Bevara ditt hjärta rent

Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.” – (Ords 4:23)

Våra hjärtan är av naturen onda säger Jesus, men när vi blir frälsta så renas våra hjärtan i från smuts och de blir rena. Detta betyder inte att ett hjärta stannar rent utan hjärtat måste bevaras rent.

Jakob i det nya testamentet varnar för att våra hjärtan kan bli besmittade. (Jak 1:27).

Om hjärtat bevaras rent så bevaras också livet, men om hjärtat inte bevaras rent så förstör vi våra egna liv.

Vad är det då vi behöver bevars ifrån.?

Det första ser vi redan i Jak 1:27. Vi behöver bevaras obesmittade av denna världen. Denna världens ideologier, attityder, metoder, underhållning vill försöka få ett grepp om våra hjärtan och besmitta oss. Jag fruktar att många av oss redan har fallit in i kärleken till denna värld, och när vi gör det faller också våra andliga liv samman för Jesus har frälst oss i från denna världen och vi skall inte leva av den, men bara leva i den.

Det andra vi behöver se upp för är synden som vill förstöra våra hjärtan. I våra hjärtan stannar lätt bitterhet, orenhet, oförlåtelse, avgudadyrkan och allt möjligt som bibeln beskriver som en synd om vi inte är vaksamma.

Det tredje som vi behöver bevara våra hjärtan i från är surdegen. Det som Jesus också kallar falsk lära. Falsk lära kan bedraga oss. Den är kittlande för våra öron, och får oss inte att rannsaka våra hjärtan. Falsk lära är skadligt för våra själar om kommer med tankar och idéer som orenar våra hjärtan. Den sunda läran måste hållas ren och oförfalskad annars påverkar det oss väldigt negativt.

Min vän. Har du bevarat ditt hjärta rent? Det är inte försent. Om du bevarar ditt hjärta kommer du att bevara livet. Vi har Jesu blod och Jesu Ande som hjälper oss. Genom Jesu död på korset och hans uppståndelse har vi fått kraft genom hans Ande att bevara våra hjärtan rena och obefläckade.