Utan Jesus kan vi inget göra.

”Utan mig kan ni ingenting göra. – Joh 15:5

Vi är fullt beroende av Jesus när vi skall leva det kristna livet. Vi kan inte bära frukt utan Honom. Vi kan inte förändra våra egna liv utan andens verksamma kraft.

Vi kan inte frälsa våra barn utan Jesus. Vi kan inte plantera en församling utan Jesus. Vi kan inte evangelisera utan Jesu kraft. Ingen kommer till guds rike utan att Jesus verkar i människans hjärta.

Detta är viktigt att komma ihåg i vår tid när församlingar och kristna en efter en tar in icke bibliska metoder, tankar och idéer där man försöker hjälpa Gud. Man försöker göra det som man inte ser Gud göra och man försöker på egen hand.

Speciellt frestande är detta när det verkar som att man inte ser Gud verka speciellt mycket, i stället för att då be och förtrösta på Guds löften så skall man försöka själv,  då blir det ett mänskligt verk i stället för Guds verk. Många gånger verkar det till och med som att Gud låter oss gå våran egen väg, och när man gör det kan man se större tillväxt än om man hade gått Guds vägar. Det blir dock ingen sann tillväxt det blir en ytlig sådan och snart faller allt.

Jag läste om en man som inte lever längre som hade stor intelligens han drog till sig stora skaror av folk genom att han var duktig med sina resonemang. En generation senare var allt som bortblåst. Han hade inte använt Guds vägar och metoder och varit beroende av Jesus utan förlitat sig på sin förmåga inom det apologetiska.

Istället måste vi vara som små bebisar som är helt beroende av sina föräldrar för allt. Ha ett sådant beroende av Jesus för utan Honom kan vi absolut ingenting göra.