Olydnad hindrar Guds välsignelse i våra liv (1 Petr 3:8-17)

Predikan av Josef Löwdin

20/10-2019, Göteborg.

länk till ljudfil

8. Till sist, var alla ett till sinnes, ha medkänsla med varandra, älska bröderna, var barmhärtiga och vänliga. . 9. Löna inte ont med ont, inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna, då ni vet att ni är kallade till det för att ni ska ärva välsignelse. 10. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar ifrån att tala svek. 11. Han ska vända sig bort från det som är ont och göra det som är gott, söka efter frid och sträva efter den. 12. För Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. 13. Och vem är den som kan göra er skada, om ni efterföljer det goda? 14. Ja, även om ni får lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Och var inte rädda för deras hotelser, låt er inte heller skrämmas. 15. Utan håll Herren Gud helig i era hjärtan, och var alltid redo att med mildhet* och fruktan svara var och en som ber er försvara det hopp som ni har, 16. och med ett gott samvete, så att de som förtalar er såsom onda människor får skämmas när de talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus. 17. För det är bättre, om det skulle vara Guds vilja, att ni lider för goda gärningar än för onda. ”

Enhet är viktigt men en biblisk enhet baseras på sanningen och inte på lögn. Sann biblisk enhet handlar om att bevara den som redan finns inte försöka skapa en falsk enhet.

Genom hela kyrkans historia har detta med enhet varit viktigt. Redan i Apg kapitel 15 när det kom in folk med främmande läror som sade att hedningarna måste omskära sig och leva som judar.

Då agerade Apostlarna och skickade ut ett brev till församlingarna som gick emot deras läror.

En del hävdar att Apostlarna själva var oeniga i frågan och därför hade man ett långt möte men så var inte fallet utan man diskuterade vad man skulle skriva till hedningarna.

Senare i kyrkans historia kom det in folk som förnekade treenigheten då samlades kyrkoledare för att behandla frågan och skrev ner en trosbekännelse om treeigheten och vad kyrkan tror.

Senare kom det in Jesus statyer och då samlades man igen för att behandla den frågan och så skrev man ner en bekännelse vad man trodde.

Vi finner detta om och om igen hur man skrev ner olika typer av trosbekännelser för att bålla enhet i olika frågor.

Att enhet är viktigt finner vi i vers 8.

Till sist, var alla ett till sinnes”

Som kristna skall vi alla vara ett till sinnes. Vi skall ha Kristi sinne och tänka som Kristus. Vi skall vara eniga i Kristus. Med det innebär två saker Vi skall vara överens om dokriner och praktiserande.

Det är därför kyrkor som vill vara bibliska måste ha en trosbekännelse som församlingen kan samlas runt. Givetvis kommer inte alla hålla med om allt till 100% beroende på vilken bekännelse man har. Inte heller syftar denna vers på att vi skall aldrig ha olika åsikter.

Men det finns saker som är viktiga doktriner som kristna måste hålla med varandra som för att man skall kunna sammarbeta.

Detta började luddas upp rejält i och med den ekumeniska rörelsen som började mycket genom Billy Graham.

Billy Graham var en evangelist som började bra och var använd av Gud men som började kompromissa och mot slutet av livet hade kompromissen gått så långt att han till och med förnekade att Jesus är enda vägen till Gud.

Allt på grund av att han började med att bjuda in katoliker och liberala att arbeta tillsammans med honom på hans kampanjer.

En annan central man ar John Stott som trodde att människan hade apor som förfäder och som ville enas med katoliker. Att vara enig i fundamentala sanningar blev inte längre viktigt.

I stället skulle man enas kring en bekännelse som sade alla som bekänner Jesus som Herre skall vi vara eniga med. Problemet med detta är att även de onda andarna tror det och bävar.

Vi ser frukten av detta idag när inte dessa ord om att vara ett till sinnes längre verkar gälla doktriner. Man vill samlas kring minst gemensamma nämnare snarare än kring viktiga sanningar.

Förr i tiden brukade en församling ta fram en trosbekännelse som gällde enbart doktrin för det räckte. Alla församlingar hade i stort sett samma tillvägagång sätt.

De hade sina bönemöten och sina evangeliska möten eller väckelsemöten som en del kallade det. De hade sina metoder och sitt sätt att arbeta.

Man hade psalmboken och det var församlingen som sjöng tillsammans istället för att ha ett band. Nu för tiden behöver en församling inte bara en trosbekännelse utan även en bekännelse om vad man praktiserar som församling.

För denna text handlar inte bara om att vara ett till sinnes kring doktriner utan även i det kristna livet. Kristna skall leva på samma sätt och vara ett till sinnes. Detta går även längre än hur vi tänker, utan också i ord och handling måste det finnas en enighet.

I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. ” (1 Kor 1:10).

Sann enhet baseras alltså på doktrinär sanning och på kristen livsstil. Du kan inte skilja dem åt.

Enhet kring sanningen är en del av skriftens undervisning och det är därför en kyrka måste ha en trosbekännelse. Kyrkor som inte har det är öppna för villoläror.

Kyrkan som Petrus skriver till hade doktrinär enhet vid den här tiden för vi finner ingen uppmaning i detta brev att hålla sig till läran vilket vi finner i många andra brev.

Däremot talar Petrus om hur de skulle leva eftersom hela brevet handlar om kristen livsstil.De var förföjlda och hade det kämpigt och därför uppmanar nu Petrus dem hur de skall agera under deras nuvarande situation. Och vilken form av enhet de skall ha.

ha medkänsla med varandra, älska bröderna, var barmhärtiga och vänliga.”

Ha medkänsla med dem som lider. Tänk på dem som om det vore ni själva som fick genomgå allt detta. En kristen behöver ha detta medlidande och gråta med de syskonen som gråter.

Vi behöver älska bröderna. Tjäna dem, ge våra liv för varandra. Be för varandra. Ge mat åt bröder som har det tufft ekonomiskt. Älska på alla olika sätt vi kan.

Men en sida av att älska som vi missar mycket i vår tid handlar också om tillrättavisning av de som behöver det. Vara bekymrad när folk faller in i djävulens snara och villfarelser.

Men det måste ske i mildhet och vänlighet. Man kan inte komma med en fientlig ande om man skall tillrättavisa någon.

Om vi tillrättavisar på fel sätt så tas det inte emot. Det ger mer skada än nytta. Vi måste vara barmhärtiga och vänliga.

Lyssna på en politisk debatt så finner du massor av fientlighet men ingen vänlighet. Sådant kan knappast vara nyttigt för en kristen att lyssna på för det påverkar oss bara negativt. Vi behöver vänlighet inte fientlighet.

Det är en sådan underbar sötma när man ser människor som är vänliga deras ord är som en honung. Oh hur mycket vänlighet behöver inte vi som kristna i denna väldigt fientliga värld.

9.Löna inte ont med ont, inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna, då ni vet att ni är kallade till det för att ni ska ärva välsignelse”

När folk gör ont emot dig vilket kommer att ske mot alla kristna mer eller mindre någon gång i livet så skall vi inte löna ont med ont.

Det är världens filosofi att man skall hämnas och det är budskapet Hollywood spyr ut i sina filmer och alla njuter av att se på när det sker hämnd.

Men det är inte biblens väg och inte Jesu väg. När folk gör ont emot dig så ge inte igen. När folk smädar dig så smäda inte tillbaka utan välsigna.

När Kristus led så var han tyst som ett lamm. När vi blir sårade så är det enkelt att bli bitter och man vill smäda tillbaka eller göra något ont tillbaka. Så skall vi inte agera.

Jag hörde en gång om en gatupredikant som blev smädad. Istället för att välsigna så började han att säga till personen som smädade att han skulle dömas av Gud och behöver omvända sig i från smädelsen han gjorde.

Min vän visst är det sant i sig men bibeln säger inte att vi skall agera på det sättet emot smädare utan vi skall välsigna dem.

Det ger ett mycket bättre vittnesbörd att välsigna än att hålla på att hugga tillbaka. Detta är viktigt hur vi använder vår tunga och hur vi agerar i livet är väldigt viktigt, för det kan ta bort Guds välsignelse i från våra liv fullständigt.

då ni vet att ni är kallade till det för att ni ska ärva välsignelse”

Om vi håller på att löna ont med ont och smäda folk som smädar oss och är kritiska och bittra på dem, så kommer Gud inte välsigna oss.

Denna välsignelse är väldigt viktig att vi har över våra liv för annars kommer vi inte se mycket frukt i våra liv. Vi kan predika varje sanning som finns men inte ha någon välsignelse ändå.

Vad var problemet med Guds folk under gamla testamentets tid? De bekände Guds namn de var hans folk, men ständigt var de utan välsignelsen eftersom de var olydiga.

En del missade kanans land och fick gå igenom öknen i fyrtio år bara för deras olydnad och deras klagande på Mose. Vi kan inte bara vifta bort de texterna utan att applicera det på oss själva.

De missade landet som flödar av mjölk och honung. De missade Guds välsignelse. Vi missar Guds välsignelse om vi inte disciplinerar våran tunga.

Vi vet att för en människa är detta omöjligt men vi har bönen och vi kan alla gå till Gud och be om att våran tunga, våra tankar och våra ageranden skall vara kontrollerade.

Vers 10. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar ifrån att tala svek.

Om vi vill se goda dagar och Herren verka igenom oss måste vi avhålla tungan från det som är ont.

Vi behöver vara folk som välsignar och inte förbannar. Vi behöver vara vänliga och milda i vårt tal.

Vi behöver hålla oss borta i från smädelsen och allt slags ont i från våra läppar.

Kristna måste vara människor av sina ord. Vi skall inte tala svek. Säga något som vi sedan inte håller eller menar. Det är av ondo att tala svek och detta är världens väg och inte Kristi väg.

Vi finner aldrig någonstans i skriften hur Gud sviker oss med sina ord. Hos Gud finns inget svek så skall det inte heller hos kristna finnas något svek.

Vi vet alla att vi alla kristna felar med vår mun. Det finns ingen kristen som aldrig syndar med sin tunga. Likväl kan vi inte ta det som en ursäkt utan vi behöver sträva emot perfektion.

Vi behöver korsfästa köttet som strider emot oss och inte vill kontrollera sin tunga. När vi misslyckas går vi till Herren och bekänner det och ber om hjälp att göra allt bättre nästa gång.

Men det är inte bara tungan som behöver kontrolleras utan även våra handlingar.

  1. Han ska vända sig bort från det som är ont och göra det som är gott, söka efter frid och sträva efter den.

För att ha Guds välsignelse över oss skall vi inte bara disciplinera våran tunga. Utan även hela vårt liv. Vi behöver hålla oss borta i från det onda och istället göra det goda.

Vi skall så långt som möjligt söka efter att leva i fred med alla människor. Detta kommer inte att gå fullt ut. För vi vet att en kristen kan bli förföljd men så långt som möjligt skall man undvika stridigheter.

Jesus sade till oss orden ”välsignad är den som skapar fred”. Så för att ärva denna välsignelse och se dessa goda dagar som Petrus här citerar i från psaltearen så behöver vi leva ett sådant här liv.

Där vår tunga inte hugger tillbaka. Där vi är fria i från agg och gräl med andra och istället skapar fred. Detta betyder inte att man inte kan varna för faror eller tillrättavisa men låt allt ske i mildhet.

12.För Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda.

Herrens ögon är vända till sådana som lever ett sådant rättfärdigt liv och han lyssnar på deras böner. Här har vi ett andra hinder för bönsvar. Jag nämnde senast att om vi behandlar vi fru respektlöst så hindrar det våra böner.

Vandrar vi inte rättfärdigt som är beskrivet ovan så hindras också våra böner. Det handlar alltså inte bara om att vara rättfärdigförklarad utan vi behöver också göra det rätta för att inte våra böner skall hindras.

Vi finner gång på gång i skriften hur Herren säger till Israels folk ”Jag är emot er och jag skall inte lyssna på era böner”. Vad var orsaken till att Herren var emot dem och vägrade lyssna på deras böner?

Det var för de hade vänt sig till andra gudar och tillbad dem. Därför sade Herren till dem genom till exempel profeten Jeremia att de skulle vända sig till sina gudar som de förströstade på och de skulle ropa till dem istället.

Därför säger Herren så: Se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. När de då ropar till mig kommer jag inte att lyssna på dem. 12 Då ska Juda städer och Jerusalems invånare gå bort och ropa till de gudar som de brukar tända rökelse åt, men dessa ska inte kunna rädda dem undan olyckan. 13 För du, Juda, har lika många gudar som du har städer. Och så många gator som det finns i Jerusalem, så många altaren har ni satt upp åt skammens gud – altaren där ni tänder rökelse åt Baal. (Jer 11:11-13)

Judas synder var att de hade många andra gudar. Gud var arg på dem eftersom att de gång på gång blivit varnade men vägrade lyssna. Guds svar till dem var:

Han skall inte ens lyssna på deras böner och Jeremia skulle inte ens be för dem. De hade Herrens ord det räckte men de vägrade följa det.

Så är det med oss. Vi har här Herrens ord framför oss som säger till oss att vi skall inte löna ont med ont. Smädelse med smädelse och vi skall söka efter friden med människor.

Givetvis är detta inte en fullständig lista men principen är den samma vi behöver leva rättfärdigt om Herren skall lyssna på våra böner.

Om vi vet vad som är det rätta men ändå fortsätter att göra det onda så kommer Herrens ansikte vändas bort i från oss precis som Herren gjorde med Juda under Jeremias tid.

Han kommer inte lyssna på våra böner annat än omvändelsens bön. Himlen kommer vara stängd för oss och Guds välsignelse kommer inte finnas med oss.

Oh hur hemskt är inte det att leva sitt liv som Guds barn men inte ha sin Faders välsignelse. Vi behöver ställa oss själva denna frågan. Finns det något i mitt liv jag behöver bekänna inför Herren för att välsignelsen skall återvända.?

13. Och vem är den som kan göra er skada, om ni efterföljer det goda?

Om vi följer det goda vem kan då skada oss? Med detta menar han inte att du blir fri i från folk som vill skada dig. Du kan bli skadad till kroppen och få lida men de kommer inte åt sin själ.

Vad som menas är att då har man Gud på sin sida och Guds beskydd i sitt liv. Gud kommer aktivt att vaka över oss och se till att allt sammarbetar till det bästa för oss i våra liv.

Vi finner detta i Kung Davids liv. Han följde Guds vägar och Herrens bud och Herren var med honom i allt trotts alla svårigheter han fick genomgå i livet.

Saul var ute efter honom och ville döda honom men Gud beskyddade David och Saul kom inte åt honom.

Paulus fick lida till smärta i kroppen, men han följde det goda, och Gud tog honom igenom alltihopa. Inte bara tog honom igenom utan gav honom en glädje mitt under alla lidanden.

Om vi därför gör det goda så kan ingen göra oss någon skada. Men om vi inte gör det goda så får vi Gud själva emot oss och det är mycket värre än något annat i denna värld.

Vi får inte ha en felaktig bild och tro att vi inte skapar lidanden för oss själva. Följer vi inte det goda så skapar vi problem och lidande för oss själva här i livet.

Josua i Josua bok kapitel sju fick komma inför Herren och klagade över problemen de hade. Fienden hade kommit för att förgöra dem och Josua skyller på Gud.

Guds svar var att det var inte Herrens fel utan deras egna. De hade stulit och ljugit och därmed dragit på sig all denna olycka själva..

De hade alltså skapat sig själva problem genom att inte följa det goda utan ägna sig åt lögner och stöld i kriget. De hade tagit med sig ett krigsbyte trotts att de inte fick det. De hade gått emot Herrens befallningar och det skapade problem för dem.

Likadant är det med oss gör vi inte det goda så kommer problemen att komma in i våra liv och Gud låter dem ske, men mitt i allt kommer han inte överge oss eftersom vi är hans barn..

Men gör vi det goda vem kan då göra oss någon skada? Nej då har vi Gud på vår sida och vi har hans beskydd..

  1. Ja, även om ni får lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Och var inte rädda för deras hotelser, låt er inte heller skrämmas.

Även om vi alltså får lida när folk talar illa om oss, eller skadar oss på olika sätt, så skall vi komma ihåg att vi är saliga.

Saliga är ni när folk ljuger om er och hånar er och talar allt slags ont om er. Vi behöver inte vara rädda för folk som hotar utan vi kan vara saliga.

Ordet salig betyder att vi skall vara lyckliga eller upprymda. Är det så vi reagerar när folk går emot oss eftersom vi gör det goda?.

Min vän har du gjort det som är rätt men ändå får lida för det så är detta Herrens ord till oss. Var salig. Var inte rädd för dem som hotar.

  1. Utan håll Herren Gud helig i era hjärtan, och var alltid redo att med mildhet* och fruktan svara var och en som ber er försvara det hopp som ni har,

I stället skall vi hålla Herren helig i våra hjärtan. Med det menas att vi inte skall frukta människor utan göra det som är rätt ändå oavsett vad det kostar oss.

Med det menas också att vi proklamerar hans helighet genom att själva leva heligt när vi får lida. Vad som menas är att vi lyfter upp hans namn mitt under lidandet och att vi förtröstar på honom i svårigheterna.

Men framförallt innebär det att vi inte skall börja anklaga Gud för orättvisa när det blir tufft utan Gud är Helig och handlar alltid med rättvisa mot sin skapelse.

Vi har ett hopp i vår tro i evangeliet. När folk ser att vi lider för vår tro så kan folk börja fråga oss om vår tro. Då skall vi kunna berätta om varför vi får lida och vilket hopp vi har i evangeliet.

En kristen måste alltså kunna sina doktriner och evangeliet utantill så att man kan försvara när folk frågar. Det finns alltså tillfällen då man behöver förklara tron men då skall det ske med ödmjukhet och respekt.

Jag är ingen jättefantast av apologetik som den utformas ofta idag. Det här är personligt och jag skall vara vänlig, men visst vi skall kunna försvara tron och en del försvar av tron är nödvändig.

Judas brevet talar ju om att vi skall försvara tron i från falska lärare och det håller jag med om.

Men mycket av apologetiken i dag är i min syn bara en tävling.

Man har en debatt som man försöker vinna. Du har en person som skall ge sina argument. Sedan har du nästa person som skall ge motargument. Lite som en politisk debatt.

Sedan har du publiken som sitter och lyssnar och skall sedan bestämma sig vem de ansåg var vinnaren. Sedan kan vinnaren gå in på nätet och läsa att han vann debatten och så blir han uppblåst i sitt hjärta.

Jag kan inte finna i skriften att man hade denna typ av debatter som många apologeter sysslar med.

Jag finner inte Petrus och Paulus dra i gång en debatt om dopet.

Där Paulus står och ger sina argument för vuxen dop och Petrus ger sina argument för barndopet. Sedan sitter församlingen och lyssnar för att se vem de ansåg vann. Det finns helt enkelt inte i bibeln.

Utan trons försvar som det talar om här är när folk frågar oss personligen om varför vi har sådan uthållighet i tron mitt under lidandet. Då har man tillfälle att dela evangeliet.

Att detta har med att dela tron under lidande är ganska tydligt utifrån sammanhanget och vad som följer i texten.

  1. och med ett gott samvete, så att de som förtalar er såsom onda människor får skämmas när de talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus.

När folk förtalar men vi gör det goda och lever rätt så kommer de som förtalar bara att få skämmas över det de har sagt.

Alltså trons försvar handlar om ett sammanhang där man blir förtalad av andra och man försvarar sin tro om varför man får lida och vilket hopp man har i framtiden..

Det är sann apologetik. Det skall inte handla om tävlingar och se vem som kan komma med de bästa argumenten utan det handlar om att försvara trons hopp när man blir förtalad.

Men om vi inte låter det ske med mildhet så försvinner hela vittnesbördet på en gång och de som förtalar kan säga. ”Se hans tro är värdelös”.

Vi måste agera så att vi har ett gott samvete med det betyder att vi måste agera i enlighet med skriften. Eftersom våra samveten kan dövas och man kan agera fullständigt fel men ändå inte känna det i sitt samvete.

Det är så vårat samvete fungerar. Man gör något som är fel och samvetet säger ifrån men man lyssnar inte och sedan gör det igen och då säger samvetet mindre ifrån.

Sedan gör man det igen och tillslut slutar samvetet att tala och det är därför en del kan begå kallblodiga mord och sedan inte ha något samvete alls för det. De har dövat samvetet.

Men om man har blivit frälst och renad i Jesu blod så renas även samvetet och det blir känsligt igen.

Om samvetet alltså är känsligt och i enlighet med skriften så kan man med gott samvete svara de som förtalar oss i mildhet. Har vi inte svarat i mildhet så kommer samvetet säga ifrån.

  1. För det är bättre, om det skulle vara Guds vilja, att ni lider för goda gärningar än för onda.

Ibland är det Guds vilja att vi skall lida av olika orsaker som att fostra oss och bygga karaktär i oss. Men om det skulle vara Guds vilja är det bättre att vi lider för när vi gör goda gärningar än för när vi begår onda gärningar.

Nu när vi vet att det finns saker som drar bort Guds ansikte i från oss borde vi då inte rannsaka oss själva och se om vi lever rätt?

Lever vi som texten i dag säger i kärlek till bröderna. Är vi barmhärtiga? Visar vi medlidande?

Unviker vi att smäda tillbaka när vi blir smädade?

Är våran tunga diciplinerad? Lönar vi det onda med att göra gott emot dem istället? Lyder vi guds ord? Lever vi som vi borde leva? Är vi ett i sinnet med varandra?

Min vän detta är viktiga frågor och inte bara dessa utan allt som bibeln lär oss måste vi följa om vi vill se Guds välsignelse i våra liv.

Finns det något i våra liv som tar bort välsignelsen så låt oss omvända oss i från det och bekänna det inför Gud.