Vi skapar våra egna problem här i livet.

och Josua sade: ”O, Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amoreernas hand och förgöra oss? (Jos 7:7);

Då svarade Herren Josua: ”Res dig upp! Varför ligger du där på ditt ansikte? 11 Israel har syndat, de har brutit mot mitt förbund som jag ingått med dem. De har tagit av det som var vigt åt förintelse, de har stulit, ljugit och lagt det stulna bland sina egna ägodelar.(Jos 7:10-11)

Israel hade syndat genom att bryta mot Guds förbund, stjäla, ljuga och göra saker de inte fick. Deras fiender besegrade dem i krig och var dem övermäktiga. Herrens hand var inte längre med dem utan istället hade nu Guds vrede drabbat dem. Josua förstod inte detta utan skyllde deras problem på Herren. Han ropade på Herren som om Herren var problemet. Problemet var inte Herren, utan problemet var att de själva hade syndat och dragit på sig Guds vrede.

Så kan det ibland vara i våra liv. Vi skyller på Herren för våra problem och vi vill inte erkänna att problemet är att det är vi som själva drar på oss problemen genom våran synd eller världslighet. Vi skyller istället på omständigheter eller på annat. Orsaken till problemen i våra liv är alltid vi själva och ingen annan. Vi kan inte som Adsm skylla på Eva eller skylla på Gud.

Har du problem i livet bör vi ställa oss själva frågan. Har jag gjort något som har dragit på mig Guds vrede? I såfall behöver vi omvända oss och ställa det till rätta annars kommer inte problemen att upphöra utan vi kommer att förstöra våra liv..