Ytterligare problem med moderna biblar

Jag har tidigare skrivit om Varför du skall använda reformationsbibeln

Här följer ytterligare ett problem du eliminerar genom att använda reformationsbibeln.

Herren Guds Ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2 att förkunna ett nådens år från Herren ” (Jes 61:1-2, SFB)

Det finns ytterligare ett problem med folkbibeln och andra moderna översättningar. När vi läser denna profetia i Jesaja så har vi här hur den är återgiven.

När denna profetia läses av Jesus i Luk 4:18 så saknas denna meningen ” att förbinda dem som har förkrossade hjärtan” Att hela de med förkrossade hjärtan saknas alltså när Jesus citerar versen i Jesaja. Hur kommer det sig? Läste Jesus fel?.

Titta vad det står i folkbibeln ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.  Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren. ” (Luk 4:18, SFB)

Ser du? Den meningen saknas. Eftersom den saknas så finns det liberala som säger att Jesus läste fel och du kan inte riktigt lita på Guds ord. De som försvarar moderna biblar brukar då hävda att Jesus enbart gjorde en parafras och en sammanfattning när Han läste ur Jesaja. Problemet med detta är att Jesus LÄSTE ur profeten Jesaja.

Detta problem elimineras fullständigt om du använder King James Version, reformationsbibeln eller Karl XII kyrkbibel för där finns den meningen som saknas nämligen med.

I reformationsbibeln läser vi. ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet, 19 och till att predika Herrens behagliga år. ” (Luk 4:18)

Ser du? Här finns det med. ” att hela dem som har förkrossade hjärtan”. Det som finns med i Jesaja finns också med i reformationsbibeln.

Jesus citerade därför inte fel. Skaffa en icke korrupt bibel så löser det många problem för dig själv och för andra. Skaffa en reformationsbibel.