Meningen med livet

Evangelisk predikan av Josef Löwdin

7/4-2019, Göteborg

Länk till predikan … 

Det är många i vår tid som ställer sig frågan vad är egentligen syftet och meningen med detta livet? Varför finns jag egentligen här och varför känns detta livet som jag lever just nu så tomt och meningslöst?

Svaret på detta finner vi i bibeln och i dagens bibeltext kommer vi finna Jesus tala en liknelse som beskriver en människas liv.

Han berättade också denna liknelse: En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen. Då sa han till vinodlaren: Se, i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon. Hugg ner det. Varför ska det också få suga ut jorden? 8. Men han svarade och sa till honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat det. 9. Kanske det då ska bära frukt. Men om inte, kan du därefter hugga ner det. ” – Luk 13:6-9

I dagens bibeltext berättar Jesus en liknelse för oss. En liknelse är en berättelse som är en illustration för att berätta en sanning. Alla liknelser är inte lika enkla att förstå som denna liknelse. Denna liknelse handlar om en konversation mellan två stycken.

Den första i denna konversationen är mannen som ägde en vingård. Detta är en bild på Gud, vår skapare och ägare. Den andra i denna konversationen är vinodlaren och det är en bild på Jesus Kristus.

I denna konversation finner vi vad Gud kräver av en människa. Vi finner syftet med varje människas liv. Vi finner Guds tålamod med människan.

Vi finner Guds rättvisa mot människan. Vi finner Jesu hjärta och kärlek för människan.

Det finns många saker vi kan lära oss i från denna liknelse. Låt oss kolla på denna liknelse :

Han berättade också denna liknelse: En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård ”

Denna man som hade planterat ett fikonträd i sin vingård är en bild på Gud. Fikonträdet här är en bild på en människas liv och vingården är en bild på världen vi lever i.

Gud har alltså placerat människan på denna jorden. Gud har skapat oss och Han har skapat oss med ett syfte.

Människan är unik i sitt slag, det finns inget annat i Guds skapelse som är som människan. Bibeln talar om att människan är skapad i Guds avbild. Människan skiljer sig i från växter och i från djuren.

Samhället här i väst skall jag betona, lär oss att vi kommer i från apan, och att människan därmed skulle vara av djurisk sort. Detta är en lögn eftersom människan skiljer sig i från apan.

Gud har skapat människan med olika förmågor som apan inte alls har. En människa har till exempel ett intellekt. En människan kan förstå saker, lära sig nya saker.

En människa kan lära sig historia och matematik. En människa kan lära sig fysik och en mängd olika grejer som inte apan kan göra.

Människans hela uppbyggnad är väldigt komplex. Hjärnan fungerar på ett sådant sätt, att vi kan komma i håg grejer, och allt är väldigt avancerat uppbyggt, med olika hjärnceller som lagrar minnen.

Människan har även olika språk vilket inte apan har. Djuren kan förstå varandra på ett annat sätt ,men de har inga komplicerade språk så som kinesiska eller arabiska, och de kan inte skriva sitt språk på ett papper och skicka brev till varandra..

Våra språk finns i hundratals och en de är avancerade och uppbyggda på ett väldigt fascinerade sätt.

Människan har även en förmåga att kunna uppfinna nya grejer och utveckla denna världen.

Djuren kan inte uppfinna några bilar, datorer eller bygga upp denna världen. Jag har aldrig sett en apa som kommer med en ny uppfinning.

Människan har även ett samvete som kan skilja mellan rätt och fel. Ett djur har inget samvete utan kan agera som de vill utan att känna någon skuld eller skam.

Människans samvete är givit oss av Gud eftersom vi är skapade till hans avbild så har Gud lagt ner lagen i våra hjärtan.

Människan har även ett evighets perspektiv. Människan vet innerst inne att det finns en evighet eftersom Gud har lagt ner den i deras hjärtan.

Det är därför många religioner tror på ett liv efter döden. Människan vet innerst inne att det finns en Gud som har skapat dem oavsett vad ateismen säger.

Många människor lever idag med en föreställning att det inte finns en mening med livet. De lever som om de vore ett fikonträd men som inte har något syfte alls i livet.

Gud har planterat sitt fikonträd i sin vingård.

Han har inte bara planterat ett fikonträd till att inte göra någonting, utan fikonträdet har ett syfte.

Fikonträdets uppgift är precis som vilket annat fruktträd som helst, att bära frukt.

och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen.”

Gud söker efter frukt hos människan, god frukt. Vad innebär det att bära frukt?. Vad för en frukt letar Gud efter?

Först och främst är det kärleksgärningar Gud letar efter. Det handlar om en kärlek till Gud som leder till att man följer honom av hela sitt hjärta.

Det innebär att man lever för Gud och för Guds rike. Man vill se Guds rike spridas och man arbetar för det.

Det innebär också att man lyder Guds ord i bibeln och accepterar Guds ord som sanning och man omformar hela sitt liv efter Guds ord.

Det innebär också att man lever ett liv i tillbedjan till Gud och att man försöker omforma sin tillbedjan utifrån hur Gud vill bli tillbedd. Det innebär också att man förtröstar på Gud och på hans vägar och hans ord.

Om en man inte har en förtröstan på Gud och en visshet om sin frälsning är det ingen god frukt.

Bibeln lär oss att ”tron är en övertygelse om det man inte kan se”.

Alltså man tvivlar inte på Guds löften eller på att Jesus kom för att sätta just mig fri i från mina synder. Det finns alltså inget tvivel i en sann tro.

Det innebär också att man ber till Gud och kommer till Gud när man behöver vägledning i livet. Det innebär också att man har en god karaktär. En karaktär som fruktar Gud och vördar honom.

Det innebär också en god karaktär emot andra människor som är fyllt av kärleksgärningar. God frukt ber för sina fiender. God frukt välsignar de som förföljer.

Frukt innebär att man har en glädje i livet. Inte en glädje som kommer av att man tittar på en komedi, eller läser lite skämt, utan en glädje i Gud, en glädje över att ha ett syfte i livet, att bära frukt, en glädje i att få tjäna Gud och leva för honom.

Frukt innebär också att man har frid med Gud. Gud är inte längre ens fiende utan ens Far. Frid innebär att man har ett rent samvete.

Frukt innebär också att man har trohet emot Herren i tjänst inför Honom. Trohet i att gå ut och berätta om Jesus för andra människor, trohet emot Gud, även om man får gå igenom lidanden och hela världen är emot en.

Frukt innebär självbehärskning på livets alla områden. Man kan kontrollera sitt temperament. Man får inte vredesutbrott , man är kontrollerad i mat och dryck, i sina ord och handlingar.

Man är kontrollerad i hur man använder sin tid, man slösar inte bort den på onödiga grejer som inte betyder något inför evigheten.

Denna frukt kan variera i grad hos olika, och kan vara olika stark på olika områden, t.e.x ett äpple innan det är moget kan vara litet, och lite surt att äta men likväl växer det ett äpple på trädet.

En banan är grön och hård innan den är mogen men likväl är det en banan som växer på trädet. Vad Gud söker efter är frukt på trädet. Han söker efter frukt i varje människas liv.

Gud sökte på trädet och fann ingen frukt. Du sitter här och Gud söker efter din frukt och vad kommer han att finna? Kommer han att finna någon frukt?

Då sa han till vinodlaren: Se, i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon.”

Gud är tålmodig med var och en av oss. I denna liknelse nämns tre år. Gud kanske har sökt igenom ditt liv i många fler år än så.

Vad finner Gud i ditt liv när han söker efter frukten? Du är skapad för att bära god frukt. Du är skapad för att tillbe Gud. Men vad tillber du i ditt liv?

Kanske är det pengarna som du tillber? Jesus sade att man kan inte följa både honom och Mammon, alltså materialismen och pengar.

Många idag spenderar alla sina pengar på sig själv, sina egna hobbyer, sitt hus men ägnar inte många tankar åt Gud eller sin nästa.

Kanske är det sporten du tillber? Det är uppenbart i vårt samhälle idag att många tillber sporten. Då tar på sig en tröja med sitt favoritlag och skriker och gapar precis som att sporten är deras gud.

Kanske har du många idoler i ditt liv som du följer och ser upp till utan att ägna en tanke åt Gud. Kanske du tillber en annan Gud än bibelns Gud.

Du kanske sysslar med nyandlighet där människan målas upp som en gud. Kanske du ber till en Gud som är gjord av trä och sten, eller till en Gud som inte kan frälsa någon i från deras synder.

Du kanske ber till en gud som inte kan ta itu med dina aggressionsproblem eller dina lustar.

Du kanske är ateist och upphöjer intellektet och vetenskapen och har det som din förtröstan. Andra lever hela sitt liv för nöjen, för en karriär, för att bli populär, för att njuta, och ägnar ingen tanke åt Gud.

Du kanske inte bär någon andlig frukt. Du är inte tålmodig i det som har med Gud att göra, du kanske inte bär ditt lidande för din tro.

Du kanske inte lever i Frid med Gud utan går runt med dåligt samvete, du kanske inte lever i frid med andra människor utan är involverad i konflikter hela tiden om saker som inte har med Guds rike att göra..

Du kanske inte lever i självbehärskningen utan lever ut alla dina passioner i livet och slösar bort tiden på saker som inte har något med Guds rike att göra.

Är det detta Gud finner när han ser på ditt liv? Eller finns där frukt?

Hugg ner det. Varför ska det också få suga ut jorden? ”

Ägaren av vingården säger nu till vinodlaren ”Hugg ner det.” Trädet bar ingen frukt och varför skulle trädet då få stå kvar och ta plats i vingården och suga ur jorden?

Gud är en Gud som kräver rättvisa. Gud straffar synden rättvist. Om en människa lever sitt liv för sig själv, bryter emot Guds lagar och inte bryr sig om Gud och sin nästa varför skulle Gud låta en sådan person slippa undan?.

Om en bankrånare rånar en bank. Varför skulle en domare i en domstol låta en bankrånare slippa undan?

Om en svindlare skulle lura en person på pengar varför skulle då rättvisan låta en sådan slippa undan?

Gud är den som har skapat rättvisan och det är eftersom Han själv är rättvis och kräver att synden straffas.

Varför skulle en människa som inte vandrar på Guds vägar. Som lever i uppror emot Gud, som inte lever i enlighet med hur de har skapats, få fortsätta att andas Guds luft?

Varför skulle de få fortsätta att leva på Guds jord?

Varför skulle trädet som inte bär frukt få fortsätta att ta emot solen?

Varför skulle ett träd som inte bär frukt få fortsätta att dricka av vattnet? Varför skulle det få fortsätta att ta upp plats för andra träd som bär frukt?

Trädet bar ingen frukt och därmed skulle det huggas ner. Trädet hade blivit värdelöst.

Om en Volvo bil inte fungerar och rostar sönder varför inte bara skrota Volvon?

Om en försäljare inte säljer någonting varför låta försäljaren jobba kvar?

Nu, detta kanske låter hårt, men det är Guds rättvisa. Guds rättvisa kräver att människan döms för sin synd och sitt uppror emot Honom..

Men han svarade och sa till honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat det.”

Vinodlaren ville ge trädet lite mer tid. Det hade inte burit någon frukt på tre år, men han ville ge det ett år till. Vinodlaren ville gräva och gödsla lite för att försöka få trädet att bära frukt.

Här har vi en bild på evangeliet och Guds godhet emot människan. Här ser vi Guds tålamod med människan.

Trotts att människan förtjänar att dömas så har Gud en medlare, vinodlaren som är en bild på Jesus Kristus.

Jesus är svaret på människans problem. Jesus är den som kan få trädet att börja bära frukt. Jesus är den som upprättar själen och livet, för att ställa allt till rätta mellan människan och Gud.

Jesus Kristus kom för att dö för syndare och ge sitt egna liv som en lösen för att försona oss med Gud. För att få oss att börja bära frukt.

Trädet som inte bar frukt kan nu bli ett fruktsamt träd som har sitt riktiga syfte i livet.

Jesus dog på ett kors och uppstod på den tredje dagen allt för att uppfylla vad som är sagt om Honom i skrifterna.

Han dog för att vi skall bära frukt. Han dog för att försona oss med Gud. Han dog för att frälsa oss i från synden, i från det som inte bär någon frukt.

Det är vad det betyder med att gödsla och att gräva runt trädet. Han ger oss en lösning på problemet med fruktlöshet. Jesus sträcker ut sin hand till var och en som kommer till Honom.

Jesus kan återupprätta varje människa och få dem att bära frukt. Jesus kom för att frälsa oss i från synden.

Det finns många genom åren som har fått sina liv förvandlade av Jesus och blivit befriade i från synden. Alkoholister som blivit satta fria, Homosexuella och Bi-sexuella som blivit heterosexuella.

Män som misshandlade sina fruar har nu blivit befriade i från sina vredesutbrott. Människor som levde för saker i denna världen har nu blivit befriade. Ditt liv kan börja bära frukt, låt inte ditt träd bli ned hugget.

Karl XII är en av de mest kända kungarna i Sveriges historia. Han var kung under Sveriges storhets tid och är mest känd för att han försökte utöka Sveriges storhet. Han försökte överta delar av Ryssland men misslyckades. Han var ständigt i krig och försökte ständigt att utöka Sveriges storhet.

När han dog sågs han helt som ett misslyckande av folket på den tiden, som bara hade orsakat sitt eget folk massor av lidande, och han beskylldes även för att ha orsakat slutet på Sveriges storhets tid.

Min vän låt inte ditt liv bli ett misslyckade. Lämna inte denna jorden utan att bära frukt.

En annan Kung var Gustaf den III denna kung hade många byggprojekt. Bland annat så planerade han att bygga Stockholms Pantheon, som var en inspiration i från Pantheon i Rom, som byggdes under det romerska imperiets storhetstid.

Han anlitade arkitekter, de gjorde upp byggplaner och målningar hur allt skulle se ut. De planerade även att riva vissa byggnader för att få plats åt Pantheon projektet beräknades ta tio år.

Gustaf III blev mördad och hela byggprojektet blev inte ens av. Han slösade stor del av sitt liv att planera något som aldrig blev av.

Min vän låt inte ditt liv gå till spillo. Lev inte för saker som inte bär någon frukt i ditt liv.

Den 31:a Mars 2013 hittades Egon Karlsson död i en sandlåda på en perrong vid en tågstation. Han hade frusit ihjäl eftersom det var – 7.2 den natten.

Det märkliga med detta var att Egon var miljonär. På sitt bankkonto hade han 3 miljoner. Han hade enkelt kunnat ta in på ett hotell under natten eller tagit en taxi hem.

Grejen med honom var att han var gammaldags och använde inga bankkort utan varje gång han behövde pengar gick han till ett bankkontor.

Hade han bara sett till att han hade haft pengar med sig, hade detta aldrig behövt hända. Han förlorade sitt liv på grund av att han inte använde det han hade fått.

Min vän. Kasta inte bort det livet Gud har gett dig. Lämna inte detta jordelivet utan att ha frukt på trädet.

Kanske det då ska bära frukt. Men om inte, kan du därefter hugga ner det. ”

Gud är nådefull och tålmodig med oss och trotts att trädet inte har burit frukt hittills ger han mer tid för människan att omvända sig.

Han väntar och väntar på att få se frukt i ditt liv. Men en dag tar livet slut och trädet blir nedhugget och då är det försent.

Du kan börja bära god frukt i ditt liv, men det är bara om du omvänder dig och tror på vad Jesus har gjort för syndare. Då har Jesus lovat att vi skall få bära mycket frukt, sådan frukt som består.

Om vi inte omvänder oss kommer trädet att huggas ner och vi kvar i våra synder och Guds vrede vilar fortfarande över oss.

Vi får då själva ta konsekvenserna av vårt liv på domens dag när vi alla skall stå inför Gud och dömas.

Dröj inte med att omvända dig. Idag är frälsningens dag. Idag kan din själ bli upprättad. I dag kan du börja bära frukt.

Kom till Jesus Kristus så skall du bära frukt. Alla ni som inte har någon frukt på trädet kom till honom.