David försöker dölja sin synd (2 Sam 11:6- 27)

Predikan Josef Löwdin

2/10-2016, Göteborg

 

Har du någon gång sett en amerikansk film där staten gör allt för att dölja sina brott?.

Det börjar ofta med mutor för att få folk att hålla tyst, men eskalerar till att man dödar alla vittnen och inblandade för att dölja undan vad man har gjort.

Här om dagen såg jag en polis serie, där man utreder mord och sådant. I serien så hade poliserna kommit på vem som var massmördaren. Massmördaren råkade vara deras kollega och polischefen.

När de kommer på honom så kidnappas en av kriminalarna och det slutar med att hon dödar honom. I stället för att bekänna sin synd så började de två kriminalarna att undanröja bevis och försöka få dem att försvinna så att de skulle kunna dölja och mörklägga sin synd

Man tycker det är lustigt att se dessa scenarior i filmer och tänker. ”Jaja det var bara TV och en påhittad historia”

.

Sanningen är att det sker inte bara i amerikanska filmer och serier utan det sker i verkligheten runt om i våran värld och det skedde i Kung Davids liv.

David var på toppen av sin ”karriär”. Gud hade givit honom allt som Han hade lovat och hållit sina löften till David. Gud kommer fortsätta att hålla sina löften till David även i framtiden.

Något sker nu i Davids liv som kommer få hans liv att börja gå utför och som kommer att börja splittra Israel. Davids rike Israel skulle bara två generationer senare delas upp i nord och sydriket.

Davids egna son skulle snart börja göra uppror mot honom. Davids skulle återigen snart befinna sig på flykt på grund av att folk ville ta hans liv.

Allt detta är på grund av händelserna vi kommer finna i dagens text.

Då sände David detta bud till Joab: ”Sänd hetiten Uria till mig.” Joab sände då Uria till David. 7 Och när Uria kom till honom, frågade David om allt var väl med Joab och med folket och hur kriget gick. 8 Därefter sade David till Uria: ”Gå ner till ditt hus och tvätta dina fötter.” Uria lämnade då kungens palats, och kungen sände en gåva till honom. 9
Men Uria lade sig vid ingången till kungens palats bland hans herres alla andra tjänare och gick inte ner till sitt eget hus. 
10 Detta berättades för David och man sade: ”Uria har inte gått ner till sitt hus.” Då sade David till Uria: ”Du kommer ju från en resa. Varför har du inte gått ner till ditt hus?” 11 Uria svarade David: ”Arken och Israel och Juda bor i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever och så sant din själ lever: Det kan jag inte göra.” 12 Då sade David till Uria: ”Stanna här i dag också, i morgon skall jag låta dig fara.” Uria stannade då i Jerusalem den dagen och dagen därpå. 13 David bjöd in honom till sig och lät honom äta och dricka så att han blev drucken. Men på kvällen gick Uria ut och lade sig på sin bädd bland sin herres tjänare. Han gick inte ner till sitt hus.

 

14 Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. 15 I brevet skrev han: ”Ställ Uria längst fram där striden är som häftigast. Drag er sedan tillbaka från honom, så att han blir slagen och dödad.” 16 Under belägringen av staden skickade Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen fanns. 17 Männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab, och en del av folket, av Davids tjänare, föll, och även hetiten Uria stupade. 18
Då sände Joab bud och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. 
19 Han befallde budbäraren att säga: ”När du har talat om för kungen allt som har hänt under striden, 20 blir kanske kungen mycket upprörd och säger till dig: Varför gick ni under striden så nära intill staden? Visste ni inte att de skulle skjuta uppifrån muren? 21 Vem var det som dödade Abimelek, Jerubbesets son? Var det inte en kvinna som kastade en kvarnsten ner på honom från muren, så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni så nära intill muren? Då skall du säga: Din tjänare Uria, hetiten, är också död.” 22
Budbäraren gav sig i väg. När han kom fram berättade han för David allt vad Joab hade sänt honom att säga. 
23 Budbäraren sade till David: ”Männen blev oss övermäktiga. De gjorde ett utfall mot oss på fältet, men vi slog dem tillbaka ända till stadsporten. 24 Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att en del av kungens tjänare dödades. Din tjänare Uria, hetiten, är också död.” 25 Då sade David till budbäraren: ”Så skall du säga till Joab: Låt inte detta plåga dig, för svärdet förtär den ene såväl som den andre. Fullfölj med kraft stadens belägring och förstör den. Och inge honom mod.” 26
När Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagan efter honom. 
27 När sorgetiden var över, sände David bud och lät hämta henne till sitt hus. Hon blev hans hustru och födde honom en son. Men det som David hade gjort misshagade Herren .

David hade precis gjorde något som han inte borde göra. Han hade varit med en annan mans hustru. Han hade missbrukat sin makt genom att låta kalla på den vackra kvinnan till sig.

Då hände det sig en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker. 3 David sände bud och hörde sig för om kvinnan. ”Det är Bat-Seba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria”, sade man. 4 David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom, och han låg med henne, när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. 5
Men kvinnan hade blivit havande, och hon sände bud till David och lät säga: ”Jag är havande”.

David begick en synd, en sexuell synd där han låg med en gift kvinna.

David hade säkert kunnat komma undan med denna synden och ingen skulle kunna få veta om den.

Det kunde ha stannat mellan David och Batseba.

Det fanns bara ett problem, Bat-Seba hade blivit gravid och barnet var Davids, samtidigt som Bat-Sebas man inte hade varit hemma (11:1).

Skulle skandalen komma ut skulle det vara kört för David. Aftonbladet, eller vad tidningarna hette på den tiden, hade gjort en löpsedel av detta.

Det hade varit på första sidan. Nyheterna hade säkert haft extra sändningar om att Bat-Seba var gravid och David var pappan.

Allt kunde vara slut för David om det kom ut. Istället för att ta sitt ansvar och bekänna sin synd så gör han vad en människa i sin syndafulla natur bruka göra. Han försöker dölja sin synd, så att ingen skall få reda på det.

För det borde man väl göra om man har syndat? Som en man sade en gång till mig ”Man kommer långt med sanning men längre med lögnen”. Vilken människa på denna jord skulle vilja bli ertappad och avslöjad i sin synd? Skulle du vilja det?

Jesus sade ” Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. ” (Joh 3:20)

Det är nu precis vad David gör. Han kommer inte till ljuset och bekänner inte sin synd utan flyr undan och försöker dölja sin synd.

Han kallar till sig Uria som var Bat-Sebas man. Vi finner i vers 6-13 David första försök till att dölja sin synd. Han försöker övertala Uria om att gå hem till sin hustru och ligga med henne.

Det var väl en bra plan eller hur? Om Uria bara hade gjort det, och gått hem till sin fru, så hade ingen vetat om att barnet inte var Urias.

Uria hade då trott att det var hans barn och David skulle komma undan. David bjuder därför in Uria till sitt hem.

David börjar nu ett falskspel för att få Uria att agera som David vill. Han börjar vara lite trevlig mot Uria och frågar hur kriget gick för att sedan ge Uria en gåva (vers 7-8).

Det borde väl fungera för David?. Lite falskspel och låtsas bry sig och sedan ge honom en muta.? Vi alla vet, med facit i handen att David spelade ett spel för galleriet, med andra motiv än att just bry sig om Uria.

Davids muta fungerade dock inte. David lyckades inte dölja sin synd. Uria svarade David i vers 11

Arken och Israel och Juda bor i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever och så sant din själ lever: Det kan jag inte göra.”

Uria var lojal i sitt arbete som en soldat, och för han var hans uppdrag viktigare än hans hustru just nu. Israel befann sig i en situation där man precis hade besegrat Ammoniterna (kap 10).

Genom denna vinst hade man också belägrat staden Rabba (vers 1), vilket var Ammoniternas viktigaste stad. Det var ett stort ögonblick för en soldat att få belägra en sådan viktig stad som Rabba.

Uria hade därför inte tid eller lust att gå hem till sin hustru för att ligga med henne. Uria var mycket lojal mot sin sitt uppdrag. Davids första plan hade misslyckats.

David tar till plan B. Har du gjort den någon gång? Du försöker dölja något dumt du har gjort, men det fungerade inte så du tar till plan B.

När en människa begår en synd är den vanliga reaktionen att man först ljuger för att skydda sig själv och fungerar inte det tar man till plan B. Allt för att inte bli avslöjad.

Davids plan B var att få honom berusad David bjöd in honom till sig och lät honom äta och dricka så att han blev drucken.” (vers 13)

Det fungerade inte heller och Uria gick fortfarande inte hem till sin hustru. :

Men på kvällen gick Uria ut och lade sig på sin bädd bland sin herres tjänare. Han gick inte ner till sitt hus. ” (vers 13)

David tar nu till det man tänker är helt otänkbart. Han låter Uria dö! (vers 14-26)

Om Uria skulle dö hade det ju räddat Davids skinn.

David kunde då snabbt gifta sig med Bat-Seba och då skulle alla tro att de fått barnet innanför deras äktenskap. Davids synd hade då blivit dold för alla.

David skriver ett brev till Joab som var den ledande krigsgeneralen i Davids armé. I brevet skriver David om sin plan att låta Uria dö.

David ville att Uria skulle strida i fronten, och när striden var som hårdast skulle Joab dra tillbaka männen så att Uria skulle dö.

Puh, David kunde pusta ut. Hans plan fungerade och nu kunde han gifta sig med Bat-Seba och problemet var löst.

Aftonbladet behövde inte skriva miltals med rader om hur kungen gjorde Bat-Seba gravid. Inte heller behövde han ha ett TV team som förföljde honom.

Det fanns bara ett problem kvar. Man kan inte fly undan Gud !!!

Vi läser i vers 27, den sista versen  Men det som David hade gjort misshagade Herren ”

David hade syndat och försökte fly undan Gud, Synd misshagar alltid Gud eftersom Gud är en helig Gud.

Gud står inte ut med att se på synden, och Gud avskyr varje syndig handling. Davids synd skulle kosta honom dyrt vilket vi också kommer se framöver.

Gud dömer alltid synden och Han sopar den inte under mattan. Gud måste döma synden eftersom han är rättvis. Om en person i samhället idag skulle begå ett brott, så ropar alla samhället och alla efter rättvisa.

Gud är rättvis och om han inte skulle känna misshag till Davids handlande och döma honom skulle inte Gud vara varken rättvis eller god.

Davids synd och agerande betyder inte att han inte var ett Guds barn eller att han tappade sin frälsning. Nej, vi vet att så var inte fallet. Men han syndade och försökte dölja sin synd.

David lyckades dock inte dölja sin synd inte Herren, eftersom Herren ser allt.

Herren ser våra handlingar och tankar och allt vi gör.

David synd kom inte med i Aftonbladet men den kom däremot med i bibeln, så att miljoner av människor världen över idag kan läsa om vad han gjorde.

Hans försök att dölja sin synd gick inte alls så bra, och han kom absolut inte ur det hela ostraffad.

Herren kommer bestraffa honom för det han gjorde men det sker i nästa kapitel och längre fram i tiden.

Jag tror vi kan alla känna igen oss i denna berättelse. Jag vet att vi alla kan göra det eftersom bibeln vittnar om att ”Alla har syndat”. Det finns ingen av oss här inne som aldrig har syndat.

Hur agerar du när du har syndat? Jo, du försöker nog gömma dig och dölja synden.

Hur många gånger har du inte försökt dölja synden i stället för att bekänna den?

Du sade något olämpligt och istället för att erkänna att du sade något olämpligt så försöker du dölja det genom att förklara bort det eller ”korrigera” det.

Hur ofta har det hänt att någon kommer och pekar på din synd och du försöker försvara den genom att citera ”Döm inte så skall du inte bli dömd”.

Har det hänt att du har gjort något, som du inte vill att din fru eller man skall se och du gör allt för att dölja det?

Du kanske har hemliga synder i ditt liv som ditt samvete vittnar emot, men du vill fortsätta dölja det och du kanske till och med gör som David, du går djupare och djupare in i synden.

Innan jag var född på nytt, syndade jag ofta och mycket och varje gång agerade jag precis som David.

Jag försökte dölja synden och blev jag påkommen så ljög jag för att skydda mig själv.

Även efter att jag blivit född på nytt så händer det att man frestas till att dölja det man har gjort fel.

Har du tänkt på det att människan bekänner sällan sina synder, utan man ljuger ofta om vad man har gjort eller förnekar det helt.

Jag har aldrig sett någon som har syndat som springer direkt till Clas Ohlsson och köper en megafon och ställer sig på gatan och säger följande.

”Kära befolkning, ni vet den där Bat-Seba. Jag såg henne här om dagen. Hon var så vacker att jag kunde inte hålla mig. Jag tog henne till mig och gjorde henne gravid. Hon var dock gift så jag behövde döda hennes man så att alla skulle tro att det var mitt barn”.

Nej, jag har aldrig sett någon agera så utan det är alltid utifrån Davids agerande. Man försöker dölja sin synd.

Kanske min vän är detta du som lyssnar idag. Kanske känner du igen dig. Du kanske vet med dig att du har syndat och försöker att dölja det.

Du vill inte bli påkommen utan ljuger för att skydda dig själv.

Låt mig ge dig några råd utifrån skriften.

1.Bekänn din synd

När du syndar kommer du att frestas till att försöka dölja din synd, eftersom att du vet att det gör ont att bekänna synden. Det känns inom dig att det är tufft att bekänna inför andra människor.

Synd misshagar alltid Herren och det hjälpte inte att David försökte dölja sin synd. Han fick ändå ta bestraffningen för sin synd.

Det går inte att fly undan Gud. Du kanske lyckas fly undan och dölja för människan. Men Herren ser allt och dömer allt rättvist.

Därför försök inte ens att dölja din synd utan bekänn den istället.

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 John 1:9)

Våran fallna natur vill inte bekänna våra synder. Den ville dölja sina synder, men om vi bekänner våran synd inför Gud så förlåter han oss och renar oss i från synden.

David själv såg sin syndabekännelse som den största friheten

Han beskriver i Psalm 32 känslan av att veta att han hade syndat :

 Så länge jag teg
 förtvinade mina ben
 och jag stönade dagen lång.
 Dag och natt var din hand
 tung över mig,
 min kraft rann bort
 som i sommarens torka.

Han beskriver sin icke bekända synd som något tungt och något som plågade honom. Som ben som förtvinar. Det är en känsla av att hans ben inte fungerar. Det är tungt för honom att gå. Han hamnar i en depression.

Han beskriver det som att Herrens hand var tung över honom dag och natt och som att all kraft i kroppen rann bort i från honom.

Jag vet inte hur det är med dig, men så har jag upplevt det när jag har syndat. Det är så det känns när man har begått en synd, och man vet om det och man har inte bekänt den inför Herren.

Det kan skapa sena nätter av tyngd och sömnbrist på grund av synden.

Men vad händer? Jo, David bekände sin synd och sluta dölja sina synd.

Då erkände jag min synd för dig 
och dolde inte min skuld.
 Jag sade: ”Jag vill bekänna 
mina brott för Herren ” – 
då förlät du mig min syndaskuld ” (Ps 32:5)

Det var först när David bekände som hans börda försvann, Det var först när David slutade dölja sin synd som han blev fri från Guds hand av överbevisning.

Vi kan få syndernas förlåtelse på grund av vad Jesus har gjort för oss. Jesus Kristus dog på korset för syndare. På korset tog han på sig vår synd och blev ett med synden. När han hängde på korset ropade han ”Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör.”

Jesu död på korset var en försoning för våran synd. En försoning mellan Gud och människan. Människans synd separerar oss från Gud men Jesu död försonar oss igen.

Jesus inte bara dog utan han uppstod från det döda eftersom Gud accepterade synd offret. Det blev fullbordat all juridik blev fastställd.

På grund av Jesus Kristus och hans död kan vi nu frimodigt träda fram inför nådens tron. Vi kan med frimodighet bekänna våra synder och bli renade från dem.

Min vän, har du syndat och plågas av synden? Försök inte dölja den. Utan istället bekänn den inför Herren så skall du få syndernas förlåtelse.

Du kan bli fri från syndens börda, om du bekänner din synd och sätter din tilltro till att Jesus har renat dig och förlåtit din synd.

Försök inte dölja den, det leder till bundenhet, utan bekänn den för det leder till frihet.

  1. Fly undan synden

David var inte på sin vakt emot synden, han flydde inte undan den utan gav efter för den.

Han kunde ha flytt. Han behövde inte hämta till sig henne när han såg henne utan han kunde bara låtit det vara.

I stället för att kämpa emot synden så gick han djupare in i synden. Han bestämde sig för att döda Uria för att försöka dölja sin synd. Han tog ytterligare ett steg in i synden.

Vi måste se upp för synden som snärjer oss så hårt, och fly undan varje frestelse som kommer emot oss. Vi behöver som soldater, vara på vår vakt och stå mot frestelserna genom bön.

Det var Davids synd och agerande som fick Herren att känna misshag och agera mot David. Det är en varning till oss alla emot synden.

Än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. ” – Hebr 12:4

Vi behöver aktivt bekämpa synden och frestelserna som kommer emot oss. När Potifars hustru kom till Josef och ville få honom att ligga med henne, så flydde Josef undan situationen.

Han hade förstått att han måste fly annars kommer han att falla. Denna attityd är vad bibeln uppmanar oss att ha. ”Gör motstånd till blods”.

Vi behöver fly undan synden, precis som om det gällde våra liv. I ordspråksboken kapitel 7 står det om en kvinna som förledde en man.

Det står om denna mannen i Ords 7:23

”Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. ”

Han förstod inte att det gällde livet. Vi behöver förstå att synden är som en snara som tar död på oss. ”Syndens lön är döden”.

Därför fly undan synden, be till Herren ”inledd mig icke i frestelse”. Davids synder kostade honom väldigt mycket.

Barnet som Bat-Seba födde åt honom dog på grund av Davids synder. Davids andra söner skulle snart börja vända sig emot honom.

Absalom skulle försöka störta honom, ligga offentligt med Davids fru inför ögonen på alla och tinga David på flykt.

Det land som David hade skulle delas i två delar och den mindre delen skulle tillhöra Davids hus. Det var dock enbart på grund av Guds löfte till Davids avkomma.

Därför min fly undan synden, om du ändå hamnar i synd så försök inte dölja den utan bekänn den inför Herren.

Det bästa råd jag kan ge när det gäller att kämpa mot synden som har hjälp mig mycket är att ha blicken fäst på Kristus.

Har du blicken ständigt fäst på din synd och på lagen så kommer du aldrig ur din synd. Ex. Din granne har köpt en ny bil.

Denna bil är mycket finare än din egna och du tänker ”Du skall inte ha begär efter din nästas ägodelar”. Det fungerar bra och du lustar inte så länge du inte ser bilen.

Men så fort du kollar på bilen så kommer lustan i ditt hjärta och tänker ”Tänk om jag hade en sådan bil” Då kommer budorden tillbaka och du känner dig återigen syndig och fördömd.

Istället ha blicken fäst på Kristus då kommer du inte att lusta efter den där bilen utan du kommer att glädjas med din granne åt hans fina bil.

Det är så vi bekämpar synden i våra liv. Vi vänder blicken bort från lagen och från synden och vänder våra blickar emot Kristus.

Vi behöver sluta se oss själva som besegrade under synden och börja se oss själv så som Paulus sade att vi skall se oss själva ” Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus – Rom 6:11

Mina bröder i stället för att leva ett liv där du ständigt faller i synd som du sedan försöker täcka över och dölja. Så lev ett liv med blicken fäst mot Kristus.

 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet ” – Hebr 12:2-3

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.  ” – Kol : 3:2-3

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s