Gud har friköpt åt sig ett folk

”Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt?” – 2 Sam 7:23

Bibeln lär på ett flertal ställen att Gud har friköpt ett folk åt sig själv, redan tidigt i världshistorien så utvalde Gud Israel till att vara hans folk för att sedan när Jesus kom utvidga sitt folk till att också inkludera hedningar från alla folk och stammar (Upp 5:9). Vad betyder då att friköpta någon? Jo, det betyder att han frigör någon från dess slaveri och tar över herraväldet i deras liv. Bibeln talar om att alla människor lyder under syndens välde och är synden slavar. Men Gud har friköpt till sig själv ett folk i från syndens välde för att göra sitt namn känt i världen.

Redan i gamla testamentet finner vi detta hur offren som pekade på Jesus bara försonade Israels folks synder men bara tillfälligt. Eftersom det krävdes en fullkomlig människas blod för att bringa försoning. Profeten Jesaja profeterar att en dag kommer en frälsare som skall dö för de mångas synder (Jesaja 53:11). Det var just av den orsaken som Jesus kom till världen för att ge sitt liv för sina får och för sitt folk som han friköpte.”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus , för han ska frälsa sitt folk från deras synder. ” (Matt 1:21)
” Och jag ger mitt liv för fåren ” (Joh 10:15) och alla dessa får som tillhör det folket som Gud friköper kommer att blir frälsta och komma till Jesus ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. ” (Joh 6:37).

Vi som alltså tillhör Guds folk oavsett jude eller grek lever här i världen för att göra Guds namn känt som David säger. Vi lever för att ge ära åt Guds namn och förhärliga Gud. Guds friköpande av ett folk är alltså begränsat till dem som Fadern har gett till Jesus. I gamla testamentet var det bara Israel som var Guds friköpta folk samt några enstaka hedningar som kom in i Israel men det var inte hela världen. Det var inte heller för något speciellt Gud såg i dem, nej utan det var i enlighet med Guds egna val av folk ”Ty du är ett heligt folk inför Herren , din Gud. Dig har Herren , din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. (5 Mos 7:6-7).

Det var alltså begränsat till en nation och ett folk, nu råder ingen begränsning bland folk eller länder, utan nu har Jesus friköpt från alla olika folk och stammar, men dock har Han inte friköpt alla i hela världen eftersom alla inte blir frälsta och alla lever inte för att göra Guds namn känt. Utan som versen säger är det ett folk han har friköpt utav resten av folken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s