Hillsong och deras världslighet

I galaterbrevet 5:21 läser vi att en av köttets gärningar är ”vilda fester”.

Detta ordet för vilda fester som används här, handlar inte alltid om att dricka alkohol även om det kan vara involverat också, utan grekiska ordet handlar om en högljudd tillställning där man släpper loss (festande). En festival, en vild social tillställning, en vild fest eller dylikt..

Samma ord finner vi i 1 Petrus 4:3-4 och där talar det om vårt gamla liv som vi inte längre lever som kristna, och på grund av att vi inte lever det kan vi bli hånade. Jag tror många kommer håna mig för denna artikel, många som kallar sig kristna men lever kvar i köttet.

Denna typ av festande i modern tid finner vi bland annat i hemmen där folk festar loss under helgen, vi finner den på rock konserter där folk släpper loss, vi finner den på hiphopp konserter och vi finner det i klubbmiljö. Kanske även något annat som jag har missat.

De som lever efter denna köttets gärning skall inte ärva Guds rike. Därför är det en stor tragedi vad som nu sker inom kristendomen där denna typ av beteende kommer in i Guds hus.

Vi har till exempel Hillsong [Se video nedan] där man totalt släpper loss och släpper in köttets gärningar i en klubbliknande stämning. Vi har så kallade kristna rapp och rock konserter. Allt detta handlar om hög ljudvolym, en festliknande stämning där folk skall totalt släppa loss. Det är precis detta bibeln menar med ”vilt festande”.Jag minns när jag som ung besökte Frizon där var det ett vilt festande. Här har vi vad det betyder i vår tid.

Vi som troende skall i stället vandra efter Anden och inte efter köttet, Andens frukt är frid och självbehärskning inte ett vilt festande. Lever vi efter Anden kommer vi att bli vördnadsfulla i vårt sätt att uppträda. Hebr 12:28 lär oss att vi skall tjäna Herren med fruktan och vördnad.

Många av de rörelser som kommer in kyrkan ofta genom yngre men som omfamnas av en del äldre är skadliga. De får inte människor att leva gudfruktigt utan att leva efter världen.

Uppträdandet av Hillsong är av denna värld. Det är köttets gärning som vi har sett, och 1 Joh 2:16 säger Johannes att världen är ”köttets begär”. Världen beskrivs vidare i Jak 4:4 som fiendeskap mot Gud och ett äktenskapsbrott. Vilt festande är av köttet och av denna värld. Det vi ser här är alltså ett andligt äktenskapsbrott och ett brott emot det sjunde budordet.

Vidare säger skriften att vi skall hålla oss borta i från ”allt slags ont” (1 Thess 5:22) samt att vi inte skall ”vara delaktiga i mörkrets gärningar utan i stället avslöja dem” (Ef 5:11). En fråga är köttets gärning ”Vilda fester” mörkrets gärningar? Ja absolut. Då skall vi hålla oss borta i från dem och i stället avslöja dem. Hillsong är en skadlig rörelse där grundaren inte verkar tro på omvändelse. Håll er borta i från detta.

En reaktion på ”Hillsong och deras världslighet

Kommentarer inaktiverade.