Jesu uppståndelses verksamma kraft.

Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. ” – 1 John 3:9

När vi blir frälsta genom Jesu blod och hans evangelium. Verkar Jesu uppståndelse kraft mäktigt i oss. Korsets verkan är såpass kraftigt att det sätter oss fria i från synd, onda begär och världen. När det står i texten att ”han kan inte synda” betyder det inte att en kristen blir perfekt och aldrig mer syndar någonsin. Petrus syndade, Paulus syndade och i bibeln finns folk som syndade. De syndade dock inte som en vana .

I vår tid förkunnas det dock sällan. Folk förkunnar ofta att en kristen syndar hela tiden eller lever i sina köttsliga begär hela tiden. Detta är en lögn och vi skall inte låta oss förvillas av en sådan falsk lära.

Om någon kollar på pornografi, år ut och år in, så är han inte född av Gud. Om någon är sexuellt attraherad av samma kön år ut och år in, så är han inte född av Gud om de inte bekämpar synden och omvänder sig. Bibeln lär oss nämligen att vi skall lägga bort våra syndfulla och onda begär. Genom evangeliet har vi den kraften att överkomma synden.

Jag vet folk som har blivit frälsta men de föll in i pornografi, men det var inte en längre period. De kom snabbt ur det igen och har varit fria i många år. Det var ingen vanemässig synd. Jag vet också om folk som blivit befriade i från homosexuella begär. Jesus Kristus kom för att frälsa sitt folk i från deras synder, inte frälsa dem så att de skulle leva kvar i sina synder.

Om en kristen inte segrar över synden i sitt liv beror det antingen på att han inte dödar dess begär genom bön,  bekännelse, sorg, ånger över sin synd.

Eller så beror det på att Kristus inte har fött honom på nytt och han har inte Kristi Uppståndelse kraft verksam i sitt liv. Johannes sade själv  ”Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör det som är rättfärdigt är rättfärdig liksom han är rättfärdig” – (1 John 3:7)