Kanske skall Gud ge omvändelse – omvändelsens gåva

  • Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen, 26. och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja.” 2 Tim 2:24-26

Omvändelsen är en gåva i från Gud och omvändelsen är i Guds händer lika mycket som i människans. Visst kallar Gud alla till omvändelse men utan att anden verkar i en människas hjärta kommer de inte se sitt behov av omvändelse.

I detta stycke finner vi hur Paulus säger till Timoteus att tillrättavisa sina motståndare som är fast i djävulens snara och gör djävulens vilja genom att gå emot sanningen..

Det kontroversiella med denna texten är att det står att ” Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen”. Det verkar alltså som att orsaken till att en människan nyktrar till och inser sanningen är att Gud ger dem omvändelsen genom att han låter anden verka så att de kommer till insikt.

Jag tror att så är det bokstavligen också. Jag tror inte heller omvändelsen är en garanti för vi läser att Gud kanske skall låta detta ske. Kanske betyder kanske.

En del menar att Gud kanske skall låta Timoteus ord vara det som för dem till insikt men förklarar bort att omvändelsen är en gåva.

Problemet med den tolkningen är att vi först läser att Gud kanske skall ge omvändelsen och sedan kommer de till insikt du kan alltså inte separera dem..

Orsaken att de kommer till insikt är att Gud har gett dem omvändelsen, eller sinnesändringen som menas. Deras sinnen ändras angående att de gick emot sanningen och den sinnesändringen kommer genom insikten Gud ger. Alltså är det en gåva.

Vi ser här som på så många andra ställen i skriften. Guds fulla suveränitet men också människans ansvar. Människan är fullt ansvarig att omvända sig samtidigt finner vi att Gud är så suverän att han ”kanske” ger dem omvändelsen. Alltså han kan neka eller ge den.