David och Dödsstraffet – 2 Sam 4

Vi lever i en tid då kristna kan sin bibel väldigt dåligt och många läser bara vissa delar av bibeln men ignorerar andra. Det är endast det som Jesus sade som gäller för en del, medans för andra gäller enbart vad nya testamentet säger.

Men hela bibeln är Guds ord och är nyttig till undervisning. Så vi måste även läsa gamla testamentet och försöka förstå oss på det och även gå igenom passager som inte passar in varken i vår tid eller i vårt tankesätt.

På Davids befallning dödade hans unga män dem, högg av deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. Men Is-Bosets huvud tog de och lade i Abners grav i Hebron.

När jag avslutade förra predikan i vår serie så sade jag att David var en förespråkare av dödsstraff. I dagens text kommer vi finna ett konkret exempel på hur David tillämpade dödsstraffet.

Hur skall vi relatera till detta idag och borde nationer även idag tillämpa dödsstraff?

Detta med dödsstraff kan vara lite kontroversiellt i vår kultur och i vårt land, men och andra sidan är det inte så i många länder idag, utan det finns runt 60 länder i världen där man har dödsstraff idag för vissa brott.

Nu kanske inte alla exempel är så bra och det missbrukas mycket men bara för att det missbrukas betyder det inte att det är fel.

Paulus konfronterade Korintierna för att de missbrukade tungotalet. Tungotalet var inte fel men deras sätt att använda det var fel. Så bara för att något missbrukas så betyder det inte att det är fel.

När jag bodde på Filippinerna så bodde jag i ett område som heter Davao Del Norte Alltså nord Davao. Davao City som låg bara 60 kilometer söder om där jag bodde, var för 30 år sedan en mycket farlig plats att befinna sig på.

Det var mycket mord och turister avråddes från att åka dit på grund av alla kidnappningar. Det fanns mycket drog karteller och platsen ansågs som väldigt farlig.

Staden fick dock en ny borgmästare som bestämde sig för att få ordning på staden och få den säker igen. Han började införa dödsstraff mot kriminella av olika slag för att utrota de som höll på med det onda i staden.

Detta ledde till att platsen blev rankad som den 4:e säkraste staden i hela världen. Brotten började försvinna från gatorna och staden förändrades helt.

Denna borgmästare blev efter mycket påtryckningar från sin egna familj och sitt egna lokala folk uppmanad att ställa upp i presidentvalet. Efter att många gånger ha vägrat ställa upp i valet så gick han tillslut med på det i år och gav sig in i val kampanjen.

Där lovade han att göra samma med Filippinerna som han hade gjort med sin stad. Han skulle återinföra dödsstraffet för att få slut på våldet och korruptionen i landet.

Detta fick folket att rösta på honom inte bara för att han sade det utan för folket visste att hans stad Davao City var ett levande bevis på detta.

Nu i går läste jag en artikel om att många kriminella drog kartell ledare redan flyr landet i rädsla för att förlora sina liv.

Det var ordning och reda och ta bort ondskan ur landet som var syftet med dödsstaffet i bibeln.. Samt att bringa rättvisa.

I dagens text finner vi en situation där David tillämpar dödsstraff mot brottslingar låt oss läsa texten.

Då Sauls son hörde att Abner var död i Hebron, förlorade han allt sitt mod, och hela Israel var skräckslaget. 2 Men Sauls son hade två män till befälhavare för sina plundringståg, den ene hette Baana och den andre Rekab. De var söner till Rimmon från Beerot, av Benjamins barn – för också Beerot räknades till Benjamin. 3 Men beerotiterna flydde till Gittajim och bodde sedan där som främlingar, vilket de gör än i dag. 4
Jonatan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var fem år när nyheten om Saul och Jonatan kom från Jisreel och hans sköterska tog honom och flydde. Men under hennes skyndsamma flykt föll han och blev halt. Han hette Mefiboset. 
5
Beerotiten Rimmons söner Rekab och Baana kom nu till Is-Bosets hus då det var som hetast på dagen och Is-Boset låg och vilade middag. 
6 Under förevändning att hämta vete tog de sig ända in i det inre av huset. Så stack de honom i magen. Därefter undkom Rekab och hans bror Baana. 7 De kom alltså in i huset när Is-Boset låg på sin bädd i sovkammaren. De stack ihjäl honom och högg av honom huvudet. Därefter tog de hans huvud och färdades genom Hedmarken hela natten. 8 De förde Is-Bosets huvud till David i Hebron och sade till kungen: ”Se, här är Is-Bosets huvud, sonen till din fiende Saul, som försökte ta ditt liv. Herren har i dag gett min herre konungen hämnd på Saul och hans efterkommande.”

Mördarna straffas av David

9 Men David svarade Rekab och hans bror Baana, söner till beerotiten Rimmon: ”Så sant Herren lever, han som har befriat mig ur all nöd: 10 Den som kom med bud till mig och sade: Se, nu är Saul död, och trodde sig vara en glädjebudbärare, honom lät jag gripa och döda i Siklag. Det var den lön jag gav honom för hans glädjebud! 11 Hur mycket mer skall jag inte nu, när ogudaktiga män har dödat en rättfärdig man i hans eget hus på hans säng, utkräva hans blod av er hand och utrota er från jorden!” 12
På Davids befallning dödade hans unga män dem, högg av deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. Men Is-Bosets huvud tog de och lade i Abners grav i Hebron
.

 

David hade precis blivit kung i Israel men det fanns fortfarande rester kvar av Sauls hus.

Det allra första som sker i dagens text är att Is-Boset Saul egna son mördas.

  1. Is-Boset mördas

 

Is-Boset hade två stycken befälhavare för hans egna plundringtåg. Den ena hette Banaa och den andre hette Rekab.

Dessa män gick upp till Is-Boset medans han låg och vilade i solen och dödade honom.

Vi läser Beerotiten Rimmons söner Rekab och Baana kom nu till Is-Bosets hus då det var som hetast på dagen och Is-Boset låg och vilade middag. 6 Under förevändning att hämta vete tog de sig ända in i det inre av huset. Så stack de honom i magen. Därefter undkom Rekab och hans bror Baana. 7 De kom alltså in i huset när Is-Boset låg på sin bädd i sovkammaren. De stack ihjäl honom och högg av honom huvudet.  (vers 5-7)

De tog nu detta huvudet till David i god tro att de hade gjort något gott för David. Is-Boset var ju son till Saul som hade försökt att döda David.

De tänkte att hämnd är det enda rätta eftersom Saul hade ställt till det så mycket för David vore det ju fullt rätt att nu döda Sauls folk och visa det till David.

Men denna handling tog inte alls emot av David som de hade räknat med. David var inte för personlig hämnd utan han var för bibeln budskap om att inte hämnas sina fiender utan lämna det i Guds hand.

Detta leder till att David nu tar till drastiska metoder i våra ögon.

 

  1. David tillämpar dödsstraffet.

 

 Hur mycket mer skall jag inte nu, när ogudaktiga män har dödat en rättfärdig man i hans eget hus på hans säng, utkräva hans blod av er hand och utrota er från jorden!” 12
På Davids befallning dödade hans unga män dem, högg av deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. Men Is-Bosets huvud tog de och lade i Abners grav i Hebron.
(vers 11-12)

 

På Davids befallning dödas nu dessa två män som ansåg att mörda som hämnd var en bra lösning. De inte bara dödades utan man högg av deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron.

Denna damm var en publik plats så alla som bodde i Hebron kunde se deras händer och fötter hängandes där och statuerade ett exempel på vad som skulle ske med andra som gjorde samma sak.

Att man tog just händerna och fötterna har en betydelse. Händerna symboliserade deras handling med händerna och fötterna symboliserade att de hade varit snabba med fötterna till sitt brott.

Nu, kommer ju frågan upp i huvudet hos många och det förstår jag för vi lever i en värld där vi aldrig ser sådant här.

Är dödsstraff rätt på den tiden och är det rätt idag eller var det bara något för gamla testamentet?

Låt mig gå igenom detta så noggrant jag bara kan.

Innan jag gör det tror jag absolut att David agerade rätt och jag personligen är för dödsstraff men det är inte en fråga jag heller ser som frälsningsavgörande.

Så om du har en annan syn än den jag kommer att ge och försvara så betyder inte det att du inte är en kristen.

Dödsstraffet i bibeln var något som Gud redan instiftade tidigt

Första gången vi finner dödsstraffet nämns är i 1 Mos 9:5-6 där vi läser följande :

Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan
till sin avbild.
(1 Mos 6:5-6)

Gud såg alltså mord som något så allvarligt att han sade att den som dödar en annan oskyldig människa skall av människor bestraffas med döden. Anledningen till det hela är just att människan är att människan är skapad i Guds avbild.

Lägg även märke att dessa ord om dödsstraff var direkt från Gud till Noa, så man kan inte skylla på att det var instiftat av någon människa.

Åren gick och Gud gav nu lagar till Mose som skulle gälla för Israel och Guds folk. I dessa lagar fanns en mängd olika bestraffningar för olika typer av brott. Dödsstraffet fanns med och låt mig lista några orsaker till att man kunde få ett dödsstraff..

Låt mig nämna några :

-Mord

Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden ” (2 Mos 21:12)

-Slå sina föräldrar

Den som slår sin far eller sin mor skall straffas med döden.” (2 Mos 21:15)

-Kidnappning

Den som rövar bort en människa skall straffas med döden ” (2 Mos 21:16)

 

-Falsk Profetia, Äktenskapsbrott, Incest, Sex med djur, Hädelse, Homosex, Prostitution

Listan kan göras lång men låt oss titta på ett fall där Sabbatsbrott begicks och Gud själv beodrade dödsstraff

 

32 Medan Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. 33 De som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom till Mose och Aron och hela menigheten. 34 Då det inte var klart utsagt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. 35 Och Herren sade till Mose: ”Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret.” 36 Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose. (4 Mos 15:32-36)

 

Denna princip med Dödsstraff fanns alltså nedlagd i Israels lagar och beordrades av Herren själv. Därför agerade David helt i enlighet med skrifterna när han dödade mördarna.

Gud konfronterade aldrig David för det han gjorde här. Lika lite som Gud konfronterade Mose när man dödade en som bröt mot Sabbatsbudet.

David tillämpade dödsstraff ofta och kallades trotts det för”En man efter Guds hjärta”. David gjorde rätt som bestraffade mördarna med ett dödsstraff.

Nu säger folk och kanske tänker. Detta är ju precis som Islam och detta är gamla testamentet. Jesus predikade kärlek och nåd. Javisst låt mig därför förklara detta och låt oss nu gå in i nya testamentet.

Med Jesus kom Guds rike och församlingens liv det är något helt annat därför kan man inte blanda ihop detta med politik och staten.

Dock berör Paulus frågan i Romarbrevet kapitel 13 där han säger följande :Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.(Rom 13:4)

Paulus säger att överheten är Guds tjänare för att bestraffa dem som gör det onda. Han säger även ”överheten bär inte svärdet utan orsak”.

Svärdet här syftar inte på polisens batonger som jag hörde en bortförklaring en gång säga. Utan svärdet syftar just på dödsstraffet. Ett svärd är ett svärd och ingen batong.

När Petrus drog svärdet i Getsemanne så rök vaktens öra. Ett öra går knappats av med en batong.

Dödsstraffet var alltså något som enbart överheten fick utfärda. Därför gjorde de som dödade Is- Boset fel medans David som var överheten hade rätt att döda de skyldiga utan att själv bli bestraffad.

Vad David gjorde var att straffa de skyldiga med svärdet precis som vi läste i Rom 13:4

Överhetens syfte är att hålla borta det onda från samhället och just orsaken till att Gud instiftade dödsstraffet för olika brott var just för att ta bort det onda i landet och beskydda befolkningen.

Men för att också undvika att folk dömdes till dödsstraff på fel grund så skulle det finnas flera vittnen

Efter två eller tre vittnens utsago skall han dödas. Ingen skall dömas till döden efter endast ett vittnesmål.7 Först skall vittnenas hand lyftas mot honom för att döda honom och sedan hela folkets hand. Du skall skaffa bort det onda från dig.” – (5 Mos 17:7)

Här finner vi just orsaken till att Gud hade med dödsstraffet ” Du skall skaffa bort det onda från dig”. Just för att hålla det onda borta från samhället och landet.

Så även i Nya testamentet finner vi att dödsstraffet nämns och vi finner även exempel där Gud själv utfärdar dödsstraff i NT.

Det kanske mest kända exemplet är Annanias och Safira från Apostlagärningarna kapitel 5. Där Gud dödar dem för att de ljuger.

Det är dock inte det enda exemplet utan Herodes slås av maskar som Gud skickade för att han hädade Gud (Apg 12:23).

Vi även finner dem som dog på grund av att de vanhelgade nattvarden (1 Kor 11:30).

Allt detta skedde eftersom Paulus säger i Rom 6:23 ”Syndens lön är döden” Synd bringar död och döden är bestraffningen för synd. Det är därför vi alla en dag dör eftersom vi har alla syndat. Därmed tror jag att dödsstraffet gäller även idag och bör vara en del av varje stat.

Samtidigt är det viktigt och se en skillnad mellan stat och kyrka. Dödsstraff är inte kyrkans uppgift utan vår uppgift är att förkunna frälsning för brottslingar och syndare. Medans statens uppgift är att skapa ordning och reda i samhället

 

 

Nu för att besvara några motargument som brukar komma upp eller en del tankar.

Det vanligaste man hör är att Jesus kom med nåd och inte med dödsstraff.

Det är sant att Jesus kom med nåden och det var hans uppdrag på jorden att frälsa syndare men Jesus visade på evangeliet och Guds rike genom församlingen, han upphävde inte lagen eller Guds principer.

Hade han upphävt statens funktion som Guds bestraffare han Paulus aldrig sagt som han gjorde i Rom 13:4.

Vi finner aldrig heller några exempel på att Jesus protesterade mot något dödsstraff. Istället accepterade han sitt egna dödsstraff och de två som hängde jämte honom sade han inget om.

Ett annat argument är kvinnan i Joh kapitel 8

Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem.
3 Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten 4 och sade: ”Mästare , den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. 5 I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” 6 Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för . Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken.
7 När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: ”Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne.” 8 Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. 9 När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. 10 Jesus reste sig upp och sade till henne: ”Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” 11 Hon svarade: ”Nej, Herre.” Då sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!”
 ”

 

Fariséerna hade rätt att hon enligt lagen var skyldig till dödsstraff på grund av sin synd. Jesus dock säger aldrig emot dem att de tolkade det fel utan han säger bara. Ok, ”Den som är utan synd må kasta den första stenen” Sedan sade han att han inte dömde henne och att hon inte skulle synda mer.

 

Som jag sade tidigare Jesu syfte på jorden var inte att utfärda dödsstraff utan att frälsa syndare. Det var hans syfte men det betyder inte att han var emot det. Hade han varit emot det hade han inte sagt ”Den av er som är utan synd kan kasta den första stenen”.

Jesus kom inte för att döma världen utan för att frälsa den. Det var hans syfte. Men det betyder inte att han inte dömer eller är en domare?

Vi läser t.e.x i 1 Kor 6:9 att ingen äktenskapsbrytare skall ärva Guds rike. Så Gud dömer synd men när Jesus var på jorden så visade han nådens väg först och främst.

När han kommer tillbaka skall han döma jorden. Men hans syfte när Han vandrade här var något annat.

Ingen Apostel i NT utfärdade dödstraff

 

Ja det är sant eftersom det är inte vår uppgift utan det är statens uppgift. Församlingen skall lämna allt i Guds händer och lämna allt i Hans händer och låta Honom sköta saker och ting.

Men som Paulus sade är överheten en Guds tjänare som utför straffen. Därför kan man inte blanda ihop individer med staten. David var överheten, Mose var överheten men Paulus var inte överheten och inte heller Petrus.

De var Apostlar och dem var inte Kungen i landet vilket David var.

 

Dödsstraffet var bara för att visa på att vi alla behöver frälsning från synden

Ja det var det också, men som jag visade tidigare så dödade Gud även folk i NT och efter korset och i det nya förbundet, då nämnde jag inte ens uppenbarelseboken.

Om syftet enbart var att visa på att vi behöver frälsning så varför dog då folk direkt av Herren i NT?

 

Vänd andra kinden till.

Ja, åter igen det gäller oss på individ nivå men det gäller inte för stater och nationer. Deras jobb är att skydda folket och sättet man gjorde det på var att ta bort ondskan. En stat kan inte vända andra kinden till mot ondskan utan måste bestraffa och stoppa den.

En stat kan inte låta en våldtäktsman gå fri och utgöra fara för kvinnorna i vårt samhälle. En stat kan inte låta mördare gå fria och utgöra fara där andra också riskerar att mördas.

Vända andra kinden till gäller oss troende när vi blir orättvist behandlade och Jesus talar inte om att överheten skall vända andra kinden till.

 

Du skall inte döda budordet.

Budordet betyder inte att man inte alltid får döda. Det fanns fall i bibeln då man fick döda så som vid krig och dödsstraff . Vad det betyder är att man inte får döda hur som helst.

Precis som i dagens text. Mordet på Is-Boset var fel medans Davids mord av förövarna var rätt.

Dessutom dödade ju Gud Jesus så det kan inte betyda att dödande alltid är fel.

 

  1. Det ultimata dödsstraffet

Det ultimata dödsstraffet fick Jesus Kristus när Gud dödade honom och hällde sin vrede över Honom.

Det står i Jes 53 att det var Guds vilja att slå Honom. Jesus blev dömd till döden av människor, Han fick dödsstraffet men det var Guds vilja att slå honom och döda honom så att Han kunde försona världens synd.

Egentligen förtjänar var och en av oss dödsstraff eftersom syndens lön är döden och vi skall alla en gång dö på grund av våra synder men med Jesus kom chansen till ett evigt liv för var och en som omvänder sig och tror. Jesus dog för våra synder så att vi kan få evigt liv och leva förevigt.

Vi slipper dödsstraffet genom att om vi dör här så får vi leva för evigt.

Så för att sammanfatta detta och undvika missförstånd. Vi har två riken Guds rike och Världens rike. I Guds rike styr Gud och ingen människa tar till våld. Det är vårt rike som vi tillhör.

I Världens rike styr också Gud men han använder myndigheter och regeringar till att styra och utföra lagar och straff.. I detta rike är våld tillåtet om det behövs.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s