Överge inte sammankomsterna

” Låt oss inte överge våra sammankomster*, som somliga brukar göra, ” – Hebr 10:25

I dagens elektroniska tid finns en trend som inte är bibliskt alls och det är en form an internet kyrka och internet gemenskap.

En sådan gemenskap är inte alls biblisk för bibeln talar ibland om de troendes gemenskap. Gemenskap i bibeln handlar om andlig gemenskap där man tillber Gud tillsammans.

Ordet för sammankomst i grekiskan syftar just på det. Det är ingen sann biblisk sammankomst om det inte handlar om att tillbe Gud. Att gå och fika eller grilla tillsammans är ingen biblisk sammankomst. Att chatta över internet eller vara med i någon internet grupp är ingen biblisk sammankomst. Jag fruktar att många överger de sanna sammankomsterna idag.

Inte bara det där ute på internet finns många som framstår som hjältar på internet. De har stora följarskaror och uttrycker fritt sina åsikter. Men när det gäller sammankomst. Eller att vara aktiv i en lokal församling genom att tjäna där eller att komma på ett bönemöte eller att gå ut på stan och evangelisera som är engagemanget lika med noll.

Låt oss därför inte överge de sanna bibliska sammankomsterna där man tillber Herren tillsammans och arbetar för Guds rike tillsammans som en lokal församling.