Vad är vilddjurets märke 666 ?

Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. ” (Upp 14:11-12)

Det finns många spekulationer, böcker, filmer och sidor på internet som försöker klura ut vad 666 står för. Egentligen är det ganska enkelt för svaret finns i versarna framför oss. De som tillber vilddjuret och dess bild bryter emot Guds bud som säger att vi inte skall tillbe några andra gudar.

Vad vilddjuret handlar om är att försöka få människan att tillbe en annan gud och få dem bort i från tron på Jesus. Vi läser det här ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.
De som håller fast vid Guds bud och vid tron på Jesus kommer att bli frälsta, det är de som inte tillber någon annan än deras frälsare. Vilddjurets kampanj handlar därför om att försöka få oss bort i från guds bud, de tio budorden och bort i från tron på Jesus.
Vi ser denna kampanj väldigt verksam mitt ibland oss i vår tid. Vi har teologer som förnekar att kristna skall hålla de tio budorden. De ger licens för avgudadyrkan och går med i vilddjurets agenda. Jag har sett flertalet kända predikanter i vår tid säga ”Vi står inte under de tio budorden”. Sådana predikanter måste vi se upp med. Jag tror inte de medvetet försöker få oss att tillbe vilddjuret men deras tal leder folk på den vägen.
Det andra är en kampanj att försöka få oss bort i från tron på Jesus, detta sker genom falska evangelier där en falsk messias presenteras.

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. (Upp 12:17)

Håller vi oss på den smala vägen där vi håller fast vid guds bud och tron på Jesus behöver vi inte oroa oss, men allt som försöker få oss bort därifrån går i vilddjurets agenda och börjar man tillbe vilddjuret är det kört. De kommer att plågas i evigheternas evigheter utan ro vare sig natt eller dag.
Men dem som håller fast vid Jesus och Guds bud kommer att få ta emot livets krona.