Omvändelsen ett viktigt element i evangeliets förkunnelse

Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.” – Apg 26:20

När vi presenterar evangeliet så finns det två element som måste finnas med för att det skall vara ett komplett evangelium. Många idag predikar bara ”Tro på Jesus”. Men att bara tro på Jesus hjälper ju ingen, även djävulen och de onda andarna gör det och de bävar. Det andra problemet är de som enbart predikar omvändelse från synd. Då blir det ingen skillnad på vår tro och Islam eller judendom där allt handlar om att avhålla sig från synder utan Kristi verk på korset. I stället måste vi ha bägge två. Omvändelse samt tro. Paulus är väldigt tydlig med vad han predikade både för judar och hedningar när han predikade evangeliet. Han förkunnade först och främst att människan behöver tro. Han förkunnade en tro utan gärningar och att människan blir förklarad rättfärdig av Gud genom tron på Jesu fulla verk på Korset. Men Paulus stannade inte där utan han förkunnade även omvändelse i från synden. Denna omvändelse börjar enligt Paulus i denna vers med en ånger. En människa behöver alltså först se sina synder för att kunna ha något att ångra. Om man inte fått en syn av sina synder och dess rättvisa straff finns inte heller något att ångra och man behöver då inte Jesu försoningsverk på korset. Sedan sade Paulus att de skulle omvända sig till Gud, alltså bort från sina synder och sina egna försök att frälsa sig själv genom goda gärningar, till Gud som deras enda hopp för frälsning från synden. Det är här rättfärdiggörelsen genom tron allena kommer in i bilden. Paulus stannar dock inte där utan han säger även att man även skall göra gärningar som tillhör omvändelsen. Varför säger han så? Är det gärningarna som frälser? Nej, han säger så eftersom en sann omvändelse och tro också medför gärningar. T.e.x om en syndare är girig, bibeln kallar det avgudadyrkan, en sann ånger och omvändelse i tro till Gud kommer medföra att man verkligen slutar vara girig och istället blir givmild. Paulus säger i 1 kor 6:9-11 att ingen girig skall ärva Guds rike, men han säger också att sådana ”var en del av er”. Det är alltså något vi var. Sann omvändelse och tro medför alltså att man ångrar sina synder lämnar synden bakom sig och ens attityd mot synden förändras, istället för synden, vänder man sig mot Gud och till ett liv där man inte längre vill ha med synden att göra. I dag när jag hör evangelieförkunnelse så är den ofta inte komplett man saknar antingen tron på Jesu verk på korset eller omvändelsen. Bägge behövs dock annars blir det ett falskt evangelium och ett falskt evangelium är inget evangelium alls..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s