Varför använda reformationsbibeln?

Artikel av Josef Löwdin

Ändå sedan jag blev frälst och en pånyttfödd bibelälskande man så har jag alltid hållit mig till folkbibeln. Den kom ut år 1996 och jag blev frälst år 1999.

På senare tid har det kommit en ”ny” bibel som kallas reformationsbibeln. Den är inte ny utan den är baserad på Karl 12e översättningen. Alltså den är urgammal.

När den kom fick jag ständigt höra att man skulle hålla sig borta i från den. ”De som sprider den sprider förtal och lögner och missvisande information” fick jag höra. Jag brydde mig därför inte om den.

Tills år 2018 då jag skulle predika Herrens bön. Jag har alltid vuxit upp med bönen och kan den i huvudet.

Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himlen så ock på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder. Inledd oss icke i frestelse utan fräls oss i från ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evigheternas evighet. Amen.”

Sådan är bönen i alla de gamla biblarna och genom kyrkans historia ändå fram tills slutet på 1800- talet. När jag skulle predika igenom denna bön och öppnade min folkbibel för att förbereda predikan upptäckte jag att bönen inte är komplett i Matt 6:9-13 utan avslutet ”Ty riket är ditt och makten och härligheten i evigheternas evighet. Amen”. Saknades. Jag gick då till Luk 11:1-4 för att citera avslutet därifrån. Jag fann den inte och där var inte ens bönen komplett. Med Folkbibeln finns alltså inte denna kompletta bönen återgiven någonstans alls. 

Jag bestämde mig då för att börja gräva i detta och gick till den tidiga kyrkan och den icke bibliska skriften Didache som är i från sent 100-tal. I den finner vi ”för makten och äran är din, för alltid.”. Även om didaches avslutning inte är komplett så visar det att folkbibelns avslut inte är så trolig. Varifrån skulle de får det avslutet annars? De tidiga kristna kan då omöjligt ha använt den bibeln som idag är folkbibeln! Jag kollade då i en reformationsbibel på nätet och fanns denna hela avslutning . ”Ty riket är ditt och makten och härligheten i evigheternas evighet. Amen”

Jag började då vara lite mer vaksam i vad jag läste i min folkbibeln och argumentet jag ständigt hört att ”reformationsbiblens grundtext är i från 900 talet” kunde ju inte vara sant eftersom delar av bönen fanns ju med i didache redan innan 200 talet!.

Jag började upptäcka grej efter grej som var rent motsägelsefulla i folkbibeln. Ett exempel var Markus 1:2-3 där vi läser följande :

Så står det skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. 3 En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! ”.

Vid en första anblick verkar inget konstigt med detta. Men om man kollar upp vart i från dessa citat av ”profeten Jesaja” är tagna i från så upptäcker du att bara det ena citatet är i från Jesaja men det andra är i från Malaki. Det skulle då innebära att vi har ett rent fel här. Skulle bibeln som är Guds ofelbara ord innehålla ett fel?  Om man håller sig till Folkbibeln så hittar du sådana här fel.

Detta har dock inget med folkbibeln i sig att göra, utan det har med den grekiska grundtexten. Folkbibeln baseras på minoritetstexterna , alltså en grundtext som var i minoritet i den tidiga kyrkan och sedan lades åt sidan helt och kom inte tillbaka igen förens vid slutet av 1800-talet.. Medans reformationsbibeln baseras på majoritetstexterna i från byzantine. Vilket innebar 90% av alla grundtexter, och den användes hela vägen i den tidiga kyrkan tills slutet av 1800 talet då man började sluta med den och hävda ”nya fynd”

När folk börjar hävda nya fynd vad man egentligen säger är följande : ”Gud har inte bevarat sitt ord i 1900 år”.  En annan sak man säger indirekt är att bibeln ändras hela tiden vid nya fynd. Vad man säger är att vi inte kan lita på att det vi läser idag i morgon kanske inte skall vara med.

Men baserar man på denna minoritetstext som i dag används blir alltså Markus 1:2-3 ett rent fel för det är två profeter som citeras och inte bara Jesaja. Gud kan inte säga fel eller ha fel.

Reformationsbibeln dock och den så kallade majoritetstexten som även Karl 12 bibeln baserar på har inte detta problemet utan där läser vi : Som det står skrivet hos profeterna. Det blir en fundamental skillnad här för det är helt korrekt att säga ”hos profeterna”. För det syftar på Jesaja och Malaki.

Ögonen började gå upp för mig mer och mer att det är majoritetstexten och bland annat reformationsbibeln vi skall använda för det finns saker som rent av saknas i den grundtext folkbibeln använder och rena motsägelser som enkelt försvinner med reformationsbibeln.

Detta är bara en del av allt som skiljer och jag hävdar inte att översättningen av reformationsbibeln är felfri i sig. Jag har en del synpunkter på hur en del har översatts men den grekiska grundtexten som används är den korrekta, och den nyare (som folkbibeln, nuBiblen, bibel 2000 etc översätts ifrån) som baseras på så kallade nya fynd är en förfalskning och en korruption som givetvis satan vår fiende till sanningen ligger bakom..

Med det sagt menar jag inte att man alls inte kan använda Folkbibeln, nuBibeln och dylikt. Jag hänvisar till dem fortfarande ibland vid predikningar i passager där jag tycker deras översättning är bättre men där grundtexten är den samma.

I passager där grundtexterna skiljer sig åt skall man alltid använda reformationsbibeln, karl 12e. King James eller liknande. Jag vill dock varna för att det är bäst för de som inte vet var sakerna skiljer sig att inte använda de moderna biblarna utan använda reformationsbibeln som grund.

En annan sak de som använder minoritetstexten (folkbibeln eller andra moderna biblar) brukar ofta hamna i följande påstående. ”Markus 16:9-20 samt John 8:1-11 skall egentligen inte vara med i bibeln”. Vilket de som använder reformationsbibeln aldrig behöver betvivla. Vi har flera framstående teologer som hävdar detta. James White har sagt att han aldrig skulle predika i från John 8:1-11 då han inte anser det skall vara med i bibeln. D.A Carson anser även han att John 8:1-11 inte skall vara med i bibeln.

ESV Study Bible gör allt för att få bort Joh 8 1-11 genom att först med stora bokstäver hävda att det inte fanns med i äldre manuskript för att sedan i en kommentar hävda att det inte alls skall vara med i bibeln.

Nu finns stycket med i bibeln och anser man att det inte skall vara med, vad man då säger är följande : ”Gud har inte bevarat sitt ord i 1900 år”. Många moderna biblar sätter det som en not längst ner i bibeln att detta stycke inte skall vara med egentligen, även Markus 16:9-20 likaså. Men det är inte sant stycket i Johannes skall vara med.Augustinus på sin tid vittnade om att folk försökte få bort det stycket ur bibeln.

Mycket av dagens attacker på ordet kommer i från liberalteologin och även många som vill vara trogna ordet har lurats med i den vågen. Använd därför reformationsbibeln.

Det finns läromässiga skillnader.  Lyssna inte på de som säger att ingen lära skiljer. Det är bara att läsa Matt 17:21 så saknas den helt i folkbibeln men i Markus 9:29 finns den med men där saknas ordet ”fasta”. Korrekt skall vara som vi läser i reformationsbibeln :

Men detta slag går inte ut, annat än genom bön och fasta.”.

Ingen kan hävda att detta inte påverkar teologin för det gör det. Om någon brottas med något i livet och enbart bön inte hjälper för att sätta dig fri så behövs det ibland också fasta.

Ett annat ställe som påverkar teologiskt är Rom 8:1. Vi läser följande i reformationsbibeln :

Rom 8:1: ”Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden.”

Orden på slutet ”som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden” finns inte med i minoritetstexterna. Dem finns med i majoritetstexterna. I min folkbibel finns in ens en not om att orden existerar.

”hur svårt är det inte för dem som förtröstar på rikedomar, att komma in i Guds rike!” – Mark 10:24

Utan orden ”dem som förtröstar på rikedomar” kan ens teologi gå helt snett och hamna i någon form av sälja allt du äger för att bli frälst teologi.. Jag hörde en predikan i somras av en Pastor i från texten. Han spenderade tio minuter att förklara att det handlar om att inte förtrösta på sina rikedomar. Hade han haft en riktig bibel hade det varit hur tydligt som helst för honom.

Använd därför reformationsbibeln på svenska eller King James version på engelska. Om du vill ha gammalsvenska så använd Karl 12e bibel. 

Min fru kommer i från Filippinerna. När jag besöker Baptist församlingar där är det helt annorlunda än i Sverige. Två av Tre som jag har besökt använder King James Version bibel. Man förstår detta på ett annat sätt där nere.

Köp din reformationsbibel här   eller läs den online här

En reaktion på ”Varför använda reformationsbibeln?

Kommentarer inaktiverade.