De två männen i templet (Evangelistiskt Möte)

Predikan av Josef Löwdin

30/9-2018, Västra Frölunda.

De två männen i templet (Lukas 18:9-14)

För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse: 10″Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren.  12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.

13 Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.”

I Denna text berättar Jesus en liknelse om två olika människor. Den ena var en farisee och den andre en publikan.

Båda dessa människor finns inom vårt samhälle i vår tid, och de finns även inom kyrkorna.

Det som var speciellt med dessa två var att de båda gick till templet för att be.

Dessa var människor som båda två gillade att komma inför Gud och be. De hade alltså någon form av tro.

I samhället var en farisée var de mest ansedda. De var inte kristna men de hade ett sken av Gudsfruktan.

Tullindrivarna dock var folk som människorna i samhället inte gillade. Det var de som kom och samlade in skatten till kejsaren. Många tullindrivare samlade nog in lite extra och lade i sin egna ficka. Det var folk som inte var så populära i samhället.

Fariséen var absolut inte som den där tullindrivaren i sina egna ögon. Han var snabb till att fördöma tullindrivarens agerande.

Han var som många människor idag, när de hör något på nyheterna eller läser något i tidningarna. De förfäras över allt som sker omkring dem. De läser om mord och brott och alla möjliga synder i samhället och förfäras över det.

De sitter på sina arbetsplatser och tar avstånd och förfäras över alla vidrigheter runt omkring sig. Det är ju bra i sig, visst kan man göra så, problemet dock är att dessa människor hade ingen själv insikt.

De har inte fått en blick av sina synder, och inte sett hur mycket synd som fanns i deras egna hjärtan. Vi har många sådana idag. De kanske kommer hit Söndag efter Söndag.

Inte vet jag! Bara Herren vet. En del andra kanske går till moskén varje fredag för att be, medans andra sitter hemma i soffan och beklagar hur hemsk världen runt omkring dem är.

Vi finner här hur de ber i templet ” Farisén stod och bad för sig själv Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren.  12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.

Denna människa vem det än var berömde sig av sin godhet. Han var självrättfärdig av naturen. Vi läser om honom att han stod upp i templet och bad.

Inte för att det är fel i sig att stå upp, men det visar att hans hjärta inte var brutet inför Gud. Hans hjärta var fullt av självrättfärdighet.

Han fördömde tjuvarna, brottslingarna, äktenskapsbrytarna och den där tullindrivaren som lade pengar i egen fika. Han var Mr. Perfekt. Han var som de flesta idag, han såg sig som en bra människa.

Nu det är inte fel att tillrättavisa syndare, det är inte fel i att reagera över ondskan i samhället. Det var inte hans problem. Problemet var att han sade ”Jag är inte som dem” Istället fastar jag och ber och ger mitt tionde.

Han pekar på hur mycket gott religiöst han gjorde. Många människor är sådana. De pekar på allt gott de gör. De pekar på att de är med i röda korset. Att de är fackligt verksamma och är hjälpsamma människor.

De kanske pekar på allt det goda de har gjort, för sina medmänniskor, och hur många bra saker man har skrivit och varit involverad i. Detta gjorde dock inte denna man rättfärdig inför Gud.

Det stora problemet var att han var en syndare precis som alla andra. Människan i sig själv ser ofta inte sin syndfullhet och därför kommer man inte heller till Jesus.

Människan drar sig i stället till annan religion där man kan leva ut sin självrättfärdighet där ens goda gärningar ger en väg in i himlen, eller gör att man får ett bättre liv när man dör. Visst vi skall göra gott men detta gör inte att man får det rätt ställt inför Gud.

Gud är en helig Gud och en Rättfärdig Gud. En rättfärdig Gud måste straffa den som syndar.

Denna farisee hade den förståelsen, att den som syndar skall ställas till svars för sina synder.

Det var därför han tackade Gud att han inte var som alla andra. Han stod upp och tackade Gud att han inte var en tjuv eller en äktenskapsbrytare för han visste att de sakerna var fel.

Bibeln säger att Gud har lagt ner lagen i våra samveten. Alla människor oavsett om du har bibeln eller ej, vet vad som är rätt och fel. Det spelar ingen roll om du åker till Papua Nya Guinea eller till Afrika eller stannar här i Sverige.

Människan vet vad som är rätt och fel i ens inre människa. Men synden förblindar oss så vi inte alltid ser det. Denna farisee hade inte sett det och förstod det inte.

Han trodde all synd handlade om en yttre handling. Han nämner ”äktenskapsbrott”. Det finns många i vår tid som har begått äktenskapsbrott och har inga problem med det. Enligt bibeln är det dock en synd och Gud hatar äktenskapsbrott.

Det är inte bara en yttre handling utan även en inre. Om du kollar på porrfilmer på internet så är du otrogen mot din fru och en äktenskapsbrytare! Om du ser på en kvinna med lusta på gatan är du likaså en äktenskapsbrytare!

Han såg sig inte heller som någon tjuv, men många i vår tid är tjuvar. De tjuvåker på spårvagnen eller bussen.

Jag såg en man en gång, som satt med sin mobil och med västtrafik to go appen. Han hade knappat in sitt bank kortnummer, och under hela resan satt han redo med fingrarna att betala i fall biljettkontrollanterna skulle komma.

Jag stod och observerade under hela resan, och han satt där redo, men betalade inte för sig.

Han var en ung man och redan en tjuv. Han undanhöll arbetaren sin lön.

Det kanske just är en sådana som senare går templet och tackar Gud att de inte är som värstingarna i samhället. Det kanske är just sådana som sitter fördömer alla synder de läser om i tidningarna som alla andra gör.

Det kanske är en sådan just du är? Du kanske kommer hit idag, men har inte fått insikt om dina synder här i livet utan är snabb att fördöma andras synder.

En man som var sådan var Paulus. Han var en fariseé som trodde sig vara ett gott Guds barn. Problemet med honom var att han hade inte sett sina synder och sitt behov av en frälsare.

Det är först när Jesus uppenbarar sig för honom som han omvänder sig. Det var först då han insåg att han behövde en frälsare i från hans synder.

Jesus sade att han kom för att frälsa syndare, inte de rättfärdiga. Med ”de rättfärrdiga” menas de som ser sig själva som goda människor, utan behov av någon frälsare. Sådana kom inte Jesus för att frälsa.

Den andre mannen, Tullindrivaren. Den som alla såg ner på i samhället. Han hade kommit till insikt om sina synder. Han förstod att han har syndat emot Gud och han kommer inför Gud och ber att Gud skall vara honom nådig.

Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig.

Han visste att han hade inget i sig själv att berömma sig av, eftersom han slog sig själv för bröstet.

När vi läser att han slog sig för bröstet och inte ens vågade lyfta blicken emot himlen så betyder det att han kände sig skamsen och ledsen över sina synder.

Vi vet inte exakt här vad som var hans synd. Kanske hade det med hans arbete som tullindrivare att göra? Kanske han var en tjuv?

Kanske han var en sabbatsbrytare och hade inte hållit vilodagen helig ? Kanske han hade varit olydig mot sina föräldrar ? Kanske han hade hatat någon? Kanske han hade kollat på nakna kvinnor han inte var gift med, i går kväll?

Kanske han hade förtalat någon? Kanske han hade ljugit om någon annan människa? Kanske han gjort bilder av Gud ? Kanske han hade tillbett Maria eller ikoner?

Vi vet inte vad hans synd var, men hans synd tyngde honom och den tyngde honom såpass mycket att han kom inför Gud och ville få sina synder förlåtna. Han ville bli upprättad inför Gud.

Han kom inte till Gud för att få ett bättre liv, mer pengar, helande i sin kropp. Nej, han kom till Gud av rätt motiv för att få förlåtelse för sina synder.

Vi läser slutligen ”Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.”

Tullindrivaren gick hem rättfärdig, inte fariséen. Med ordet rättfärdig här betyder att hans synder blev strukna i från hans skulda lista.

Rättfärdig betyder att man är färdig i rätten. Det kan liknas vid en rättegång och du står där inför domaren anklagad för ett brott som du är skyldig till. Men domaren förklarar dig oskyldig.

Din skuld blir struken. Det är så för var och en, som kommer inför Gud med sina synder i förkrosselse och omvändelse, dina skulder blir strukna inför Gud…

Han sände Jesus Kristus till denna världen för att dö för våra synder och försona våra synder och stryka listan med våra synder vi har begått och förklara den som tror rättfärdig.

Gud ser inte längre till de synder vi har begått om vi omvänder oss till Jesus i tro. Han visar oss nåd och barmhärtighet. Tullindrivaren förtjänade det inte, men han blev benådad och gick hem rättfärdig.

Den första mannen, fariséen. Han gick inte hem rättfärdig. Han såg sig själv som redan rättfärdig och han såg inget behov av att komma inför Gud, och be om förlåtelse för sina synder.

Därmed finns det ingen frälsning för honom på domens dag. Dagen då denna mannen dog, fick han själv stå ansvarig inför domaren för alla sina synder. Det finns inget hopp och räddning för en sådan person.

Kanske du är som fariseen? Kanske du inte har kommit till Gud med dina synder?

Min vän dröj inte med att komma. Tänk inte jag skall göra det i morgon.

Tänk inte :”det är inte så noga”. Tänk inte : ”jag skall göra bättring själv”. Tänk inte : , jag skall jobba på mina synder själv”. Tänk inte: ”Jag klarar mig bra”.

För det är inte sant. Det räckte med en enda synd för Adam och Eva för att bli utkastade i från Guds närvaro. Det räcker med en enda synd för att du skall bli skyldig till synd och vara i behov av en frälsare..

Gud visar sin nåd emot var och en som kommer till honom. Han sträcker ut en hand emot varje syndare att bli förklarad rättfärdig. Han inbjuder var och en till det eviga livet.

Han inbjuder var och en till att bli rättfärdig genom tron. Om vi kommer till honom i tro och omvändelse så tar han emot oss. Han inbjuder de som ser sina synder, att omvända sig till honom. Han vill inte att någon skall gå förlorad utan att alla skall omvända sig och bli frälsta..

Hur är det med dig? Är du som fariseen som aldrig har kommit till Jesus, eller är du som tullindrivaren som har sett dina synder, men ännu inte kommit till omvändelse och tro?

Idag är frälsningens dag. Inte i morgon. Du vet aldrig om du ens lever imorgon. Du kan bli sjuk under natten och dö. Det kan hända en trafikolycka på vägen hem härifrån.

Vi vet aldrig. Jag har sett många genom åren som dör väldigt tidigt. Jag minns en tjej i området där jag bodde där jag växte upp som var ute och åkte med sin pojkvän. Hon var inte ens 20 år fyllda och de krockade med en lastbil och hon dog.

Hon gick rätt in i evigheten. Vem vet kanske hon just den dagen hade fått höra evangeliet om frälsning och förkastat det? Kanske hon just denna dag, som hon dog hade läst detta stycke ur bibeln men förkastat budskapet?

Du kanske sitter här just nu och tror inte på vad Jesus säger här.

Du kanske tänker att du klarar dig bra själv, så tänkte fariseen också.

Låt oss vara ärliga med oss själva. Klarar du dig verkligen bra utan syndernas förlåtelse? Du kanske har ett bra jobb och en fin karriär men vad hjälper det om du har synd i ditt liv? Vad hjälper det om du förkastar din skapare.

Föreställ dig att du har bara en timme kvar att leva och den sista timmen börjar nu. Vad gör du då? Skall du fortsätta att ignorera Jesus? Skall du fortsätta leva utan honom och i synden?

Fariseen såg bara vissa yttre synder men han glömde att bibeln också säger ”Den som vet att göra det rätta men inte gör det han syndar”

Synd är inte bara att göra det som är fel enligt Gud, utan synd är också det vi borde göra, men som vi inte gör. Min vän fariseen såg inte detta för han nämner inget av det han hade gjort. Han nämner bara det han inte har gjort.

Jesus sade ”Om ni inte omvänder skall ni alla gå under”. Att omvända sig betyder att man börjar hata sin synd och kommer till Gud med sin synd. Har det skett med dig?.

Du kanske bara har en timme kvar. Vem vet vad som sker nästa timme? Det spelar ingen roll om du går i en kyrka, om du ber, utan vad som räknas är att du omvänder dig. Om du inte omvänder dig kommer du att gå under.

Du var inte född in i denna värld för att enbart äta och dricka, och arbeta. Du föddes in i denna värld för att leva med Gud din skapare!.

Du kanske tänker att du vill fortsätta leva ditt liv, på ditt sätt, utan Gud och i självrättfärdighet!.

Min vän just nu dör många på denna jorden och går rakt in i evigheten.

Då skall vi alla stå inför Gud och dömas för våra gärningar. Det vi har gjort och det vi borde ha gjort men inte gjorde.

Denna farisee som ansåg att han inte behövde Gud dog en dag och fick komma inför Gud. Var han lika rättfärdig då som han ansåg sig vara? Nej, han var inte rättfärdig sade Jesus. Han levde i en illusion.

Just nu finns det tid att få det rätt ställt med Gud. De som lider av syndens plåga kan just nu komma till Jesus och bli tvättade i hans blod.

Just nu kan du få det rätt ställt med Gud och gå hem rättfärdig, med frid i ditt hjärta vetandes att Jesus har tvättat dina synder.

Har du funnit tryggheten i att Jesus Kristus har tvättat dina synder? Annars kom till honom. Det finns ingen fördömelse för dem som är i honom. Det finns bara fördömelse för de som inte har kommit till honom i omvändelse och tro .

Kanske du tänker ”Jag är värre än tullindrivaren finns det något hopp för mig? Du vet inte vad jag har begått för synder”. Min vän ingen synd är för stor för Jesus.

Det spelar ingen roll hur du tidigare har levt dit liv. Om du kommer till Jesus skall han tvätta bort dina synder, och rena dig från alla din synder. Kom till honom och du skall bli rättfärdig.

Kom till honom och du skall få leva med honom i evighet. Kom till honom, det löser inte alla problem här i världen men det löser det viktigaste problemet. Synden i våra hjärta. Var och en som sitter här i kväll och inte har kommit till Jesus kan bli tvättad ren och få ett renat samvete.

Men om du fortsätter att upphöja dig själv finns det inget hopp för dig för evigheten, utan du får klara dig själv här i livet utan Gud och leva en evighet utan honom.

Du kommer få stå utanför himmelriket och se på när alla andra är uppe med Jesus och äter måltid med honom. Du kommer stå där och gråta och skära tänder och vilja komma in men du skall inte få komma in.

Vi får ingen andra chans i livet som kommer utan frälsningens dag är här och nu.

Kom till Jesus han som kom för att dö för sitt folks synder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s