Varför får jag inte svar på mina böner?

Det finns hinder för bönesvar. Gud svarar inte på all bön och ibland svarar han inte alls eftersom det finns saker som hindrar. Vad kan hindra ett bönesvar? Låt oss kolla på fem orsaker.

  1. 1 Petr 3:7 -. Vi måste behandla vår hustru med respekt annars hindras våra böner. En man som kör över sin hustru och inte respekterar henne kommer inte få några bönesvar eftersom han inte reflekterar Kristi kärlek.
  2. 1 Petr 3:12 -. Vi behöver leva rättfärdigt inte bara vara rättfärdigförklarade. Om vi med vår tunga talar illa och om vi med våra gärningar gör det onda så kommer Herren ansikte att vändas bort i från oss. Det betyder inte att du tappar din frälsning men det betyder att du inte får några bönesvar.
  3. Jak 4:3 – Om vi ber om fel saker kommer Gud inte svara på våra böner. För att få bönesvar måste man be om saker som är i enlighet med Guds vilja. Självklart kan vi inte veta Guds vilja i precis allt men om vi står och ber om saker som uppenbart är emot skriften och Herrens vilja kommer vi inte får något bönesvar.
  4. Jesus lär oss överallt att vår bön måste ha tro. Vi behöver förvänta oss att Gud svarar och tro på att han svarar. Saknar vi tro får vi heller inget bönesvar. Saknar du tro be om tro.
  5. Luk 18:1-8 Vår bön behöver vara uthållig. Vi kan inte ge upp om vi inte får svar på en gång utan vi behöver vara uthålliga och om och om igen be tills vi ser bönesvaret.