Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra

 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. ” – (Joh 13:34)

Vår mästare säger här något märkligt som tåls att reflektera över. Han säger att han ger oss ett nytt bud. Budet i sig är inget nytt utan vi finner det i 3 Mos 19:18. Vad menar därför Jesus när han säger dessa orden? Inte menar han väl att han upphäver andra gamla moral lagar? Nej. Inte heller menar han väl att han kommer med en helt by lag som inte redan fanns ? Nej.

Vad han menar är att den är ny i sin applikation i dess vidd. I gamla testamentet var denna lagen för hela landet och det fanns ingen församling som vi har i nya testamentet. Församlingen är en ny testamentlig institution och genom den kommer också något nytt. Vi har alltså här en ny vidd i budet. Från att ha gått till ett land till att även inkludera en församling som instiftades genom Jesus. Med detta menas alltså även missionsbefallningen att ”gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar” vilket är en del av kärleksbudet.

Det andra som menas med detta är att den är ny i sin applikation Jesus säger nämligen vidare ”Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. ”. Budets applikation går alltså till att ha att göra med att ge sitt liv för varandra i tjänande. Jesus visade oss nämligen hur vi skall älska varandra genom att ge sitt liv för oss. Det finns ingen större kärlek än den som ger sitt liv för sin broder.

Kärleksbudet här baseras alltså helt på gamla testamentets bud att älska vår nästa som oss själva men nu är den ny i sin vidd och går djupare i dess applikation genom att Jesus kom. Därför kallas det ett nytt bud.