Gud ligger inte bakom allt som sker i denna värld.

De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod 5 och byggt baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller ens tänkt mig det. – Jeremia 19:4f-5

I går pratade jag med en man i stan han lyssnade på våran gatupredikan. Han var arg på Gud eftersom massor av barn hade dött i förintelsen under Nazi tyskland.

Problemet var att han beskyllde Gud för något som Gud inte alls låg bakom. Allt som sker på denna jorden är inte Guds vilja och Gud ligger inte bakom allt som sker i denna världen. Det sker mycket som Gud inte alls är hans godtycke eller Han vill skall ske.

Under Jeremias tid hade folket gått runt och dödat små barn för att offra dem till Baal, en avgud. De begick alltså två synder här. Det första var att döda sina oskyldiga barn och det andra var att tillbe en annan Gud. Herren säger till folket genom profeten Jeremia att Han aldrig har befallt dem att göra så här, samt att det inte var hans tanke. Vilket betyder att det inte var Hans vilja. På grund av vad de gjorde skulle Herren krossa den platsen de bodde på på grund av deras synd.

Det visar oss att Gud accepterar inte synd och Gud ligger inte bakom synden i denna världen. Därför barbariska saker som att barn mördades i Nazi Tyskland är inget man kan skylla Gud på.

Att Herren inte stoppade det är en annan sak, men han låter människan i bland göra som de vill.

Det kommer en domens dag, då vi dör, när Herren skall döma var och en efter deras gärningar. Ibland väljer Herren att ingripa i världshistorien och i dess händelser i bland gör han det inte.

Gud beskrivs i bibeln som en rättfärdig domare. Det betyder att han ibland dödar människor, men då är det rättfärdigt på grund av brott de har begått. Vi kan alltså inte skylla det dåliga som händer i världen på Herren utan det är människans eget fel.