Hur skall vi be ? (Matt 6:9-13)

Undervisning av Josef Löwdin, Västra Frölunda 20/5-2018

 Så ska ni be ” – Matt 6:9

Det är viktigare att lära en man hur man ber än att lära tio män hur man predikar. Jesus lärde aldrig sina lärjungar hur man predikar, men han lärde dem att be.

Jesus när han talade om bön sade Han Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. – Joh 14:14

När Jesus säger att vi kan be om vad som helst i hans namn och vi skall få det är det viktigt att vi först går igenom vad detta betyder, så att vi inte har en fel bild av bön och hur vi skall be.

Betyder det att be om vad som helst i hans namn, att vi kan be om precis vad som helst? Att du skall härska över hela världen? Att du skall få en ny lamborghini? Att du skall få 10 miljoner kronor?

Nej, detta är inte vad Jesus säger utan han säger ”I mitt namn”. Bön måste alltså vara i Jesu namn ?

-Men betyder inte det att jag kan be om en lamborghini och avsluta bönen med Jesu namn?

Det var så jag lärde mig bön som ung. Detta är dock inte vad det betyder utan förklaringen och den bästa sammanfattning av hur man ber finner vi i 1 Joh 5:14-15

Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.

Att be i Jesu namn betyder alltså att be efter något i enlighet med Guds vilja genom namnet Jesus.

All bön, för att få ett bönesvar måste därför vara i enlighet med vad Gud vill. Alla andra böner kommer Gud inte att besvara.

Det är kanske därför många kristna ger upp att be efter ett tag. eftersom man ber om saker som inte är Guds vilja och blir besvikna när inget sker, och slutar att tro på bönens makt.

Istället borde vi söka efter att börja be i enlighet med Guds vilja, för när vi gör det, säger skriften att då vet vi att vi redan har, vad vi har bett om.

Det finns dock tillfällen när skriften inte säger något om en specifik sak, och vi ber om Herrens ledning, det är ett helt annat ämne i sig och jag tänker inte gå in på det just nu.

I stället skall vi kolla på bönens innehåll och det bästa stället att börja i är i Bergspredikan.

Herrens bön, är en bön som Jesus har sagt åt oss ”Så skall ni be”. Det betyder att just så här skall vi be och inte på något annat sätt.

Det är en bönemall för hur vi skall be och ber vi i enlighet med den får vi alltid bönesvar om vi ber uthålligt.

Den är dock ingen ramsa man behöver rabbla utan det är just en mall och vi kommer finna i skriften att böner var lite olika, men oftast i enlighet med denna mall. Alla böner behöver inte innehålla allt detta men allt som finns med här är bön.

Det betyder att det kan komma ett tillfälle då du bara behöver komma inför Herren och bekänna din synd.

Då behöver du inte rabbla allt annat först, utan du kan direkt komma inför Herren och bekänna din synd.

Det kan finnas tillfällen då du behöver styrka emot frestelser.

Då behöver du ju först inte be om ditt dagliga bröd utan kan be om styrka. Det är en mall och visar på bönens innehåll och vi skall nu titta på denna bön lite närmare.

Därför, Skall ni be så: Fader vår som är i himlarna, Helgat vare ditt namn. 10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, Såsom i himlen, så också på jorden. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som är oss skyldiga. 13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda, För riket är ditt och makten och härligheten I evighet, Amen

 

  1. Åkallan och Beundran

Först säger Jesus ”Fader vår som är i himlarna, Helgat vare ditt namn

Det börjas med att åkalla Herren som vår Fader. En bön behöver innehålla en åkallan. Det är precis som när min dotter vill ha hjälp av mig och be mig om något så åkallar hon mig ”Pappa”. Det tilltalar någon och i detta fallet tilltalar man Fadern.

Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. ” ( EF 6:18)

Beundrar är när vi adresserar Gud utifrån vem han är och för vad han har gjort. I denna text så kallas Gud för våran Fader.

Det tyder på en relation mellan oss och honom där vi är hans barn och han är vår fader. Vi kommer därför inför honom i vördnad inför vem Han är.

Vi kommer inte slarvigt in i bön eller som om det är en oviktig Person vi skall be till utan vi kommer med beundran inför Honom, som vår Fader.

I Skriften finner vi hur folk kommer inför Herren i beundran inför vem han är. Ett exempel är profeten Jeremia :

När jag hade gett köpebrevet till Baruk, Nerias son, bad jag till Herren och sade: 17 ”O, Herre Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. 18 Du visar nåd mot tusenden och bestraffar fädernas missgärning på deras barn efter dem, du store och väldige Gud: Herren Sebaot är hans namn. 19 Du är stor i råd och mäktig i gärningar. Dina ögon vakar över människornas alla vägar för att ge åt var och en efter hans vägar, efter frukten av hans gärningar.

20 Du gjorde tecken och under i Egyptens land och gör så än i dag, både med Israel och med andra människor, och du har gjort dig ett namn som är detsamma än i dag. 21 Du förde ditt folk Israel ut ur Egyptens land med tecken och under, med stark hand och uträckt arm och genom stor skräck. 22 Och du gav dem detta land som du med ed hade lovat deras fäder att ge dem, ett land som flödar av mjölk och honung. 23 De kom och tog det i besittning, men de lyssnade inte till din röst och vandrade inte efter din lag. De gjorde ingenting av allt det du hade befallt dem att göra. Därför lät du all denna olycka drabba dem.

24 Se hur belägringsvallarna närmar sig staden för att inta den, och genom svärd, svält och pest är staden given i de kaldeiska belägrarnas hand. Vad du har talat har nu skett, du ser det själv. 25 Men fastän staden är given i kaldeernas hand säger du, Herre Gud, till mig: Köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det!” – (Jer 32:16-25)

Vi finner här hur Jeremia kommer med Beundran inför Gud och han kallar det för bön till Herren. Han ber inte om något speciellt utan bara beundrar Herren för vad han har gjort och för vem han är.

Beundran är därför en del av bön som vi ofta inte tänker på som bön . Denna del av bönen är utmärkt att göra lite närsomhelst under dagen. Beundra Herren för hans skapelse, Beundra Herren för hans godhet. Beundra Herren för alla hans vägar och att han är vår Fader i himlen.

När han säger Låt ditt namn bli helgat så handlar det om Guds karaktär man ser upp till. Det handlar om vördnad inför Gud och inte att vi kommer inför honom hur som helst.

Det handlar om att på ett vördnadsfullt sätt kalla på hans olika attribut utifrån vad skriften säger om Gud.

  1. Be att Guds rike skall bredas ut

Sedan säger Jesus : ”Låt ditt rike komma.”

När Jesus kom till denna värld så kom han med Guds rike. När Jesus kom så kom han för att frälsa sitt folk i från deras synder. Det är därför Guds vilja att hans rike skall bredas ut.

Det är här vi ber om själars frälsning eftersom Gud vill att ”alla skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen”. Det är här vi ber för våran församling, för våra ledare, för tillväxt, för mission och för att vi skall få bära frukt.

Påminn Herren om hans olika löften när du ber om att Guds Rike skall komma. Var lite jobbig inför honom och visa Herren vad hans egna ord faktiskt säger. Det är löften i från Herren och vi behöver be och peka på dessa löften.

Därför är det oerhört viktigt att vi läser våra biblar och kan Guds löften, för det påverkar våra böner om vi kan Guds löften eller ej.

Gör vi inte detta kommer inte heller en församling att växa efter Jesus har sagt till oss att detta är så vi skall be. Det är alltså en befallning.

Herren sände inte Jesus för att hans rike inte skulle bredas ut, utan han sände Jesus för att hans rike skulle expandera.

Hur skall vi kunna se en församling växa till om vi inte regelbundet ber detta? Hur skall vi kunna se Guds rike växa och flera församlingar planteras om inte detta är vår bön?

” Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. ” (Kol 4:3)

Paulus ber här om förbön för att Guds rike skall kunna spridas. Han visste att utan predikan, så kommer inte riket bredas ut och utan bön för en öppen dörr kommer inte heller riket att spridas.

Vi behöver därför ha med detta i våra böner att Guds rike skall spridas och att själar skall bli omvända.

  1. Be att Guds vilja skall ske

Låt din vilja ske, såsom i himlen, så också på jorden.”

Jesus ber oss att be att Guds vilja skall ske och inte vår egna vilja. När Jesus skulle korsfästas bad han i enlighet med detta. ”Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din. ” (Luk 22:42).

Vi skall be att Herrens vilja sker i våra egna liv och inte vår egna vilja. Jesus ville helst slippa undan vad som väntade honom. Det är vad han säger till Herren. Men han avslutar inte bönen där utan lägger till. ”Men ske inte min vilja utan din”.

Vi behöver därför ständigt komma inför Herren och be om hans vilja för våra liv och att han skall leda våra fotsteg rätt. Detta är en överlåtelse bön till Herren.

I skriften finns det många ställen där det står rätt upp och ner ”Detta är Guds vilja”. Ta dessa löften och be dessa löften för ditt egna liv, så kommer Herren att svara på dessa löften.

De löfterna handlar om att leva ett heligt liv, vi skall därför be om att leva heligt för det är Guds vilja.

Detta är Guds vilja: att ni helgas ” (1 Thess 4:3)

och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. ” (1 Thess 5:18)

Be om Tacksamhet om du är en person som klagar mycket så är det Guds vilja att vi skall vara tacksamma.

En annan sak vi skall be för som är Guds vilja är att be för varandra. Paulus bad för de troende i Rom och i Efesus finner vi hur Paulus ber för de troende.

Gud, som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans Son, är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner  (Rom 1:9)

Vi finner även hur Paulus bad för de troende i Efesus.

Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. 18 Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, 21 hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.” (Ef 3:16-21)

 

4. Be för ditt dagliga behov

Vidare säger han : ”Ge oss i dag vårt dagliga bröd.”

På denna tiden och även i vår tid, i många länder fanns inte socialismen. Det betyder att livet för många kunde vara mycket svårare och hårdare än vad det är för oss i Sverige.

Det fanns inga sociala skyddsnät och man var helt beroende av att man arbetade för sitt leverne. Många kristna var dock förföljda och tvingades fly och överge sin åker och därmed sin inkomst.

Kristna på den tiden samt i många länder i vår tid var mycket mer beroende av att be för sitt dagliga bröd än vad vi är i Sverige idag.

Jesus har lovat oss : Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” (Matt 6:31-33)

När vi därför befinner oss i en situation där vi inte har råd till vårt dagliga bröd så kan vi påminna Herren om hans löften och han skall förse oss med vad vi behöver.

Jag minns en gång när jag bodde i Finland och arbetade som evangelist. Jag hade gratis boende genom kyrkan jag arbetade för men jag hade väldigt lite handpenning och kyrkan hade inte så mycket pengar. Det hände en gång därför att jag bara hade 5 Euro kvar med en månad kvar tills nästa inkomst.

Jag bestämde mig för att inte berätta om mitt behov för någon utan bara be om mitt dagliga bröd. Jag gick till affären och köpte havregryns gröt och lite mjölk för de sista pengarna och sade till Gud. ”nu har jag inga pengar kvar, nu får du visa att du är Gud”.

Jag hann inte mer än att komma hem så ringde telefonen och en person frågade om jag behövde pengar. Ja, sa jag och fick 50 Euro. Det skulle dock inte räcka månaden ut.

Det tog ytterligare någon dag sedan ringde en annan person och frågade om ja behövde pengar. Ja, sade jag och fick nu så jag klarade mig resten av månaden.

Jag minns även när jag var barn och växte upp hur min Pappa hade lite pengar. Det hände ofta att kylskåpet stod tomt och med alla pengar han hade köpte han mat till mig. Då bad han och Herren försåg. Jag minns hur det ringde folk på dörren och gav honom ett bensinkort är lät honom fylla full tank som skulle räcka månaden ut.

Jag minns hur det kunde ligga ett kuvert i brevinkastet där det låg pengar så att han hade pengar till mat ett tag framöver.

Detta stycke handlar inte enbart om fysiskt bröd utan även om andligt bröd. Jesus sade om sig själv ”Jag är livets bröd”. Vi kan därför komma inför Herren och be om att vi skall få mer av Kristus i våra liv.

Vi kan gå till Pauli bön Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.(Ef 1:17-19)

Vi kan be att Herren skall välsigna vår bibelläsning för dagen så att vi blir välsignade av det andliga brödet. Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Matt 4:4).

 

5. Syndabekännelse

Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som är oss skyldiga.”

Om vi syndar så skall vi bekänna våra synder, när vi gör det då vet vi att Herren hör oss och förlåter oss.

Dock står det även här att vi ”förlåter dem som står i skuld till oss”. Detta är en viktig princip att vi förlåter andra som syndar emot oss, annars blir det konstigt att be till Herren att han skall förlåta oss när inte vi har förlåtit andra.

Det blir en motsägelse mot hela evangeliet där Kristus har förlåtit oss, men vi själva agerar rakt emot det genom att inte förlåta andra.

Därför är det viktigt att ha en attityd av förlåtelse mot andra som står i skuld mot oss innan vi ber Herren förlåta oss våra synder.

I skriften finns det många böner som ber om förlåtelse för ens egna synder och ibland för ens lands synder. En bön som innehåller bägge är Daniels bön. Daniel var en bönemänniska. Vi vet att han bad tre gånger varje dag.

Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. 18 Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 19 O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.”

20 Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd, och kom inför Herren min Gud med min förbön för min Guds heliga berg.” (Dan 9:17-20)

Om vi har syndat skall vi alltså be om syndernas förlåtelse, men skall skall även regelbundet be Herren förlåta andra kristnas synder som vi ser runt omkring oss.. Vi skall även be att Herren förlåter vårt lands synder och visar oss barmhärtighet.

 

6. Seger över synden

Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda”

Det är inte Gud som frestar oss utan våra egna begär detta säger Jakob.

 Ingen som blir frestad ska säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär.  (Jak 1:13-14).

Denna bön handlar därför om att få kraft att motstå frestelserna när de väl kommer emot oss. Det handlar om att Herren inte skall låta oss ledas in under frestelsernas makt utan att vi skall segra över dem redan innan vi faller.

När du därför lever ditt liv i vardagen och hamnar i situationer då du blir frestad att säga något, skriva något eller se på något eller göra något som är syndfullt.

Då kan du be om kraft att motstå. Ännu bättre är att be om kraft varje morgon när du vaknar så att du redan har kraften för dagen att motstå det som kommer emot dig.

Vi skall också be att vi blir frälsta från det onda eller den onde.

Det onda genom att be om beskydd för dagen från onda människor, från dåligt sällskap och sådant som kan påverka oss i en dålig riktning.

Men även från synden som bor kvar i våra hjärtan. Befrielse från synd som du kanske kämpar med och inte har fått seger över.

Vår egna stolthet, våran egna väg, våran egna själviskhet är alla av ondo och det behövs kraft från Herren för att övervinna dessa dessa.

Från den onde, med det innebär kraft att stå emot djävulen och hans listiga angrepp. Det kan handla om att bli bevarad i den sunda läran, det kan handla om att en församling skall bevaras ren. Urskiljning att kunna se igenom djävulens angrepp.

Kraft om att bli bevarad från människofruktan och andra snaror som hindrar oss.

Kraft att förkunna ordet och förstöra den ondes rike.

  1. Lovprisning

För riket är ditt och makten och härligheten I evighet, Amen”

Detta avslut finns inte med i moderna svenska biblar från 1917 och framåt förutom i reformationsbibeln.

Det är en hel debatt i sig om detta skall vara med eller ej. Ett tillägg säger en del, borttaget säger andra.

Sverige har dock en flera hundraårig historia där denna vers fanns med i Karl den tolftes bibel översättning, och ser du på kyrkans historia i övrigt hittar du detta avslut redan i didache, som är från 100-talet e.kr och du hittar den även i John Crysostoms bibelkommentarer från 370-talet.

Jag tror därför inte detta är ett senare tillägg utan det skall vara med i bönen.

Oavsett vad du tror i frågan finns detta avslut med i Paulus bön i Ef 3:21 som är väldigt lik, hur Jesus ber oss att avsluta vår bön ”

Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. ” (Ef 3:20-21)

I vers 20 ser vi hur Paulus lovprisar Jesus för hans makt och i vers 21 ser vi hur han ger Jesus äran och avslutar med att säga i evigheters evighet. Amen.

Paulus avslut baseras därför helt på Jesu ord i Herrens bön. Detta är det tydligaste beviset på att det är det korrekta avslutet av bönen.

Herren Jesus avslutar därför med att säga att vi skall lovprisa Herren för vem han är. Det är ett bra sätt att inleda bön med beundran och avsluta med lovprisning.

Slutligen Säger han ”Amen”. Detta är ett sätt att avsluta en bön. Ordet Amen betyder ”Låt det ske så”

Jag skulle vilja ta upp lite fler grejer från skriften om bön som inte finns med i Herrens bön och som jag inte tog upp förra gången.

  1. Be med uppriktighet

När vi ber till Herren, måste vi vara uppriktiga i vår bön. Vi kan inte komma och be inför honom saker vi inte menar.

Lita alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela ” (Ps 62:9)

Poängen är att utgjuta våra hjärtan inför Honom. Våra hjärtan måste vara ett med våra böner. Att utgjuta sitt hjärta betyder att det kan vara något känslosamt, det handlar om att befria sitt hjärta från något som kan vara en börda inom en.

Bön måste därför vara uppriktig och inget man bara slänger ur sig och inte menar. Det måste komma från våra hjärtan.

    1. Be med tro

När vi ber till Herren behöver vi be i tro. Vi behöver tro och veta att han kommer att svara på våra böner.

Avsaknaden av tro i bön är ett hinder för att få ett bönesvar. Många kommer inför Herren idag i bön men saknar tro på vad de ber.

Detta är dock inte vad Jesus säger till oss utan han säger Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert ” (Mark 11:24).

Vi har redan konstanterat att om vi ber i enlighet med Guds vilja så kommer vi att få det också om vi inte ger upp. Slutar vi att tro på Guds löften och be över Guds löften så kommer vi heller inte att få något bönesvar.

All bön måste ske i tro. Tro på att Herren har makt att förändra och kommer att göra det som vi ber honom om.

3. Be med Tacksägelse

Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse ” (Kol 4:2).

Vi behöver tacka Herren i våra böner. Tacka honom för hans godhet, för hans bönesvar, för hans löften. Tacka Herren för det verk han utför i oss etc.

Tacksägelse är en del av bönen som vi inte får försumma.

Paulus säger :

Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, när vi ber för er. ”(Kol 1:3)

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, ” (1 Thess 1:2)

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. 4 I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, 5 eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu.6 Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. ” (Fil 1:3-6)

4. Be på dina knän.

Att böja sina knän i bön är något bibliskt. Vi skall dock inte göra en lag av detta eftersom i bibeln finns de som sitter och ber (2 Sam 7:18), står upp och ber (Mark 11:25) och det kan man göra.

Dock har vi ofta glömt bort denna aspekt och det är sällan i dag man finner folk i en kyrka där folk är på sina knän under ett bönemöte.

Att böja sina knän är ett tecken på ett underordnat hjärta. Det är som att träda fram inför en Kung och be om något.

Vi finner Daniel gjorde detta : Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra.(Dan 6:10) Vi finner hur Jesus gjorde detta.

Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad (Luk 22:41).

Vi finner Stefanus göra det (Apg 7:60) Vi finner Petrus göra det (Apg 9:40) Vi finner Paulus göra det (Apg 20:36) och vi finner hur man gjorde det kollektivt på en strand ”Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden, och på stranden böjde vi knä och bad. (Apg 21:5).

Jag skulle därför vilja uppmana alla att inte vara rädda för att knäböja i bön i privat bön eller på publika bönemöten.

Det är inget krav men det är helt bibliskt ett det visar på en underordnad ande som böjer sig inför Herren inte bara i hjärtan utan även till det yttre. Det kan ta emot i köttet i början, men man vänjer sig efter ett tag.

Slutligen skulle jag vilja uppmana oss alla att samlas att be när vi kommer igång med det. En gång i veckan med separata bönemöten där vi bara träffas för att be. Kom ihåg vad jag sade senast. Utan bön blir det ingen välsignelse och inga bönesvar.

Låt oss vara människor som ber i enlighet med Guds vilja, Herrens bön är mallen för hur vi skall be för att få bönesvar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s