2 Sam 16-17 – Guds suveränitet i Davids svårigheter

Predikan 12/2-2017, Göteborg

I bland sker det att kristna syndar och får gå igenom väldigt svåra konsekvenser av sin synd. Man kanske då börjar tvivla på om ens ”bekännelse av synd” var tillräcklig och att Gud kanske inte riktigt har förlåtit ens synd.

David hade begått en synd som skapade mycket problem för honom i livet. Han befinner sig återigen i en kris i livet. Absalom hade planerat ett uppror och även lyckats med att ta över styret i landet.

David befinner sig på flykt undan Absalom och kommer att möta fler motgångar. Men hade Gud övergivit honom i hans konsekvenser av sin synd? Eller är Guds fortfarande Suverän i Davids svåra liv?

I dagens text som är två kapitel skall vi se hur Gud vid tre tillfällen agerar med sin Suveränitet för att verkställa sina planer och sina syften i Davids liv.

1.Den första akten av Guds suveränitet : Simei förbannar David

När kung David hade kommit till Bahurim, kom en man ut därifrån och han var släkt med Sauls hus. Han hette Simei och var son till Gera. Han kom fram och for ut i förbannelser. 6 Han kastade sten på David och alla kung Davids tjänare, fastän allt folket och alla hjältarna omgav denne både till höger och till vänster. 7 Simei förbannade David och sade: ”Försvinn, försvinn, du blodsman, du fördärvets man! 8 Herren har låtit allt blod från Sauls hus komma tillbaka över dig, du som blev konung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet i din son Absaloms hand. Se hur din ondska har drabbat dig, för en blodsman är du.” 9 Då sade Abisaj, Serujas son, till kungen: ”Varför skall den där döda hunden få förbanna min herre konungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom.” 10 Men kungen sade: ”Vad har jag med er att göra, ni Serujas söner? Må han förbanna. Ty om Herren har befallt honom att förbanna David, vem kan då säga: Varför gör du så?” 11 David sade vidare till Abisaj och alla sina tjänare: ”Se, min son som har utgått från mitt eget liv söker döda mig. Skulle då inte en benjaminit vilja det? Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det. 12 Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo.” (1 Sam 16:5-12)

En släkting till Saul som hette Simei hittar David och börjar förbanna David, och kasta sten på David och hans män. Dessa förbannelser bestod i att Simei anklagade David för att vara en mördare och en ond man.

Hur reagerar dem i denna situationen ? Abisaj Davids tjänare föreslår att han skall hugga huvudet av honom eftersom han går emot Kungen.

Det är en ganska normal reaktion folk har om någon kommer emot en med förbannelser och stenkastning man börjar kanske kalla dem saker och ting.

”Vilka idioter som kastar sten”, ”Dessa som talar illa om mig förtjänar inte att leva mera”.

Eller hur reagerar man om man blir utsatt för anklagelser av olika slag? Som i Davids fall att han var ”en blodsman och att han var en ond person” som att ”fick skylla sig själv eftersom han hade dödat många från Sauls hus”.

Det kan finnas en mängd olika reaktioner på ett sådant beteende.

En del kanske skulle vara snabba med att skicka in en polisanmälan eller berätta för andra hur hemsk Simei är.

Andra kanske skulle bli deprimerade av en sådan händelse medans andra kanske skulle börja anklaga tillbaka. En del kanske till och med hade börjat anklaga Herren att han låter sådant ske.

Men hur reagerar David? Jo, han ser det hela som en akt av Guds suveränitet.

Men kungen sade: ”Vad har jag med er att göra, ni Serujas söner? Må han förbanna. Ty om Herren har befallt honom att förbanna David, vem kan då säga: Varför gör du så?” 11 David sade vidare till Abisaj och alla sina tjänare: ”Se, min son som har utgått från mitt eget liv söker döda mig. Skulle då inte en benjaminit vilja det? Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det.”

David ser denna förbannelse mot honom, som att Gud har befallt Simei att förbanna honom!

Det var så David såg på det hela, och det var så de heliga i skriften ofta såg på saker och ting.

När Job förlorade sina barn och förlorade allt han hade utom sin fru så sade han trots det ”Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn! ” (Job 1:21)

Det var en akt av Guds suveränitet att David blev utsatt för förbannelse och stenkastning och han verkade ganska oberörd av det hela, men han hoppades att Herren skulle vända allt till något gott ”Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo.” (vers 12).

Davids och Jobs sätt att reagera är dock något många har problem med idag. Det görs många försök att försöka förklara bort Jobs ord att det var Herren som tog livet på Jobs barn.

Man förklarar det med ”Job lärde känna Herren senare ” problemet dock när man försöker förklara bort något är att det ofta dyker upp på ett annat ställe i skriften också.

Vi finner ett sådant ställe här också i dagens text, där David också ser allt elände som händer honom som en akt av Guds suveränitet. Något som Herren har låtit komma emot honom i Livet.

  1. Den andra akten av Guds suveränitet : Ahitofels första råd

Absalom sade till Ahitofel: ”Vad råder du oss att göra?” 21 Ahitofel sade till Absalom: ”Gå in till din fars bihustrur, som han har lämnat kvar för att se efter huset. Då får hela Israel höra att du gjort dig förhatlig för din far, och så styrks modet hos alla dem som är med dig.” 22 Därefter slog man upp ett tält åt Absalom på taket, och Absalom gick in till sin fars bihustrur inför ögonen på hela Israel. 23 På den tiden ansågs ett råd som Ahitofel gav lika mycket värt som om man hade frågat Gud till råds. Så mycket värderades hans råd av både David och Absalom. – 2 Sam 16:20-23

För att förstå denna händelse som nu sker måste vi gå tillbaka lite på vad vi har sett tidigare.

David har tidigare bett en bön som säger följande:

När det blev berättat för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: ” Herre , förvandla Ahitofels råd till dårskap.” 2 Sam 15:31

Denna Ahitofel hade varit en rådgivare till David och även Absalom och hans råd sågs lika högt som om man hade frågat Gud själv om råd.

Dock hade nu David bett en bön till Herren i tidigare vers att ” förvandla Ahitofels råd till dårskap”

Absalom såg alltså Ahitofels råd som ett direkt råd från Herren, vilket det också var, för det var en akt av Guds suveränitet.

Detta var nämligen en uppfyllelse av vad Herren hade sagt skulle ske David på grund av hans tidigare synd, där han begick äktenskapsbrott med en gift kvinna samt såg till att hennes man dog för att dölja sin egna synd.

Så säger Herren : Jag skall sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen – 2 Sam 12:11

Gud hade sagt att Han skulle sända olyckor över David från hans eget hus. Detta ”egna hus” är från hans egna familj. Absalom är nu den som uppfyller en del av dessa olyckor genom Guds suveränitet.

Denna uppfyllelse sker nu genom Ahitofels råd, som David hade bett Herren förbanna.

Denna dårskap som David hade bett om blev dock nu en verklighet när Absalom uppfyller den andra delen av profetian ”och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen

Detta skedde i vers 16:22 ”Därefter slog man upp ett tält åt Absalom på taket, och Absalom gick in till sin fars bihustrur inför ögonen på hela Israel. ”

Det skedde alltså på grund Ahitofels rådgivning som Herren hade förvandlat till dårskap.. Det var en andra akt av Guds suveränitet.

Först var det stenkastningen och att David blev förbannad, nu var det också att Davids hustrur alla fick ligga med Absalom mitt på ljusa dagen i ett tält så att hela Israel kunde se det.

  1. Den tredje akten av Guds suveränitet när Gud gör Ahitofels råd om intet

Ahitofel föreslår nu Ahitofel sade till Absalom: ”Låt mig välja ut tolvtusen män, så skall jag bryta upp och förfölja David i natt. 2 Jag skall komma över honom medan han är utmattad och modlös och göra honom skräckslagen, och allt hans folk kommer då att fly. Bara kungen skall jag döda. 3 Allt folket skall jag föra tillbaka till dig. När alla återvänt, förutom den man du söker, skall hela folket få frid.” 4 Detta förslag gillade Absalom och alla de äldste i Israel. ” – 2 Sam 17:1-4

Absalom gillade först detta råd, men Gud kommer göra detta råd om intet och styra allt på ett annat sätt. Detta för att han vill Absaloms olycka.

Trots ett gott råd enligt Absalom själv så rådfrågar han nu Husaj om ett råd istället. Husaj tyckte inte alls Ahitofels råd var bra utan gav istället ett annat råd.

Husaj föreslog att Absalom själv skulle dra ut mot David och ta med sig hela armén och inte bara 12000 som Ahitofel hade föreslagit.

Absalom gillade Husajs råd bättre och följde det rådet istället för Ahtofels råd.

Men vad var orsaken till att han följde Husajs råd istället för Ahitofels?

Kapitel 17 Vers 14 Ty Herren hade ordnat det så att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att Herren skulle bringa olycka över Absalom.

Absalom hade gjort uppror och Herren skulle nu döda Absalom för att han hade gjort uppror.

Detta löste sig, genom att David först hade i kapitel 15 lämnade kvar Husaj i Jerusalem, eftersom David såg Husaj ”som en börda” att ha med sig.

David hade även sett till att Husaj skulle vara Davids spejare och rapportera tillbaka till David. Sedan löste det sig genom att Herren såg till att Husajs ord följdes och inte Ahitofels.

Allt kan verka som mänskliga tillfälligheter, men det var det inte utan Ty Herren hade ordnat det så att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att Herren skulle bringa olycka över Absalom..

Det var en akt av Guds suveränitet som skulle leda till att David fick tillbaka makten igen.

Trots att David hade syndat och Herren sände olyckor över honom från hans egna hus som bestraffning för hans synd, så hade Herren inte övergivit honom.

David hade tidigare hoppas på att Herren skulle vända Simeis förbannelse till något gott och att Herren skulle ta honom ur situationen.

Allt som skedde nu skedde till Davids bästa på grund av Guds löfte till David.

Mina vänner detta är hur Herren agerar i vårat liv.

Han är fullt suverän i vårt liv även när vi får erfara syndens eländiga konsekvenser.

Du kanske har begått en synd men bekänt din synd och får lida för det och känner Herrens fostran i ditt liv?.

Gud har inte övergivit dig utan är suverän även i den situationen. Herren leder allt till det bästa.

David såg Guds suveränitet i allt som skedde honom även när det var motgångar och saker som vi kanske skulle se som eländiga och hemska..

Tänk dig själv att du blir utsatt för stenkastning och förbannelse? Sedan att någon tar din fru och ligger med henne mitt framför ögonen på alla.

Hur tar du det hela då? Det är vanligt idag att folk skyller på djävulen och demoner.

”Det var en demonisk attack som förbannade mig”, ”Det var demoner som såg till att stenarna kom emot mig”. Javisst absolut ibland är det demoner som förbannar.

Det var dock inte djävulen eller demoner som ställde till det för David. Det var hans egna synd och Gud kunde därför agera mot honom som han gjorde.

Även det som vi uppfattar som hemskt och ont, är inte hemskt och ont när det kommer från Herren eftersom Herren är god.

Men Herren ger också oss vad vi förtjänar. David såg att han förtjänade att bli förbannad och utsatt för stenkastning.

Det var hans egna fel och han såg det också. Människan idag har stora problem med Guds suveränitet.

För många är det den mest hatade läran i hela bibeln att Gud är suverän. Prata med en ateist, ofta är de inte ateister för att de inte tror på Gud, ofta är de ateister för att de kan bibeln mycket väl och de hatar Gud för att han är Suverän!.

Många Ateister förstår bibeln mycket bättre än många som kallar sig kristna. De hatar dock vad de läser och vill inte ha en suverän Gud, utan hatar en Suverän Gud som gör vad han vill med oss.

Vi måste dock förstå att Gud inte låter någon människa drabbas av något om man inte är förtjänt av det. Det finns inget som kallas oskyldiga människor. Bibeln säger att ”alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”

Det är bara Guds nåd att det inte är ute med oss alla och att vi ens får leva kvar på denna jorden. ”Om Herren skulle tillräkna alla våra synder vem kan då bestå”? (Ps 130:3)

Även om någon skulle vara förklarad rättfärdig som i Jobs fall och man inte har gjort något ont, så hände inget honom bara för att Gud kände för att vara elak mot honom. Nej det hade ett syfte. Syftet var att Job skulle lära känna Herren.

Herren har alltid ett syfte med sitt handlade men handlar också rättvist. David klagade inte över vad han blev utsatt för utan såg Guds suveränitet i vad som skedde.

Istället för att klaga sade han : ”Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det.””

Ser du Guds suveränitet i ditt liv? Ser du Guds suveräna handlande med dig i ditt liv? David gjorde det och han var även övertygad om att allt skulle gå enligt Herrens plan till slut ändå.

Du skall veta i ditt hjärta att Herren , din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son ” (5 Mos 8:5)

Herren fostrar oss och denna fostran gör ont. All fostran gör ont men för att kunna fostra oss använder han ofta andra människor som gör saker emot oss som gör ont.

Gud styr deras tankar och handlingar för att fostra oss. Gud styrde dessa männens handlingar och tankar och ord. Så att de kastade sten och de förbannade. Det kom i från Herren genom andra människor emot David.

Gud såg till att Absalom låg med Davids fruar genom att se till att Ahitofel gav ett dåligt råd. Gud använde Ahitofels råd eftersom det sågs lika högt som att rådfråga Herren själv.

Men Gud använde också Absaloms handlingar för att verkställa det Herren hade sagt skulle ske.

Gud såg till att Husajs råd följdes istället för Ahitofels för att Herren ville olycka över Absalom. Gud agerar suveränt efter sin vilja och sitt rådslut i denna berättelse.

Samtidigt är människan helt ansvarig för sina handlingar. David fick ta konsekvensen av sina egna synd. Ahitofel gick och hängde sig när han såg att hans andra råd inte följdes.

När Ahitofel såg att hans råd inte följdes, sadlade han sin åsna och bröt upp och for hem till sin stad, och sedan han hade ordnat med sitt hus, hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars grav. (2 Sam 17:23)

Hans stolthet och hur han mådde drev honom till att begå självmord. Det som drev honom till självmordet var på grund av att han en gång hade varit den ledande i att Absalom gjorde uppror emot David och Herren. Nu mådde han säkert dåligt över sina handlingar och begick självmord.

Absalom fick också ta konsekvensen av sitt uppror. Husajs råd skulle kosta Absalom livet Han fick bära ansvaret för sin egna synder.

Gud i sin suveränitet såg också till att dessa upprorsmakare dog en för tidig död. Både Absalom och Ahitofel som låg bakom upproret dog under Guds Suveräna Hand.

Var inte alltför ogudaktig och var inte dåraktig. Varför skulle du dö
innan din tid kommer?
  – Pred 7:18

Ahitofels ogudaktighet ledde till att han dog tidigare än han hade behövt. Han kunde ha levt längre om han inte hade givit sig in i upproret. Judas gjorde samma sak när han förådde Jesus så gick han och begick självmord.

Därför att om man är extra mycket ogudaktig så dör man för tidigt här i livet. Ta till exempel rapparen 2Pac som dog så ung. Hans rap texter var fyllda med så mycket ogudaktighet och han levde ett ogudaktigt liv.

En dag kom en man och sköt honom till döds 25 år gammal var han enbart..

Visst vi skall alla dö en dag och sedan dömas men bibeln säger också att om man lever ett väldigt ogudaktigt liv så lever man kortare än andra.

Både Absalom och Ahitofel dog en för tidig död på grund av sin ogudaktighet och det var en akt av Guds suveränitet.

På grund av att Herren är Gud har han rätten att göra precis vad han vill med människan och agera utifrån sin plan. Det var därför Absalom dog en för tidig död.

Gud var även Suverän i sitt handlande för Han hade lovat David att frälsaren skulle komma från Davids hus.

Löftet gavs till David och kunde inte tas tillbaka därför ledde Gud allt så att David fick tillbaka makten.

När David syndade kunde det gått med honom som med Absalom. Skillnaden var att David bekände sin synd det gjorde inte de Absalom.

Likadant är det med oss. Om vi bekänner vår synd kastar inte Herren ut oss utan vår synd hamnar på Jesus Kristus istället, men vi får ta syndens konsekvenser. Här och nu i detta livet men inte i det eviga livet .

Ahitofel bekände inte utan begick självmord och fick möta syndens konsekvenser efter döden samt dö snabbare än många andra.

Vi har löftet om frälsning givet till oss precis som David hade, så även om vi skulle synda och bekänner vår synd, så leder Herren det till det bästa för oss, på grund av löftet om frälsning.

Jag säger inte att vi skall synda med flit nu, Nej, absolut inte men det sker ibland att kristna syndar och då kan du komma i håg att Gud är suverän även i din synd och i dess konsekvenser men om du vänder om ifrån synden och vänder dig till Jesus Kristus, så samverkar de till det bästa för dig!

Men om du lever du i stolthet som Ahitofel och vägrar bekänna din synd får du ta dess konsekvenser utan att Gud räddar dig ur konsekvenserna.

Herren leder syndens konsekvenser för oss som älskar Honom till ditt bästa till slut , när vi slutligen en dag skall vara med honom ansikte mot ansikte i himlen.

Herren ledde Davids synd till något gott i slutänden. Visst David fick gå igenom svårigheter som ett resultat av synden och det får vi också men i allt detta var Guds suverän och det är han i våra liv också.

Hur relaterar du till Guds suveränitet? Kan du säga som David när det går dig illa i livet: ”Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det.”

Guds suveränitet är en av de ljuvligaste sanningarna i hela skriften. Det är den sanningen som erkänner att Herren är Herren och människan är ingenting  i jämförelse med Honom.(Jes. 40:17)

Gud kan styra människan och omständigheterna precis som han vill, och på det sätt Han vill . Är det inte en underbar sanning att veta?

Är det inte fantastiskt att veta att det finns inte en enda omständighet i ditt liv som Herren inte kan styra?

Är det inte fantastiskt att veta att Herren även styr över eländet i vårt liv? För då vet vi att ingenting kan ske oss som Gud inte råder över! Det finns inga svårigheter i livet där Herren inte kan bereda en utväg.

Det finns inga tankar eller handlingar som inte kan styras av Herren för hans syften. Det finns inte en enda människa som kan stå emot Herren om han vill göra något. Även om du skulle befinna dig i den mest omöjliga situationen någonsin så kan Herren ta dig ur den.

Om han kunde få folk att förbanna David Så kan han väl hjälpa dig i din situation. Om han kunde får Ahitofels planer om intet så kan han väl hjälpa dig?

Om han kunde skapa elände för David på grund av hans synd men också ta honom ur den. Så kan han ta dig ur ditt elände.

Se på Herren den Allsmäktige Suveräne Guden!. Tillbe Honom för den han är!

Slutligen :

När David säger  Kanske skall Herren se till mitt elände, så att Herren vänder hans förbannelse i dag mig till godo.” 

Så kan vi dra en parallell med Jesus Kristus och allt elände han fick utstå och hur Gud vände allt till något gott. Jesus Kristus var syndfri men fick ändå utså elände på korset. Jesus blev ett med synden och bar alla våra synder på korset i det värsta av eländen.

Han utstod all den vrede och alla konsekvenser synden kan medbringa på en gång när han dog på ett kors för att rena oss från synden och tillfredsställa Guds vrede.

Det Jesus gjorde var att vända syndens elände till något gott när han dog och uppstod från det döda. Nu kan vi få evigt liv genom honom och komma till Gud när i dör och känna honom i evigheternas evigheter. Är inte det något gott?

Allt elände och all misär har sitt slut i Jesus Kristus och det nya livet.

Låt oss tillbe Jesus Kristus för den han är!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s