Villfarelsen att dopet är frälsande. (1 Petr 3:18-22)

Predikan av Josef Löwdin

10/11-2019, Göteborg

Länk till predikan

Under reformationen så reformerades evangeliet och man skiljde sig i från Rom. Dock så fanns en del saker kvar i från Rom som inte reformerades av Luther. Jag tänker på hans syn på barndopet och hur dopet är frälsande.

Detta är den katolska kyrkans lära att dopet frälser dig. Att du blir pånyttfödd genom dopet.

Än i dag har många kvar denna synen och denna syn är en villolära som man inte skall tiga om utan predika emot med full kraft.

Jag tror absolut att även om man är barndöpt så är en del sant frälsta eftersom de inte vet bättre. Men inte på grund av deras dop utan på grund av att de satt sin tro på evangeliet och fått sina hjärtan förvandlade.

Däremot är jag övertygad att det finns nog ingen religiös lära som går under namnet kristendom som skickar fler människor till det eviga fördärvet än just barndopsläran.

Det lurar många att tro att bara för att de är döpta som barn och tar sakramenten så är de frälsta.

Detta är en mänsklig tradition som går långt tillbaka i kyrkans historia som reformatorerna inte bröt med.

Det är inte bara en del barndöpare som tror att dopet är frälsande utan det finns även folk som förespråkar att dopet frälser oss men som samtidigt förespråkar ett vuxen dop.

Den populära Danske karismatiska förkunnaren Torben Söndergaard har denna falska syn att vuxen dopet är ett steg i frälsningen och att man blir född på nytt genom dopet.

En luthersk präst sade följande om en predikan som höll en annan syn på omvändelsen än vad denna lutheran höll.

Jag fann denna kommentar på youtube som en kommentar till en predikan och jag vet mycket väl vem denna lutherska prästen är. Jag citerar:

Ni [Baptister] får nog vara lite försiktiga med hur ni uttrycker er. Att säga att Gud inte frälser genom dopets vatten är ju att vända sig emot vad Gud i bibeltexten 1 Petr :21 säger ordagrant.”

Man kan tänka. Kanske denna lutherska präst uttrycker sig lite slarvigt. Men jag tror inte alls så är fallet för jag skall nu citera vad Martin Luther själv undervisade i detta ämne så får vi detta tydligt framför oss.

[Läs ur Luthers stora katekes sidan 140-141]

24] Fatta därför saken helt enfaldigt så, att dopets kraft, uppgift, gagn, frukt och ändamål är att saliggöra. Ty man döper ingen därför, att han skall bliva en furste, utan, såsom orden lyda, för att han skall bliva salig.

Man kan ju undra här vad Luther menar med ordet salig? Menar han bli glad och lycklig eller vad menar han? Han gör det väldigt tydligt för oss att han pratar om att bli frälst om vi läer vidare.

[25] Men att bliva salig betyder, såsom vi veta, ingenting annat än att, förlossad från synder, död och djävul, komma i Kristi rike och evigt leva med honom. 26] Här ser du återigen, huru dyrt och högt dopet bör skattas, då vi därigenom vinna en sådan outsäglig skatt. Detta borde väl också visa, att det icke kan rätt och slätt vara fråga om blott vatten, ty blott vatten kunde icke verka sådant. Men ordet och det ovan framhållna, att Guds namn är däri, hava denna verkan. 

27] Men varest Guds namn är, där måste också liv och salighet vara, så att det med rätta må kallas ett gudomligt, saligt, fruktbart och nåderikt vatten. Ty genom ordet få dopet kraft att bliva ett bad till ny födelse, såsom Paulus benämner det i Tit. 3:5.

28] Men då våra små vismän, de moderna andarna, förebära, att tron allena gör salig, gärningarna åter och yttre ting därvid intet ha att betyda, så svara vi, att visserligen intet annat än tron uträttar något i oss, såsom vi ännu ytterligare skola höra. 29] Det vilja dessa blinda ledare icke inse, att tron måste hava någonting, som den tror, d.v.s. ett stöd att hålla sig till och ett fotfäste och en grund att stå på. Så håller sig tron till vattnet och tror, att dopet, vari är idel salighet och liv, har sin kraft icke – såsom redan tillräckligt är sagt – genom vattnet, utan därigenom att vattnet har blivit ett med Guds ord och stiftelse och därigenom att hans namn är därmed förenat. Om jag nu tror detta, vad gäller då min tro annat än Gud, såsom den som har infört och planterat sitt ord i dopet och framställer för oss detta utvärtes ting såsom medel att vinna den skatt, varom vi talat?”

Det finns ingen som helst tvekan när vi läser detta och det kan inte på något sätt misstolkas att Luther trodde verkligen att en dopet är vad som frälser dig och ger dig en plats i himlen om det kopplas till ordet..

Många idag lever med denna föreställning. Jag pratade med en man som är ortodox som menade att man måste snabbt döpa en bebis eftersom de är syndare och kan dö när de är spädbarn. Man måste därför snabbt döpa dem så de blir frälsta.

Vi skall därför idag ta upp denna bibeltext som hänvisas så ofta till av barndöpare och kolla på den i relation till frälsningen. Förstår vi denna text så förstår vi även (Tit 3:5) samt andra texter som verkar koppla dopet till frälsningen och som Luther hänvisar till.

  1. För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden, 19. i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset, . 20. de som en gång i tiden var olydiga*, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten. 21. Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet, utan en bön till Gud om ett gott samvete, genom Jesu Kristi uppståndelse, 22. han som är på Guds högra sida sedan han har stigit upp till himlen. Änglar, väldigheter och makter har blivit lagda under honom.

Luther trodde att du blir frälst genom Tron allena genom Kristus Allena. Här håller jag med, men hans syn om dopet motsäger fullständigt detta.

Problemet han gjorde och många gör idag är att man tar inte dessa stora sanningarna och börjar tolka därifrån.

Man tar inte skriftens tydliga läror och börjar därifrån utan man tar någon vers här och där och tolkar dem utan att tänka på vad bibeln lär på andra ställen,

Mycket av dagens eskatologi hamnar snett för man inte tillämpar denna princip. Man tar de tydliga sakerna och tolkar därifrån utan man finner tusen år i en enda vers och börjar genast tolka in ett tusenårsrike där.

Istället för att utgå i från Jesu undervisning och Apostlarnas lära i frågan som inte ger något som helst rum för något tusenårsrike.

På samma sätt går barndöparna helt snett. Man utgår inte i från den tydliga läran om frälsning genom tron, och att tron kommer av något som är fött i ens hjärta som resulterar i en bekännelse.

Ett litet spädbarn kan givetvis inte ha en sådan bekännelse då man inte ens kan prata. Men om man bara hade trott på barndop av andra anledningar som en del barndöpare gör så kan man leva med det.

I detta fallet blandar man in frälsningen i det hela och himmelriket och även frihet i från synden och då blir det en grav villolära som kommer i från människans kött och inte i från Anden.

Vi finner här i texten att det är Kristus allena som är frälsningen för våra synder.

För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud,

Kristus led en gång för våra synder. Det är fullbordat. Det behövs inget mer syndaoffer eller något annat syndaoffer. Han led för våra lagöverträdelser. Han led för alla de gångerna som vi har brutit emot Guds lag.

Han led för de orättfärdiga. Vi var dessa orättfärdiga. Orättfärdig betyder att man har en rättegång framför sig och att man är skyldig till ett eller flera brott. Det är så bibeln beskriver människans situation.

Vi är alla skyldiga till att bryta emot Guds lag men Jesus kom och dog för våra synder och utplånade dem.

Kristus beskrivs här som rättfärdig. Alltså Kristus har aldrig syndat och är inte på väg till någon rättegång.

Vi måste förstå att det är den himmelska rättegången det talar om här. Där vi döms efter Guds lag och inte efter en nations lag.

Jesus höll alltså alla Guds bud och syndade aldrig för det behövdes ett syndfritt offer som kunde ta vår plats och vårt straff.

Han led för att föra oss till Gud. Det betyder att vi nu kan leva återigen i gemenskap med Gud och fria i från vårat straff.

Bibeln beskriver det på andra ställen att vi alla människor på grund av sin synd lever i fiendskap med Gud. På grund av synden har man Gud som sin fiende. Detta bryts ner och försvinner genom Jesus Kristus.

Vi förs till Gud i en gemenskap med honom igen. Det blir fred mellan den som tror och Gud. Fiendskapen upphör.

Det var våra synder som skiljde oss i från Gud men nu har den skiljemuren försvunnit och på grund av Jesus kan vi komma till Gud.

Detta talar om att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Ingen behöver gå genom vissa ritualer eller reningar eller offer för att komma till Gud. Du behöver inte döpas i vatten för att komma till Gud.

Om en människa vill komma till Gud måste man gå genom tron på Jesus att han led för våra synder och att han var rättfärdig. Jesus själv sade att han är enda vägen till Fadern. Han sade inte att vattendopet är vägen till Fadern.

visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden,

Jesus dog till köttet, alltså hans kropp dog. Hela Jesus dog. Det var inte att han var medvetslös en stund utan han dog.

Sedan blev Jesus levandegjord i Anden. Det är ganska omtalat vad som menas med denna fras.

En del menar att det var Helige Ande som uppväckte Jesus.

Andra menar att det var hans gudomliga natur som uppväckte honom själv. Oavsett vilket man tror så var hela treenigheten med vid uppståndelsen. Vilket jag nu skall visa.

Först så ser vi hur Sonen själv har makt att ta tillbaka sitt liv.

Joh 10:17-18 säger till oss : ”17. Därför älskar Fadern mig, eftersom jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka.”

Sedan finner vi att Helighetens Ande var involverad i uppståndelsen.

Rom 1:4 säger till oss : ”. och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. ”

Slutligen finner vi att det var Fadern som uppväckte Jesus.

Apg 3:15 säger till oss ” och ni dödade Livets Furste, som Gud har uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.

Hela treenigheten var alltså involverad i Jesus Kristi uppståndelse. Här har vi kärnan i hela det kristna evangeliet.

Jesu Kristi död och uppståndelse, och det är viktigt att förstå att det är enbart genom tron på Jesu Kristi död och uppståndelse som en människa blir en kristen.

Kom i håg detta när vi snart kommer in på en vers som börjar prata om dopet. För dopet det talar om har handlar inte ett dugg om ett vattendop.

Vers 19.”i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset,

Jesu död på korset var också en deklaration för de som idag är döda. Denna vers används ofta av trosrörelsen för att predika JDS läran. Alltså de säger att Jesus dog andligen och led i helvetet för oss.

Vad predikanter så som Kenneth Copeland och Joyce Meyer säger till oss är Jesus ”gick till helvetet i vårt ställe” .

Kenneth Hagin som var trosrörelsen grundare sade att Jesu hela inre människa och hans ande gick till helvetet i vårt ställe.

Det är inte alls vad denna versen säger eller någon annars vers. Jesus hamnade inte i helvetet. Utan vad vi ser här är att hans uppståndelse förkunnade för andarna i fängelset.

Andarna som syftas på här tror många syftar på de onda andarna.

Det tror inte jag, för det stämmer inte med nästkommande vers. Utan jag tror det handlar om människor som i dag är döda som i bland kallas också för andar i skriften.

och till en högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen*, och till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som har fullkomnats” Hebr 12:23

Vad det alltså visar oss här är att de som idag är döda är levande andar. Antingen är de i fängelset som troligen syftar på dödsriket eller så är de i himlen. En människa är inte död i väntan på den slutliga domen.

Dessa andar här som Petrus talar om var människor som levde under Noahs dagar. Men som flera tusen år senare efter deras död är förvarade i fängelset.

Jesu uppståndelse var alltså en proklamation av sanningen för de som en gång i tiden var olydiga ordet.

Sammanhanget här talar om de som var olydiga under Noahs tid. Det syftar alltså inte på onda andar utan på människans ande.

Vilket vi läser vidare i vers 20 ”

de som en gång i tiden var olydiga*, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten.

Under Noahs dagar så var ondskan så stor på jorden och människans tankar ständigt allt i genom onda så Gud.

På grund av all denna ondska så beslutade Gud sig för att förstöra jorden men han visar sin godhet och nåd och inte bara förstör jorden.

Istället förbereder Gud en räddning för alla som ville komma. Han kallade Noah till att bygga en båt som skulle frälsa alla människor som kom.

Noah beskrivs nämligen som en rättfärdighetens förkunnare i 2 Petrus 2:5, och under tiden han byggde båten så varnades människan för att Gud skulle förstöra jorden.

Jag tror att även om vi inte finner det i skriften, så erbjöds alla att komma in i båten för räddning. De varnades under hela de 120 åren som de fick på sig innan floden kom..

Gud visade alltså sitt tålamod mot de olydiga och gav en väg till frälsning. Vattnet skulle förstöra jorden och båten var den enda räddningen.

Detta är en bild på evangeliet. Där båten symboliserar Jesus och vad vi just har läst. Hans död och uppståndelse för våra synder. Vattnet symboliserar Guds dom över synden.

Men detta är en förebild på frälsningen och dopet. Vilket vi läser vidare :

  1. Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, ‘

Betoningen här ligger på att det är förebilden som ligger till grund för själva frälsningen.

Men vad som menas här är inte ett vattendop utan ett dop in i Kristus.

Det kan inte betyda ett vattendop för då måste man samtidigt förneka att det är tron på Kristus Allena som frälser oss.

Vidare i kontexten finner vi senare också att det är en bön som frälser och gör detta. Genom tron alltså på Jesu Kristi död och uppståndelse för just dina och mina synder så blir man döpt i den Helige Ande in i Kristus.

Det är det sanna dopet som bibeln talar om. Varje gång vi ser ordet dop i bibeln när det är relaterat till frälsningen så syftar det på att döpas in i Kristus genom tron.

Det innebär att man blir född på nytt. Får ett nytt hjärta och blir renad av Jesu blod.

Ett löfte som Gud ger oss om pånyttfödelsen finner vi i (Hesekiel 36: 25-27)

Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er  och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här ser du hur ordet vatten används och det används inte i relation till ett barndop utan i relation till frälsningen. Alltså Gud stänker vatten på oss så att vi blir rena. Det resulterar i ett nytt hjärta och Guds Ande kommer in i oss.

En lutheran som jag förklarade detta med dopet för och hänvisade till den här versarna menade på fullt allvar att detta stycke i Hesekiel 36 handlar om barndopet.

Men vad gör ett yttre dop med oss?. Ingenting egentligen. Dopet i våran Baptistiska teologi är bara en symbol.

Det yttre vattendopet är bara en yttre handling för att visa för omvärlden att man redan har blivit döpt in i Kristus. Det är en yttre symbolisk handling för att visa på en inre verklighet.

Precis som båten åkte igenom vattnet och det frälste dem åtta stycken i Noahs familj så blir nu alla de som är döpta in i Kristus frälsta i från Guds vrede.

Dopet sker alltså i ens hjärta när man får ett nytt hjärta. Det är inte tvärtom som Luther hävdar att vattendopet är vad som ger dig ett nytt hjärta.

Sedan läser vi här frasen ”som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet, utan en bön till Gud om ett gott samvete, genom Jesu Kristi uppståndelse”

Frälsningens syfte är att ge oss ett gott samvete och det sker genom en bön ser vi här. Det innebär att en människa blir frälst genom tron.

Man ser sin syndaskuld. Man ser att man är hopplöst förlorad och man kommer till Kristus och ber till Honom om frälsning.

I gamla testamentet så blev du renad genom vatten, du hade också omskärelsen som var en symbol på dopet. Men dessa saker var bara temporära läser vi.

Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning.”(Hebr 9:10).

De skulle vara en skuggbild på det som kommer. Men dessa reningar och omskärelsen kunde bara rena köttets orenhet. Det kunde inte ge människan ett gott samvete.

På samma sätt kan inget dop i världen göra något annat med oss än att ta bort köttets orenhet. Alltså med det menas. Smutsen i från kroppen.

När du badar med tvål och vatten så blir du ren i från smuts. Mer än så kan inte vattendopet göra dig. Det kan inte frälsa dig och du kan inte bli ren i samvetet genom det.

Jag vill också ta upp Tit 3:5 som barndöparna ofta hänvisar till. Givetvis har de många fler versar men det är samma princip i allt detta.

 Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv (Tit 3:5)

Kristus frälste oss genom ett bad till ny födelse läser vi här. Då tänker man. Aha här ser vi det att du blir frälst genom dopet. Det räcker med att bada och att prästen förkunnar orden för dig, så blir du frälst.

Men detta är ett bad av rening som det syftar på. När vi kommer till tro så blir vi badade och tvättade rena och vi får en förnyelse i den helige Ande.

Alltså det gamla stenhjärtat dör och bytts ut mot ett nytt hjärta och en ny Ande. Den här versen talar alltså inte om att dopet frälser dig som Martin Luther hävdade.

Låt mig ta två versar till som de ofta pekar på.

Joh 3:5 Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.  ”.

Vad man menar här är att man måste döpas. Man menar att vattnet syftar på dop. Men vi som baptister går återigen tillbaka till Hes 36 och menar att det syftar på rening och hela pånyttfödelsen.

Vattnet är en metafor för detta och det syftar inte på fysiskt vatten som vi dricker.

Slutligen Rom 6:3-4

 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet.

Vi är begravda med Honom genom dopet läser vi här. Men vi läser precis innan att vi som är döpta till Kristus.

Återigen syftar detta på att vi blir dopade in i Kristus genom pånyttfödelsen. När vi kommer till tro så får vi ett nytt hjärta och Kristus tar sin boning i oss. Det är alltså ett dop in i honom.

Allt detta sker genom tron på Kristus allena och inte genom en dop gärning.

Varför är detta så viktigt? Jo det är väldigt viktigt eftersom Luther trodde man blev pånyttfödd genom spädbarnsdopet.

Det vaggar in många i en falsk frälsningsvisshet. Många som inte alls har kommit till tro utan bara har fått höra att de blivit frälsta genom dopet blir lurade.

Jag tror detta sänder fler människor till det eviga fördärvet än någon annan lära som går under namnet kristendom.

Detta är en allvarlig villolära som hålls av den katolska kyrkan men som Luther inte reformerade men baptisterna gjorde det.

Det är en lära som tar bort människans personliga behov av omvändelse. Det lurar människa att tro att de bara behöver ta sitt sakrament. När vad som i själva verket behövs är en personlig omvändelse och tro på Jesus som Herre och frälsare.

Vi kan applicera dagens text vidare på vikten av att vara döpt in i Kristus som enda frälsningen. Vi behöver förstå att inga yttre ritualer är vad som frälser en människa.

Du blir inte frälst av att läsa bibeln eller be till Gud. Du blir inte frälst av att besöka en kyrka Söndag efter Söndag.

Vad som frälser en människa är dopet in i Kristus där vi blir renade och får ett nytt hjärta det sker genom tron.

En andra applikation är att Petrus här pekar på vad Kristus har gjort i en kontext av lidande. Han har tidigare pekat på att vi kan få lida för vår tro genom framförallt hån av andra.

Petrus pekar på hur Kristus också led, så med andra ord eftersom Kristus led trotts att han var oskyldig, så får vi räkna med att vi som Guds barn också kommer att få lida trotts att vi ibland är oskyldiga.

Vi kan därför i en sådan situation tänka på Kristus som fick lida så att vi inte tappar hoppet under lidandet utan istället kan glädja oss att vi får anses värdiga samma hån som vår mästare gick igenom.

22. han som är på Guds högra sida sedan han har stigit upp till himlen. Änglar, väldigheter och makter har blivit lagda under honom.