Vikten av personlig bön i de troendes liv

Undervisning av Josef Löwdin,

Frölunda, Göteborg, 13/5-2018

be utan uppehåll – 1 Thess 5:17

Bön är det viktigaste som finns inom den kristna tron. Du kommer inte att växa i helighet utan bön inte heller kommer du se många segrar i det kristna livet utan bön.

Bön är ett av Guds verktyg som Herren har gett till oss att få saker och ting gjort i denna värld. Vi får aldrig gå så långt i vår tro på Guds suveränitet att vi slutar be och sluta tro att vi behöver be.

Vi som troende behöver prata mer med Gud och mindre med människor. Det är just vad bön är för något. Det är att prata med Gud. Att lätta på sitt hjärta och be till honom om saker man vill se en förändring på i ens egna liv, i andras liv samt i ens omständigheter, saker i landet, och i världen, och i kyrkan.

Vi kommer inför Herren i bön med tron att Han har makten att förändra saker och ting. Ändå är det något vi alla kämpar med i våra liv, och man spenderar hellre mer tid med andra saker än med bön.

Vad innebär det då att be utan uppehåll? Denna mening att be utan uppehåll, betyder inte att man aldrig sover, arbetar eller sysslar med något annat än bön i livet. Vi har alla våra måste sysslor i livet.

Vad denna mening betyder är att man lever ett liv i återkommande bön. Det är inte något man skall göra ibland utan bönen skall vara en viktig del av en troendes liv och i den kristna församlingen.

När vi lever vårt kristna liv befinner vi oss i en kamp. En kamp emot synden, en kamp emot köttet och en kamp emot mörkrets välde. Kamp för själars frälsning och Guds rikes utbredande. Denna kamp kan bara vinnas på ett sätt och det är genom bön.

Du kan säga alla de rätta orden och predika rätt saker men om vi inte är uppbackade av bön kommer det inte att åstadkomma så speciellt mycket.

Det är vanligt idag att många predikar precis samma saker, som många välsignade predikanter förr i tiden, och även i vår tid gjorde. Men det har inte samma effekt som de hade, och det kan bero på många saker, men en sak som det absolut beror på är att man har inte det bönelivet som de hade.

Om vi går igenom kyrkans historia så finner vi aldrig någon väckelserörelse där inte bönen har varit det centrala. Väckelser har alltid startat genom någon eller några som ber. Det betyder inte att man kan manipulera fram en väckelse, utan väckelse sker i enlighet med Guds vilja, men det betyder att om vi inte ber så sker det aldrig något heller.

Bön är de kristnas stridsmedel och det är genom bön som vi strider som en soldat emot våra verkliga fiender. Paulus beskriver i Efesierbrevet kapitel 6 denna kampen som är en andlig kamp emot mörkrets välde.

Men hur vinner vi denna kamp?

Paulus säger Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. (Ef 6:18)

När Paulus säger att vi alltid skall be, så menar han att vi skall inte bara be när vi känner för det. Om du bara ber när du känner för det, kommer du ha en fiende, djävulen som kommer att se till att du aldrig känner för det.

Att be utan uppehåll innebär att be regelbundet och återkommande, trotts att man inte känner för det. Det kommer alltid ske saker som gör att du inte känner för att be. Din telefon plingar. Det har inte ringt på hela dagen men just precis när du skall be ringer någon du gärna vill prata med.

Mörkrets välde vill inte att vi skall be för det slår sönder mörkrets rike, därför är det ofta ett enormt motstånd för en kristen mot att be, men det är livsnödvändigt.

Därför skall jag ställa dig en fråga som sitter här i dag, och det är en viktig fråga. Den handlar om dit egna andliga tillstånd, och det bästa för din egna själ.

Min fråga till dig som sitter här idag är hurdant står det till med bönen i ditt liv? Detta är en fråga av yttersta vikt, för där det inte finns någon bön finns inte heller någon frälsning.

En människa som inte ber är inte frälst, men samtidigt är bön inte heller ett tecken på att man är frälst. Många människor ber utan att känna Herren.

En sak kan vi dock var säkra på där det inte finns någon bön finns inte heller någon tro och utan tro finns heller ingen frälsning..

Andlig bön är andningen av en pånyttfödd människa, det är hjärteslaget av ett helgat hjärta, och det är tecknet på att Guds Ande bor i våra hjärtan.

Vi bad Herren om syndernas förlåtelse när vi kom till honom, därför är det omöjligt att vara en kristen samtidigt som man aldrig ber. Det kristna livet börjar i bön och skall sluta i bön.

Att bevisa detta påstående från skriften är inte särskilt svårt. ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt?” – Luk 18:7

De utvalda är de frälsta, de troende och vi finner här att Guds utvalda ropar till honom dag och natt.

Detta betyder inte att man aldrig sover om natten utan det är en term som beskriver att man ”ber utan uppehåll”, det är en term som beskriver en människa som ofta ber.

Vi finner hur Paulus började sitt nya liv med bön ”han beder” – Apg 9:11

Vi finner hur Stefanus avslutade sitt liv med bön ”Så stenade de Stefanus, medan han bad och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.”Sedan föll han på knä och ropade med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd!” Med de orden somnade han in. ” (Apg 7:59-60)

De rättfärdiga i skriften var bedjande människor. Vi läser om Daniel hur han ”Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. ” – Dan 6:10

Vi läser om Moses ”Men Mose bönföll inför Herren sin Gud ” – 2 Mos 32:11

Vi finner även om Jesus, att Jesus bad väldigt mycket. Medans Jesus döptes så bad han ” När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen ” – (Luk 3:21)

När det blev mycket uppståndelse kring hans mirakler behövde han dra sig undan för att be. ”Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. ” – Luk 5:16

När han skulle utse sina tolv lärjungar spenderade han hela natten i bön innan han kallade på dem.

Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. ” (Luk 6:12)

På förklaringsberget bad Han ”Ungefär åtta dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. ”(Luk 9:28)

När han var på väg att korsfärstas bad han ” Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad ” (Luk 22:41)

Om Guds Ande bor i oss vilket han gör om vi har blivit frälsta så kommer han att leda oss in i bön.

Från första dagen vi blir pånyttfödda tills sista dagen när vi tar vårt sista andetag.

Det finns alltså inget som heter en bönlös kristen utan varje kristen måste vara en bedjande person.

Jesus skall vara vårt exempel i detta. Han bad mycket och lämnade ett exempel åt oss att följa. Om Jesus behövde be, hur mycket mer tror du inte vi behöver be?

Bön är dock ändå något som många bekännande kristna inte lever i. De äter, sover, går till jobbet och sitter framför datorn på kvällen. Dock försummar man bönen.

Bön är som oljan i en motor på en bil, utan olja rullar inte motorn. Likadant är det med bön, utan bön kommer ditt kristna liv att dö ut. Du kommer vara besegrad av synden och ditt hjärta kommer bli kallt.

Många ber inte eftersom de inte vet hur de skall bedja. Många ber inte eftersom de inte ser kampen i det kristna livet, på grund av att man redan lever i världen.

Många ber inte för deras liv är så fulla av sig själva och ens egna prioriteringar.

Läsa de senaste nyheterna, chatta med kompisar och denna världens ting har blivit viktigare än bönen. Många troende ber inte eftersom man inte tror på att Gud skall svara på ens böner. Man ger upp för tidigt.

Genom alla tider har det alltid varit en kamp för kristna att be. Men det är livsnödvändigt, det är som att andas. Utan bön kommer du dö ut. Utan bön kommer du aldrig se Gud verka.

Utan bön så faller man in i avfällighet eftersom då får synden grepp om en liv. När vi inte ber så kommer allt bli torrt i våra liv och det blir bara en formell religion.

Att läsa bibeln utan bön, att lyssna på en predikan utan bön, att välja livets väg utan bön, att slarva sig igenom bön, att gifta sig utan bön kommer att leda till ett avfall i våra hjärtan, och till många snedsteg som kommer kosta dig många hjärtesorger.

En människas fall börjar i hennes privata böneliv långt innan det sker offentligt. De som faller i världen är redan fallna i bönen sedan långt tillbaka.

Det är därför Skriften säger till oss att vaka och bedja.

Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. ” . Kol 4:2 Om vi inte vakar och ber så kommer frestelserna att besegra oss.

Om vi inte vakar och bedjer kommer vi bli besegrade och vi kommer inte vara andligt uppmärksamma på djävulens listiga angrepp.

Om vi inte ber kommer vi inte finna någon lycka i livet, eftersom här i världen får vi lida och gå igenom svårigheter. Du kommer få gå igenom sjukdomar, dina nära och kära kommer att dö före dig.

Du kommer få gå igenom förföljelse, hån och förakt, du kommer gå igenom materiella förluster, och många besvikelser. Ingen av oss kommer undan detta hur mycket vi en försöker.

Vad är det då som gör oss lyckliga genom sådant? Jo bönen. Vad säger bibeln ? ”och ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig, och du ska ära mig.” (Ps 50:15) . Kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla. (Ps 55:23)

Får någon av er lida, ska han be.  (Jak 5:13)

Detta praktiserade alla de heliga i skriften. Detta gjorde Jakob, då han fruktade för Esau. Detta gjorde Mose då folket hotade att stena honom i öknen. Detta gjorde Josua då Israel led nederlag utanför Ai.  Detta gjorde David då han var i fara i Kegila.

Hiskia gjorde detta, då han mottog brevet från Sanherib. Så gjorde även församlingen i Jerusalem, då Petrus blev kastad i fängelse.

Även Paulus gjorde detta då han satt i fängelse i Filippi. Det enda sätt man kan bli verkligt lycklig i en värld som denna, är att alltid kasta våra bekymmer på Herren. Det är försöket att själv bära sin bördor som ofta gör de kristna  nedslagna.(J.C Ryle)

Bön är därför livsnödvändigt för en troende och vi skall nu kolla lite på vikten av att be i från skriften.

  1. Om vi inte ber så får vi inget

Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.” – Jak 4:2

Om vi inte ber så får vi inte heller något. Om vi aldrig frågar Gud efter något så får vi heller inget. Detta är en sanning många verkar ha glömt bort idag.

De kommer inför Herren med inställningen att man inte skall fråga Herren om något. Därför har de inget heller.

Vi skall dock aldrig ha en sådan inställning utan vi måste komma inför Herren vetandes att han hör våra böner. Gud är inte döv, som inte hör våra böner. Han lyssnar inte på syndares böner, det är sant men han lyssnar på de rättfärdigas böner.

I skriften finner vi många som ber och får. Speciellt i Moses liv finner vi hur Gud lyssnar på hans böner om och om igen.

När Israel hade syndat och Gud ville förgöra dem så bad Moses att Herren skulle förlåta dem deras synder och det gjorde Herren.

När Moses var på Horebs Berg så bad han att Herren skulle visa honom hans härlighet och Herren svarade på hans bön.

Hade Moses inte bett så hade han heller inte fått någonting utan. Han hade aldrig sett Herrens härlighet om han inte hade bett.

Elia likaså var en bedjande man. Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger och ropade till Herren och sade: ”Herre min Gud, låt den här pojkens själ komma tillbaka in i honom.”

Och Herren hörde Elias bön, och pojkens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen. (1 Kung 17:21-22).

Genom Elias bön kom pojken tillbaka till liv. Tänk om Elia inte hade bett? Då hade pojken aldrig kommit åter till liv igen.

George Muller var en man känd genom historien för sitt böneliv. Han tiggde aldrig pengar och gjorde aldrig sina behov kända, men ändå startade han fem barnhem genom bön.

Genom bön så försörjde Herren honom och det kunde hända att hans familj inte hade något att äta för dagen och George började be. Plötsligt kunde det ringa på dörren och en fullständigt främmande person kund ge dem en limpa med bröd.

Det sägs att en gång så var det en storm i hamnen som hindrade honom från att predika evangeliet. Då bad han till Herren och stormen lade sig och han kunde ta båten till en annan plats och predika evangeliet.

Hade han inte bett och frågat Herren så hade dessa människor inte fått höra evangeliet.

Han hade ett stort arbete som Herren hade givit honom, men han hade aldrig fått det om han inte hade bett Herren att hjälpa honom.

En predikant jag läste om som inte dog för så speciellt länge sedan, gick in på sitt rum och bad att Herrens kraft skulle vila över hans predikan. Han gav sig inte utan befann sig i rummet i över ett dygn.

Efter det drog en mindre väckelse igång och genom hans predikan blev 30 församlingar grundade på 10 år och det var inte genom kyrkhoppare utan genom ateister, hedningar etc som blev frälsta..

Hade han inte bett om att Herren skulle verka genom hans förkunnelse så hade det aldrig skett.

Om vi inte ber så får vi inget, och orsaken till att ditt liv ser ut mycket som det gör idag, är kanske att du inte ber?

Saknar du andlig glädje så be om glädje annars får du aldrig det. Kämpar du med människofruktan och att dela evangeliet med andra, så behöver du be att få frimodighet. Kämpar du med oro och tvivel så behöver du be att få seger över det.

Kämpar du med olika dåliga beroenden ? Be att du skall få seger över det.

Om du inte ber så får du inget heller. Om du inte frågar Herren och kommer inför honom och ber så kommer inget att förändras i ditt liv heller.

  1. Bön måste vara uthållig

Vi behöver inte bara be, utan bön måste även vara uthållig, som vi läser i versen framför oss ”Be utan uppehåll”. Vi kan inte leva på gårdagens böner, eller på de bönerna vi bad förra året.

Nej, vi måste vara uthålliga och lite jobbiga inför Gud. Jesus säger detta själv.

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: 2 ”I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! 4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor 5 ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.”

6 Och Herren sade: ”Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem 8 Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?”

– Lukas 18:1-8

Orsaken till att vi inte är uthålliga är för att vi saknar tro att Gud hör oss och svarar oss. Jesus säger här skall han finna en sådan tro på bönen när han kommer tillbaka till jorden? Det betyder att få kommer att be med uthållighet och tro i de yttersta tiderna.

Om du inte ber med uthållighet och plågar Gud med dina böner, så kommer du inte heller att få det du ber om.. Be om uthållighet om du har problem med det, för om du inte ber om en uthållighet kommer du inte heller att få en uthållighet.

Jesus sade att om vi bara är uthålliga så skall han svara oss. Ibland kan man få be över saker i flera år innan Herren svarar. Ger du upp efter ett år så får du inget heller. Vi skall aldrig ge upp tills vi får se svaret.

I andra krönikeboken kapitel 26 finner vi historien om Ussia.

Ussia hade många militära segrar, han byggde upp en stark krigsstad och hade starka krigsmaskiner. Vad som var orsaken till denna framgång läser vi Så länge han sökte Herren lät Gud det gå väl för honom. (2 Krön 26:6).

Något hände, han började bli högmodig, och ansåg att han kunde klara sig själv, och hade slutade söka Herren och genast blev det honom till hans egna fördärv.

Han började handla trolöst mot Herren, han föll i synd och han fick som ett resultat av detta spetälska. På grund av sin spetälska fick han bo separat och blev utestängd från Guds hus (26:21).

Detta var det tragiska öde som drabbade Ussia och allt berodde på att han slutade att söka Herren. Han försökte leva på gamla meriter och blev högmodig och utslängd från Guds Hus.

Det är så med oss, vi kan inte leva på gammal framgång eller gamla böner, vi skall aldrig sluta att söka Herrens ansikte för den dagen vi gör det, har redan nedgången börjat i våra liv. Den dagen vi slutar be så kommer de andliga nederlagen i våra liv.

Uthållig bön är därför otroligt viktigt. Du kommer att märka att så fort du slutar, så kommer köttet att växa sig starkare i dig, och kommer att segra över dig. Se upp för högmodet som får dig att tro att du klarar dig i egen kraft, utan bönen.

Bönen kommer att hålla mycket av synden borta i ditt liv och hålla dig borta från avfall i från närheten till Herren, men om du släpper på det kommer du märka att du börjar bli besegrad.

Jag läste en berättelse om en tidig kristen som hette Origenes. De dåvarande myndigheterna lyckades pressa honom till att offra rökelse åt avgudar. De triumferade storligen åt hans nederlag och avfall.

Vad myndigheterna inte visste var vad Origenes själv sade om händelsen, att just den morgonen hade han slarvat med bönen och inte bett som han brukade göra på morgonen, och han själv såg det som orsaken till detta avfallet.

Min vän vill du undvika att komma på fall, vill du segra över köttet och se Gud svara på dina böner. Kom då i håg Jesu ord ”Vaka och bed”, kom ihåg Jesu ord om uthållighet i bön. Sluta aldrig med dina böner. Den dagen du slutar kommer du kanske att komma på fall.

Vill du se dina familjemedlemmar komma till tro? Sluta inte att bed utan var uthållig. Vill du se Gud öppna dörrar för dig i livet för evangeliet, sluta inte att be utan var uthållig.

William Carey var den första missionären i modern tid i Indien. Han åkte till Indien efter en kallelse av Herren.

När han väl var framme i Indien fick han bara se motgång efter motgång. Han brände huvudet och fick bölder. Han sov utomhus och drabbades av svåra sjukdomar på grund av myggbet. Han vandrade till fots och predikade på den ena platsen efter den andra. Han bad och arbetade men såg inga resultat.

Inte en enda omvänd förens efter sex år. Han gav inte upp utan var uthållig i bönen trotts svårigheter.

Efter sex år av bön och arbete kom den första konvertiten och sedan rullade det på och när han dog hade flertalet baptistförsamlingar grundats i Indien. Han bad utan att ge upp och Herren välsignade och lyssnade på hans böner.

George Muller igen, bad för sin bästa vän som inte var omvänd. Han bad i ett år, två år, fem år, tio år, ja femtio år tog det innan Herren frälste hans bästa vän.

Om vi så måste be hela livet, så låt oss be hela livet, men vi skall aldrig sluta att be eller ge upp.

Den enda gången du kan sluta be för något är om du inser från skriften att det du ber för inte är Guds vilja.

  1. Vi behöver lägga undan det som hindrar oss från att be.

Det finns många snaror här i livet som försöker hindra oss från att be. Dessa snaror kan ibland vara bra saker. Vi läser i Apostlagärningarna kapitel 6 hur apostlarna var distraherade av matutdelningen till de fattiga. De tillsatte därför diakoner som kunde göra det så att de :

Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” ” (Apg 6:4)

Eftersom de nu hade mer tid åt att predika ordet och vara i bön så hände något. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. (Apg 6:7).

De behövde lägga åt sidan det som distraherade dem, i detta fall även något som var bra i sig.

Precis så här är det ofta i våra liv. Jag har aldrig mött någon som har ångrat att man har bett för mycket utan det brukar vara tvärtom. Ofta hör man folk säga. ”Jag önskar att jag bad mera”.

Vi har alla 24 timmar om dygnet och allt handlar om prioriteringar. Vad prioriterar du i livet? Apostlarna hade fastnat i utdelning av mat till änkor vilket gjorde att ordet inte hade så mycket framgång. Vi i vår tid kanske har fastnat med andra saker som hindrar oss från att be.

Du behöver gå igenom ditt liv och se var någonstans du prioriterar fel och vad det är som gör att du inte har tid att be?

Är det kanske din mobiltelefon? Jag säger inte att det är fel att ha en mobiltelefon, utan vad jag menar är att du kanske är så fäst vid den att det hindrar dig att be? Då behöver du lägga den åt sidan ett tag för att be.

Är det kanske saker av denna världen? Som hindrar dig från att be?

Kanske du engagerar dig för mycket i samhällsfrågor?

Kanske är det otro och du har slutat att tro på bönens makt? Bara Gud vet vad som hindrar dig från att be.

Du måste ta upp kampen eftersom bön är viktigt. Vill du verkligen stå där inför Herren på domens dag och inse att du kunde ha bett mera?.

Vill du verkligen stå där tillsammans med Paulus, De andra Apostlarna, Wesleys, Whitefield, Spurgeon och många som Herren har använt genom åren och skämmas när du ser hur mycket de bad men hur lite du bad?

Vill du verkligen stå där på domen dag, frälst men kastade bort ditt liv på andra oviktiga saker?

Vill du verkligen stå där på domens dag se och höra alla onyttiga ord du har sagt, där du istället kunde ha spenderat den tiden i bön?

Vad är det som hindrar dig från att be? Min vän, vår tid är kort och vårt liv för dyrbart. Är det värt att slösas bort på onödiga ting när vi kunde ha bett och sett Herren göra något åt situationen i din egna själ och i andras själar?

Synd kommer alltid att kväva våra böner. Om du har synd i ditt liv kommer bönerna att tystna. Om du älskar världen likaså. Bön och synd kan inte bo i samma hjärta.

Synden får oss att springa bort i från Gud medans bönen drar och närmare Gud. Har du problem att be? Be Herren visa dig var problemet ligger.

Det finns inga genvägar. Vi lever i ett krig och kriget upphör aldrig. Du måste kämpa och strida för att vinna kriget. Du kan inte vara passiv och tro att du inte behöver be.

Därför behöver du lägga undan allt som hindrar dig från att be regelbundet vad det än må vara.

När du känner dig frestad av synden, be utan uppehåll att du skall få kraft att övervinna.

När du känner att du får gå igenom svårigheter, be utan uppehåll att Herren skall ta dig igenom dem. När du känner dig förvirrad och inte vet vilken väg du skall välja, be utan uppehåll att Herren skall leda dig på rätta vägar.

När du brottas med otro, be utan uppehåll att Herren skall fylla dig med tro. När du känner dig svag, be utan uppehåll att Herren skall ge dig styrka. När du känner dig sjuk, be utan uppehåll att Herren skall ge dig styrka i själen.

Om du är döende, be utan uppehåll att Herren skall befria dig från all fruktan och att du i trygghet kan somna in i Kristus. Vill du se folk i din närhet komma till tro på Jesus. Be utan uppehåll att Herren skall frälsa dem.

Oh, att vi alla kunde vara bedjande människor som ständigt utan uppehåll kommer inför Herren i bön. Detta är det viktigaste av allt i den kristna religionen och om vi faller här faller allt annat också.

Varje troende behöver be utan uppehåll, och nästa gång skall vi titta på hur vi skall be.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s