att dö för människan synd. Han tog all vår synd på ett kors. Där blev han ett med synden.

Det blev fullbordet och människan kan åter komma till Gud. Du kan bli fri i från dina synder och bli återupprättad inför Gud.

Jesus inte bara dog utan han också uppstod ifrån det döda. För att vi skulle kunna få ett nytt liv. Så att Kristus skall kunna leva i oss genom sin Helige Ande.

Detta var budskapet som Paulus gav till denna fångvaktare. ”Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst”.

Löftet gällde inte bara honom utan det gällde även hans hus och det gäller alla människor. Var och en som tror kommer att bli frälst.

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst. 11 För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek, för samme Herre är över alla och rik mot alla dem som åkallar honom. 13 För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. ” (Rom 10:9-13)

Om det är nu tron som frälser vad för roll spelar gärningarna i frälsningen? Ingen alls. Tro är inte en gärning utan det är en tro.

Gärningarna kommer som ett resultat av tron. Man gör goda gärningar eftersom man tror och genom att man tror så visar det sig i ens gärningar.

Var och en som vill bli frälst måste alltså komma till Gud genom att tro på Herren Jesus Kristus.Det är den enda vägen till Gud och den enda som kan frälsa dig..

Man måste tro på vad Jesus har gjort på korset att han dog för våra synder och att han uppstod. Man behöver omvända sig till Gud genom denna väg. Genom trons väg.

Är det så du har kommit till Gud? Min vän om du skall bli frälst måste du tro. Så enkelt är det. Inte svårare än så.

Du behöver inte pina livet ur dig själv genom fastor och allmosor och försöka leva rätt och försöka samla poäng inför Gud.

Du behöver komma trons väg. Du behöver komma den enkla vägen som är så enkel att till och med ett barn kan förstå detta.

Man behöver ödmjuka sig och bli som ett barn för att bli frälst. Man behöver komma med en tro inför honom.

En full förtröstan på att Herren Jesus Kristus är vad som räcker för att frälsa mig. Min vän kom till Jesus Tro på Herren Jesus Kristus och du skall bli frälst.

Hur gick det med fångvaktaren? ‘

Och de talade Herrens ord till honom och till alla dem som var i hans hus. 33 Och samma timme på natten tog han dem till sig och tvättade deras sår. Och han med allt sitt folk lät genast döpa sig. 34 Sedan förde han dem till sitt hem och satte fram mat åt dem och gladde sig över att han med hela sitt hus hade kommit till tro på Gud.  ” (Apg 16:32-35)

 

Fångvaktaren kom till tro och lät döpas och hela hans hus som också hade hört Paulus och Silas ord om frälsning även de kom till tro. De blev alla frälsta och glada.

Min vän i kväll kan du också bli frälst. Om du tror på Herren Jesus Kristus skall du bli frälst i kväll. Det ögonblick du tror blir du frälst.

Vänta inte med att omvända dig till Herren Jesus Kristus. Tänk inte för dig själv att du skall tänka på detta senare eller tro är för de gamla. Utan kom i kväll till Jesus.

Vi vet aldrig hur länge vi lever. Livet kan ta slut när som helst. Vi hör ständigt i samhället och i denna värld om hur livet tar slut för många vid en tidpunkt de inte alls förväntar sig.

Det kan vara en olycka eller en hastig sjukdom eller vad som helst kan hända som gör att livet tar slut och man missar frälsningen.

Låt ingen av er gå här i från i kväll utan att ha blivit frälst. Kom till Jesus. Tro på Herren Jesus Kristus så skall du bli frälst.

Det är inte att du kanske blir frälst, utan det är ett löfte att du skall bli frälst. Frälst i från dina synder och frälst till ett evigt liv med Gud. Är det inte ett underbart löfte? Tag tillvara på detta löfte.

Jag minns den dagen då jag blev frälst. Jag ropade ut till Jesus att han skulle frälsa mig. Jag trodde på vad bibeln säger att han blev begravd för mina synder och att Gud har uppväckt honom i från döden.

Inget tvivel utan en tro som kommer av hjärtat. En sådan tro frälser oss och förvandlar våra liv.Mitt liv blev radikalt förvandlat efter detta. Jag ville bara leva för Jesus resten av mitt liv.

Det är därför jag predikar om Jesus här i kväll. Han kan frälsa dig. Han kan förändra ditt hjärta. Ta bort stenhjärtat och ge dig ett hjärta av kött.

Han kan frälsa den där bittra människan. Den där hatiska människan. Den där människan som är en slav under sina synder.

Just sådana kom Jesus för att frälsa om man kommer till Jesus trons väg och inte genom gärningarnas.

vad ska jag göra för att bli frälst? Då sa de: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst.