Vi kan lita på det profetiska ordet.

”Som det står skrivet hos profeterna: Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte, som ska bereda din väg framför dig. . 3. En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. ” (Mark 1:2-3)

I gamla testamentet använde Herren sina profeter för att förmedla sitt ord till folket och allt det som dessa profeterna sade blev också uppfyllt. De misslyckades inte och fick sedan stå där och säga ”Jag hörde fel”. De talade under inspiration Guds ofelbara ord som inte innehåller några fel.

Vi läser här ”skrivet hos profeterna”. Detta är två olika profetior i från två olika ställen och två olika profeter. Den första profetian i vers 2 är i från Malaki 3:1 och den andra i vers tre kommer i från Jesaja 40:3.

Det är viktigt att notera att det var olika profeter i två olika tider eftersom moderna bibelöversättningar så som folkbibeln här översätter det ”Skrivet hos profeten Jesaja” men det nämner inget om Malaki och det blir ju totalt fel och sår in tvivel hos läsare som kan tänka. ”Kan vi verkligen lita på Guds ord när det bara står Profeten Jesaja men inte också Malaki.”?

Därför är denna översättning i från textus receptus, som reformationsbibeln och karl den tolftes bibel, King James Bible, är mer korrekt där det står ”profeterna”. Vi kan därför lita på två saker. Det första är att när Herren talat något genom sitt ord så blir det så och att Herren har bevarad sitt ofelbara ord som inte skall så tvivel hos läsarna utan snarare styrka deras tro.