Tio olika orsaker till varför vi får lida (1 Petr 4:12-19)

Predikan av Josef Löwdin

22/12-2019, Göteborg

Länk till ljudfil

12. Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt. 13. Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. Med hänsyn till dem smädas han, men med hänsyn till er förhärligas han. 15. Men ingen av er ska lida som en mördare eller tjuv eller en förbrytare eller som en som blandar sig i andras angelägenheter. 16. Men om någon får lida som en kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för den sakens skull. 17. För tiden är inne att domen ska börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, var ska då den ogudaktige och syndaren hamna? 19. Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott. ” (1 Petr 4:12-19)

Varför måste vi lida? Kan man inte bara leva här i världen utan att behöva lida? En man jag mötte i Nordstan när jag delade ut traktater ansåg att han inte hade några som helst skyldigheter inför Gud.

Däremot ansåg han att Gud hade skyldigheter emot honom och ta bort lidandet han fick genomgå i sitt ben år ut och år in.

Sanningen är den att oavsett om vi är troende eller inte, får vi alla lida här i världen. Ingen av oss undgår det. Men som en troende kommer vi få genomgå andra typer av lidanden som icke troende inte går igenom.

Lidanden är inget vi behöver skämmas över utan skall vara något som är fullt normalt för varje Kristen.

Vi skall kolla på lite olika orsaker till lidanden jag kommer att ta upp tio olika orsaker och tre av dem finns i dagens text.

Först tänkte jag bara kommentera två versar i texten :

För tiden är inne att domen ska börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, var ska då den ogudaktige och syndaren hamna? (vers 17-18)

Gud har sina vägar och sitt sätt att agera. Om vi läser vårt gamla testamente så började alltid först domen i Guds hus.

Vi finner i Hesekiel 9:6-7 följande :  Till de andra hörde jag honom säga: ”Följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande! 6 Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men rör ingen som har korset på sig. Börja vid min helgedom” Då började de med de äldste som stod framför tempelhuset. 7 Han sade till dem: ”Orena tempelbyggnaden och fyll förgårdarna med slagna. Dra ut!” Och de drog ut och slog folket i staden.

Domen inte bara började i Israel utan den började i Guds helgedom. När sedan domen var klar över Guds hus och Guds folk Israel så vände Gud sig till hednafolken.

Vad detta handlar om i relation till lidande är att Petrus skriver mest troligen här till judar och en tid av lidande skulle drabba Jerusalem och Israel år 70 när templet föll och Israel jämnades med marken. Men först skulle domen börja med judarna för att sedan gå över till att komma över resten av världen. Petrus refererar alltså till en historisk händelse som låg nära inpå dem.

Denna synen håller många bibelkommentatorer, men andra håller en annan syn som jag tycker passar bättre in här.

När Petrus talar om Guds dom här så handlar det inte om en bestraffning, utan mera att Gud tillåter lidandet att ske i Guds hus först, innan Han senare skall döma dem som orsakar ens lidande.

Men det handlar också om att Gud först agerar i sin församling innan han agerar i samhället.

Vi ser detta så tydligt om och om igen genom historien.

Vi finner till exempel hur kristendomen har påverkat hela nationer. Nu finns det ju dem som med svärdet har tvingat på kristendomen, och det skall man inte göra och det är inte det jag talar om.

Men vi kan ta England och Sverige som exempel. Helt onekligen har länderna fått se framgång efter att kristendomen har kommit in i länderna.

När Gud verkade mäktigt i folkens själar så har den kristna moralen och värderingarna kommit upp på politisk nivå och förändrat ett land på djupet.

Sverige idag är inte som det var på 1700 talet på grund av de folkväckelser vi har haft. Men när kyrkan börjar falla och domen sker i Guds hus först så kommer det även att påverka samhället.

Vi ser detta ske i Sverige. Vi ser ett land i förfall som mer och mer smulas sönder och det har börjat i kyrkorna. Det som skulle vara världens ljus har slutat att vara en sanningen pelare och därför förfaller också samhället.

Det finns många samhällskritiska röster där ute som ser förfallet i samhället men du hör de aldrig tala om det egentliga problemet att Guds folk måste gå tillbaka till Gud.

Du hör de aldrig säga att svensken måste söka Herren för det är den enda vägen framåt. Så är det domen börjar alltid i Guds hus.

När Guds folk vägrar omvända sig i från sin falska väg vad sker då? Jo uppenbarelseboken gör det tydligt för oss att Guds flyttar på ljusstaken. När den är borta så blir förfallet bara värre och värre och domen sker.

Domen som börjar i Guds hus och den sker genom att Gud utlämnar oss åt våra egna vägar och det sprider sig sedan ut i samhället och där blir det ännu värre än vad det blir i en kyrka.

Om den rättfärdige men nöd och näppe blir frälst genom alla lidanden han får gå igenom. Hur skall det det gå för de som inte har Jesus. Det är ute med dem helt klart. Det finns inget hopp för dem om inte en omvändelse sker..

Låt oss nu börja titta på olika orsaker till att vi får lida. De tre första finner vi i dagens text.

Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt.” (vers 12).

 1. Den troende måste lida för att hans tro skall prövas.

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud säger skriften och därför kommer vår tro att få gå igenom eld för att stärkas och prövas.

Klarar man att gå igenom eld så är det en äkta stark tro som aldrig kommer att försvinna. Då är det en sann tro och en sådan tro som behagar Gud.

Det var inte så länge sedan ett kändare namn inom den evangeliska rörelsen som har skrivit flertalet böcker gick ut publikt och sade att han inte längre vill kalla sig en troende.

Allt detta kom direkt efter en period då han hade genomgått många svårigheter och lidanden i livet.

Jesus sade till oss att detta kommer att ske, när han talade om liknelsen om de fyra jordmånarna.

Det ordet som föll på stenig mark hade ingen rot i sig. Så fort det kom lite lidanden så höll personen bort i från sin bekännelse.

Gud låter oss alltså genomgå olika prövningar av olika slag för en äkta tro måste klara av att gå igenom eld utan att förstöras.

Gud kommer sända lidanden och prövningar av olika slag för att vi skall leva av tro och bli styrka i vår tro. Vi skall inte förundras över detta eller se det som något ovanligt utan det är något som måste ske och som vi inte kommer undan. Det är dock för vårat eget bästa eftersom det styrker en äkta tro och skalar bort en falsk tro.

Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er.” (vers 13-14)

 1. Den troende får lida på grund av förföljelse.

Temat i hela det första Petrusbrevet är lidande på grund av att man är en Jesu efterföljare. Den stunden man blir en troende kommer man att få lida förföljelse. Det är för att man har nya fiender som man inte tidigare hade innan man var en troende.

Man befinner sig nu på Guds territorier och man får djävulen som sin fiende som gör allt för att få oss på fall. Vi har människor som tidigare inte sade något om oss, som nu kan börja förfölja oss på grund av vår tro.

Vi har köttet och frestelserna som ständigt förföljer oss och vill få oss på fall. Min vän som en kristen förvänta dig inte en enkelt väg in i himmelriket. Förvänta dig en smal väg med många faror och sidovägar som fienden vill få in dig på.

Förvänta dig att bli hånad och föraktad eftersom du tillhör Kristus. Ibland behöver man inte ens säga att man är en kristen det kommer emot dig ändå.

Jag minns en gång jag stod och delade traktater och jag gav till en tjej som gick förbi. Hon läste inte ens traktatet utan tog det och slog det på min arm.

Han var arg på mig bara för att jag delade kristna traktater utan att hon ens hade läst eller jag hade sagt ett enda ord.

Men ingen av er ska lida som en mördare eller tjuv eller en förbrytare eller som en som blandar sig i andras angelägenheter.” (vers 15)

 1. De troende får lida på grund av att man syndar och Gud fostrar oss.

Petrus vill inte att någon av oss skall få lida på grund av att vi syndar. Om du stjäl så kommer du att få lida. Om du t.e.x fifflar med skatten så kommer du troligen att åka dit, än värre det kan komma till kännedom för alla du känner och på grund av detta kan man få lida.

Kung David var en man efter Guds hjärta men han begick ett mord som han aldrig skulle ha begått.

Det hela var resultatet av att han hade begått ett äktenskapsbrott och varit med en annan mans hustru.

När han sedan försökte dölja sitt äktenskapsbrott så mördade han kallblodigt Batsebas man så att han själv kunde gifta sig med henne.

Denna synd förlåt Gud när David omvände sig men konsekvensen av dess synd blev oerhörd.

Han fick lida på grund av att han var en mördare.

Först dog ett av hans barn. Sedan blev en av hans flickor våldtagen. Efter det började hans söner mörda varandra. För att sedan skulle Absalom en av hans söner göra uppror emot David.

För att slutligen skulle Davids rike bli delat i två delar. Davids mord kostade honom oerhört. Han fick lida på grund av sin synd.

Många idag får lida på grund av sina synder och lidandet upphör aldrig. Det upphörde inte för David. Han var frälst absolut. Han var en man efter Guds hjärta men synden förstörde hela hans liv.

Likadant är det idag när folk begår äktenskapsbrott eller andra synder så kan man få lida resten av livet på grund av detta. Bekänner man det inför Herren blir man förlåten men konsekvenserna brukar finnas kvar.

Hur mycket gudsfruktan borde inte denna vetskap ge till oss? Hur mycket borde vi inte fly undan synden när vi vet vad den kan göra med oss?

Sedan har vi annat lidande som kommer drabbar oss, som vi inte finner i dagens text men låt mig lista upp dem alla.

 1. Lidande på grund av att vi lever i en fallen värld.

18. För jag menar att denna tidens lidanden inte är värda att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras i oss. 19. För med brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse. 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan på grund av honom som lade den därunder med en förhoppning, 21. att också skapelsen en gång ska bli befriad från förgängelsens slaveri till Guds barns härliga frihet. 22. För vi vet att hela skapelsen tillsammans suckar och våndas ända till nu. 23. Och inte bara den, utan också vi själva, som har Andens förstlingsfrukt, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. ” (Rom 8:18-23)

Denna världen är fallen på grund av människans synd och på grund av det får människor lida. Själva skapelsen själv längtar efter att få bli befriad.

Vi alla kan drabbas av katastrofer och sjukdomar på grund av detta. Allt lidande är inte på grund av en personlig synd man har begått.

Denna värld är lagd under en förbannelse sedan Adams och Eva synd. Gud förbannade den, och den kommer vara förbannad tills världens undergång.

Människan får helt enkelt så vad man har skördat. Vi sådde synd och nu får vi tillbaka lidande på grund av det vi och våra förfäder har gjort.

Du kan jämföra detta med att om du alltid äter Godis så kommer dina tänder att förstöras och ibland även roten på tanden och det gör ont.

Människan sår ondska i denna världen och får skörda lidanden. Detta drabbar även de troende som lever i denna världen. När Eva syndade så sade Gud att kvinnans smärta skall vara svår när de föder barn. Alla kvinnor drabbas av detta på grund av att världen är förbannad.

  1. Lidande för att vi skall växa andligen

Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2. Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till denna nåd

som vi står i, och vi gläder* oss i hoppet om Guds härlighet. 3. Och inte bara det, utan vi gläder* oss också i lidandet, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4. och tålamod erfarenhet och erfarenhet hopp. 5. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som är given till oss.” – (Rom 5:1-5)

Här läser vi att i vers tre att lidandet ger oss tålamod och sedan ger det oss erfarenhet. Ibland förstår vi inte varför vi får lida.

Det ger oss uthållighet och det som krävs för att kunna vara effektiv i Guds rike. Det ger oss också en erfarenhet så att nästa gång vi får lida har vi redan gått igenom detta förut och vi vet att Herren kommer ta oss igenom det hela.

Tålamodet framförallt är viktigt det är något Gud arbetar in i våra liv genom att vi får lida. Genom svårigheter blir vi mer tålmodiga med andra människor och mer uthålliga i arbetet för Herren.

En del får gå igenom svåra sjukdomar och det gör att deras karaktär förändras och de blir allt mer tålmodiga då de blir vana vid lidandet.

  1. Vi får lida så att vi senare kan hjälpa andra.

3. Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4. som tröstar oss i all vår nöd*, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd ” – (2 Kor 1:3-4)

Ibland får vi lida så att vi senare kan hjälpa andra i livet som får gå igenom svårigheter. Jag har fått erfara det flera gånger att saker man själv har fått gå igenom kan man använda för att uppmuntra andra.

Gud låter oss alltså få gå igenom allt möjligt för att senare det skall kunna vara till nytta för andra.

  1. De troende får lida så att vi inte skall förtrösta på oss själva

8. För vi vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga om den nöd som vi fick utstå i Asien. Vi blev så nedtyngda långt över vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet. 9. Ja, vi hade inom oss själva fällt dödsdomen över oss, för att vi inte skulle förtrösta på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda, 10. han som har räddat och räddar oss ur en sådan dödsnöd” – (2 Kor 1:8-10)

Ibland får man gå igenom svåra saker så att vi skall ha vår förtröstan helt på Herren. Detta är en regel i allt det kristna livet.

När vi evangeliserar, när man planterar en församling och när man bedriver mission av olik slag så är A och O att man helt förtröstar på Herren och hans löften. Därför låter Han oss gå igenom lidanden för att vi skall ha vår fulla förtröstan på Honom.

I Paulus fall blev det så extremt att han till och med trodde han skulle dö när han var ute på missionsfältet, han säger att detta skedde för att de helt skulle förtrösta på Herren som håller oss i livet.

   1. Vi får lida för att vi skall hållas ödmjuka

7.Och för att jag inte skulle förhäva mig över de utomordentligt höga uppenbarelserna, fick jag en törntagg* i köttet, en Satans ängel som ska slå mig, för att jag inte ska förhäva mig. 8. Angående denna bad jag till Herren tre gånger att den skulle vika ifrån mig. 9. Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10. Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelser, i svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark” – (2 Kor 12:7-10)

Det är debatterat vad denna törntagg var för något, men texten säger till oss vad det är det var något som kom emot Paulus och som Gud tillät och inte tog bort för att det skulle hålla honom ödmjuk. Det var hån och förakt, svagheter, förföljelser och nöd.

Det var för att hålla Paulus svag så att han inte skulle förhäva sig. En människa som har det bra på livets alla områden kommer att förhäva sig för man kan berömma sig av det ena eller det andra.

”Jag har så bra hälsa eftersom jag motionerar och äter rätt” Kan en del hävda. ”Jag har ett bra jobb eftersom jag är så bra kan andra hävda”.

Gud vill dock att vi skall vara ödmjuka och inse att allt vi har är enbart på grund av Gud och Gud kan sända saker i vår våg för att hålla oss svaga på olika sätt så att all vår berömmelse skall ske av Kristus.

Ödmjukhetens väg är bibelns väg. En människa kan inte sitta på höga hästar och ha en hög syn på sig själv. En människa måste vara ödmjukad för att Kristi kraft skall kunna vila över en.

Paulus kunde därför vara vid gott mod när han fick gå igenom nöd och förföljelser. Så är det med oss hur mycket motstånd får man inte möta som en kristen när man följer honom?

Gud kommer låta det finnas en törntagg där i form av motstånd för att vi skall vara ödmjuka. Paulus hade kopparsmeden Alexander som ställde till det för honom och ”hade gjort honom mycket ont”.

Det var en del av hans törntagg. Människor som går emot och förföljer och gör livet surt för dig.

Det kan vara sådana som ger dig sömnlösa nätter eller andra saker som folk kommer emot dig med. Allt detta tillåts av Gud för att hålla oss ödmjuka.

9).Vi får lida på grund av djävulens attacker emot oss

Herren sade till Åklagaren: ”Lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet fastän du uppeggade mig mot honom för att förgöra honom utan skäl.”

4 Åklagaren svarade Herren: ”Hud för hud. Allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. 5 Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.” 6 Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, han är i din hand. Men du måste skona hans liv.” – (Job 2:3-6)

Job blev attackerad av Djävulen eller åklagaren som han liknas vid i detta skriftställe. Det är viktigt att notera att djävulen kunde inte härja fritt utan behövde först tillåtelse i från Gud innan han kunde attackera Job och det fanns även en begränsning.

Djävulen fick inte ta Jobs liv utan var tvungen att låta honom leva.

Det Job fick gå igenom var inga trevliga saker. Först förlorade han sin boskap och allt han ägde. Sedan dog hans barn och slutligen blev han allvarligt sjuk.

Men i allt detta syndade inte Job. Djävulen attackerar oss på olika sätt men även det är under Guds kontroll.

Gud hade ett syfte med att han tillät djävulen attackera Job. Hela syftet var att Job skulle lära känna Gud bättre.

 1. Vi får lida för att genomföra Guds syften

Och när han gick vidare, såg han en man som var född blind. 2. Och hans lärjungar frågade honom och sa: Rabbi, vem syndade, denne eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? 3. Jesus svarade: Varken denne eller hans föräldrar har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.” – (John 9:1-3)

Denna blind födda mans lidande hade inget att göra med synden. Utan hela syftet med lidandet var att han skulle bli botad och Gud skulle visa sina gärningar igenom det hela.

Ibland kan en troende få lida för att Gud senare skall visa sin makt genom att göra ett mirakel.

Vi kan inte alltid veta fullt ut orsaken till att vi får lida det kan vara någon av dessa orsaker.

Om vi har syndat tror jag nog vi vet när vi får lida för det men annars vet vi inte alltid förens efteråt.

Får vi lida behöver vi inte grubbla allt för mycket över det hela utan istället agera som Petrus säger till oss i detta brevet på flertalet ställen.

Vers 13-14 om vi läser dem igen säger till oss ”Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er.”

Attityden vi skall ha är att glädja oss när vi får lida, men det är ofta något vårat kött inte vill göra. Den fallna människan vill klaga över sitt lidande men om vi lider för rätt saker på grund av förföljelse eller annat som inte beror på att vi har syndat så skall vi glädja oss.

Jag minns en gång en kvinna när vi satt några troende tillsammans och pratade om detta med lidande och glädje så kommenterade denna kvinnan ”Ni är inte kloka skall jag vara glad över lidande?”

Men det är ju precis vad bibeln lär oss. Mina bröder gläd er om ni får bära Kristi lidande säger skriften. Det är inget att vara ledsen över om folk hånar och föraktar dig.

Snarare borde det vara tvärtom. Om du är populär och aldrig får något motstånd för din tro så säger Jesus till dig ”Ve dig när alla talar väl om dig” (Luk 6:24)

Vi skall inte bara glädja oss utan vers 19 säger till oss ”Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott. ”

När vi lider, för att vi gör det som är rätt. Gör goda gärningar emot vår nästa, predikar evangeliet eller står upp för sanningen så skall vi anförtro våra själar åt Herren. Alltså vi lider för Herren.

Vi lider inte på grund av dumhet utan på grund av det goda. Vi skall även fortsätta att göra det goda och inte sluta bara för att man får lida.

Jag läste om en man i Kina där det har varit mycket förföljelse emot kristna som hade blivit tillfångatagen för sin tro.

När de kom till honom och ville att han skulle förneka tron så gjorde han det eftersom han inte ville lida.

Det är vad Jesus har sagt till oss att när lidandet kommer så kommer många på fall. Men de som inte kommer på fall kommer bära mycket frukt.

Min vän ge aldrig upp. Håll ut i lidandet. Oavsett vilket lidande du får gå igenom så fortsätt att göra gott.

Det är lätt att bli missmodig i en tid som denna när man står upp för sanningen. Folk kommer att gå emot dig eftersom sanningen har många fiender.

Jag kan garantera dig att om du predikar urvattnat i vår tid och aldrig säger någon sanning till någon så kommer du få många vänner. Men så fort du står upp för vad bibeln säger är sant så kommer vägen att bli smal och folk kommer att se snett på dig.

Men vi får inte böja vår nacke inför det obehagliga utan behöver be om Herrens kraft att genomgå lidandet.