Varför är rockmusiken dåligt för din själ ?

Jag växte upp med rockmusiken. Redan i tidig ålder började jag lyssna på rockmusik. Det var band som Whitecross, Petra, Jerusalem. Det övergick senare till band som Sex Pistols, Refused, Mortification, Selfmindead och många andra band. Det skapade ett extremt musik beroende och blev som en drog i mitt liv. Det hände till och med att en dag när jag lyssnade på Mortification hemma att jag hade hemsökelse eller någon form av hallucination. Jag var livrädd och vågade inte vara hemma ensam under en lång period efter det. Min Pappa minns detta och han påstod att det var demoner som hemsökte men tror mer det var hallucinationer. Pappa kom hem en dag och jag hade gömt mig under sängen i skräck och låg där och skakade.

När jag blev frälst så åkte all rockmusik i soptunnan. Min pånyttfödda Ande ville inte längre ha den här musiken det kändes inte bra att lyssna på den. Med åren så kom det dock tillbaka in i mitt liv igen och bytte form och skepnad men samma beroende. Det åkte ut igen och nu kommer det inte tillbaka igen,

Vad är då problemet med rockmusiken och varför är det dåligt för våra själar?

Det finns en rad skäl en del är bibliska andra är dess rötter och det tredje är dess kultur.

Bibeln lär oss att dåligt sällskap fördärvar goda seder (1 Kor 15:33). Detta är sant. Rock musiken kommer fördärva ens beteende och ens agerande. Rockmusiken kommer i från Elvis Presley som var känd för sitt omoraliska liv. Själva termen rock and roll betyder att ha sex i en gungande bil typ. Något i den stilen. Det var dess ursprung och väldigt tidigt var även rockmusiken förknippat med satanism då många av 1960 talets grupper gillade satanisten och svart magikern Crowley. Band som Beatles, Rolling Stones och Led Zeppelin var sådana. Creedance  har en sång ”Sinister Purpose” som enligt Fogerty själv handlar om  ”I don’t take it seriously, although it has a serious subject. A Black Mass-type theme … worshipping the Devil.”–John Fogerty, 1970” Rockmusiken har även många ockulta symboler på sina skivomslag. Led Zeppelin har det och många andra band likaså.

Bara en sådan assosiation borde få oss kristna att hålla oss borta i från denna musiken. En sådan musik kommer att fördärva goda vanor och bibeln lär oss ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. ” (Ef 5:11).

Rock musiken är alltså världens musik och styrs från grunden av satan själv (1 Joh 5:19), inom rockmusiken är man mer öppna med det än inom andra generar. Bibeln lär oss att vi skall separera oss i från världen och hålla oss borta från det onda. (Jak 4:4; 1 Joh 2:15-16). Frågan redan här vi bör ställa oss är detta av ondo? I såfall varför vara delaktig i det och låna dess musik och försöka göra det kristet?

Vidare är det dess attityder. Bibeln lär oss att en andlig karaktär är mildhet och frid. Rockmusiken sprider inte dessa karaktärer utan det är oftast skrik och skrammel och starka rytmer. Vi kan knappat våga påstå att detta inte skulle påverka oss negativt när bibeln är tydlig med att dåligt sällskap fördärvar goda vanor (1 Kor 15:33). Det påverkade absolut mig negativt och det förstörde absolut min andliga smak. Psalmer och hymner blev tråkiga att sjunga. Jag ville ha rock n roll !

Slutligen, dess kultur är emot bibeln med män som bär långt hår vilket Paulus säger är en skam (1 Kor 11:14) Detta var för att rocken uppkom under en tid av uppror. Ungdomen skulle göra uppror emot normerna och moralen i samhället och då började rockmusikerna bära långt hår. I rock musiken förespråkas också drickande av alkohol, fri sex och även droger. Hela kulturen uppkom och betydde uppror.

Man kan knappat våga påstå att detta är uppbyggligt för ens kristna själ och ens andliga liv. Jag har under många år varit förslavad under denna musik och den gjorde inget gott för mig utan den gav en kick för stunden som man senare ville ha igen och igen. Det var som ett drogberonde. Det ger ingen sann tillfredställelse. Nu sjunger jag ofta av hjärtat psalmer och hymner och känner en enorm glädje när jag är fri i från detta slaveri!