Anpassa inte evangeliet efter vad folk vill höra.

Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst” – (1 Kor 1 22-23)

Paulus anpassade inte sitt budskap efter vad folk ville ha eller vad de ville höra. I dagens svenska kristendom är det vanligt att man försöker anpassa sig efter vad folk vill ha. En del vill ha ett tecken från himlen på att Gud existerar och om de inte kan få det så skall de inte heller tro. Medans andra söker visdom för att förstå hur allting hänger ihop. Här gör vi troende många gånger fel. Det startas konferens efter konferens som skall ”utrusta” de troende att kunna ge visa svar på svåra frågor eller kunna lära troende att övertyga folk om att Gud existerar. Guds existens behöver dock inte bevisas bibeln säger att alla redan vet att han finns men undantrycker sanningen, skapelsen i sig är bevis nog att Gud har skapat oss detta visste Paulus om och skrev om det i brevet till romarna kapitel 1. Paulus visste också om att fariséerna ville bara ha tecken från Jesus hela tiden men ändå trotts allt de såg så trodde de inte. Paulus visste därför att inget av detta kan frälsa en människan varken tecken eller vishet utan det enda som kan frälsa en människan är predikan om Jesus Kristus som korsfäst ” När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. 5 Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. ” (1 Kor 2:1-5) . Paulus gav dem inte vad de ville ha utan gav dem vad de behövde.

Vi behöver ta tillvara på Paulus ord och inse att det är evangeliet som är en Guds kraft till frälsning och ingenting annat och ägna oss att förkunna evangeliet i stället för att hålla på med visdoms argument. Jag har till och med hört folk säga till mig ”Jag förtröstar för mycket på mina egna argument”. Det är evangeliet som är en Guds kraft till frälsning och ingen mänsklig vishet. Därför bör vi hålla oss till de glada budskapet om Jesus Kristi Herrvälde. Att Jesus dog på ett kors för våra synder för att tillfredsställa Guds vrede som vilade över mänskligheten på grund av våra synder. Att Jesus uppstod från det döda och lever i dag och regerar över sin församling. Förkunna att frälsningen sker genom tron allena på Jesu Kristi verk på korset och att vi skall omvända oss i tro och leva i lydnad till Jesu Kristi befallningar. Låt oss inte falla in i att vi försöker vara ”visa” och försöka anpassa vårt evangelium eller våra metoder utan låt oss hålla oss till korsets budskap för det är Guds kraft till frälsning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s