Tre sanningar om Evangeliet

Predikan av Josef Löwdin 17/9-2017 , Göteborg

Gal 1:10-24 – Tre sanningar om evangeliet

Paulus har precis spenderat inledningen av galaterbrevet med att varna för falska evangelier. Det fanns folk som hade kommit in i församlingarna i Galatien som förvirrade folk med ett falskt evangelium.

Paulus varnar för dessa, och varnar för falska evangelier, och konstaterar att, : ”inte ens om en ängel kommer till er och predikar ett annat evangelium skall ni ta emot det”.

Det finns alltså bara ett sant evangelium, och det evangelium som Paulus predikar, börjar han nu och några kapitel framåt att försvara och förklara för galaterna.

Paulus försvar av evangeliet var dock inte bara något som var aktuellt för hans tid, utan det är lika aktuellt idag, där vi har evangelier som tillkommit direkt från uppenbarelser av änglar men inte från Gud.

Vi har evangelier i vår tid som inte innehåller någon förvandlade kraft utan det handlar bara om att tro. ”Tro bara på Jesus så spelar det ingen roll hur du lever.”

Vi har evangelier i dag som inte är någon stötesten utan de tas med glädje emot av människorna. Alla dessa tre sanningar om evangeliet är något vi finner Paulus tala om i dagens text.

Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.11 Jag vill göra klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.
13 Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. 14 Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar .
15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig , för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. 17 Jag gick inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och återvände sedan till Damaskus.
18 Först tre år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas , och jag stannade hos honom i femton dagar. 19 Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror . 20 Detta skriver jag till er inför Gud, jag ljuger inte. 21 Sedan reste jag i väg till Syriens och Kilikiens område . 22 Personligen var jag okänd för Kristi församlingar i Judeen, 23 de hade bara hört sägas: ”Han som förr förföljde oss förkunnar nu den tro han tidigare ville utrota.” 24 Och de prisade Gud för min skull.
 

Paulus evangelium var något självupplevt, och inte bara ord som han hade hört. Evangeliet hade gjort något i hans liv. I dagens text börjar Paulus att tala om detta evangelium som han hade tagit emot, och han pekar på tre sanningar om evangelium.

De tre sanningarna är om Evangeliet är:
1. Evangeliet behagar inte människan (vers 10) 2.Evangeliet kommer i från Gud och inte från någon människa (vers 11-12) 3.Evangeliet förändrade Paulus liv (vers 13-24)

1.Evangeliet behagar inte människan (vers 10)

Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.”

När vi läser att Paulus inte sökte människors gillande så är det viktigt att vi förklarar detta.

Vad Paulus inte menar här, är inte att vi hela tiden skall gå runt och försöka stöta hos oss människor eller försöka bli opopulära.

Bibeln lär oss istället att Paulus var ”en jude för judarna och en grek för grekerna”. Paulus lärde oss också att vi inte skall äta, eller dricka något, eller göra något annat som stöter bort människor.

Vi skall alltså inte prata på ett sätt, klä oss på ett sätt, eller bete oss på ett sätt, som väcker anstöt hos andra, och sedan komma med argumentet att vi skall inte försöka behaga människor.

Vad Paulus menar här, är, att det evangelium han predikar behagar inte människor och han anpassar det inte efter människors gillanden.

De falska lärarna som hade infiltrerat församlingarna i Galatien lärde ut ett evangelium som handlade om att blanda ihop lagen med evangeliet genom att säga om man inte omskär sig och håller Mose lag kan man inte bli frälst.

De ville alltså att hedningar skulle omskära sig för att vara säkra på att vara frälsta (Gal 5:11)

Dessa lärde också ut att man skulle följa de alla de judiska cermoniella lagarna för att vara säker på sin frälsning. (Gal 4:10.)

De lärde alltså ut ett evangelium som var Kristus + någonting för att bli frälst.

I detta fallet var det ett Kristus + Omskärelse. Kristus + judiska cermoniella lagar.

Detta ledde till att man blev populär i bland judarna och att deras ”evangelium” också passade in hos judarna och i det judiska samhället.

Man fick alltså människor över på sin sida, och sade saker som människor gillade att höra. Detta var dock emot det sanna evangeliet, som vittnar om att Jesus Kristus är tillräckligt för frälsningen.

Paulus dock böjde sig inte under deras försök att förfalska evangeliet, utan han säger han inte försöker få över människor på sin sida, och att han inte söker människors gillande utan att han enbart vill ha Gud på sin sida.

Han säger vidare att om man försöker behaga människor på detta sättet, som dessa falska evangelier gjorde, så kan man inte vara en Kristi Tjänare.

Evangeliet är alltså en sådan stötesten för människan, att man frestas att ändra lite i dess sanningar för att det skall passa in. Ingen vill höra om att man är en syndare, och det enda som kan rädda oss är Jesus Kristus, och tron på vad han har gjort för oss på korset.

Vad som dock nu skedde var att folk började anpassa sig och säga. ”Lyssna, tro på Kristus och omskär er bara och följ Mose lag så blir ni frälsta”. Detta är precis vad vårt samhälle och humanismen säger till oss idag.

Var bara tillräckligt god så kommer du in i himlen” Det finns ingen stötesten i det hela och det är sådant folk gillar att höra. Många idag anpassar evangelium efter humanismen.

Vad allt handlar om är hela tiden är, vad man skall göra och kan göra och att kraften ligger i ens egna händer, och detta gillar människan att höra.

Paulus dock säger – Nej, vi söker inte människors gillande, i stället är det viktigare att behaga Gud för att vara hans tjänare.

Det finns alltså något vi kan ta till varning om detta i vår tid, och det är att inte försöka anpassa evangeliet efter vår tid, eller vår kultur, för att folk skall gilla vad de hör.

I stället måste vi presentera det som bibeln säger, för att vara Kristi tjänare. Det kommer inte att gillas eller tas emot av massorna utan det kommer att vara en stötesten, och vi måste låta det vara en stötesten ifall vi vill tjäna Jesus Kristus.

Jag hörde om en kyrka i USA som gick runt på stan och frågade folk vad de ville ha av en kyrka. Folk gav sina svar och sedan anpassade denna kyrka sig efter detta. Även i vårt land idag finns det många som försöker anpassa evangeliet så att det skall passa in i vår tid.

Det finns evangelier som säger att du kan vara rik och ha god hälsa om du bara följer Jesus.

Detta är förstås väldigt lockade att höra för vem vill inte ha mer pengar och en bättre hälsa?

Det finns evangelier som säger att du kan acceptera Jesus sedan spelar det ingen roll hur de lever. Självklart är det ju lockade att höra att man kan leva hur som helst.

Det finns en väldigt populär man i dag som lär ut att dopet är en process i frälsningen.

Det finns andra som lär ut att dopet pånyttföder oss och vi måste döpa oss för att vara bli frälsta.

Andra lär ut att det är tron plus gärningar som frälser, istället för att den sanna tron producerar frälsande gärningar. Sedan finns det de som säger att om man inte talar i tungor är man inte heller frälst.

Men om man håller på så, kan man inte vara en Jesu Kristi tjänare.

Vi kan aldrig plocka bort det som väcker anstöt i vår förkunnelse om att människan är en syndare och i stort behov av en frälsare som lösningen på deras problem.

Vi kan aldrig plocka bort det faktum att Jesus redan har fullbordat allt på korset för våra synder och att våran egna så kallade godhet inte räcker utan enbart tron är det som krävs.

Vi kan aldrig plocka bort det faktum att lagens strävan inte gör oss goda nog för att kunna förtjäna en plats i himlen. Nej, människan måste bli krossad under det faktum att vi inte räcker till och inte förtjänar frälsningen..

Vi kan inte göra något för att frälsa oss själva utan Jesus har redan gjort verket på korset och de räcker att tro på evangelium och omvända sig till Jesus för att bli frälst.

När vi plockar bort evangeliet eller ändrar på evangeliet är vi inte längre Kristi Tjänare.

  1. Evangeliet kommer i från Gud (vers 11-12)

Jag vill göra klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.
 ”

På denna tiden fanns det folk som ifrågasatte att Paulus var en sann Apostel och menade att Paulus hade tagit emot allt från en människa, och att något i Paulus evangelium var fel.

Vi finner i brevet till Korinthierna hur Paulus spenderar flera kapitel enbart på att försvara sin Apostlatjänst, och som ett kriterium för att få vara en Apostel var att man hade spenderat tid med Jesus själv.

Det fanns dock ett litet Problem, Paulus hade inte gjort detta, eftersom han hade blivit omvänd efter att Jesus hade farit tillbaka till himlen. Detta ledde till att dessa falska lärare attackerade Paulus och hans evangelium och försökte få över folk på sin sida.

Därför talar Paulus nu ut om det hela, och berättar att han vist har mött Jesus, och tagit emot evangeliet direkt i från honom. Detta skedde på vägen mot Damaskus som vi läser om i Apg 9:1-8. Det var där han fick möta Jesus och ta emot det evangelium han predikade.

Förståelsen av evangeliet tror jag fortsatte i hans liv när han for till Arabien som vi läser om i vers 17.

Han fick det också flera år senare bekräftat av Apostlarna att det evangelium han predikade var det sanna evangeliet.

Paulus tog inte emot detta evangelium av någon människa. Paulus hade vuxit upp under Gamaliel som lärde honom allt om lagen och det gamla testamentet.

Men trotts detta hade han aldrig hört evangeliet från honom. Inte heller hade han varit i kontakt med några av Jesu apostlar och hört evangeliet från dem från början. Nej, ingen människa hade lärt honom eller berättat om evangeliet för honom

Han hade inte heller fått det av någon ängel. Det kom ingen stor vit ängel med draget svärd och lärde honom evangeliet. Nej inget sådant utan istället fick han lära sig evangeliet genom en direkt uppenbarelse från Jesus Kristus.

Det var inte en uppenbarelse av en annan Jesus som en del i vår tid har haft. Utan det var bibelns Jesus han mötte på vägen till Damaskus (Apg 9:1-8) och det var genom detta mötet han fick sina ögon öppnade för evangeliet och en förståelse av skrifterna.

Han mötte Jesus Kristus själv personligen. Evangeliet som han då tog emot var av Gud. Det kom direkt i från Gud. Precis som profeterna i det gamla testamentet tog emot ord och uppenbarelser direkt i från Gud.

Folk kan alltså inte ha sådana här uppenbarelser idag ,då det inte finns Apostlar i bland oss som kan bekräfta vad som predikas. Istället har vi det skrivna ordet som bekräftar vårt evangelium.

Hans evangelium kom alltså inte från någon människa och det fick inte med sig människors gillande utan hans evangelium kom direkt i från Herren, och därför för det med sig Herrens kraft i det han förkunnade.

Hans evangelium baserades inte på mänsklig filosofi och hade inte någon filosofs ursprung. Om en människa i dag ändrar sina åsikter, från en politisk uppfattning till en annan, så gör det inget med människans hjärta.

Det ändrar bara en åsikter i hjärnan men det finns ingen förvandlade kraft bakom det. Vilket för mig in på den tredje och sista punkten

3. Evangeliet förändrade Paulus liv (vers 13-24)

  1. Paulus tidigare liv

Vers 13-14” Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. 14 Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar

Paulus berättar att tidigare följde judendomen. Med det innebär det, att han var en laglärd som noggrant försökte följa Mose lag. Trots att han ”följde Mose lag” kunde han inte se att lagen vittnade om Jesus och pekade fram emot Jesus.

Han var blind i sina synder men trodde sig vara på den rätta vägen. När de kristna därför kom, såg han det som en plikt att stoppa denna religion.

Han gick till och med så långt att han var våldsam emot de kristna, och han försökte utrota de kristna. Han var alltså precis som Fariséerna var emot Jesus. Paulus kunde inte se härligheten i evangeliet utan följde sina fäders stadgar.

Fädernas stadgar var saker som var nedskrivet i talmud de judiska skrifterna som inte finns i bibeln, utan det var människor traditioner som hade lika hög vikt som Mose lag själv, och ofta av högre vikt. Paulus ivrade för dessa människobud och var en religiös fanatiker för judendomen.

Men han var också en mördare och hädare, Paulus själv erkänner i 1 Tim 1:13 att en hädare var precis vad han var. Han hädade Jesus Kristus och det kristna evangeliet. Han förföljde Jesus och de kristna och brukade våld.

Detta var Paulus tidigare liv i sin religiösa iver såg han det som den rätta vägen. Som det står i skriften Var och en tycker att hans vägar är rätta ” (Ords 21:2)

Det finns inget farligare än religiösa människor som anser sig vara på den rätta vägen, men som inte har mött Jesus Kristus.

Vi ser det om och om igen i världshistorien, där det är de religiösa som har förföljt de sant troende, och tagit till våld och allt möjligt för att tysta och stoppa Jesu lärjungar och Guds Rikes utbredande.

Vi har alla korstågen som skedde i Guds namn, Vi har katoliker som dödade protestanter, vi hade en del protestanter som dränkte baptister.

Ja många av Paulus sort har vi sett genom världens historia och även i vår tid i många länder dödas och förföljs Jesu lärjungar av andra religiösa som är av Paulus sort. Sådan var Paulus och många är sådana idag.

När en kristen ser tillbaka på sitt gamla liv, så skall han också kunna vittna om att han var en syndare. Precis som Paulus gör här… Titta galater detta är hurdan jag var….

Det betyder inte att man måste varit likadan som Paulus utan att man kan se sina gamla synder. När man ser tillbaka på sitt tidigare liv så ser man en syndare.

Många i dag har en hög syn på sig själva och även många så kallade kristna man möter kan inte direkt säga att man var en syndare innan man mötte Kristus.

Man kanske kan säga orden, men man kan inte som Paulus peka specifikt på vilka synder man har begått. Frågan är, om man inte kan peka på specifika synder man har begått? Har man ens har fått ljus över sina synder och sett sitt behov av en frälsare?.

Ibland hör jag folk säga ”Jag blev döpt som barn, pånyttfödd i dopet och har alltid varit en kristen. Sedan ser man dem leva som världen. Och vi vet från skriften, att den som älskar världen har inte Faderns kärlek i sig.

Jesus lärde oss att det är inte de som tackar Gud, för att de inte är som alla andra brottslingar och mördare som är rättfärdiga , utan dem som kommer till Herren och ser sina synder och ångrar dem och bekänner dem som är rättfärdiga.

Paulus var en sådan och vi möter en man som fick ett förvandlat liv när han mötte Jesus Kristus. Paulus fick ett nytt liv och han hade ett gammalt liv som han lade bakom sig. Han var ny skapelse och hade fått ett nytt hjärta som resulterade i ett förvandlat nytt liv.

  1. Orsaken till hans nya liv

Vers 15-16 ”Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig , för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. ”

Gud hade andra planer för Paulus än att vara en religiös fanatiker som ivrade för judendomen, och det fanns en orsak till Paulus omvändelse.

Den orsaken ser vi här, och den var att Gud hade utvalt honom redan innan han var född, till att få Guds Son uppenbarad för honom, för att Paulus skulle förkunna evangeliet bland hedningarna.

Paulus var på väg till Damaskus för att döda kristna när denna uppenbarelse skedde. Då han fick se ett starkt ljus, som gjorde att han föll ner på sina knän på marken,

och han fick även höra en röst från himlen tala med honom. Allt detta skedde eftersom Gud hade utvalt just honom och det innan han ens var född.

Det berodde alltså inte på något som Paulus hade gjort, Nej, Paulus var ju en mördare och en hädare, en av de värsta av sitt slag.

Det berodde inte heller på att Gud tittade in i framtiden och såg att Paulus skulle välja honom. Nej, Paulus förföljde ju den rätta vägen och hade ingen tanke på att följa Jesus.

Utan det berodde på att Gud valde att uppenbara Jesus Kristus för Paulus och detta var bestämt redan innan Paulus ens var född.

Gud hade allt i sin hand hela tiden i Paulus liv. Gud hade redan bestämt att uppenbara Jesus för honom.

Det var alltså Gud val att uppenbara Jesus för honom på detta sätt. Gud uppenbarar inte Jesus för alla på detta sätt.

 Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. ” – Matt 11:27

Jesus lärde oss att Fadern uppenbarar bara sonen för folk utifrån sin egen vilja. Man pris ske Gud att det var Guds vilja att uppenbara Jesus för Paulus. Pris ske Gud att Gud väljer att uppenbara sonen för folk även idag, och att det var bestämt redan innan vi var födda..

Vi kan alltså inte fly undan Gud. Jona försökte fly Guds kallelse att åka till Nineveh men det gick inte utan Gud sände omständigheter som skulle få Jona på rätta vägar.

Inte heller Paulus kunde motstå det Gud hade bestämt , utan en dag på vägen mot Damaskus mötte han Jesus, och fick sitt liv förvandlat, och orsaken till det hela var Guds kärlek till honom innan han ens var född.

Tänk dig själv om Gud inte hade utvalt dig innan du var född? Då hade du inte varit här idag. Du kanske hade levt ett väldigt ogudaktigt liv och förstört dig själv.

Du kanske hade suttit i fängelse, eller kanske haft många problem i livet på grund av dina synder. Vem vet var du hade varit idag, om inte Gud på grund av sin kärlek till dig inte hade utvalt dig?.

Jag vågar inte ens tänka tanken var jag hade varit idag om inte Gud hade utvalt och visat sin nåd emot mig. Jag är också övertygad om att om Gud inte hade utvalt mig hade jag inte valt honom.

Om det hade berott på att Gud hade tittat in i framtiden för att se något i mig hade han absolut inte utvalt mig heller.

Åh vilken underbar nåd Gud visade Paulus, Åh vilken underbar nåd han visar emot var och en som han frälser. Detta borde leda oss till största lycka och jubel inom oss.

Folk som ser en fotbollsmatch jublar när deras favoritlag gör mål. Borde vi inte jubla och vara glada över att Gud valde att uppenbara sin son för oss? Jag måste erkänna jag skäms över mig själv här, och har inte varit något gott exempel att följa i detta.

  1. Paulus nya liv

Vers 22-24 ”Personligen var jag okänd för Kristi församlingar i Judeen, 23 de hade bara hört sägas: ”Han som förr förföljde oss förkunnar nu den tro han tidigare ville utrota.” 24 Och de prisade Gud för min skull

Evangeliet är en förvandlade kraft. Vi har sett hurdan Paulus var, och vi har sett att Gud hade utvalt honom och hade andra planer för hans liv, och nu slutligen ser vi hur Paulus liv hade förvandlats.

Det som han tidigare förföljde och var emot, var det som han nu förkunnade, och var det som de andra församlingarna nu såg, och församlingarna prisade Gud för det.

Församlingarna såg en förändring i Paulus liv och det är en förändring som evangeliet gör med var och en som tror. Vi brukar kalla detta för pånyttfödelsen och det är vad Jesus sade måste ske.

 Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.  ” – Joh 3:5-7.

Pånyttfödelsen innebär att man föds igen. Man föds en första gång in i denna världen, men man föds som en syndare, med en natur som är böjd mot att synda, och man vill synda och inte följa Jesus.

Pånyttfödelsen är också ett övernaturligt verk av Gud som kommer när vi tror på evangeliet. Det är alltså inget man kan producera på egen hand eller av egen vilja. (Joh 1:13. Jak 1:18)

Den nya födelsen gör oss till en ny skapelse där det gamla är förbi och något nytt har kommit. Paulus var tidigare andligt död och en slav under synden, men nu hade han blivit född på nytt och blivit levandegjord genom Anden, och började leva för Kristus och inte för synden.

Pånyttfödelsen är alltså ett övernaturligt verk som Gud gör i människan det ögonblicket man blir frälst, men det är så kraftfullt att det syns i en människas liv att man har blivit pånyttfödd. Alla runt omkring märker det.

De ser det, vilket de församlingarna gjorde i Paulus liv. Om ett verk av Gud har skett i ett hjärta så märks det, eftersom ett stolt hjärta blir krossat till ett ödmjukt hjärta.

En människa som tidigare brukade skryta om sina begåvningar blir i stället ödmjuk och ger Gud äran. En människan som tidigare var en mördare slutar nu att mörda. En människan som tidigare bar på hat i sitt hjärta börjar nu bära på kärlek i sitt hjärta.

Pånyttfödelsen är ett radikalt verk av Gud som märks av världen, och märks det inte att man är annorlunda nu, mot tidigare så har Gud inte gjort ett verk i en människa. Om en människa kan påstå sig nu vara kristen men lever precis som han gjorde tidigare, ja, då har ingen pånyttfödelse skett.

Det händer ofta att man läser i kristna tidningar att si eller så har blivit en kristen. I visa fall kan det vara så men i andra fall märker man att så inte är fallet. De lever fortfarande som tidigare.

Pånyttfödelsen innebär inte att vi slutar synda och aldrig mer syndar utan det innebär att vi har fått en ny natur som inte är en syndanatur. En natur som inte längre vill synda eller leva för synden utan som vill leva för Herren.

Jag växte upp i ett kristet hem och har likt Paulus alltid varit religiös. Men jag har inte alltid varit pånyttfödd.

Tidigare var jag en sportfanatiker som gillade att kolla på fotboll och handboll. Jag såg även min identitet inom musiken och ville efterhärma dem jag såg upp till som mest.

Vad man alltså följde var fotbollsspelare och musiker men visst gick man i körkan och sjung sina sånger. Samtidigt var jag våldsam och slog min egna lillebror på ett tåg så att han började blöda.

Jag brukade stjäla pengar av mina föräldrar och stjäla saker av andra, jag brukade ljuga och leva ett ogudaktigt liv.

Mitt liv handlade inte om att följa Kristus eller leva för honom, men visst trodde jag att Jesus fanns och att han dog på ett kors. Problemet var bara att jag såg inte mig som en syndare i behov av frälsning.

Men när jag blev pånyttfödd förändrades allt. Jag fick en passion för att läsa bibeln och följa det som stod.

Passionen för sport försvann och behovet av att söka bekräftelse någon annanstans än hos Kristus försvann. Det var en kännbar förändring som skedde i mitt liv. Mina vredesutbrott försvann.

Jag slutade stjäla saker, jag började i stället ge bort saker till andra som var i behov. Så är det när en människa blir pånyttfödd. Något sker i hans liv och det som sker är att man börjar älska Gud och vill leva för honom.

Jag hade en vän i Finland, som bodde nära mig. Vi möttes i en kyrka. Under många år var vi vänner och han kallade sig kristen och gick till kyrkan.

Hans liv bestod dock inte av så mycket intresse alls för Jesus och bibeln utan hans kristendom var att gå i kyrkan och lyssna på kristen musik medans resten av livet handlade om friidrott och tjejer.

Något år efter att jag hade lämnat Finland så kontaktade han mig och sade att nu har han blivit född på nytt och hans liv hade blivit förvandlat. Han sade att nu har han förstått evangelium och hans tidigare liv var längre inte av något värde för honom utan nu ville han bara följa Jesus.

Hans liv hade ändrat kurs och det var en förändring i hans liv. Det är vad evangeliets kraft gjorde med honom. Tidigare brukade jag följa med honom och titta när han sprang 100 meter .

Nu betydde löpningen ingenting för honom längre. Hans intresse för att bli något inom sport försvann helt och i stället blev det bara något som inte betydde något. Istället började han predika om Jesus Kristus.

En annan gång hörde jag en mexikansk predikant som berättade hur han tidigare var med i en mexikansk kartell, och hur alla av hans vänner där är döda i dag och bara han lever.

Men när Jesus frälste honom lämnade han kartellen. Nu går han och predikar evangeliet för de som är med i den kartellen.

Det är precis vad som skedde med Paulus han mötte Jesus och han som tidigare var en våldsman, hädare och förföljare var inte längre det utan han hade fått ett nytt liv.

När Paulus blev född på nytt säger han att ”döden är en vinst”. Han såg nu döden som en vinst eftersom han visste att han besatt det eviga livet. Det förändrade hans sätt att agera och tänka.

Hela hans liv blev Jesus Kristus och det var den enda som betydde något. Pånyttfödelsen förändrar oss på djupet.

Vi får ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att tala och ett nytt sätt att agera. Tidigare brukade vi tänka på världens vis och tala på världens och agera på världens vis, men inte längre när man har blivit pånyttfödd.

Men, tänker du. Jag har inte begått sådana stora synder. Jag kanske har gjort lite små grejer men inte allvarligare, jag är ju ändå en god människa och förtjänar att belönas. Det är just det som är problemet min vän.

Paulus var även han en självrättfärdig man, innan han blev pånyttfödd. Men när lagen kom emot honom väcktes synden till liv i honom och han började se sin syndfullhet. Paulus själv vittnar i Rom 7 om att det var det tionde budet som fällde honom.

Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär . 8 Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. ”-

Alltså i Paulus tidigare liv trodde han att han höll lagen, och var en god människa, och levde bra inför Gud. Men när lagen kom till honom, det tionde budordet, det var först då han kom till insikt om sin syndfullhet inför Gud och sitt behov av frälsning.

Det är också en grej pånyttfödelsen gör med oss. Den ger oss öppnade ögon för hurdant tillstånd vårat hjärta verkligen är i. Det visar oss att vi faktiskt är syndare i ett sådant mått att just vi förtjänar att dömas av en helig Gud, och att vi är i behov av en räddare som tar vårt straff.

När vi ser på Paulus egna vittnesbörd om evangeliet så ser vi något som är vilt främmande för många så kallade kristna idag, vi ser ett evangeliet som är en stötesten.

Men vi ser också hur detta evangelium har en sådan kraft att det faktiskt frälser den som Guds har utvalt innan han var född.

Vi ser även hur detta evangelium som Paulus försvarade, har en sådan förvandlande kraft att det faktiskt sker en förändring i en människas liv..

Min fråga till dig denna dag är inte om du är religiös? Det var Paulus också. Min fråga är inte om du är en fanatiker? Det var Paulus också, utan min fråga är, –

Har den Jesus du tror på född dig på nytt? Har du fått ett nytt liv? Kan du säga som Paulus ”Det var sådan jag var” Men inte nu längre.? Kan andra säga om dig, det var sådan han var men inte nu längre.?

Gud är inte ute efter om vi är omskurna eller ej. Han är inte ute efter om vi har en teologisk utbildning eller ej. Han är inte ute efter om vi har läst vår bibel eller ej, utan vad som betyder något är om man är född på nytt.

Gud är inte ute efter om du har blivit döpt som barn, och prästen sade till dig att nu har du blivit född på nytt och fått syndernas förlåtelse. Nej, även Paulus var omskuren och hade en del av Israel.

Man kan vara religiös till det yttre men ändå hamna i helvetet. Man kan se sig som en god människa och ändå gå miste om det eviga livet. Man kan kunna de äldstes traditioner och stadgar och allt om kyrkans historia men ändå gå förlorad.

Gud är inte ute efter om du bär ett kors runt halsen, bär en kristen t-shirt eller går i en kyrka. Paulus gick i synagogan, men var ändå inte född på nytt .

Paulus följde Israels lagar om hur man skulle se ut och klä sig men var ändå inte född på nytt.

Frågan är inte om vi har allt detta eller gör allt detta, utan frågan är har du blivit född på nytt?.

Nikodemus kom till Jesus om natten. Han förstod att Jesus var sänd av Gud.

Han hade den förståelsen och bekände det inför Jesus. Men Jesus svarar honom att man måste bli född på nytt. Vad som räknas är inte om vi vet att Jesus finns eller ej.

Demonerna tror på Jesus och de bäver när de hör hans namn, utan vad som räknas är om vi har blivit födda på nytt.

Nikodemus förstod att Jesus var sänd av Gud men han förstod inte den första födelsen och hur syndig en människa är, och därför förstod han inte heller varför han behövde bli född en gång till. Frågan är alltså har du blivit född på nytt?

Kan du likt Paulus vittna ”Sådan var jag tidigare, men nu har Gud gett mig nåd och Jesus har uppenbarat sig för mig och nu lever jag annorlunda”. Jag pratar inte om att se Jesus i en vision på vägen till Damaskus nu som Paulus gjorde.

Jag tror få av oss har varit i Damaskus utan jag talar om en uppenbarelse om vem Jesus är och vad han har gjort för oss på korset..

Det är genom en uppenbarelse, om vem Jesus är, samt tron på Jesus Kristus, som man blir född på nytt. Har du fått en personlig uppenbarelse av Jesus Kristus? Har du satt allt ditt hopp på Jesus som din enda frälsning och inget på dig själv?

Låt mig avsluta med att åter igen citera Jesu ord i Joh 3:7 ”Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.”

Om du inte är född på nytt så vänd dig till det sanna evangeliet om vad Jesus har gjort för dig. Kom till Kristus i tro och omvändelse och du skall bli frälst.

Evangeliet behagar inte människan, Evangeliet kommer i från Gud och inte från andra källor och därför har evangeliet en sådan kraft i sig att det förändrar en människa

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s