Påsken och Jesu uppståndelse kraft

för att lära känna honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden, i det att jag blir lik honom i hans död” – Fil 3:10

Påsken i vår tid har totalt kapats av hedendomen och påskens ursprung har kastats på hyllan för att ge företräde åt häxor, ägg, kycklingar och godis.

Påsken kommer ursprungligen i från bibeln. Guds folk hade varit slavar i Egypten under flera hundra år. De hade ropat till Herren om befrielse i från sina plågor. Herren sände Mose och använde Mose för att de skulle bli befriade. När de skulle lämna slaveriet ur Egypten så befallde Herren dem att de skulle fira påsk.

Denna påsken bestod av två saker. Det osyrade brödets högtid samt att slakta ett påsklamm. Under det osyrade brödets högtid skulle man äta bröd som inte var syrat och all surdeg skulle rensas ut ur ens hus. Påsklammet behövde vara felfritt och vara ett år gammalt. Detta var påsken och de skulle fira det till åminnelse av hur Herren hade frälst dem ut ur slaveriets Egypten.

Vad allt detta symboliserar är evangeliet om Jesu död och uppståndelse. Egypten är en bild på synden och världen. Det är en bild på det slaveriet hela mänskligheten befinner sig under. Bibeln beskriver människan som en slav under synden. Människan gör många saker på grund av att de är slavar och kan inte bli fria.

Jag pratade en gång med en man som upplevde sig själv som en syndare. Han sade att han arbetar på sig själv men inte så mycket hjälper. Så är det. En människa kan ha problem med sitt temperament, problem med alkohol, problem med pornografi, problem med lögner och en mängd olika synder och inte bli fri i från det eftersom det är ett slaveri. Detta slaveri kan plåga oss och ställa till det för oss i livet.

Jesus beskrivs i det nya testamentet som ”Guds lamm som tager bort världens synd” Han var ett felfritt offer för våra synder som kom för att sätta oss fria i från slaveriet. Allt påsken handlar om är en förebild befrielse i från slaveri som kom genom Jesus och hans död och uppståndelse.

När Jesus dog på ett kors så tog han på sig människans synd. Detta för att människan som befinner sig i slaveri skall dö bort i från sina synder. All vår synd har blivit fastspikad på korset.

Jesus inte bara dog utan han uppfyllde skrifterna genom att också uppstå i från döden för att vi som lever i synden skall kunna uppstå till ett nytt liv där synden inte längre regerar i våra kroppar och inte längre har makten över oss.

Paulus längtan enligt denna vers är att han skall lära känna denna uppståndelsekraft och bli lik Kristus i Jesu död.

Paulus enda passion i livet var att mer och mer dö i från synden och leva i uppståndelsekraften som dödar synden i våra liv.

Jesus kom inte bara för att dö för våra synder och förlåta våra synder utan för att sätta oss fria i från synden. Han kom för att sätta slavarna fria i från sina begär. Han kom med frihet. Inte en frihet att leva hur vi vill utan en frihet i från synden.

Min vän har du lärt känna Kristi uppståndelse kraft? Är den verksam i ditt liv? Har du erfarit hur Jesus har satt dig fri i från ditt slaveri till synden. Varje människa kan uppleva detta. Var och som kommer till honom i tro på detta och i omvändelse till Honom.